donderdag 31 december 2009

Yusuf vs. Joseph

Laten we de musical "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat" even laten voor wat het is (gebakken lucht) en ons richten op het echte verhaal zoals geopenbaard door Allah, Heilig en Verheven. Natuurlijk gaat het om soera 12 "Yusuf", een mooi mash’Allah verhalend koranhoofdstuk. Hier volgt een kort overzicht van website waar je "Yusuf" kunt beluisteren, en waar "Yusuf" wordt uitgelegd:

Islamicity.com één aya per webpagina, interpretatie in diverse talen
Quranicaudio.com mp3s, een keuze uit verschillende koranrecitanten
Aswatalislam.net download soera Yusuf als 1 mp3 (Abdessamad, tadjwied)
Qtafsir.com uitleg soera Yusuf (exegese, Tafsir Ibn Kathir / Quran Tafsir)
Quran.tafsir.com/Yusuf uitleg soera Yusuf gevat in een .pdf file (Engelstalig) dit document bevat maar liefst 383 pagina's, mash'Allah

...en last but not least:
een verslag van een lezing van imam Abdulwahid van Bommel waarin hij o.a. soera Yusuf uitlegt (gepubliceerd d.d. 25 december 2003) zie deze link

dinsdag 29 december 2009

Tamxarit / Ashoera no. 2 (2009)

Op 27 december 2009 voor de tweede keer dit jaar het islamitische nieuwjaar gevierd, niet op de eerste dag van de eerste maand van het nieuwe jaar (1 Muharram 1431) maar op de tìende (10 Muharram 1431). In Senegal wordt deze dag Tamxarit genoemd, de viering begint al in de vooravond (9 Muharram). Senegal heeft een bijzondere invulling gegeven aan deze viering, lees mijn weblogbijdrage Taajaboon, wëlé! Sama Taaj bi, wëlé! van 7 januari jl. (destijds 9 Muharram 1430).


Het islamitisch nieuwjaar is dus deze maand december begonnen (1 Muharram 1431 = 17 december 2009) en Oud & Nieuw 2009/2010 is bijna daar, incha Allah. Tijd om terug te kijken. Laat ik beginnen met deze flashback, afkomstig van mijn YouTube account: www.youtube.com/watch?v=pgDjguWJuME

Mash’Allah, ik ben de jaren 2009 N.C. en 1430 N.H. met veel Hals- und Beinbruch begonnen. De dames en heren van het ziekenhuis waar mijn enkel in het gips is gezet, hebben destijds met geen woord gerept over de noodzaak van het zwachtelen NA het verwijderen van het gips. Dat heeft de genezing van mijn enkel aanmerkelijk vertraagd.

Mash’Allah, in de eerste week van juni 2009 ben ik pas weer gaan bidden op mijn bidkleed. Tijdens de tashahoed zit ik immers geknield en oefen dan grote druk uit op o.a. mijn enkels. Dat durf ik dan in juni pas weer aan.  Dat was een historisch moment.

Mash’Allah, eind juli 2009 is mijn privésituatie drastisch veranderd [lees: scheiding]. Half november 2009 is mijn contract niet vernieuwd (waarbij het vele ziek-zijn als belangrijk argument werd gebruikt, over mijn inzet en resultaten op de werkvloer is niet gesproken, ondanks herhaaldelijke verzoeken van mijn kant). Een ontslagbrief heb ik nog steeds niet ontvangen.

Na zoveel bijzondere gebeurtenissen in één jaar is het voor mij, ondanks mijn sterke geloofsbeleving, soms moeilijk om de moed erin te houden. Eén van de rode draden in mijn weblog is het smeekgebed uit aya 286 van soera 2 "Al-Baqarah". Door het regelmatig refereren aan dit smeekgebed heb ik mijzelf en incha Allah anderen moed ingesproken. Maar nu moet ik veel meer moeite doen om dezelfde kracht te putten uit dit smeekgebed:


(In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle)
Allah belast geen ziel boven haar vermogen
Voor haar is wat zij verdient en tegen haar is ook wat zij verdient
(Bid daarom:) "Onze Heer, straf ons niet als wij vergeten
of een fout hebben begaan Heer, en belast ons niet
zoals Gij degenen die voor ons waren hebt belast Onze Heer,
belast ons niet met datgene, waarvoor wij de kracht niet hebben
(het te dragen) en wis onze fouten uit en schenk ons
vergiffenis en wees ons barmhartig
Gij zijt onze Meester, help ons daarom tegen het ongelovige volk"
(Allah’s woord is waarheid)

vrijdag 11 december 2009

Enait is een zittenblijver (hoezo authentiek)

Weg met die kerstbomVolgens Elsevier vindt de directie van de Haagse Hogeschool een kerstboom niet passen bij het ‘internationale en diverse’ karakter van de school. Colette van Heck, een woordvoerdster van de Hogeschool, zegt dat er geen studenten over een kerstboom geklaagd hebben: "We hadden nooit gedacht dat er zo’n commotie zou ontstaan. Blijkbaar zijn de studenten toch traditioneler dan we dachten."

