donderdag 30 december 2010

Koran in het Duits #supertoll #nounietdus

Na Koran in het Koreaans (8 november 2010) heb ik nu opnieuw een curiosum uit het Community Audio archief van Archive.org: Der Heilige Koran-MoroccoVoice. De benaming van deze webpagina zet mij op het verkeerde been, want wat blijkt? Alle 114 soera’s worden alleen in een Duitse ‘vertaling’ opgedreund. Om depri van te worden! Luister eens naar mijn favoriete soera, soera Ar-Rahmaan. Zonder de aya’s in het originele Arabisch blijft hier niets van over!

archive.org/download/Der_Heilige_Koran-MoroccoVoice/055.mp3Durf je het aan, dan kun je via onderstaande player een ‘vertaling’ van de gehéle koran beluisteren. Je kunt ook via deze webpagina een soera naar keuze beluisteren.

Jawohl!

archive.org/details/Der_Heilige_Koran-MoroccoVoice

dinsdag 28 december 2010

Klaus Schulze’s ‘Floating’ (Moondawn, 1976)


Vandaag maar eens gaan kijken wat de muziekdienst Spotify voor mij kan betekenen. Met 'Spotify Open' kan ik legaal gratis úren muziek beheren middels Spotify software dat ik heb gedownload op mijn computer. Ik luister dan naar de muziek van mijn keuze via een stream (downloaden kost geld, maar niet al te veel). Ook kun je met Spotify luisteren naar koranrecitatie en anasheed (religieuze liederen); gebruik dan de zoektermen quran koran nashid nasheed – maar pas op, je kunt met deze zoektermen ook andere resultaten tegenkomen dan waar naar je op zoek bent. Zoals dit lied:

Thomas Allen - Goethe Lieder: Ob der Koran von Ewigkeit sei?
open.spotify.com/track/0ZdlSSRvoOAw4ADgTS0ZD3
open.spotify.com/track/3AjhVc8Y4FNweVHBEiKfyS

Bij mijn eerste verkenningen heb ik gezocht naar het album 'Moondawn' van Klaus Schulze (zie afbeelding bovenaan deze bijdrage, klik op de afbeelding om het in een groter formaat te kunnen bekijken). De LP 'Moondawn' is mijn eerste ervaring met electronische muziek; al járen geleden ben ik het uit het oor verloren. Bij het na lange tijd weer beluisteren van de track 'Floating' (ruim 27 minuten!) wordt na 19 seconden al mijn aandacht getrokken door een stem die Schulze een plaats heeft gegeven in 'Floating'.

Klaus Schulze - Floating
open.spotify.com/track/3kbyGJS4PlOPGWQXf7NUT9
open.spotify.com/track/1pYr5B1rS3EtBssxdS0CWv

Een stem spreekt vanaf 00m19s hier in het Arabisch een smeekgebed* uit. Op 00m48s klinkt het 'Amin' en de rest van het nummer is alleen van Klaus Schulze. Beluister via de player onder deze alinea het bewuste fragment.

Klaus Schulze - Floating 00m19s-01m13s (dua)
abdulwadud.web-log.nl/files/floating-dua-fragment-00m19s-01m13s.mp3

Bizar om nu weer naar dit nummer te luisteren. Als jong jochie ging ik gewoon liggen luisteren (met gesloten ogen) en liet mij meevoeren door de vervreemdende klanken en die ene stem in het begin. Zelf had ik die LP niet, maar tijdens logeerpartijen heb ik er meerdere malen naar geluisterd. Wat de stem zei, wist ik toen niet. Met mijn rudimentaire kennis van het Arabisch die ik nu heb, denk ik te weten waarover het smeekgebed gaat: engelen, de hemel, de Dag des Oordeels en vergeving. Bijzonder…

www.klaus-schulze.com/disco/1762mo.htm


*UPDATE D.D. 8 JUNI 2013:
Luister via onderstaande YouTube player naar "Floating" (eerste nummer in een reeks van drie). In de commentaarruimte van deze upload vraagt 'CaptainBluebear08' zich ook af wat het is met die stem in het begin. Uploader 'SirPrancelot1' legt het als volgt uit: "I think its the Lord's Prayer in Arabic from what i can recall".

www.youtube.com/watch?v=SytVmRc67T8
www.youtube.com/watch?v=5fajl68HRgg (update d.d. 20 april 2016) 
*UPDATE D.D. 20 APRIL 2016:

maandag 27 december 2010

Mash’Allah, de koran is wonder-vol!

