vrijdag 29 april 2005

Op ontdekkingsreis (III)

Ik hou van de koran. Soms sla ik ‘m open zonder vooropgesteld doel. Dan ben ik niet op zoek naar een specifieke soera of aya, maar ga ik gewoon op ontdekkingsreis. Vooral nu ik de chaos in mijn hoofd bewuster ervaar (sinds mijn diagnose ADHD) werkt het kalmerend om mij te concentreren op het woord van Allah soebhana wa ta’ala. De chaos in mijn hoofd kun je vergelijken met ideeën die voortdurend tevoorschijn komen als pop-up screens op een computerscherm. Klik eens op deze button, dat geeft je een idee [UPDATE : de pop-ups werken meestal niet in een mobiele browser]:


Jammer dat die ideeën in mijn hoofd niet zo snel zijn verdwenen als deze pop up screens. Maar goed, genoeg gechaost en terug naar het woord van Allah, da’s beter zo: In afwachting van een door mij besteld exemplaar van een groot formaat Arabische koran, heb ik er één kunnen lenen van een vriendin van Ndoya. Het is een exemplaar met grote letters waarin zelfs de klinkers en de recitatieaanwijzingen boven de zinnen zeer duidelijk zijn. Na de rituele wassing verricht te hebben, begin ik direct te bladeren en laat mijn ogen over het mash’Allah mooie tekstbeeld glijden – af en toe lees ik een aya hardop, om te ‘proeven’. Het is nu 29 april, de dag dat in 1999 mijn grootvader van moeders kant, Willem Lodewijk Schippers, is overleden (het is van het verjaardagsgeld van mijn grootvader Willem Lodewijk Schippers dat ik in 1996 mijn eerste koran heb gekocht, zie mijn log Een niet-moslim die de salaat verricht van 11 maart 2004 en mijn log In Memoriam: Willem Lodewijk Schippers van 29 april 2004). Al snel sla ik de koran open bij soera Ar-Rahmaan (‘De Barmhartige’). Die heb ik mij nou altijd eigen willen maken, die heb ik nou altijd willen "absorberen". Nu ik eindelijk sinds jaren weer de beschikking heb over een groot formaat koran met soera’s gedrukt in een duidelijk en groot schrift, komt het er eindelijk van. Mash’Allah!

Fa bi ayyi aalaa-i rabbikoemaa toekazzibaan
Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

donderdag 28 april 2005

Op ontdekkingsreis (II)

Ik hou van de koran. Soms sla ik ‘m open zonder vooropgesteld doel. Dan ben ik niet op zoek naar een specifieke soera of aya, maar ga ik gewoon op ontdekkingsreis. Deze keer ben ik echter op zoek naar een specifieke soera. Tijdsbesef ben ik vaak volledig kwijt, alles lijkt op hetzelfde moment te gebeuren. Sinds mijn diagnose ADHD ben ik mij daar nog meer van bewust dan voorheen. Op zoek naar het begrip Tijd in de koran, kom ik dan al snel terecht bij soera Al-’Asr. Ik pak dezelfde koran met Engelstalige uitleg erbij als vermeld in mijn log Op ontdekkingsreis (I) van 11 april 2004. Ik lees de Arabische tekst en de betekenis van de soera in het Engels.

En ja, ik ben wederom aangenaam verrast wanneer de commentatoren in de voetnoten opnieuw verwijzen naar iemand uit de seculiere literatuur om een bepaald gegeven, in dit geval Tijd, nader toe te lichten. Deze keer wordt Shakespeare aangehaald; in het bijzonder zijn sonnetten (zie: Iloveshakespeare.com). Als voorbeelden worden aangehaald de sonnetten 5, 12 en 64. Daar ik geen goede vertaler ben, citeer ik nu letterlijk de betreffende voetnoot en de drie andere voetnoten die deel uit maken van de uitleg van soera Al-’Asr in deze Saoedi-Arabische editie van de koran.
Voetnoot 6262 bij 103:1 Al-’Asr may mean: (1) Time through the ages, or long periods, in which case it comes near to the abstract idea of Time, Dahr; (2) or the late afternoon, from which the ‘Asr canonical prayer takes its name. An appeal is made to Time as one of the creations of Allah, of which everyone knows something but of which no one can fully explain the exact significance. Time searches out and destroys everything material. No one in secular literature has expressed the tyranny of "never-resting Time" better than Shakespeare in his Sonnets. For example, see Sonnets 5 ( "never-resting Time"), 12 ("Nothing gainst Time’s scythe can make defence"), and 64 ("When I have seen by Time’s fell hand defaced The rich proud cost of outworn buried age"). If we merely run a race against Time, we shall lose. It is the spiritual part of us that conquers Time. See verse 3 below. [bedoeld wordt aya 3 en de uitleg in voetnoten 6264 en 6265]

Voetnoot 6263 bij 103:2 If life be considered under the metaphor of a business bargain, man, by merely attending to his material gains, will lose. When he makes up his day’s account in the afternoon, it will show a loss. It will only show profit if he has Faith, leads a good life, and contributes to social welfare by directing and encouraging other people on the Path of Truth and Constancy.

Voetnoot 6264 bij 103:3 Faith is his armour, which wards off the wounds of the material world; and his righteous life is his positive contribution to spiritual ascent.

Voetnoot 6265 bij 103:3 If he lived only for himself, he would not fulfil his whole duty. Whatever good he has, especially in moral and spiritual life, he must spread among his brethren, so that they may see the Truth and stand by it in patient hope and unshaken constancy amidst all the storm and stress of outer life. For he and they will then have attained Peace within.

Bron: The Holy Qur-ân, English translation of the meanings and Commentary (uitgave onder auspiciën van het Min. van Hajj en Donaties van Saoedi-Arabië)
Mash’Allah. Laat ik nu juist die benadering van de vierde aya, spirituele kennis delen met anderen, gisteren in een uitzending van Dunyaa FM een onderwerp zijn geweest. Het betreft hier een praatprogramma in het Wolof, dus uitleg van mijn vrouw Ndoya is in deze onontbeerlijk gebleken. Het onderwerp wordt geïllustreerd met een parabel over twee zieken die elk worden bezocht door een engel in de gedaante van een man. De parabel gaat ongeveer als volgt (zo her en der laat ik mijn mash’Allah eigen creativiteit in taal spreken):
Dit is het verhaal van twee mannen die beiden lijden aan een vreselijke vorm van schurft en andere huidaandoeningen. Zich reinigen doet pijn en dus verzaken zij zich te wassen. Het vuil hoopt zich op in hun poriën, de mannen verspreiden een onaangename geur die mensen doet terugdeinzen.