Is de directie van de Haagse Hogeschool nou helemaal belatafeld? Zulke onbezonnen acties zijn juist een bom onder de multiculti samenleving, een aanslag op wat mensen bindt. Zelf heb ik een kerstboom (een echte nepperd) in mijn woonkamer staan, gezellig samen met de kids opgetuigd. Ahmed en Kiné hebben zelfs nog schilderijen gemaakt (afbeeldingen van sneeuwpoppen en ja-hoor kèrstbomen) die samen met schilderijen van andere kinderen in de straat zullen worden opgehangen, incha Allah. Wanneer Annie (een bewoonster van een paar huizen verderop) met de pet rondgaat om andere kerstversieringen van de straat te bekostigen, geef ik gewoon mijn deel.

Ik ben het geheel eens met
Elma Drayer wanneer zij kopt met de zin
De kerstboom is net zo christelijk als de paashaas
[columniste Elma Drayer in dagblad Trouw, 9 december 2009]

donderdag 3 december 2009

Zómaar nú

In een tweedehandswinkel heb ik laatst voor €0,50 een elpee gekocht: "Zilverdael" (Negram, 1977). Het is de voorkant van de hoes die mij het eerste opvalt: trollen en dwergen in het heetst van de strijd. "Wat is dìt nu?" Ik lees de naam van de uitvoerende en ben in de veronderstelling een vergeten werk van Alexander "Guus kom naar huus" Curly in handen te hebben. "Yesss!" Ik draai de hoes om en lees de ‘inleiding’:

"[...]Wat we vandaag de dag nog aan onenigheid, terreur en gedoe om ons heen zien, liegt er niet om.[...]"

Dat zou zómaar nú geschreven kunnen zijn! "Zilverdael" gaat over het Elfenrijk dat wordt bedreigd door een gelegenheidspact van Trollen en Dwergen. In onderstaand tekstfragment (afkomstig uit het nummer "Vendor") ‘zien’ we Elfenvader Vendor, starend over zijn rijk, terwijl de oorlog naderbij komt.

Vendor staat op z’n balkon
Verweg klinken oorlogstrommen
En dreigend langs de horizon
Stijgen zwarte rookkolommen
Zilverdael, oh Zilverdael
Vergeefs zullen wij strijden
En onder een vreemde wrede taal
Zal jij straks moeten lijden
Morgen zal je schreeuwen om de pijn van al je wonden
Een zwaard zonder genade die jouw hart verscheuren zal
Nu nog straalt je lieve lach zo teer en ongeschonden
M’n liefste, m’n liefste Zilverdael
[onderstreping van mij; A.L.]

Dat zou zómaar nú geschreven kunnen zijn! Destijds (tweede helft jaren zeventig) kwam de dreiging uit het oosten: extreem-links terrorisme uit West-Duitsland en nog wat verder weg school het Rode Gevaar, met het Russisch als een "vreemde wrede taal".

UPDATE D.D. 11 DECEMBER 2009:

Tegenwoordig zou ‘de dreiging’ van ‘de moslims’ komen, met het Arabisch als een "vreemde wrede taal". YEAH RIGHT, er waart een spook rond over de aarde, het spook van de islam (vrij naar Friedrich Engels).

Het duurt wéken voor ik "Zilverdael" kan beluisteren. Eindelijk heb ik de langspeelplaat nu als een serie mp3′s op mijn GSM. Ik luister en luister en ben zeer geboeid door dit muzikale fantasy verhaal dat iets weg lijkt te hebben van Boudewijn de Groot. Of sla ik nu de plaat mis? Wanneer ik de zoekterm ZILVERDAEL op ‘s Neerlands meest gebruikte zoekmachine loslaat, blijkt dat "Zilverdael" verre van een vergeten werk is. Tweeëndertig jaar na dato staat het nog steeds in de belangstelling:

Begin dit jaar is "Zilverdael" nog als een musical opgevoerd door theatergroep Respect www.bndestem.nl/regio/ettenleur/4403089/Zilverdael-magnifiek-schouwspel.ece musicalmuseum.web-log.nl/musicalmuseum/2009/01/respect-speelt.html
en op YouTube staan een aantal nummers van de elpee "Zilverdael"
www.youtube.com/results?search_query=zilverdael

www.youtube.com/watch?v=9dLTZafFgOs
de liedjes "Zilverdael" en "Vendor"

donderdag 26 november 2009

No Bismillah…

lees eerst mijn bijdrage "Bismillah, no! We will not let you go" van 7 juni jl.

Dè internet hype van dit moment is de Muppets-versie van Queen’s superhit "Bohemian Rhapsody" (afgelopen maandag, 23 november 2009, geplaatst op YouTube). Jammer dat de zin ‘Bismillah’ in deze bijzondere versie ontbreekt en is vervangen [vanaf 2'23"] door de klassieke Muppets frase "Mana mana" (met twee varkentjes op de achtergrond, mind you :-). Het meesterwerk wordt fraai afgesloten door superdiva Miss Piggy (nothing really matters, but moi). Dìt is de video (de originele Muppets Studio upload die op het moment van plaatsen van deze bijdrage al ruim 3,7 miljoen keer bekeken is):

www.youtube.com/watch?v=tgbNymZ7vqY

maandag 23 november 2009

Denkfout

De gedachten verzetten: soms kan (een poging tot) het oplossen van een puzzel daarbij helpen. Zojuist kom ik in Cryptogrammenbundel 190 van Denksport de volgende omschrijving tegen:

HIJ ROEPT OP TOT GEBED
TER HERINNERING ‘S MORGENS (4 letters)

Ik goochel wat met begrippen, woorden, afkortingen – en voel de bui al hangen. Chips, denk ik, wéér een denkfout van de redactie. Want als oplossing dien ik ‘imam’ in te vullen. Leuk gevonden, maar fout. Het is toch echt de muezzin die moslims òproept tot het gebed. De imam gaat vóor in het gebed.

vrijdag 13 november 2009

Mohammed de Heer

Nee, de titel van deze bijdrage is niet de naam van een persoon. "Mohammed de Heer" staat voor de bij christenen en anderen wijdverbreide misvatting dat onze profeet Mohammed, vrede zij met hem, wordt aanbeden als ware hij de Heer, d.w.z. Allah. Er gaan zelfs geruchten dat Mohammed, vrede zij met hem, als de zoon van Allah wordt gezien. Niets is minder waar. Allah is niets of niemand in enig opzicht gelijk – da’s andere koek dan die christelijke Drieëenheid! Voor mij als moslim is die Eenheid van Allah zó vanzelfsprekend, dat ik vaak vergeet dat niet-moslims nog achterhaalde ideeën over mijn religie hebben – incha Allah kan deze bijdrage hen helderheid verschaffen.

Wanneer men ziet dat Mohammed ‘heer’ wordt genoemd, lijkt Mohammed een Goddelijke status te hebben, zeker wanneer dat woord in bijv. ondertitels wordt gespeld met een hoofdletter: de Heer. Het Arabische woord As-Sayed (ook gespeld als Sayyid of Sayid) betekent ‘heer’ en ‘meester’ en is naast een bekende jongensnaam ook een respectvolle titel voor een belangrijk persoon. Deze titel vind je in vele moslimlanden terug, zoals in Senegal waar Mohammed, vrede zij met hem, Seydina Mohammed wordt genoemd.

Een goed voorbeeld van de verwarring over de status van Mohammed, vrede zij met hem, ben ik onlangs tegengekomen in een nummer van Fela Kuti, "Coffin For Head Of State" (1972). Het is een lang uitgesponnen lied, zoals ik dat van deze Nigeriaanse muzikant gewend ben, met een intro van ruim tien minuten. Het goedkope geluid van de toetsen valt een beetje tegen, maar de blazerssectie maakt alles goed. Met een duidelijk "Amen, amen, amen" begint Fela Kuti dan te zingen (10’26"). Religie voert de boventoon, zoveel is duidelijk. "Christ, our Lord" wordt bezongen en dat "by the Grace of Almighty Lord". Dan zingt Fela Kuti wat in visserslatijn, gevolgd door een mix van Arabische woorden en namen, "Allahu akbar, Mouhamadou, Salaamu aleikum, Allah". Katholicisme en islam gecombineerd, zoveel is duidelijk. Verderop in "Coffin For Head Of State" (16’55") is het verwarring ten top wanneer Fela Kuti het volgende zingt: "And dem dey do bad bad bad [etc] tings, through Mohamed our Lord, amen amen amen, by the Grace of Almighty Allah, amen amen amen." Mohamed our Lord? Mohammed, onze Heer? Nee. Hier heeft Fela Kuti de plank ècht misgeslagen. Het zij hem vergeven, want mash’Allah wàt een heerlijke muziek heeft die man gemaakt.

Voor de goede orde, ook christenen krijgen er in "Coffin For Head Of State" van langs, omdat ook zij bad bad bad things doen maar dan in de Naam van hùn Heer. Tja, wie zonder zonde is… :-)

MEER INFO OVER "COFFIN FOR HEAD OF STATE" OP DEZE WEBPAGINA

dinsdag 10 november 2009

Boeking

Vaak genoeg krijg ik emails van deez' of gene geloofsgenoot met allerlei goedbedoelde adviezen. Soms zijn dat kettingmails die ik ‘moet’ doorsturen, anders zal Allah me wel eventjes te pakken nemen.
Hé, HOOR EENS. IK MOET NÍETS!

Onderstaande email (verdeeld in vier screen shots) is wèl bijzonder genoeg om aandacht aan te schenken (en bevat overigens géén direct verzoek om het geheel door te sturen). De email is inhoudelijk sterk, maar eet alsjeblieft de soep niet zo heet als hij in dit bericht wordt opgediend.

Natuurlijk, iedereen heeft perioden waarin hij of zij de dood en het hiernamaals de revue laat passeren. Niets mis mee. Goed zelfs. Maar het gaat er bij mij niet in dat wanneer je niet (genoeg) bidt of wanneer je uberhaupt geen moslim bent, dat je dan niet in het paradijs kan komen. Het zou erg leeg zijn in het paradijs wanneer dat wèl bindende voorwaarden zouden zijn.

klik op een afbeelding om het in groter formaat te kunnen bekijken

Boeking screen shot 01-04


Boeking screen shot 02-04


Boeking screen shot 03-04


Boeking screen shot 04-04


Update d.d. 13 november 2009: Op veler verzoek volgt hieronder de complete tekst van de email. Zelfs bij het in groot formaat bekijken van bovenstaande afbeeldingen, is de tekst nauwelijks te lezen. Vandaar :-)

____________________________________________________


Hasan Al-Basri heeft gezegt: "haat niet de beproevingen die jou overkomen of de calamiteiten die zich bij jou voordoen, want zij zijn misschien iets dat je haat, maar zij leiden jou naar de verlossing, en er is misschien iets waarvan jij houdt, maar dit leidt jou

Uw Ticket boeking is bevestigd!