Sinds mijn bijdrage Het kerstverhaal, maar dan anders van 8 december jl. speel ik met de gedachte om op dezelfde wijze (audio + vertaling als YouTube video) aandacht te besteden aan andere delen uit de koran waarin Jezus voorkomt (moslims noemen hem 'Isa'). Om op die manier in het huidige tijdsgewricht mensen uit te nodigen meer te weten te komen over de koran en islam kan zeker geen kwaad.

Daarom nu een gedeelte uit soera Al-Ma'idah (het Tafelkleed), de vijfde soera uit de koran. Het gaat om de laatste elf verzen uit dit koranhoofdstuk (5:109-120) waarin op een gegeven moment de discipelen van Jezus hem vragen om een wonder: een met eten gedekte tafel, direct vanuit de hemel. En zo geschiede! Mind you, dit is geen tafeltje-dek-je maar een Gòddelijk wonder, na een verzoek van Jezus, namens zijn discipelen, aan Zijn Onderhouder. Wie nu nòg denkt dat moslims niets hebben met Jezus, moet zich laten nakijken!

NB: Let op het mash'Allah hollandsche motief van het tafelkleed, gebruikt als achtergrond bij deze koranrecitatie: donkergrijze, blauwe en groene lijnen die elkaar kruisen, met boven en onder een verzameling klompen. Deze video is typisch het geesteskind van een hollandsche moslim. :-)

Islam is ering van de Schepper!

www.youtube.com/watch?v=ct_Xi1jpMP0

zondag 26 december 2010

Ochtendgebed in Mekka, 26 december 2010

Zojuist beluisterd en bekeken via Archive.org: het ochtendgebed zoals vanochtend verricht in Mekka. Extra soera in het gebed: soera Ma'idah (verzen 72-86).

archive.org/details/December262010MakkahFajrOchtendgebed in Mekka, 26 december 2010 (Sh. Ghamdi)
abdulwadud.web-log.nl/files/sheikhghamdi_fajr_12-26-10.mp3

This Christmas, Give the Gift of Knowledge About Islam (Islamicity.com)
www.islamicity.com/articles/Articles.asp?ref=HF1012-4385

zaterdag 25 december 2010

Ochtendgebed in Medina, 25 december 2010

Zojuist beluisterd en bekeken via Archive.org: het ochtendgebed zoals vanochtend verricht in Medina. Extra soera in het gebed: soera Az-Zariyat (soera 51).

archive.org/details/25thDec10MadinahFajrBySheikhBudairOchtendgebed in Medina, 25 december 2010 (Sh. Budair)
abdulwadud.web-log.nl/files/25thdec10madinahfajrsuratadh-dhariyaatsheikhbudair-1.mp3

This Christmas, Give the Gift of Knowledge About Islam (Islamicity.com)
www.islamicity.com/articles/Articles.asp?ref=HF1012-4385

woensdag 22 december 2010

Het Groot Dictee haalt Allah door het slijk

grootdictee.ntr.nl/page/dicteetekst?jaar=2010

Ik heb dat hele Groot Dictee niet gevolgd, weet ook niet wie er gewonnen heeft. Bij het doorspitten van Teletekst ben ik gestuit op wat heet de complete tekst van dat Groot Dictee en ik moet zeggen… Het is tot op zekere hoogte met veel humor geschreven! Uiteraard ben ik op zoek gegaan naar islam- en moslim-gerelateerde zinnen. Nou deze zijn er in overvloed. Met name in het eerste gedeelte:

De tijden zijn in zoverre interessant dat ze kakofonisch zijn; je moet bijwijlen je oren dichtstoppen tegen het tenhemelschreiende geblabla van de muezzins van de eeuwige vergelding in het ene oor en dat van de filistijnen van het geperoxideerde ressentiment in het andere.

Geüpgradede Hoekse en Kabeljauwse twisten: de shoarmabakkers versus de aardappeleters, allen met vuvuzela's bewapend; hun zuurstofarme hersentjes verkleinen je wereld en brengen haar binnen de afrastering van hun woestijngod of hun karikaturale weergave van joods-christelijke axioma's en verlichtingsidealen.

Ik ga er vanuit dat de inhoud van het Groot Dictee met een korrel zout genomen dient te worden (anders is het smakeloos). Dat gezegd hebbende wil ik je aandacht vestigen op een aantal begrippen die mij in de bovenstaande tekst zijn opgevallen. Voor jouw gemak heb ik deze begrippen gehighlight (is dit correct gespeld, oh redactie van het Groot Dictee?).