Op een dag wordt de één bezocht door een engel in een menselijke gedaante. Deze zorgt ervoor dat de man van zijn aandoeningen wordt verlost en zich weer zonder pijn kan reinigen. De engel vraagt hem dan wat hij nog meer wenst. De man zegt dat hij rijkdom en aanzien wenst. Dat wordt hem gegeven. Op een andere dag wordt de ander bezocht door dezelfde engel. De engel zorgt er ook nu voor dat de ander van zijn aandoeningen wordt verlost en zich weer zonder pijn kan reinigen. De engel vraagt ook hem wat hij nog meer wenst. Ook hij wenst rijkdom en aanzien. Dat wordt hem gegeven.

Dan bezoekt de engel hen opnieuw. Deze keer als een man die lijdt aan een vreselijke vorm van schurft en andere huidaandoeningen. Zich reinigen doet pijn en dus verzaakt hij zich te wassen. Het vuil hoopt zich op in de poriën, hij verspreidt een onaangename geur die mensen doet terugdeinzen. Hij bezoekt de eerste man: "Neem hem mee en zet hem buiten de deur!" zegt deze tegen zijn bedienden wanneer hij de vuile man ziet binnen komen, bang dat zijn aanzien wordt aangetast, bang dat zijn rijkdom wordt aangetast. Dan bezoekt hij de tweede man: "Kom binnen en ga zitten", zegt de tweede man. "Vroeger was ik net zo: ziek en vuil en niemand die met mij geassociëerd wilde worden. Maar nu is dat anders, alhamdulillah." De tweede man geeft de vuile man eten, drinken, de gelegenheid zich te reinigen en een bed. "Blijf maar zo lang als je wilt." Het vervolg laat zich raden: de eerste man raakt weer terug bij af en de tweede man blijft zijn rijkdom en aanzien behouden, omdat hij deze met anderen deelt.
De uitleg bij deze parabel zoals die wordt gegeven in de genoemde radio-uitzending van Dunyaa FM gaat – heel in het kort – als volgt: alles wat de mens overkomt is een test gegeven door Allah soebhana wa ta’ala. Ben je arm, dan is dat een test van jouw vertrouwen in Hem, het vertrouwen dat alles goed zal komen want Yàlla baax na: ‘God is Goed’, een uitdrukking die in Senegal vaak wordt gebruikt om jezelf of iemand anders te doen beseffen dat alles weer goed komt als je maar vertrouwen blijft houden in Allah soebhana wa ta’ala. Ben je rijk, dan is dat ook een test. Deel je met anderen die het nodig hebben jouw rijkdom en jouw aanzien, dan zal Allah je incha Allah belonen. Zo dien je ook al je kennis – al is het maar nog zo weinig – over je dien, je religie, te delen met anderen. Hou het nooit voor jezelf.

Laat ik tot slot nogmaals citeren. Deze keer uit de verzameling van Veertig Hadith Qudsi. Hadith nummer 18 (een hadith overgeleverd door Moeslim):
Op gezag van Abu Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei, dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: "Allah (de Almachtige en de Verhevene) zal op de Dag der Opstanding zeggen:

"O zoon van Adam, Ik voelde mij ziek en jij hebt Mij niet bezocht."

Hij zal zeggen: "O Heer, en hoe had ik U moeten bezoeken terwijl U de Heer der werelden bent?"

Hij zal zeggen: "Wist je niet dat Mijn dienaar, die en die, ziek is geworden en je hem niet bezocht had? Wist je niet dat als je hem bezocht had, je Mij bij hem aangetroffen zou hebben? O zoon van Adam, Ik heb je om eten gevraagd en je hebt Mij niet gevoed."

Hij zal zeggen: "O Heer en hoe had ik U moeten voeden, terwijl U toch de Heer der werelden bent?"

Hij zal zeggen: "Wist je niet, dat Mijn dienaar, die en die, jou om voedsel had gevraagd en je gaf hem niet te eten? Wist je niet dat als je hem gevoed had, je dat zeker bij Mij gevonden had*. O zoon van Adam, Ik vroeg je om Mij te drinken te geven en je hebt Mij niet te drinken gegeven."

Hij zal zeggen: "O Heer, hoe had ik U te drinken moeten geven want U bent toch de Heer der werelden?" Hij zal zeggen: "Mijn dienaar, die en die, heeft je om drinken gevraagd en je hebt hem niet te drinken gegeven. Als je hem te drinken had gegeven dan had je dat* zeker bij Mij gevonden."

[* Dat wil zeggen de beloning voor een goede daad]
Deze benadering van liefdadigheid is ook bekend bij christenen. Er wordt dan meestal verwezen naar Mattheus 25:31-46 (van origine ben ik Nederlands-Hervormd, vandaar die kennis :-). Mocht je aan dawa willen doen, of aan het kweken van begrip, dan is zo’n overeenkomst een uitstekende aanleiding om het met christenen over islam te hebben.

dinsdag 26 april 2005

Bij de tijd

Afgelopen weekend heb ik een tweedehands horloge op de kop kunnen tikken. Een Casio 871 DB-31 met vijf alarmfuncties. Inderdaad handig voor moslims, zo’n horloge! Om het instellen van verschillende alarmfuncties onder de knie te krijgen, pak ik mijn tijdenlijstje erbij en programmeer ik de tijden van de komende vijf gebeden. Het is reeds voorjaar dus de dagen worden steeds langer en de gebedstijden verschuiven. Handig dus om dagelijks de tijden van de komende gebeden in te voeren. Zo blijf je bij de tijd – voor je het weet is bijvoorbeeld het tijdstip van het nachtgebed na een week al weer zo’n vijftien minuten later…

Half mei wordt op basis van een bloedonderzoek en een ECG gekeken hoeveel Ritalin ik per dag moet gaan innemen. Die inname zal zijn op vastgestelde tijden. Dan zal ik mijn ‘nieuwe’ Casio moeten gaan gebruiken om de innametijden te programmeren. Wat een omschakeling! Laten we hopen dat ik dan, wanneer het alarm afgaat, gewoon mijn pilletje neem en niet automatisch de rituele wassing ga doen om vervolgens het gebed te verrichten en de inname te vergeten :-)))

zaterdag 23 april 2005

Hyperfocus

"Ik begrijp de opwinding niet helemaal" schrijf ik in mijn log van 21 april 2005, de dag van Mawloud. Ik heb het dan over de reacties op mijn aandeel in een speciale Mawloud uitzending van Radio Futurs Medias (RFM). Maar ik begrijp het wel dégelijk, omdat ik zelf ook eens een soortgelijke ervaring heb gehad. Het is al wat jaren geleden, maar het staat mij nog helder voor de geest:

Gezeten op mijn knieën doe ik op een middag zikr in de moskee van mijn woonplaats. Ik wacht op het moment waarop de azaan (oproep tot het gebed) zal klinken, maar mijn gedachten zijn er niet helemaal bij. Zelfs de zikr doet mij niet focussen op het komende gebed. "Allaaaaaaaaahoe akbar!" knalt het plots door de speakers. De azaan begint en ik ben er direct weer helemaal bij. Ik luister naar de heldere stem die vol overgave de azaan doet en ik wordt werkelijk meegezogen in een draaikolk van woorden (de azaan) en gedachten (mijn imaan). Mijn tranen tikken op mijn jeans en mijn schouders schokken. Van niet-focus naar hyperfocus, lijkt het. Soit, dat is mensen – met een gelijke diagnose als ondergetekende – eigen. Mash’Allah, ADHD heeft zo zijn voordelen…

Ik heb overigens niet gedurfd om tijdens de azaan mijn hoofd naar achteren te wenden om te kijken wie de azaan op zo’n begeisterde manier doet. Dit uit angst dat ik mijn ontroering niet op Allah zou focussen maar op de muezzin.

vrijdag 22 april 2005

Dunyaa FM inspireert

Soebhanallâh
Walhamdulillâh
Wa laa ilaaha ilillâh
Wallâhoe akbar
Wa laa hawla wa laa qoewwata illaa billâhi-l-’alliyiel-aziem
Yaa hayyoe-y-yaa qayyoem
Yaa zal-djalali wal-ikraam

Heilig is Allah
En alle lof zij Allah
Er is geen god dan Allah
En Allah is de Grootste
En er is geen kracht en geen macht dan die van Allah, de Verhevene, de Grootste
Oh, Levende! Oh, Bestaande! Oh, Heer van Glorie en Eer!

[Vertaling uit: "Kom tot het gebed", A. van Bommel]

Wanneer de programmering van het Senegalese radiostation Dunyaa FM wordt onderbroken voor de oproep tot het gebed, kàn het gebeuren dat daarná bovenstaande zikr enige malen wordt uitgesproken. Het is een mash’Allah krachtige zikr voorgedragen door een mash’Allah krachtige stem. Stem ruim voor een gebedstijd af op Dunyaa FM en ervaar hoe een programma wordt stilgelegd voor de oproep tot het gebed (voor mij is zoiets een hele openbaring ;-) en Wie weet (antwoord: Allah) wordt daarna bovenstaande zikr uitgesproken…

donderdag 21 april 2005

Live in de uitzending bij RFM (I)

Even na half één vanmiddag* schakelen Ndoya en ik over van Dunyaa FM naar RFM, daar is de uitzending, gewijd aan Mawloud, interactiever. Elke luisteraar kan ter gelegenheid van Mawloud zijn of haar aandeel leveren, zo ook Ndoya. Plots duwt ze mij de telefoon in de handen (het is zo’n draadloze voor in huis) en voor ik het weet ben ik live in de uitzending op RFM. Ik praat niet veel Wolof, dus na een hint van Ndoya besluit ik om soera Ash-Shams te reciteren. Na het "Sadaqallahoelaziem" dankt de presentator mij en zegt "Donnez moi votre femme". Mijn vrouw sluit het telefoongesprek af en legt mij uit dat mash’Allah de presentator ontroerd is.

Maar daarmee is de kous niet af. Gedurende zo’n twintig minuten na mijn recitatie (tot het nieuws van één uur*) hoor ik vele bellers die ook ontroerd zijn, mash’Allah. Dan maakt de presentator de opmerking dat het nu het programma is van Ndoya en Abdulwadûd :-) Mash’Allah, op mijn beurt ben ik ontroerd dat het reciteren van een soera zoveel teweeg kan brengen.

Maar nòg is het niet afgelopen. Op veler verzoek wordt direct na het nieuws van één uur* mijn recitatie herhaald en wordt er in de studio nog even nagepraat over de uitspraak die mash’Allah de gasten in de studio in positieve zin is opgevallen. Ik versta er behoudens enkele losse woorden niet veel van maar mash’Allah Ndoya vertaalt waar ze het over hebben. Ik begrijp de opwinding niet helemaal; Ndoya legt mij uit dat in den lande veel toubabs moslim worden in naam. Ze leggen alleen de geloofsgetuigenis, de shahada, af om te kunnen trouwen en ‘vergeten’ vervolgens de andere pijlers van de islam als de salaat en de ramadan. Dan belt de ‘huis-imam’ van RFM naar de studio: oustaze Mouhamadoul Amine Donde. Hij is voor RFM in Tivaouane, het religieus centrum der tijani’s. Ook hij laat even zijn licht schijnen over de uitspraak, maar houdt het kort want "woorden schieten te kort". Mash’Allah. Ik ben benieuwd wat de dag vandaag nog voor mij in petto heeft. Heel veel dus. Mash’Allah.

De volgende verrassing laat niet lang op zich wachten. Een luisteraarster heeft live in de uitzending haar nummer achtergelaten en Ndoya heeft haar zojuist aan de lijn gekregen. De luisteraarster, Mame Amy Diouf, is elke vrijdag per telefoon van de partij tijdens één van de religieuze programma’s op RFM. Ze is zo vol van onze profeet Mohammed (vrede zij met hem) dat ze elk jaar, rond Mawloud, kleren maakt voor vele naamgenoten van onze profeet (vrede zij met hem). Ndoya vertelt haar dat ons zoontje Ahmed heet (voluit: Mouhamed) en direct vraagt ze zijn leeftijd en zijn maat. Voor het publiek van RFM is deze luisteraarster een vaste gast, ze hebben haar bijnamen gegeven als Sopp Yónnént Mohammet en Bëggë Mohammet, wat je kunt vertalen als "Fan van Mohammed". Mash’Allah, mash’Allah, mash’Allah. Ik prevel nu voortdurend mash’Allah, want ik ben erg onder de indruk van de indruk die ik heb gemaakt en ik moet er voor waken niet naast mijn schoenen te gaan lopen, dus nogmaals: Mash’Allah of Kaar zoals ze in Senegal zouden zeggen :-)

[*NL zomertijd]

woensdag 20 april 2005

Solidariteit in Senegal (II)

Kort geleden is er opnieuw een Senegalees radiostation online gegaan: Dunyaa FM, te beluisteren via de website Xalima.com. In tegenstelling tot mijn tot nu toe favoriete stations, RFM en in mindere mate Walf FM, profileert dit radiostation zich duidelijk als zijnde moslim. Naast wereldlijke slogans als "Dunyaa, La Voix Du Coeur" wordt er in diverse jingles ook getuigd van Allah’s eenheid. RFM heeft, naast de religieuze uitzendingen op vrijdag, elke ochtend (van circa 07.00 tot 08.30 uur, Nederlandse zomertijd) een standaard-programmering van het laatste deel van de Juz Amma, doa’s, koranrecitatie en een ochtendpreek, maar tijdens de rest van de programmering wordt er weinig stilgestaan bij islam. Dit in tegenstelling tot Dunyaa FM: wanneer het tijd is om te bidden wordt de uitzending onderbroken voor de oproep tot het gebed (azaan) en wordt daarna de uitzending hervat (na de oproep wordt er dan meestal nog een smeekbede uitgesproken) – dit gebeurt op alle dagen en niet alleen tijdens Dunyaa’s religieuze uitzendingen op vrijdag.