Type Ticket: Enkeltje
Prijs: Helemaal Gratis (boeking is bevestigd)

Details Passagier
Naam: Eén van de kinderen van Adam
Afkomst: Uit klei
Adres: Planeet aarde

Reis Situatie
Vertrek: Vanuit het wereldse leven
Aankomst: Het eeuwige leven
Tussen stop: Hotel ‘het graf’(5 meter onder de grond voor 1 persoon)
Vlucht duur: Van een aantal seconden tot miljoenen jaren
Vertrek tijd: De tijd van het sterven (de exacte tijd is niet
bekend, maar het kan eerder zijn dan verwacht)
Aankomst tijd: De dag des Oordeels (niet specifiek duidelijk op de tijdstabel aangeduid)

Informatie over het ondervragen bij aankomst

Bij aankomst in het hotel (graf): Staan twee onomkoopbare verhoorders,
het zijn de 2 Engelen: Munkar & Nakir, ze zullen direct starten met het stellen van vragen.
3 Vragen zullen er gesteld worden:
1) Wie is jouw God?
2) Wie is jouw Profeet?
3) Wat is jouw geloof?
Deze vragen zullen op grond van jouw leven op aarde geantwoord worden. Voor meer informatie ga naar Aya 27 van Surat Ibrahim in de Heilige Qoraan.

Informatie Bagage

Ondanks het feit dat het vliegtuig alleen één passagier overvliegt per keer, zijn er toch wat beperkingen in de hoeveelheid bagage die je mag meenemen:
1) Je kan 5 meter witte laken met je meenemen
2) Elke soort werelds materiaal is verboden.
3) Je bagage moet van goede daden zijn voorzien, vroom gedrag en je moet in Allaah hebben geloofd tijdens je leven.

Belangrijke instructies {lezen}

Alle reizigers moeten in acht nemen dat het ticket niet in te ruilen is of dat het terug te betalen is.
Deze reis geldt voor elke ras, nationaliteit, geloof en elke leeftijdsgroep. Er zullen geen vertragingen zijn.
Notitie van de Kapitein
De Engel de Doods zal niet onderhandelen over het veranderen van de vertrekdatum of de tijd van het vertrek.
Voor meer informatie, verwijzen wij u graag naar de Heilige Qoraan en de Soennah. U kunt ook de ‘Oelama (geleerden) raadplegen.
U kunt het beste de informatie met spoed vergaren.

Tijdens uw reis zal u niet voorzien zijn van een zuurstof masker, omdat uw ademhalingssysteem net voor de vertrektijd verbroken wordt.

Extra informatie

U hoeft zich niet druk te maken om de eventuele instapkaartjes, paspoort en andere reisdocumenten.

Om u voor te bereiden op de vlucht zorg dan voor het volgende:

- Bid 5 gebeden per dag
- Lees het boek van Allah de Verhevene de Qoraan
- Volg strikt de Soennah
- Wees voorbereid op de vlucht, omdat u elke minuut kan vertrekken (zelfs nu!)

Laatste waarschuwing!!!

Uiteindelijke bestemming ligt aan uzelf! Alstublieft verlies geen tijd op de planeet aarde.

Houd in acht: dit is een enkeltje richting de HEL of het PARADIJS!!!
U kunt dit kaartje ook gratis naar anderen versturen zodat zij er ook van profiteren, voordat ze voor een verrassing komen te staan.

Moge Allah ons
Jennah el Firdaws geven
inshaAllah, amien.

”Allah de Verhevene kijkt niet naar jullie lichamen. En hij kijkt niet naar jullie uiterlijk, maar Hij kijkt naar jullie Harten."

zaterdag 7 november 2009

Mohammedanen, wat zijn dat


Ze leren het ook nooit, die gristenen. Wij zijn geen mohammedanen maar moslims (de term 'islamieten' kan ook, maar heeft niet de voorkeur). Wij dienen Allah en geen profeet!
"Vroeger gebruikte men in Europa vaak het begrip "mohammedaan" (een volger van Mohammed) om een aanhanger van de islam aan te duiden. In de twintigste eeuw is deze term in onbruik geraakt. Omdat "moslim" in godsdienstige en filosofische zin "iemand die zich overgeeft aan God en Zijn wet volgt" betekent, heeft deze term tevens de voorkeur van moslims zelf. Een mohammedaan echter refereert aan iemand die Mohammed volgt, maar moslims geloven dat zij God volgen en Mohammed is slechts Gods boodschapper."
bron : www.nikhef.nl/~a17/emails/MOHAMW.HTM

maandag 2 november 2009

Remake van de film Al-Risalah?