  • aan dat tenhemelschreiende geblabla etc wil ik geen woorden vuil maken (past bij de huidige tijdsgeest)
     
  • die beschrijving van de filistijnen van het geperoxideerde ressentiment is pas echt interessant, Wilders en zijn aanhangers worden hier namelijk neergezet als filistijnen, dus als vijanden van het Israëlische volk (leuk voor Geert)
     
  • ondanks de korrel zout krijg ik bij de benaming woestijngod tòch een nare smaak in de mond, hier wordt namelijk een karikaturale weergave van mijn Schepper neergezet door de redactie van het Groot Dictee, terwijl de karikaturale weergave van de joods-christelijke axioma's alleen wordt benóemd - God en JHWH worden juist níet door het slijk gehaald (zo heeft de redactie van het Groot Dictee zich tòch door de hedendaagse anti-islam-sentimenten laten meeslepen)

Don’t be sad, don’t be sad #islam #peptalkarchive.org/details/don.t.be.sad

In deze donkere dagen van december heeft iedereen wel een peptalk nodig. Op Archive.org is vanochtend een podcast geüpload: Don’t be sad, is het motto. De host van de show (ene Eddie) haalt vele koranverzen aan (mèt vermelding van soera- en aya-nummer) en illustreert deze verzen met diverse ahadith (mèt bronvermelding). De voertaal van het programma is Engels. UPDATE D.D. 8 JUNI 2013: Tot nu toe is deze podcast maar 22 keer beluisterd (dat kan liggen aan het feit dat het programma moeilijk te vinden is, zgn. tags ontbreken volledig)

Omdat de host Eddie nogal karig (om niet te zeggen onvollédig) is met de ‘vertaling’ van de door hem genoemde koranverzen, volgt onderaan deze bijdrage een overzicht van deze verzen mèt een complete Nederlandstalige uitleg èn een link naar uitleg in andere talen (waaronder Engels, Frans en Turks).

Soebhanallah alhamdoelillah wàt is dit een uplifting programma! (luister naar de podcast Don’t be sad via de player bovenaan deze weblogbijdrage)
Hieronder volgt een overzicht van koranverzen die in het programma "Don't be sad" worden aangehaald (met links naar verzen in de online koran van Islamicity.com). De Nederlandse uitleg heb ik uit een koran die ik kocht vóór mijn bekering (1996):

At-Tauba 9:40
Gaat voort, licht of zwaar, streeft met uw bezit en uw persoon voor de zaak van Allah. Dit is beter voor u als gij het slechts weet.

Luqman 31:17
‘O mijn lieve zoon, verricht het gebed en beveel het goede aan en verbied het kwade en verdraag geduldig wat u ook overkome. Dit is een ernstige zaak.’

Ali-Imran 3:139
Verslapt noch treurt; gij zult zeker overwinnaar worden, als gij gelovig blijft.

An-Nahl 16:127
En wees geduldig, voorwaar uw geduld is alleen met de hulp van Allah (mogelijk). En treur niet over hen (de ongelovigen) noch maak u ongerust over hun plannen.

Luqman 31:17 (herhaald)
‘O mijn lieve zoon, verricht het gebed en beveel het goede aan en verbied het kwade en verdraag geduldig wat u ook overkome. Dit is een ernstige zaak.’

Al-Ma’idah 5:23
Daarop zeiden twee mannen van degenen die hun Heer vreesden en wie Allah Zijn gunst had bewezen: ‘Gaat de poort (van de stad) binnen, hen tegemoet - wanneer gij eenmaal binnen zijt, dan zult gij zeker overwinnaar worden. En stelt uw vertrouwen in Allah, als gij gelovigen zijt.’

Al-Baqara 2:153
O, gij die gelooft, zoekt hulp met geduld en gebed; voorzeker, Allah is met de geduldigen.

Al-Hadid 57:22
Er gebeurt geen ongeluk op aarde of aan uzelf, zonder dat het is opgetekend in het Boek voordat Wij het openbaren. Voorzeker – dat is gemakkelijk voor Allah.

Al-Anbiya 21:23
Hij kan niet worden ondervraagd betreffende hetgeen Hij doet, doch zij zullen worden ondervraagd.

Ash-Sharh 94:6
Voorwaar, gemak komt naast ongemak.

Al-Ma’idah 5:52
En gij zult degenen in wier hart een ziekte is, zich tot hen zien haasten, zeggende: ‘Wij vrezen, dat ons rampspoed zal overkomen.’ Het is echter waarschijnlijk dat Allah een overwinning of iets anders tot stand zal brengen. Dan zullen zij berouw hebben over hetgeen zij in hun innerlijk verborgen.

Al-Baqara 2:214
Denkt gij, dat gij de Hemel zult binnengaan, terwijl de toestand dergenen, die vxc3xb3xc3xb3r u gingen, nog niet over u is gekomen? Armoede en tegenslagen kwamen over hen en zij werden hevig geschokt, totdat de boodschapper en en de gelovigen met hem zeiden: ‘Wanneer komt Allah’s hulp?’ Ja, voorzeker, de hulp van Allah is nabij.

