zondag 29 april 2007

PERSBERICHT Islam en duurzame ontwikkeling Workshop Ecologie

UPDATE: Lees ook mijn commentaar op dit initiatief, gepubliceerd in mijn log
Islam en duurzame ontwikkeling? Zonder shirk SVP! van vandaag

———————————

Islam en duurzame ontwikkeling Workshop Ecologie
Den Haag, Moslim Informatie Centrum, 26 mei 2007

In de naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle,

Westerse wetenschap en de ontwikkeling van hoogwaardige technologie hebben bijgedragen aan de vergroting van de materixc3xable welvaart voor velen. Ongelimiteerde economische groei en consumptie leidt echter tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen, onomkeerbare klimaatveranderingen en extreme armoede onder grote delen van de wereldbevolking.

Gelukkig krijgen steeds meer mensen oog voor het verstoorde evenwicht en wordt er wereldwijd aan initiatieven gewerkt waarin men probeert op een andere manier met medemensen en natuur om te gaan.

De koran spoort moslims aan om daar een bijdrage aan te leveren. God droeg ons immers op beheerders van de aarde te zijn en het door Hem geschapen evenwicht in stand te houden, zowel het natuurlijke als het sociale. Ook roept de Schepper ons op om met elkaar te wedijveren in het doen van goede werken.

In de workshop Ecologie onderzoeken wij wat de bronnen van de islam zeggen over milieubeheer. Daarnaast bespreken wij enkele projecten die voor moslims een voorbeeld zouden kunnen zijn.

Aan de hand van teksten over islam en milieu, het Egyptische biologisch-dynamische landbouwbedrijf Sekem en de film The real dirt on Farmer John (over een Amerikaanse boer die met vallen en opstaan met respect voor mens en natuur leert werken) onderzoeken wij wat wij zelf aan een beter milieu kunnen doen.

Programma

10.30 inloop
11.00 opening, presentatie islamitisch milieurecht door Hendrik Jan Bakker (voorzitter werkgroep Islam en Duurzaamheid), aansluitend discussie over de presentatie en teksten uit de reader
12.00 promotiefilm Sekem met toelichting door Hendrik Jan Bakker, aansluitend discussie over Sekem als islamitisch voorbeeldproject voor duurzame ontwikkeling
13.00 biologische lunch, aansluitend gebed
14.30 film "The real dirt on Farmer John" (90 min.) met toelichting en discussie geleid door Jan Diek van Mansvelt (oud bijzonder hoogleraar alternatieve landbouw Universiteit Wageningen)
17.00 afsluiting

Aanmelden is verplicht, na voldoening van de inschrijfkosten van €5,- ontvang je een reader waaruit je ter voorbereiding enkele teksten naar keuze kunt lezen.

Organisatie: Werkgroep Islam en Duurzaamheid
Lokatie: Moslim Informatie Centrum, Beeklaan 207, 2562 AE Den Haag
Informatie en aanmelden: Hendrik Jan Bakker, info@abubakker.nl,
tel 06 44 920 544

De werkgroep Islam en duurzaamheid beoogt kennisuitwisseling tussen moslims en niet-moslims op het gebied van duurzame ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieubeleid. Het is een initiatief van de Vriendenkring Sekem en MVO Nederland.

———————————

UPDATE: Lees ook mijn commentaar op dit initiatief, gepubliceerd in mijn log
Islam en duurzame ontwikkeling? Zonder shirk SVP! van vandaag

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.