OFF TOPIC | Flashback : eerste baan (bij het Landelijk Milieu Overleg te Utrecht, juni 1984 – september 1985)

www.iisg.nl/archives/en/files/l/10820280full.php

www.iisg.nl/archives/en/files/l/10820280full.php

Op het ogenblik heb ik vakantie. Dagen die ik nog over had, heb ik opgenomen tot het einde van mijn contract (13 november 2009). De manier waarop mijn werkgever mij in kennis heeft gesteld van het niet-verlengen van mijn contract verdient niet de schoonheidsprijs, maar ala, Wie weet wat Allah nog meer voor mij in petto heeft.

De laatste tijd kijk ik regelmatig terug in de tijd. Deze keer toon ik je bovenaan deze bijdrage twee schermweergaven van www.iisg.nl met daarin een souvenir van mijn allereerste baan, bij het Landelijk Milieu Overleg te Utrecht (1984-1985), in het kader van de vervangende dienstplicht. Dit was ruim twintig jaar vóór mijn bekering tot islam, mijn roepnaam was toen nog Wilco.

Vijf jaar geleden


Vijf jaar geleden is Theo van Gogh vermoord. Een herdenking zeker waard. Maar onder de paraplu van de Vrienden van Pim Fortuyn (hoezo) en in aanwezigheid van Rita freaking Verdonk? Mwah… Als herdenking pluk ik maar wat uit mijn eigen archief, een weblogbijdrage gepubliceerd op 5 november 2004:

EEN DIENST? DUS NIET Ik hoop niet dat degene die op 19 ramadan/ 2 november jl. Theo van Gogh op een laffe wijze heeft vermoord, en bij zijn lichaam een dreigbrief voor Ayaan Hirsi Ali heeft achtergelaten, denkt dat hij daarmee ons moslim(a’)s een dienst heeft bewezen. DAT HEEFT HIJ DUS NIET.

MEER KWAAD Natuurlijk, Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali hebben de islam en ons moslim(a’)s diep beledigd. "Naar mijn opvatting mogen zowel God als Allah (sic) beledigd worden. Ik heb mij van die dankbare taak vaak en met veel verve gekwijt (…)" aldus Theo van Gogh in een procesverbaal uit 1999 gepubliceerd op zijn website. Zoals ik al eerder heb gezegd*, moet je proberen daar boven te staan, hoe moeilijk dat ook is! De moordenaar van Theo van Gogh heeft meer kwaad gedaan voor de moslim(a’)s in Nederland dan Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali bijelkaar.

www.theovangogh.nl/proverb1.html

MET STOMHEID Natuurlijk ben je als moslim(a) kwaad wanneer je één van Theo’s pennenvruchten leest of (delen van) de korte film "Submission" ziet. Maar hou je dan in! Handel niet wanneer je kwaad bent (zie mijn vorige log)! Tel tot tien of honderd of duizend of wat dan ook. Beter nog: doe aan zikroellah, mediteer, kalmeer. Na het bekend worden van de gruwelijke moord op Theo van Gogh ben ik met stomheid geslagen. Denk erom: sabr is een schone zaak :-)

Herfst 2009 (foto's)

vrijdag 30 oktober 2009

Abdoul Aziz MBAYE à Mbao

www.youtube.com/playlist?list=PL5B52FC7678D095B3
(zes video's in één playlist)

UPDATE D.D. 22 MEI 2013:
De registratie van "Abdoul Aziz MBAYE à Mbao" is nu ook beschikbaar als één file (stream + download) via deze webpagina:
archive.org/details/ChantsReligieux

zaterdag 24 oktober 2009

Morgen wintertijd (incha Allah ;-)

Ja, dat wordt weer wennen! Komende nacht gaat de wintertijd in. De gebedstijden zijn dan een uur vroeger vergeleken met de dag van vandaag.

De mens zet weer de tijd naar zijn hand, maar uiteindelijk is het alleen Allah, Heilig en Verheven, die de tijd heeft geschapen.
Hij is het, Die de zon tot een stralend licht maakte en de maan tot een helder licht en er stadia voor verordende, zodat gij het getal der jaren en het berekenen (van de tijd) mocht kennen. Allah heeft dit niet dan in waarheid geschapen. Hij zet de tekenen uiteen voor een volk, dat wil weten. (soera 10, aya 5)

maandag 5 oktober 2009

Zekerheden, incha Allah

Ik bevind mij in een periode waarin zekerheden verdwijnen als sneeuw voor de zon. Elk artikel van de Wet van Murphy is inmiddels gesneden koek voor mij. Nou, dan is het niet makkelijk om te zeggen "Keep the faith" en daar ook naar te handelen. Uiteraard blijf ik mijn gebeden doen, maar ook echt dat vertrouwen hóuden in datgene wat Allah voor mij in petto heeft, is verrekte moeilijk kan ik je zeggen!