Ar-Ra’d 13:24
‘Vrede zij over u, omdat gij geduldig waart; ziet, hoe uitstekend is het uiteindelijke tehuis.’

Ar-Ra’d 13:28
Degenen die geloven, en wier hart rust vindt in de gedachtenis aan Allah. Zie toe! in het gedenken van Allah kunnen de harten rust vinden.

Al-Baqara 2:152
Gedenkt Mij daarom en Ik zal u gedenken en weest Mij dankbaar en weest Mij niet ondankbaar.

Al-Baqara 2:153 (herhaald)
O, gij die gelooft, zoekt hulp met geduld en gebed; voorzeker, Allah is met de geduldigen.

dinsdag 21 december 2010

Feel good photo

Leuk dat Twitter! Niet alleen om bepaalde ontwikkelingen bij te houden, maar ook zomaar voor de gein. Neem nu de tweet die ik zojuist heb gelezen; WijBlijvenHier heeft het hier over een ingezonden bericht van ene Henk (zeker de man van Ingrid, wink-wink) die ergens helemaal vrolijk van is geworden. Tuurlijk klik ik door en kom dan op een webpagina met deze foto wijblijvenhier.nl/uploads/2010/traditionele_hoofddoeken.jpg:

Geen definitief antwoord (sorry, Martijn)

Een echte onderzoeker blijft maar vragen stellen. Zo ook onderzoeker Martijn de Koning in deze tweet van vanochtend vroeg:


Ik begrijp dat velen die twee begrippen gematigde moslim en radicale moslim in duidelijke definities willen vatten. Dat maakt het leven immers een stuk overzichtelijker. Helaas pindakaas. Een definitie? Dat zit er niet in, Martijn. Misschien dat ik wel een tipje van de sluier (hè, wat flauw) kan oplichten. Met behulp van de anagram server van Wordsmith.org kom ik tot de volgende 'definities' van de twee bovengenoemde begrippen:


gematigde moslim

melig dogmatisme
mismoedig getalm
dommelige stigma


radicale moslim

radicalisme: mol
milde lacrimosa
disclaimer alom


Onderzoeker Martijn de Koning (CLOSER) maakt fout bij bronvermelding


Onderzoeker Martijn de Koning, bekend van zijn website CLOSER, Anthropology of Muslims in Europe is ook actief op Twitter. Van diverse Nederlandse moslimbloggers (waaronder yours truly) worden de weblog updates ook via zijn Twitter account doorgegeven (dank je, Martijn!).


Zo plaats ik 8 december jl. in mijn weblogbijdrage Het kerstverhaal, maar dan anders een YouTube player via waar een fragment van soera Maryam beluisterd kan worden, het bekende fragment over de geboorte van Isa (Jezus). Ene Jan Bennink komt daar terecht, via een tweet van Martijn de Koning. Bennink begrijpt er echter niet veel van en vraagt aan Martijn de Koning of het islam kerstverhaal iets begrijpelijker opgediend kan worden (zie afbeelding bovenaan deze bijdrage). In zijn reactie zegt Martijn de Koning geen idee te hebben, omdat het kerstverhaal van Abdulwadud Louws zou zijn (zie afbeelding onderaan deze bijdrage). Astaghfiroellah :-)

Deze ochtend : maansverduistering

hemel.waarnemen.com/maan/eclipsen/maansverduistering_20101221.html

Via de trending topics van Twitter ben ik erachter gekomen. Over ruim vijfenhalf uur begint een zeldzame maansverduistering. Op zich is een maansverduistering niet zo bijzonder (gebeurt vaker dan een zonsverduistering), ware het niet dat het deze keer valt op 21 december, de 'kortste dag' van het jaar (winter solstice). De gedeeltelijke eclips in de bijschaduw van de maan begint incha Allah vanochtend vroeg om 06.28 uur, NL tijd. Jammer dat in de Benelux alleen het begin van de eclips zichtbaar zal zijn.

MASH'ALLAH BIJZONDER: Science.nasa.gov zegt het volgende over de zeldzaamheid van deze specifieke maansverduistering:
"This lunar eclipse falls on the date of the northern winter solstice. How rare is that? Total lunar eclipses in northern winter are fairly common. There have been three of them in the past ten years alone. A lunar eclipse smack-dab on the date of the solstice, however, is unusual. Geoff Chester of the US Naval Observatory inspected a list of eclipses going back 2000 years. 'Since Year 1, I can only find one previous instance of an eclipse matching the same calendar date as the solstice, and that is 1638 DEC 21,' says Chester. 'Fortunately we won't have to wait 372 years for the next one…that will be on 2094 DEC 21'."