De ochtend wordt door Dunyaa FM begonnen met een mengeling van veel verschillende doa’s en wat koranrecitatie, dat wordt afgesloten met dertien keer soera Al-Ikhlaas en tenslotte éénmaal soera Al-Fatihah (dit alles van 07.30 tot 09.30 uur, Nederlandse zomertijd). Deze mash’Allah rijk gevulde uitzending wordt altijd onderbroken voor het nieuws, van 08.00 tot 08.30, Nederlandse zomertijd. In deze nieuwsuitzending (een franstalige editie van BBC News) wordt vanochtend uitgebreid stilgestaan bij de verkiezing van de nieuwe paus, Benedictus XVI (Joseph Ratzinger), inclusief de bekendmaking in het Latijn: ‘Habemus papam!’

Senegal kent een katholieke minderheid van zo’n vijf procent. Elke zondag, maar ook bij belangrijke christelijke feestdagen, wordt deze minderheid op de radio uitgebreid bediend. Al profileert Dunyaa FM zich als een moslim radiostation, dan nog wordt een belangrijke gebeurtenis als de verkiezing van Benedictus XVI uitgebreid gecovered, ook door de ‘nieuwsdienst’ van Dunyaa FM zelve.

Ook Dunyaa FM heeft elke zondag om 11.00 uur (NL zomertijd) een christelijke radio-uitzending). Wederom een bewijs van Senegal als land van solidariteit tussen de verschillende religies. Uiteraard zullen Dunyaa FM en de rest van de Senegalese media reeds vanaf vanavond stilstaan bij de dag van morgen: de Gamou (Mawloud). Had mooi geweest voor solidair Senegal wanneer de verkiezing van Benedictus XVI op dezelfde dag zou zijn gevallen als de Gamou, morgen dus. Dan zou het die dag in alle media religie zijn geweest, islam en katholicisme, dat de klok zou slaan ;-)

Vrede zij met hem (II)

Gisterenmorgen. Het uitspreken van de vredesgroet "Salallahoe waleyhi wasellem" bij het noemen van de naam van onze profeet Mohammed (vrede zij met hem), tijdens het voorlezen voor het slapen gaan, heeft bij Kiné heel wat losgemaakt. Onderweg naar school declameert ze voortdurend "Salala weysem", dat brengt haar merkbaar in een goed humeur.

In de middag kort na schooltijd gaat ze mij weer helpen met het bidden. Na de eerste takbier blijft ze maar tegen mij aanstaan, ze is in een knuffelige bui. Wel wat lastig wanneer ik mij ter aarde werp, maar goed :-) Dat gaat zo door tot na de laatste rakaat. Ik doe de tashahoed en na het "La ilaha il’Allah" zegt ze in mijn oor "Salala weysem", dus net terwijl ik in mijzelf de woorden "Wa ashaddoe anna Moehammadan ‘abdoehoe wa rasoeloeh" uitspreek. Mash’Allah!

dinsdag 19 april 2005

Gamou 2005 (II)

Overmorgen is het Mawloud (Gamou), de geboortedag van onze profeet Mohammed (vrede zij met hem). In Senegal is deze dag de belangrijkste religieuze feestdag voor de broederschap der tijani’s.

De Gamou is dus een goede aanleiding om eens de Nederlandse vertaling van de Salaatoul Fatih online te zetten. De Salaatoul Fatih is een smeekbede (doa) die deel uitmaakt van de Wazifa, een verzameling zikr en doa’s die, voorafgegaan door soera Al-Fatihah, altijd direct na het ochtendgebed door de tijani’s wordt gereciteerd. Daarmee is deze smeekbede één van de belangrijkste in het leven van een tijani; in deze smeekbede wordt Allah soebhana wa ta’ala gevraagd om onze profeet Mohammed te zegenen (update 6 januari 2007: is de juiste benaming wellicht ‘salawat’ en niet ‘smeekbede’?). Daar ik geen arabist ben, baseer ik mij bij de vertaling niet op de Arabische versie maar op de Franse vertaling van Sami Wayzani, zoals terug te vinden in het boekje ‘Wird Tidiane’ van uitgeverij Editions Hilal te Dakar.

Ik besef terdege dat mijn vertaling beter kan; ben jij of ken jij iemand die op basis van de Franse vertaling of het Arabische origineel een betere Nederlandse vertaling kan maken, stuur mij dan een bericht via het mailformulier stuur mij dan een bericht via Twitter.


Salaatoul Fatih

Allahoema salli ‘alaa sayyidinaa moehammadin ilfaatihi limaa oegliqa wa-l-gaatimilimaa sabaqa naasiril haqqi bil haqq, wal hazi ilaa siraatal moustaqiem wa ‘alaa alihi haqqa qadrihi wa miqdaarihil aziem

[klik HIER voor Arabisch en Frans]

Oh, Allah! Ken Uw zegen toe aan onze heer Mohammed, die wat toe was heeft geopend, die wat voorafging heeft afgesloten, de verdediger van de Waarheid door de Waarheid, de gids naar het juiste pad, evenals zijn familie, al volgend zijn verdienste en een schatting van zijn ultieme waardigheid.

www.youtube.com/watch?v=bMVdD7Fq8g4

zondag 17 april 2005

Vrede zij met hem (I)

Van het weekend is het nieuwe nummer van het kindertijdschrift Onze Oemma op onze deurmat gevallen. Yande, Ahmed en Kiné natuurlijk weer reuzeblij!

"Papa, wil je het stripverhaal doen?"

"Nee papa, dat verhaal over die kikker!"

Maar papa heeft zijn ogen al laten vallen op Het leven van Onze Geliefde Profeet Mohammed, Deel 5. De verhalen over de schepping van Allah die in Onze Oemma staan worden gelardeerd met veel Soebhanallah’s, die ik dan ook door Ahmed hardop laat uitspreken: als een dirigent doe ik dan mijn arm omhoog wanneer het zijn beurt is. Prachtig vindt-ie dat! Om de kids nog meer te laten participeren wanneer papa voorleest, laat ik hen nu ook de vredesgroet voor Mohammed de profeet hardop zeggen wanneer ik voorlees uit Het leven van Onze Geliefde Profeet Mohammed en de naam van onze profeet (vrede zij met hem) voorbijkomt.