Desalniettemin, ik laat het hoofd alleen hangen tijdens de vijf dagelijkse gebeden :-)


"Into each life some rain must fall"
bron: archive.org/details/InkSpotsCollection61-70

vrijdag 25 september 2009

“They have better music”

Ik nodig je uit kennis te nemen van Worldservice’ bijdrage "Bisimilai" waarin de muziekblogger stelt dat het niet onmogelijk is dat hij zich eens zal bekeren tot islam, "omdat zij [sic] betere muziek hebben". Een LP van de Nigeriaanse groep Haruna Ishola and his Apala Group gebruikt hij dan als voorbeeld (klik hier om het te downloaden). Leuk om te lezen dat er in deze tijd nog niet-moslims zijn die een positief beeld van islam schetsen. De beheerder van het muziekblog Worldservice.blogspot.com slaat de plank volledig mis - muziek heeft immers alles te maken met cultuur en nauwelijks met islam. Bijna elk ‘moslimland’ heeft wel religieuze muziek, maar de stijl is dan gewoon terug te voeren op de cultuur (of één van de culturen) van het betreffende land.

BISIMILAI

I have to admit I am not very good with religion. Over the years I have come to the conclusion I am just not the believing, the submissive or the worshipping kind.

But should I ever – for reasons I can not imagine at this moment – get the urge to repent, it is very likely I will turn to Islam.

For one thing, they have better music than the competition. [...]
wrldsrv.blogspot.com/2009/09/bisimilai.html

donderdag 17 september 2009

De Tweede Kamer hapt : Wilders heeft beet


Geert Wilders over kopvoddentax + reactie Pechtold
player.nos.nl/index.php/media/play/tcmid/tcm:5-567853
Reactie minister Van der Laan op Geert Wilders’ kopvoddentax
player.nos.nl/index.php/media/play/tcmid/tcm:5-567855
Acht Uur Journaal van woensdagavond 16 september 2009
player.omroep.nl/?aflid=10086091

UPDATE 2 NOVEMBER 2009:

dinsdag 15 september 2009

Hayya 3ala Salaat

Vrijdagmiddag jl. Zutphen, Waterkwartier. Ben net begonnen met mijn postrondes wanneer de oproep tot het gebed klinkt, vanaf de Barbaros moskee nabij de middeleeuwse stadsmuur. "Allaaahoe akbar…" Dan mengen de woorden van de muezzin zich met het gebeier van kerkklokken (bruiloft? begrafenis? reactie op de oproep?). Ik ben net aangekomen op de Van Heemstrastraat (een doorgaande weg) wanneer de oproep verstomt, het gebeier echoot nog even na. Een oud model Mercedes scheurt langs, het raam aan de bestuurderskant staat open en een smeekgebed klinkt. "Allahoema…" Incha Allah komen de inzittenden veilig en wel aan bij de moskee :-)

woensdag 2 september 2009

Ramadan heeft altijd iets in petto

Zal je net zien. Is het ramadan, krijgt mijn computer kuren. Virussen en trojaanse paarden waren gelijk een griep door mijn C en D schijf. Tot nu toe is het mij niet gelukt het gevaar te bezweren, maar gelukkig kan ik af en toe terecht op de computer van iemand anders (da’s een vreemde gewaarwording, internetten achter een computer die niet de mijne is).

DABAKH AUDIO FILES (YOUTUBE EDITIE) Bloggen blijft voorlopig op de achtergrond. Ik geef nu voorrang aan het uploaden van de zgn. "YouTube editie" van de 44 audio files waarin serigne Abdoul Aziz SY ‘Dabakh’ (de in 1997 overleden kalief van de stad Tivaouane, de zetel van de Senegalese moslimbroederschap der tijani’s) veelvuldig aan het woord is. In deze vastenmaand is er m.i. veel behoefte aan zijn woorden. Daar komt nog bij dat het bijna zijn sterfdag is (14 september a.s. incha Allah), dus zullen vele Senegalezen (in diaspora en in den lande) op zoek gaan naar materiaal over Dabakh.

INCHA ALLAH NOG MEER BEREIK Deze verzameling heb ik in november 2006 gevonden op een index pagina van Seneweb.com, waar het gedurende korte tijd geplaatst was. Zelf heb ik het al eerder toegankelijker gemaakt en vervolgens op het internet gezet (zie bijvoorbeeld de WAT.tv widget in de linkerkolom van deze webpagina); dat leverde een flink aantal hits op. Met de plaatsing op YouTube bereik ik incha Allah nog meer mensen. Om deze plaatsing te realiseren heb ik de 44 audio files verdeeld in segmenten van minder dan tien minuten elk [update d.d. 21 feb 2013: tegenwoordig is de maximumlengte per YouTube video 15 minuten]. Dat was een hele klus, mash'Allah. Elk segment heb ik vervolgens omgezet naar video (een soort ansichtkaart van ‘Dabakh’ dat beweegt als ware het een oude film). Ten tijde van het plaatsen van de weblogbijdrage die je nu leest, heb ik reeds twee van de vierenveertig files geplaatst*. Incha Allah zal het mij lukken om alle files te plaatsen voor het 14 september is.

* Playlist Dabakh file no. 1 (van 44) in vier segmenten
www.youtube.com/view_play_list?p=0C4D1D902FD396B5

Playlist Dabakh file no. 2 (van 44) in drie segmenten
www.youtube.com/view_play_list?p=03AB9B28388BFF02

UPDATE D.D. 21 FEBRUARI 2013
Inmiddels staan alle 44 files in vier overzichtelijke playlists op YouTube:
Dabakh files 01-13 www.youtube.com/playlist?list=PL3BF3D0F363736084
Dabakh files 14-26 www.youtube.com/playlist?list=PLB25504E6EB8B8517
Dabakh files 27-40 www.youtube.com/playlist?list=PL196C99408C98C5D6
Dabakh files 41-44 www.youtube.com/playlist?list=PLF0FD379E69E5A620

zondag 30 augustus 2009

(Dit is mosterd na de iftaar, maar toch wens ik je een) Ramadan moebarak!