Meer info:
Solar/Lunar Eclipses in Islam, Muslims offer special prayers during eclipses
islam.about.com/cs/prayer/a/eclipse.htm

Soera Al-Araf 21:32-33 (Abdulbasset Abdessamad)
abdulwadud.web-log.nl/files/soera-al-araf-21_32-33-abdulbasset-abdessamad.mp3

SOERA AL-A'RAF (21)
32 En Wij hebben de hemel gemaakt tot een welbeschermddak; niettemin wenden zij zich af van deze tekenen
33 En Hij is het, Die de nacht en de dag schiep. Ook de zonen de maan, elk hunner beweegt zich langs een (vaste) baan.

zaterdag 18 december 2010

Dìt is mijn buurt

Sinterklaas is nog maar net terug in Spanje of mijn straat raakt in de ban van kerst. Eerder heb ik aandacht besteed aan hoe ik als moslim de geboorte van Isa (Jezus) zie, in de bijdrage Het Kerstverhaal, maar dan anders (8 december jl.). Vandaag nòg een ander verhaal: ik laat zien hoe mijn straat zich voorbereidt op kerst. Gezellig!

Gisteravond. Straatgenoten nemen buiten in de sneeuw een hapje en een drankje. Glühwein gaat er bij mij uiteraard niet in. Dat begrijpen ze prima! Ook de erwtensoep laat ik aan mij voorbij gaan. Maar dat mag de pret niet drukken! Na zo'n drie kwartier ga ik weer naar binnen, want Kiné krijgt het tè koud. Ahmed blijft buiten nog uren hangen en vermaakt zich prima!

Via bovenstaande YouTube video kun je kijken naar een verslagje van de afgelopen dagen: kinderen die creatief bezig zijn, de straat die versierd wordt en tenslotte wat beelden van het gezellig samenzijn van gisteravond.

www.youtube.com/watch?v=oIH2eiuV7aA

donderdag 16 december 2010

Stiltecentrum Gelre Ziekenhuizen, locatie Zutphen, ook gebedsruimte voor moslims

Afgelopen oktober is locatie Zutphen van de Gelre Ziekenhuizen verhuisd naar een nieuw gebouw, op steenworp afstand van het oude onderkomen. Laatst moest ik in het ziekenhuis zijn (voor een check van mijn ogen) en profiteerde gelijk van de gelegenheid om te kijken of dit nieuwe gebouw een Stiltecentrum heeft waar ook moslims terecht kunnen (zoals in het oude gebouw).

En, ja hoor, dat is er! Via onderstaande YouTube player kun je kijken naar een video van het Stiltecentrum. In het begin van de video zie je het 'oude ziekenhuis' en vervolgens komen we aan in de nieuwe vestiging van v/h 'Het Spittaal'.

www.youtube.com/watch?v=O6yJnNHZUNk

woensdag 15 december 2010

Days of christmas past (mijn kerstfeest)

Mash'Allah, het is bijna twaalf jaar geleden. In de vroege ochtend van 24 december 1998 rol ik gekleed en wel mijn bed uit in het appartement te Purmerend waar ik op dat moment al enkele maanden woonachtig ben. Uitgeput van het geregel van de dag ervoor, zet ik mij schrap voor de laatste loodjes van de voorbereiding van de overkomst van mijn vrouw Ndoya, mijn ruim drie jaar oude dochtertje Yande en mijn bijna één jaar oude zoontje Ahmed.

Zonder ontbijt genomen te hebben, storm ik naar de dichtsbijzijnde winkel waar ze telefoonkaarten verkopen. Gewapend met twee kaarten en de nodige papieren installeer ik mij in de eerste de beste telefooncel. Afwisselend neem ik contact op met de Nederlandse ambassade te Dakar en de IND, als soort een intermediair. De IND zou een fax hebben gestuurd naar de ambassade, een fax waarmee Ndoya en de kids groen licht zouden kunnen krijgen. De ambassade kan niets vinden, de IND zendt het nog eens een keer. Nog ontvangt de ambassade niets. Dan informeer ik of de ambassade misschien nog een ander faxnummer heeft dan bekend is bij de IND. De ambassade geeft mij de nummers van hun twee faxen, ik geef ze door aan de IND (mijn contactpersoon daar kent mij inmiddels goed :-) en nogmaals gaat de fax erdoor. Dan bel ik voor de -tigste keer de ambassade. Of de fax in goede orde is ontvangen? Ja, dus. Wat nu? Tja, kan uw vrouw nog voor sluitingstijd om twaalf uur van de ambassade bij ons zijn, om de nodige papieren te tekenen en de visa in haar paspoort te plaatsen? Ja, zeg ik, maar zeker weten doe ik het niet.