"Salallahoe waleyhi wasellem" doe ik voor.

Ahmed doet gelijk mee maar Kiné kijkt nog even de kat uit de boom. Dan na een paar vredesgroeten probeert Kiné ook mee te doen, het lukt nog niet helemaal maar ze geniet in ieder geval. Na elke vredesgroet wordt ze vrolijker en vrolijker.

"Saweysem" probeert ze dan zelf en ze giert het uit.

Mash’Allah, wat een vredesgroet voor de profeet al niet kan doen! Wanneer ik dan later op de avond ook Yande voorlees uit Onze Oemma, blijkt het hardop laten uitspreken van "Salallahoe waleyhi wasellem" een gouden greep te zijn. Het wordt een soort refrein, doordat werkelijk bij elke vermelding van de naam van onze profeet deze vredesgroet wordt uitgesproken (in Onze Oemma staat de groet in het Nederlands vermeld, maar ik geef de voorkeur aan de groet in het Arabisch). Op deze manier worden mijn kids incha Allah nog meer betrokken bij het leven van onze profeet dan ze tot nu toe al waren. Mash’Allah!

Schokkend

Zaterdagavond. Vóór het luisteren naar ons favoriete radioprogramma "Dolce Vita" op RFM kijken Ndoya en ik eerst naar een videocassette met twee korte films van Les Guignols d’Abidjan, een video die we hebben geleend van een Congolese buurvrouw.

Met de eerste film "La Carte d’Identité" is niets mis mee, het is een komedie over een man wiens erfenis wordt verdeeld terwijl hij nog leeft.

Dan schotelt de cassette ons de tweede film voor, een werkelijk schokkende film. Een straatarm echtpaar heeft zojuist hun kind verloren. Ze hebben geen geld voor een begrafenis en ‘dus’ stopt de vader het kind, reeds in een witte doek gewikkeld, in een doos en geeft het aan drie bedelaars. De vader zegt hen dat er suiker uit Parijs in zit en dat "ze de verpakking alleen in de schaduw open mogen maken, anders vergaat de inhoud". Dolblij nemen twee van de drie de doos mee naar achter en inspecteren de inhoud, terwijl ze hun blinde ‘collega’ door laten bedelen. Dan komen de twee erachter wat er inzit en geven dan de doos aan de derde. Deze blinde man neemt de inhoud uit de doos, betast het en komt erachter dat het een kinderlijkje is. Hij schreeuwt het uit en wordt vervolgens als verdachte van een misdrijf door een menigte afgevoerd. Einde verhaal.

Gesol met een lijk in een komedie is niet nieuw voor mij (daarbij denk ik bijvoorbeeld aan een komedie als "The Trouble with Harry" van ene Alfred Hitchcock) maar dit slaat toch werkelijk alles. En last but not least wordt het echtpaar duidelijk neergezet als niet-moslim en de bedelaars zouden voor moslims moeten doorgaan (gezien hun gebedssnoeren, outfit en uitlatingen tijdens het bedelen). Ndoya en ik zien er de lol niet van in en enigszins van ons stuk gebracht luisteren we daarna naar "Dolce Vita" om onze gedachten wat te verzetten.

Les Guignols d’Abidjan, Vol. 2, 1/La Carte d’Identité 2/Le Sucre de Paris (CK7V 162) Lengte: 63 minuten, Productie: DC Productions, Distributie: Camara Productions CK7

zaterdag 16 april 2005

“Dat moet wat te betekenen hebben”

Het is op de eerste dag van de afgelopen ramadan, dat ik te horen krijg dat ik niet meer nodig ben op mijn werk. "Dat moet wat te betekenen hebben", denk ik.

Vlak voor het nieuwe jaar beland ik in de ziektewet. "Dat luidt zeker een nieuw begin in", denk ik.

Dan besef ik zojuist, dat mijn allereerste afspraak over mijn medicatie (in verband met mijn ADHD) is gemaakt voor aanstaande donderdag, de dag waarop lang geleden mijn grootouders van moeders kant zijn getrouwd èn de dag waarop dit jaar de geboortedag van onze profeet Mohammed (vrede zij met hem) wordt gevierd. Dat moet zéker wat te betekenen hebben. Spannende tijden! Ik hou je op de hoogte…

donderdag 14 april 2005

Latijaniya.org

Latijaniya.org is sinds gisterenavond weer online. Opvallend is de gelikte vormgeving waarbij elementen van de oude website (zoals het interieur van een moskee en het witte ‘projectiedoek’) in een nieuw jasje zijn gestoken. Al met al een hele verbetering! Het jaarlijkse grote onderhoud van de website moet nog worden voltooid: de video player is er nog niet (zou tijdens het opstarten automatisch tevoorschijn moeten komen) en op het moment van plaatsing van deze log is de pagina Audio nog volledig blanco.

Daarnaast zijn er nog vele links die nog niet functioneren. Maakt niet uit, sabr is een schone zaak! Ik hoop in ieder geval dat alles in gereedheid is gebracht vóór de Gamou (Mawloud) en dat ook de Wazifa weer via de website te horen zal zijn (de Wazifa is een verzameling zikr en doa’s - voorafgegaan door soera al-Fatihah - waarmee de tijani’s elk ochtendgebed afsluiten).

De meest opvallende vernieuwing aan Latijaniya.org is dat bezoekers na het laden van de homepage worden verwelkomd met een loop van de "Salatoul Fatih", een smeekbede waarin Allah soebhana wa ta’ala wordt gevraagd om onze profeet Mohammed (vrede zij met hem) te zegenen (deze smeekbede maakt ook deel uit van de Wazifa). Ik zou zeggen, neem eens een kijkje op Latijaniya.org!

Update mei 2005: Helaas pindakaas, Latijaniya.org is "temporarily unavailable". Dat begint zo langzamerhand gewoon te worden… Maar, alhamdulillah is de Wazifa gewoon te beluisteren via deze link: www.xalima.com/modules/streaming/mp3/WazifaElHadjAbdou.mp3

UPDATE D.D. 6 MAART 2013: Ik heb het geluidsbestand geplaatst op YouTube www.youtube.com/watch?v=bMVdD7Fq8g4

woensdag 13 april 2005

Gamou 2005 (I)

Mawloud, de geboortedag van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem, nadert met rasse schreden. Incha Allah in de tweede helft van volgende week wordt deze dag in de gehele moslimwereld herdacht c.q. gevierd, afhankelijk van wetschool of broederschap.