Wegens problemen met mijn computer (virussen, trojan horse, noem maar op) kan ik nu nauwelijks mijn weblog bijhouden. Dus, waarde bezoeker,

EVEN GEDULD A.U.B.
VEUILLEZ PATIENTER S.V.P.

woensdag 19 augustus 2009

Asfiyahi.org : Nouveau Portail Web de la Jeunesse Tidiane

Niet toevallig kort voor het begin van de heilige maand ramadan komt een jongerenorganisatie die deel uit maakt van de Senegalese moslimbroederschap der tijani’s met een nieuwe website: Asfiyahi.org. ASFIyAHi staat voor Association Sénégalaise pour la Formation Islamique et l’Action Humanitaire.

Asfiyahi.org is een druk en ‘ambachtelijk’ vormgegeven website met veel bewegende elementen, boordevol informatie over islam in het algemeen en over het tijanisme in het bijzonder. Leuk detail: het tekenfilmfiguurtje Dora (bekend van de televisiekanalen Nickelodeon en Nick Jr.) is gebruikt om de Espace Xaleyi (zeg maar: de kinderhoek) op te leuken. Dat Dora geen hoofddoek draagt mag als een statement worden opgevat, denk ik dan maar. Trouwens, is dat jongetje rechts op de afbeelding niet toevallig Diego? :-D

donderdag 30 juli 2009

Ontmoskeïsering is een non-issue

Volkskrant.nl : Het bezoek aan kerken, moskeeën en religieuze bijeenkomsten is de afgelopen jaren fors teruggelopen. De daling is het grootst onder moslims. Dit blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat woensdag is verschenen. [lees hier het complete artikel]

Reacties uit moslimhoek die in dit Volkskrant artikel zijn geplaatst leggen de teruggang van het moskeebezoek als volgt uit:

"Veeleer is sprake van onvrede met de wijze waarop moskeeën worden bestuurd. [...] Er zijn naar hun smaak te weinig activiteiten. Of er wordt in het Arabisch gepredikt, dat ze niet kunnen volgen. Uit frustratie gaan ze thuis bidden. Sommigen gaan zelfs naar een andere stad, waar de imam hen wel bevalt. Dan gaan ze minder vaak dan ze zouden willen." [Mohammed Bouzia, eindredacteur NMO]

"De kerkgang is inhoudelijk niet zonder meer te vergelijken met moskeebezoek, [...] kijk alleen al naar het aantal gebeden per dag. Vijf voor moslims. [...] Jongeren gaan niet zomaar meer naar de moskee, ze kiezen bewust. Sommige moskeeën zijn zo populair dat ze uitpuilen tijdens de vrijdagpreek. Gelovigen zitten daar zelfs op straat." [Khait Aitblal, UMMAO, Unie van Marokkaanse Moskeeën Amsterdam en Omstreken]

Ontmoskeïsering en thuis bidden wordt door Mohammed Bouzia verbonden met onvrede en frustratie (nou já, zeg), terwijl Khait Aitblal een punt maakt wanneer hij zegt dat kerkgang en moskeebezoek niet te vergelijken zijn (door het aantal gebeden dat per dag verricht dient te worden). Hij laat wel achterwege dat die genoemde vijf gebeden ook gewoon thuis (of waar dan ook) verricht kunnen worden. Maar ja, Aitblal vertegenwoordigt een moskeeënorganisatie dus thuis bidden ligt niet in zijn straatje.

Mag ik zo vrij zijn om de volgende woorden met je te delen. Het is de tekst die staat op de achterkant van het standaardwerk "Kom tot het gebed – Een korte inleiding tot de praktijk van de Islam" (geschreven door imam Abdulwahid van Bommel) en maakt m.i. duidelijk dat ontmoskeïsering een non-issue is, omdat we – alle lof aan Allah – óveral kunnen bidden. Lees maar mee:

"’Geloven doe je in de kerk’, zei men vroeger, toen dit nog werkelijk gebeurde, en je zou haast veronderstellen dat moslims hun geloof in de moskee belijden. Dit boekje gaat er echter van uit dat ons hele leven een gebed is en dat we overal kunnen bidden. In de Islam leren we God kennen door te doen en niet door over Hem te theoretiseren. Vandaar deze gebruiksaanwijzing. Doen dus."

woensdag 29 juli 2009

Op reis als een schaap naar de slachtbank

Er zijn in het verleden meerdere video’s opgedoken van Senegalese immigranten die op barbaarse wijze werden teruggestuurd. Vandaag vind ik op een Senegalese website recente beelden van een uitzetting, of althans een póging tot uitzetting.

www.dkrtv.com/aeroport-de-madrid-16-juin-2009/aeroport-de-madrid-16-juin-2009-expulsion-barbare-d-e2-80-99un-immigre-senegalais-malmene-couche-par-t-video_71148c5b0.html

Luister goed naar de commentaren die door de toeschouwers worden geuit. In niet mis te verstanen woorden in het Wolof, Engels en Frans spuwen zij hun gal op de mensen die de immigrant mishandelen. Wat mij het meest treft, zijn de woorden van een kind dat ook het gebeuren gadeslaat. Kippevel! De beelden zijn d.d. 16 juni 2009 opgenomen door Lamine Mbengue van Senegaaltv.com. Het samenbinden van de ledematen van de immigrant wordt door de toeschouwers vergeleken met hoe een schaap wordt vastgebonden voor hij vervoerd wordt.