Ndoya krijgt een telefoontje van mij terwijl ze druk bezig is met het laten vlechten van haar haar. Die avond zal ze met vriendinnen naar een feest gaan. Maar de fax steekt daar een stokje voor. Stop met alles wat je aan het doen bent, zeg ik haar, wanneer ze opneemt, en ga onmiddelijk naar de ambassade. Neem de kinderen mee, neem ergens onderweg pasfoto's van jullie allemaal en dan linea recta naar de ambassade. Wie weet kun je morgen naar Nederland komen. Ndoya met haar halve hoofd vol vlechten doet gauw een hoofddeksel op en gaat met de kinderen naar Dakar.

Vanaf station Purmerend-Overwhere neem ik de trein naar Amsterdam en ga met de tram naar de Albert Cuyp markt, vlakbij De Nederlandsche Bank (mijn werkgever op dat moment). Ik baan mij een weg door het marktpubliek en loop een belhuis binnen. Ik neem weer contact op met de ambassade en zeg dat mijn vrouw al onderweg is.

Ndoya moet vanuit Rufisque helemaal naar Dakar. Ze neemt een taxi maar toch duurt het lang, want de enige doorgaande weg naar Dakar (achtentwintig kilometer verderop) zit potdicht. Net op tijd arriveert ze op de ambassade om de nodige formaliteiten af te handelen. De ambassade kan echter niet direct de visa in haar paspoort plaatsen (ik ben vergeten wat nu ook al weer de kink in de kabel is geweest). Ndoya wordt gevraagd om later terug te komen. De ambassade blijft speciaal voor haar open, dit tot groot ongenoegen van de Senegalese bewaker die al lang thuis bij vrouw en kinderen had willen zijn. Wanneer ze tegen tweeën terugkomt, krijgt ze de langverwachte visa in haar paspoort (een Schengen-visum en een visum voor Nederland).

Ik spring een gat in de de Nederlandse lucht wanneer ik het goede nieuws hoor. Ik ga direct de tickets kopen, zeg ik tegen Ndoya, tot morgen!

Ndoya stomverbaasd, ze kan zich nog niet realiseren dat ze incha Allah binnenkort het vliegtuig naar Nederland kan nemen. Ze heeft inmiddels met de kinderen haar intrek genomen bij een nicht in Dakar, lekker dicht bij het vliegveld. Met geld dat ik haar met een money transfer heb opgestuurd, koopt ze wat kleren die ze met de kou in Nederland nodig zal hebben.

Vanaf de Albert Cuyp markt neem ik een taxi naar een reisbureau. Dagen eerder heb ik al het nodige geld geparkeerd op mijn courante rekening, voor het geval dat. Inmiddels is het al in de loop van de middag van de vierentwintigste december anno negentienhonderdachtennegentig. Binnen in het reisbureau staat een lange rij. Ik sluit achteraan wanneer blijkt dat ik onder geen enkele voorwaarde voorrang krijg, welk verhaal ik ook heb. Rond drie uur ben ik dan eindelijk aan de beurt. Ik leg het verhaal uit aan de dienstdoende reisadviseuse. Ze gaat direct aan de slag, maar krijgt voortdurend nul op het rekest. Het is al ruim na twaalven en de kantoren van vele luchtvaartmaatschappijen zijn al gesloten in verband met komende kerstavond. Met Air France blijkt het nog te kunnen. Ik moet wel voor 16 uur hebben betaald, anders lukt het niet meer om die vlucht van vanavond te nemen. Tien voor vier ben ik dan de gelukkigste man ter wereld. Met trillende vingers toets ik mijn pincode in. Akkoord met bedrag? Hè natuurlijk. Ik klik op OK, gris mijn papieren en het bonnetje van de tafel en neem weer een taxi terug naar de Albert Cuyp.

Ndoya krijgt van mij te horen dat ze tegen middernacht plaatselijke tijd het vliegtuig naar Nederland kan nemen (via Parijs). Ga alsjeblieft uren van tevoren naar het vliegveld om er zeker van te zijn dat alles goed gaat, zeg ik haar. Het is haar eerste keer met het vliegtuig en niet lang voor vertrek arriveert ze pas op het Aeroport Leopold Sedar Senghor, haalt daar de tickets op die ik in Amsterdam heb betaald en wacht met Yande en Ahmed tot ze aan boord kan.