In Senegal wordt deze dag ‘de Gamou’ genoemd en is voor met name de Tijani-broederschap de belangrijkste religieuze dag van het jaar. Overal in de stad Tivaouane, het religieuze centrum van de Tijani’s, en de rest van de regio Thiès, wordt hard gewerkt aan alle voorbereidingen voor deze dag van viering, vol voordrachten, koranrecitatie en religieuze gezangen.

Grote zorg is dit jaar de cholera-epidemie in Senegal die nog steeds niet tot staan is gebracht. Zoals bij de Magal, de belangrijkste religieuze dag van de broederschap der Mouriden die kort geleden in de stad Touba is gehouden, is het risico groot dat opnieuw grote massa’s gelovigen de ziekte verder over het hele land verspreiden.

Op het forum van Seneweb.com is de vraag al gerezen of het eigenlijk wel verstandig is om dit jaar de Gamou doorgang te laten vinden [Klik HIER]. De medewerkers van de Cellule Initiatives Zawiya Tijaniyya, een organisatie opgezet onder auspiciën van Serigne Abdou Aziz ‘Junior’, de woordvoerder van de Tijani broederschap van Tivaouane, werken hard aan het jaarlijks onderhoud van hun website Latijaniya.org dat vóór de Gamou gereed zou moeten zijn. Tijdens de Gamou kan men dan incha Allah luisteren naar een (live-)reportage van deze belangrijke dag. Bij het openen van de homepage van Latijaniya.org blijkt het laden van de pagina al te stoppen bij de achtergrondkleur. Ik heb hier Abdoul Aziz Kebe, de voorzitter van de organisatie, van in kennis gesteld. Hij zou zo snel mogelijk de technici op de hoogte brengen van het probleem. Nu maar afwachten… [Klik HIER]


Voor meer informatie over de cholera-epidemie en de Gamou 2005 zie de volgende artikelen/discussies:


Algemene informatie over de huidige cholera-epidemie Africatime.com/Le Soleil
Tivaouane minder beschermd dan Touba Allafrica.com/Wal Fadjri
Religieuze voorbereiding Gamou 2005 begonnen Allafrica.com/Le Soleil
"De viering van de Gamou moet dit jaar worden afgelast" Allafrica.com/Wal Fadjri
"Dit jaar geen Gamou door de cholera" Lobservateur.sn/forum
Task-force sanitaire ingezet in Tivaouane Allafrica.com/Le Soleil
Cordon sanitaire voor 18 Gamou-vieringen in de regio Thiès Wal Fadjri
‘Libération’ over de cholera-epidemie in Senegal Confidentielsn.com
(Het bewuste ‘Libération’-artikel) Senegal in de greep van de cholera Libération.fr
Een overzicht van alle hygiène-maatregelen genomen in Tivaouane Lobservateur.sn


Berichtgevingen van na de Gamou 2005:


De veiligheidsdienst van Serigne Mansour, Action Daara-J, waakt over de persoonlijke veiligheid van de khalif générale Lequotidien.sn
Serigne Moustapha Sy van de beweging Moustarchidine wal Moustarchidaty beschuldigt khalif générale Mansour Sy van landje-pik Lobservateur.sn
De woordvoerder van Tivaouane Serigne Abdoul Aziz Sy ‘Junior’ weerspreekt de beschuldigingen geuit door Serigne Moustapha Sy Walf.sn
Mansour Sy roept in zijn Mawloud-preek op tot terugkeer naar islamitische normen en waarden – Hij vergelijkt de invasie van Senegal door bidsprinkhanen met één van de plagen die het volk van Israël in het verre verleden heeft getroffen en beschouwt ook deze huidige invasie als een straf van God Allafrica.com/Wal Fadjri

dinsdag 12 april 2005

Dawa à la Moes, Allah's Getuige

Moes(tafa) heeft zeer uitgesproken ideeën over de maatschappij en over islam in het bijzonder. Ideeën die hij dan ook voortdurend ventileert. Zo is één van zijn favoriete onderwerpen dawa, het uitnodigen tot islam.

"Vertel de mensen over islam, nodig ze uit! Ook al denk je te weten dat ze niet willen, nodig ze dan in Gods Naam in ieder geval één keer uit. Zo kunnen ze niet later tegen je zeggen, wanneer het Yaawmiddien is, dat je hen niets hebt verteld."

Geen woorden, maar daden moet Moes afgelopen zondag denken wanneer twee nette heren met dito tassen ‘s ochtends vroeg bij hem aanbellen. Hij herkent ze direct als Jehova’s Getuigen en nodigt ze uit om binnen te komen. Hij neemt hun jassen aan en loodst ze naar de eerste woonkamer voor speciale gasten.

"Wilt u koffie of wilt u thee?"

Het wordt thee. Zijn vrouw maakt wat muntthee klaar en terwijl Moes wat keuvelt over het weer schuift één van de Getuigen voorzichtig een Wachttoren naar hem toe.

"Wij hebben een Boodschap voor u die u kan redden wanneer het Armageddon [= Yaawmiddien] daar is" zegt de Getuige.

"Luistert u dan eerst naar mijn Boodschap" verkondigt Moes. "U accepteert dezelfde profeten als wij, waarom accepteert u dan niet in hemelsnaam profeet Mohammed, vrede zij met hem, wiens komst immers voorspeld is in de bijbel?"

"Als u gered wilt worden…" probeert de andere Getuige.

"Wat ik nu wil is, gehoord worden", onderbreekt Moes hem. "De Boodschap van Allah, soebhana wa ta’ala, zoals geopenbaard via de engel Gabriël aan de profeet Mohammed, vrede zij met hem, is een Boodschap waard gehoord te worden. Toen Mohammed, vrede zij met hem, in een grot aan het mediteren was…"

"Sorry, maar we moeten weer verder".

De Getuigen slaan de uitnodiging af en gaan huns weegs. Dat doordrammen ken ik wel van Jehovah’s Getuigen, maar mensen als Moes kunnen er in hun enthousiasme ook wat van. In het huidige klimaat is dawa wellicht teveel gevraagd. Laten we eerst met veel geduld begrip kweken, laten we daar volhardend in zijn en op onze hoede zijn voor de vele valkuilen die het begrip kweken met zich meebrengt. Denk daarbij aan de laatste aya van soera Al-Imraan (3:200):
"O, gij die gelooft, blijft geduldig en spoort anderen aan volhardend te zijn en blijft op uw hoede en vreest Allah, opdat gij zult slagen."

maandag 11 april 2005

De geest uit de fles

Na het consult waar, op basis van mijn dossier, de door mij ingevulde testen en een gesprek met de dienstdoende ADHD specialist, de diagnose ADHD is gesteld, lijkt de geest helemaal uit de fles, het hek van de dam.