Aéroport de Madrid, 16 Juin 2009. Expulsion Barbare d'un immigré Sénégalais: malmené, couché par terre.

Flashback Ramadan 2008

Nog minder dan een maand en de ramadan is daar, incha Allah. Naast het spirituele aspect (we vasten voor Hem) en het wereldlijke aspect (het vasten is goed voor de zelfdiscipline) brengt de ramadan bij mensen die typische ‘vastenhumor’ naar boven. Hieronder een voorbeeld.

Een leeb (maye wolof, een stuk uit de Senegalese moppentrommel, zeg maar) verteld door Ndoya in 2008 (voor de moppensite Leebone.com), waarin de draak wordt gestoken met mensen die excuses bedenken om niet te hoeven vasten. Voertaal van de sketch en de mop: Wolof.

www.wat.tv/audio/nioks-ag-koor-gui-leeb-ndoya-1d2fl_2fvj1_.html


vrijdag 24 juli 2009

Nabie Kamara and his Freetown Muslim Club


British Library, klasse! Vannacht (ca. 02.00 uur) heb ik in de sectie Archival Sound Recordings onder het kopje ‘Decca West African Recordings’ het volgende gevonden: een serie platen met koranrecitatie (èn religieuze gezangen) uit Sierra Leone (periode: 1948-1958). Mash’Allah!

NB : de betreffende recitant heeft beperkte kwaliteiten qua uitspraak en intonatie, daarnaast wordt in "Leaf Lam Mim" (soera Al-Baqarah) "Yar see in" (soera Ya-Sîn) en "Tabara" (soera Al-Mulk) de soera steevast afgekapt voor een smeekgebed, dit zonder de soera en het smeekgebed duidelijk van elkaar te scheiden met de formule "Sadaqallahoelaziem" (Allah’s Woord is Waarheid), de zin waarmee altijd ‘einde citaat’ van een koranvers wordt aangegeven. klik op een kleine afbeelding om deze in groot formaat te kunnen bekijken klik op een sounds.bl.uk url om via een webpagina het betreffende bestand te kunnen beluisteren
 

Nabie Kamara and his Freetown Muslim Club "The Azan calling" Original issue number: Decca WA 2631; Matrix number: KWA 4373 sounds.bl.uk/View.aspx?
item=025M-1CS0043760XX-0100V0.xml

  • salat prayer of two rakah preceeded by athan and iqama audio cuts off directly after sura al-fatihah of the second rakaat
  • salaat gebed van twee rakaat, voorafgegaan door de azaan en iqama het geluid stopt direct na soera al-fatihah van de tweede rakaat
  • the extra sura in the first rakah is sura Al-’Ala, which is recited from start to finish (87:1-19) but with a pronunciation that’s not quite like it has to be: nearly every aya ends with the vowel ‘a’, but the reciter has replaced it with ‘ee’, this way that well-known final aya of this sura sounds like: "Suhufi Ibraheema wa Mousee" Astaghfiroullah :-)
  • de extra soera in de eerste rakaat is soera Al-’Ala, welke van begin tot eind (87:1-19) gereciteerd wordt - maar dan wel met een uitspraak die niet is zoals het hoort: bijna elke aya eindigt met de klinker ‘a’, maar de recitant heeft het vervangen met de ‘ie’ klank, op deze manier klinkt die welbekende laatste aya van deze soera als volgt: "Soehoefi Ibrahiema wa Moesie" Astaghfiroellah :-)


Nabie Kamara and his Freetown Muslim Club "Leaf lam mim" Original issue number: Decca WA 2631; Matrix number: KWA 4374 sounds.bl.uk/View.aspx?item=
025M-1CS0043760XX-0200V0.xmlNabie Kamara and his Freetown Muslim Club "Yar see in" Original issue number: Decca WA 2632; Matrix number: KWA 4375 sounds.bl.uk/View.aspx?item=
025M-1CS0043761XX-0100V0.xmlNabie Kamara and his Freetown Muslim Club "Are sar lam" Original issue number: Decca WA 2632; Matrix number: KWA 4376 sounds.bl.uk/View.aspx?item=
025M-1CS0043761XX-0200V0.xml

  • religious chant
  • religieus gezang


Nabie Kamara and his Freetown Muslim Club "Albruder" Original issue number: Decca WA 2633; Matrix number: KWA 4377 sounds.bl.uk/View.aspx?item=
025M-1CS0043762XX-0100V0.xml

  • religious chant
  • religieus gezang


Nabie Kamara and his Freetown Muslim Club "Tabara" Original issue number: Decca WA 2633; Matrix number: KWA 4378 sounds.bl.uk/View.aspx?item=
025M-1CS0043762XX-0200V0.xml