In de nacht van 24 op 25 december bevinden Ndoya, Yande en Ahmed zich noch in Senegal, noch in Nederland, maar ergens kilometers hoog in een vliegtuig. Ndoya heeft het zwaar, aan slapen komt ze niet toe. Yande ligt onder een dekentje uitgestrekt op twee stoelen en slaapt als een roos maar Ahmed schreeuwt om aandacht. In de business class zitten leden van van de Senegalese muziekgroep Setsima, ze zijn onderweg naar Frankrijk voor een serie concerten. De leadzanger Alioune Mbaye Nder begeeft zich onder de reizigers van de toeristenklasse en heeft uiteraard direct veel aanspraak. Hij ziet dat Ndoya het moeilijk heeft en neemt haar wat zorgen uit handen, Ahmed in dit geval. Gezeten op de schoot van Nder geeft Ahmed Ndoya zo een adempauze.

Tegen acht uur 's morgens vroeg komen Ndoya, Yande en Ahmed aan op Schiphol. Yande ziet mij als eerste en begint te dansen als ze voor me staat. Ahmed vind mij maar eng
(wie is die man, lijkt hij te denken) en begint te huilen. Ja, dit is de start van een mooi samenzijn. Alhamdulillahi Rabbil 'Aalamien.

* * * * *

Zo'n vijftien maanden later, op 4 maart 2000, wordt (in Zutphen) Kiné geboren. Al is zij geboren in Nederland, ze beschouwt zich zeker als een Senegalese.
Vandaar de Nederlandse èn Senegalese driekleur links en rechts van deze alinea. Kiné, ma belle Sénégalaise!

zaterdag 11 december 2010

Sien, Miem, Sien


Teletekst, vrijdag 20 juli 2007

Sien. Miem. Sien. Waarlijk, dat die Arabische chocoladeletters van de Hema mij nog niet eerder zijn opgevallen is werkelijk van de gèkke! Zo’n 3,5 jaar geleden heb ik aandacht besteed aan het kunstproject ‘El Hema’ van de cultuurinstelling Mediamatic zie mijn bijdrage De wereld op z’n kop (II) van 20 juli 2007

Mediamatic heb ik daarna niet meer gevolgd en daarom komt het, voor mij althans, als een verrassing dat de echte Hema al jaren (in Sinterklaastijd) deze chocolade letters verkoopt.

Nou ik kom ik nog wel eens in een Hema winkel, maar het was mij nog nooit opgevallen dat deze letters daar verkocht werden (alleen online verkoop misschien?). Het is dat een buurvrouw gistermiddag langskwam met een paar van deze letters, anders was het ook dit jaar aan mij voorbij gegaan. Ze smaken trouwens verrukkelijk!

donderdag 9 december 2010

LOL ROF : Moskee geeft FBI-spion aan

www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=19438

Moskee geeft FBI-spion aan

DI 07 dec 2010 | 10.22

Het plan van de FBI was misschien goed: laat een undercover-agent in moskeeën praten over jihad en terrorisme en hij trekt andere fundamentalisten aan die aangepakt kunnen worden. Maar het liep anders: een moskee in Californië gaf de FBI-agent aan, zo melden Amerikaanse media.

Het moskeebestuur in de Amerikaanse staat was verontrust en stapte naar de politie. Ze hadden gezien dat de betreffende man in korte tijd zeer religieus was geworden en er fundamentalistische opvattingen op na hield. Omdat ze hem zagen als een bedreiging, gaven ze hem aan en hierdoor werd de 'spion' ontmaskerd.

De bezoekers van de moskee zijn verontwaardigd omdat de FBI hiermee laat zien een potentieel gevaar te zijn. De veiligheidsdienst heeft inmiddels laten weten dat dit niet de standaard manier van werken is.

Bron: IKON / Kerknieuws.nl

woensdag 8 december 2010

HET KERSTVERHAAL, MAAR DAN ANDERS #jozefernietbij #ohdadelpalmohdadelpalm

In de decembermaand laat ik meestal het verslag van de geboorte van Isa (Jezus), zoals geopenbaard door Allah (Heilig en Verheven) op mijn weblog voorbijkomen. Tot nu toe was dat in tekstvorm met wat linken naar de audio en verdere uitleg (tafsir).