Mijn hersens draaien nog meer overuren, de inspiratie en motivatie om een stukje voor mijn weblog te schrijven is terug (de laatste dagen voor het consult was ik nauwelijks tot niet crea- en productief), maar al die overuren zijn toch best wel vermoeiend, hoor. Direct wanneer een stukje af is, is er sprake van een grote mate van euforie. Maar kort na plaatsing dreigt er dan een dipje aan te komen, want

ik!

wil!

weer!

schrijven!


Ik zou mij niet willen omschrijven als een workaholic, maar… Schrijven lijkt voor mij een medicijn dat te snel is uitgewerkt. Een vrije geest is prima, maar hij moet wel te beteugelen zijn: de ene keer gas geven, de andere keer de rem erop, maar hij moet niet constant remloos in z’n vijf met zoveel-honderd kilometer per uur over de vluchtstrook van de snelweg in mijn hoofd razen terwijl ik bijna mijn grip op het stuur verlies. Ritalin is ook niet alles, maar het koesteren van mijn ADHD als een grote bron van creativiteit, een bron die zuiver moet blijven en niet mag worden aangetast, zoals sommigen het zien, zou mijn gezinsleven niet die broodnodige rust geven die het nodig heeft.

Alle schuld op de omgeving schuiven als die niet om kan gaan met mijn chaos vind ik egoïstisch. Door de acceptatie van medicatie ga ik nu de strijd aan met mijn eigen chaotische ik en probeer hem op die manier wat te temmen. Die strijd is in mezelf met mezelf, een inspanning op weg naar rust, incha Allah.

zondag 10 april 2005

Een nieuwe invalshoek

Islam geeft mij zeker rust en richting (zie Wat bezielt mij? Deel 4. Innerlijke vrede). Mijn keuze voor islam eind maart 1996 is dus zeker een goede zet geweest. Islam geeft mij perspectief, het zorgt ervoor dat de puzzelstukjes op hun plaats vallen (zie Wat bezielt mij? Deel 7. Puzzelstukjes). Door die hersenstorm van me willen er nog wel eens stukjes losraken. Dat heeft me duidelijk gemaakt dat naast spirituele zorg mijn lichaam ook medische zorg nodig heeft.

Yallah Yallah Bay Sa Tool zeggen ze in Senegal, dat zoveel betekent als Allah helpt je alleen als je ook zelf de handen uit de mouwen steekt. Nou, met die handen heb ik het voorstel van medische zorg aangegrepen om iets aan die opvliegende stukjes te doen. Ik vraag me wel af wat er gaat gebeuren met mijn mash’Allah voor vele ADHD’ers kenmerkende creativiteit en scherpzinnigheid. Joost, nee, Àllah mag het weten, want Hij is Al-Aliem, de Alwetende. De diagnose ADHD heeft in ieder geval een nieuwe invalshoek gegeven aan "Islam in mijn dagelijks leven", daarom heb ik nu de stukjes uit 2005 die ik vóór de diagnose heb geschreven in het archief geplaatst om zo de overgang naar die nieuwe fase in mijn leven duidelijk te markeren*. Op die manier zorg ik er ook zelf voor dat de stukjes op hun plaats terecht komen: Yallah Yallah Bay Sa Tool :-)

*UPDATE D.D.6 MAART 2013: Toelichting: In de vroege jaren van Web-log.nl (waar ik destijds mijn weblog had) kon je zelf bepalen welke bijdragen alleen in het archief te lezen waren. Het archief was toegankelijk via tekstlinks in de linkerkolom.

zaterdag 9 april 2005

Diagnose ADHD? AlHamDulillaH!

7 april 2005


Gisteren is bij mij de diagnose ADHD gesteld, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (voor meer informatie hierover: Hersenstorm.com). Deze diagnose zal incha Allah nogal wat gevolgen hebben voor (islam in) mijn dagelijks leven. Eén van de door God gegeven plichten is het vasten tijdens de maand ramadan (zie 2:183-188), een heilige maand die ik koester. Een maand die altijd weer een uitdaging is voor de zelfdiscipline en een stimulans voor de geloofsbeleving. Bovengenoemde diagnose brengt met zich mee dat ik incha Allah binnenkort zal beginnen met dagelijks medicijngebruik op gezette tijden, ook tussen fadjr en maghrieb in. En dat waarschijnlijk mijn hele leven lang, incha Allah. Tja, ik kijk nu al met heimwee terug naar mijn laatste ‘echte ramadan’ :-). Ik heb trouwens nog één dag in te halen. Joepie! Dat betekent dat ik in ieder geval nog één ‘echte?’ ramadan-dag in het vooruitzicht heb, incha Allah, omdat ik met het voorgestelde medicijngebruik pas over enige tijd, incha Allah, ga beginnen. Wanneer ik eenmaal mijn pillen slik, zal ik dus op een andere manier mijn bijdrage moeten leveren wanneer de ramadan daar is. Ik zal die maand der maanden in geen geval zomaar voorbij laten gaan. Hoe dan ook, ik dank Allah soebhana wa ta’ala. Alles is van Hem afkomstig: ook deze ADHD. De diagnose mag dan pas gisteren zijn gedaan, deze ADHD is natuurlijk al heel mijn leven aanwezig. Ik beschouw deze ‘stoornis’ als een test van mijn geloofsbeleving. Incha Allah zal ik deze test met goed gevolg afleggen.

8 april 2005


Zojuist heb ik mij voorgenomen om morgen te vasten, met de intentie om een dag in te halen van afgelopen ramadan, een dag waarop ik een paar slokken koffie heb genomen na een slecht-nieuws-gesprek, de eerste dag van ramadan 2004. Uiteraard, die slokken heb ik onopzettelijk genomen en dan zou je zeggen ‘Waarom inhalen dan?’ Nou, het was de eerste dag van de heilige maand, en om op die dag te horen krijgen dat je niet meer nodig bent op je werk móet wel wat te betekenen hebben. Daarom heb ik mij diezelfde dag al voorgenomen om die dag later in te halen, want qua ramadan wil ik het volle pond… En moet je nu eens kijken? Incha Allah ben ik over enige tijd niet meer in staat om ‘gewoon te vasten’ en daarom is Allah soebhana wa ta’ala zo genereus geweest om mij die eerste ramadan-dag te drinken te geven, zodat ik voorafgaande aan ‘continu-medicatie’ nog één keer met weemoed in het hart mee kan doen met de maand Ramadan, al is het nu bijna de maand Rabi-al-Awwal. Mash’Allah! Alles ligt al vast, alles staat geschreven, de pen is van het papier gelicht, het inkt is opgedroogd! Soebhanallah, Alhamdulillah, Allahoe akbar!

