zaterdag 7 november 2009

Mohammedanen, wat zijn dat


Ze leren het ook nooit, die gristenen. Wij zijn geen mohammedanen maar moslims (de term 'islamieten' kan ook, maar heeft niet de voorkeur). Wij dienen Allah en geen profeet!
"Vroeger gebruikte men in Europa vaak het begrip "mohammedaan" (een volger van Mohammed) om een aanhanger van de islam aan te duiden. In de twintigste eeuw is deze term in onbruik geraakt. Omdat "moslim" in godsdienstige en filosofische zin "iemand die zich overgeeft aan God en Zijn wet volgt" betekent, heeft deze term tevens de voorkeur van moslims zelf. Een mohammedaan echter refereert aan iemand die Mohammed volgt, maar moslims geloven dat zij God volgen en Mohammed is slechts Gods boodschapper."
bron : www.nikhef.nl/~a17/emails/MOHAMW.HTM

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.