Vandaag


Vandaag dus ramadannen in de lente: de dagen zijn reeds langer geworden dus dat wordt incha Allah vasten van ongeveer kwart voor vijf ‘s ochtends tot zeg maar half negen ‘s avonds. Da’s pas een uitdaging! Dat wordt naast veel meditatie ook veel denken over eten :-) Of over de tijd die komen gaat, natuurlijk. Bijvoorbeeld hierover: wij moslims zeggen altijd, of behoren altijd te zeggen, "Bismillah" voor we iets beginnen. Dus ook voor, ik noem maar een zijstraat, elke inname van medicijnen. Nu bevat het medicijn wat ik naar alle waarschijnlijkheid ga gebruiken [ritalin] de stof methylfenidaat, voorkomend op een lijst van stoffen die vallen onder de opiumwet, een stof die in de volksmond beter bekend staat als speed. Ja, heel apart: inname van speed in naam van Allah. Dat doet mij denken aan de man die mij indertijd de shahada [geloofsgetuigenis] afnam (1996): in het verleden heeft hij gewerkt voor een oliemaatschappij die boringen verricht dichtbij de Noordpool. Naast alle bescherming tegen de kou middels speciale kleding is het geboden om niet langer dan een bepaalde tijd buiten te zijn. Vlak voor het naar buiten gaan moet je dan ook wat alcohol tot je nemen, anders zou je onderkoelingsverschijnselen kunnen krijgen. Met een "Bismillah" neemt de man dan altijd trouw een slok alcohol voor hij de kou ingaat; dan is het wel moeilijk om aan zijn collega’s uit te leggen waarom hij geen alcohol drinkt tijdens een ‘gezellig samenzijn’. Of bijvoorbeeld hierover: in het verleden heb ik wel eens informatie ingewonnen over ADHD zonder overigens die informatie op mijzelf te betrekken. Wat mij toen is opgevallen is dat vele ADHD’ers gebruik maken van een horloge die meerdere alarmfuncties heeft (vijf maximaal geloof ik) in verband met het strakke schema van medicijn-inname, ik denk dan van ‘Hé, da’s handig voor mij, om zo elke dag de gebedstijden te programmeren’. Tot aankoop van dat horloge ben ik echter nooit overgegaan. Incha Allah heb ik dan eindelijk over enige tijd zo’n horloge om mijn pols, maar dan niet om mij te herinneren aan de gebedstijden maar aan de inname van ritalin. Mash’Allah…

vrijdag 8 april 2005

Allah belast mijn ziel naar vermogen

(In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle)
Allah belast geen ziel boven haar vermogen
Voor haar is wat zij verdient
en tegen haar is ook wat zij verdient (Bid daarom:)
"Onze Heer, straf ons niet als wij vergeten of een fout hebben begaan Heer, en belast ons niet zoals Gij degenen die voor ons waren hebt belast Onze Heer, belast ons niet met datgene, waarvoor wij de kracht niet hebben (het te dragen) en wis onze fouten uit en schenk ons vergiffenis en wees ons barmhartig. Gij zijt onze Meester, help ons daarom tegen het ongelovige volk"
(Allah’s woord is waarheid)
2:286

Wat mij ook overkomt, ik heb het verdiend. Valt het zwaar dan is dat naar, maar ik weet dat Allah mijn ziel belast naar vermogen. In zware tijden heeft Allah middels dit vers (2:286) mij veel geholpen. Aan de ene kant geeft het kracht door de zekerheid dat alles wat in mijn leven gebeurd van Allah afkomstig is; aan de andere kant troost het door het smeekgebed dat gelijk een parel in het vers is gevat. Problemen in het leven zijn een test van de imaan, een test van de geloofsbeleving. Wordt dat op de proef gesteld, dan kan een smeekgebed zoals deze je erdoor heen helpen.

[zie ook mijn weblogbijdrage
Een parel gevat in een vers van 27 februari 2004]

zondag 3 april 2005

Hoe lijnen mijn imaan versterkt (II)

Ik heb nog een lange weg te gaan, want gewicht verliezen gaat wat langzamer dan ik dacht. Maar mash’Allah een vooruitgang in mijn uithoudingsvermogen is er zeker.

Gisteren de hele dag ergens geholpen met verhuizen en mash’Allah dan voel ik echt weer mijn spieren. Vóór het lijnen en het sporten heb ik mijn spieren alleen gevoeld tijdens kramp, maar nu voel ik ze constant. Thank God, alhamdulillah, je suis encore un muscle man :-)

En mocht ik er (tijdelijk) wat kilo’s bijkrijgen? Soit, dan bekijk ik het maar door de bril van mijn schoonvader El Hadji Maguette Birama Sarr: dan ben ik Allah dankbaar dàt ik er wat kilo’s bij kàn krijgen. Hoe dan ook: alhamdulillah.

Solidariteit in Senegal (I)

Gisterenavond. Mijn vrouw en ik bereiden ons voor om te luisteren naar onze favoriete radio-uitzending van de week: "Dolce Vita", een uitzending vol met zouk en andere swingende muziek op de zender Radio Futurs Medias (RFM), elke zaterdagavond van 22.00 uur tot 23.00 uur, Nederlandse zomertijd. Het nieuws in het kort is net geweest (geen bijzonderheden) en het eerste zouk nummer begint. Plots wordt deze afgebroken door "Avé Maria" of een ander katholiek gezang. Ruim een half uur na het overlijden van paus Johannes Paulus II wordt zijn dood bekend gemaakt. Niet alleen op RFM, maar op vele andere Senegalese radiostations. De katholieke luisteraars wordt ruim de tijd gegund de eerste schok te verwerken door na de bekendmaking nog meer katholieke religieuze muziek ten gehore te brengen. Vandaag vinden ook de gebruikelijke katholieke uitzendingen plaats op de diverse radiozenders, zoals elke zondag. Dit alles laat zien dat er in het voornamelijk islamitische Senegal zeker sprake is van solidariteit met de christelijke minderheid (die bestaat uit voornamelijk katholieken). De verschillende moslimbroederschappen in Senegal hebben elk hun ‘grote mannen’ die aan de leiding staan van deze broederschappen. Deze serignes of kaliefen worden zeker niet beschouwd als vertegenwoordigers van God op aarde (astaghfiroellah) maar wanneer één van hen zou overlijden, dan is het effect op de gelovigen net zo hevig als bij de katholieken en hun ‘grote man’, de paus. Daarom begrijpen de moslims in Senegal heel goed hoe het hun katholieke landgenoten kan raken om hun kerkvorst te verliezen.

Ik smeek Allah soebhana wa ta’ala dat deze Senegalese solidariteit tussen religies, en het daaruit voortkomende begrip, een voorbeeld mag zijn voor alle mensen in de wereld. Amien.