Soera Maryam 19 : 16 – 40, Abdulbasset Abdessamad (mp3)
abdulwadud.web-log.nl/files/soera-maryam-19_16-40.mp3

Dit jaar heb ik het anders aangepakt. Om het je gemakkelijk te maken, heb ik de audio van de koranverzen die gaan over de geboorte van Isa (Soera Maryam 19:16-40) op YouTube gezet, voorzien van een foto van bomen die echt horen bij het kerstverhaal: dadelpalmen. Tijdens de recitatie (in een mash'Allah inspirerende meditatieve gedragen tadjwied stijl) kun je de Nederlandstalige uitleg meelezen. Voor moslims is dit (19:16-40) zoals zij de geboorte van Isa (Jezus) zien. Voor christenen en anders-gelovigen kan de eerste kennismaking met deze verzen uit het koranhoofdstuk "Maria" een bijzondere ervaring zijn. Werkelijk een openbáring!

www.youtube.com/watch?v=skeDkP0bBvA

Aan de koffietafel #shahada #dawa #qahwa

ARBEID Sinds enige tijd werk ik met behoud van uitkering als schoonmaker. Samen met een aantal collega's hou ik het plaatselijke theater schoon. Daarnaast werk ik een ochtend en een middag ook op een school.

WERKVLOER Gisterochtend. Plaats van handeling: de koffietafel in de lerarenkamer van de genoemde school. Voorafgaande aan de werkzaamheden van die dag komen drie collega's even buurten, ze zijn onderweg naar een andere locatie. Ibrahim herken ik direct, in de zomer heb ik hem nog gezien en met hem gepraat over mijn keuze voor islam (die keuze heb ik gemaakt in 1996). Nu is de werkvloer niet de geijkte plek om het over zo'n onderwerp te hebben, maar goed, we redden ons wel.

ISLAM Naast een ander bekend gezicht heeft Ibrahim deze ochtend ook collega Ahmed bij zich. Zo goed en zo kwaad als het kan wisselen Ahmed en ik wat wetenswaardigheden uit over ons geloof.
'Even checken' lijkt Ahmed te denken, vlak voor we aan de slag gaan.
Er is een stilte gevallen (gebeurt wel vaker, vroeg in de ochtend, waar niet), collega Ahmed staart voor zich uit en zegt zachtjes La ilaha il'Allah Er is geen andere god dan Allah, het eerste gedeelte van de geloofsgetuigenis (shahada). Vanzelfsprekend 'antwoord' ik, ook op gedempte toon (waarom gedempt, eigenlijk) met Moehammadar-rasoeloellah Mohammed is Zijn boodschapper, het tweede gedeelte van die geloofsgetuigenis.
'Jij bent mijn broer,' zegt Ahmed en geeft me een schouderklop.
Machtig mooi, toch? Oké, broer Ahmed, jij hebt mijn dag gemaakt. Mash'Allah!

zondag 5 december 2010

Surpraais!

Gistermiddag: mijn ouders leveren een lading kadootjes af, bestemd voor pakjesavond. Over een uur of zeven gaan we ze uitpakken. Pa en ma kennende zal er weer veel nuttige waar bij zitten, zoals sokken enzo. We zullen zien! De pakjes zijn geen surprises, want dat maakt maar een smeerboel. Maar… toch een verrassing! Want waar voorheen op een aantal pakjes mijn oude roepnaam prijkte, staat nu heel duidelijk "Abdul/…"

Toelichting: wanneer ik een brief of een email naar mijn ouders schrijf, eindig ik altijd met Abdul/… of Abdul/Wilco. Dit omdat mijn ouders mij nog Wilco mogen noemen. Zij hebben mij immers die naam gegeven – dat wil ik ze niet afnemen. Zie fragment uit interview (boven deze tekst). klik op deze link voor het complete interview 
 
Mash'Allah, bijzonder dus dat mijn ouders voor het eerst mijn moslimroepnaam op een pakje hebben gezet (met een knipoog naar de manier waarop ik mijn naam in correspondentie gebruik). Nu nog afwachten wat er in dat pakje zit. Een sjaal deze keer? Wel nuttig in dit winterweer :-)

donderdag 2 december 2010

Alle lof aan Allah, mijn web-log is 7 jaar!

Mash'Allah, de dato 2 december 2003, precies zeven jaar geleden, plaatste ik voor het eerst een bericht op mijn web-log: het eerste deel van het televisie-interview uit 1996 in tekst-vorm. Pas eind januari 2004 heb ik mijn eerste èchte bijdrage geplaatst, getiteld Dan gaan de monsters weg… (met daarin een frisse kijk op islam van een nog piepjonge Kiné, destijds bijna vier jaar).

Vandaag, 2 december 2010, is mijn web-log dus jarig. Wil je ook een stukje taart? (Ja, ik blijf een Nederlander, hè)

zondag 28 november 2010

Jihaadoennafs: makkelijker gezegd dan gedaan

Je kunt het op veel manieren vertalen, maar laat ik voor deze gelegenheid jihaadoennafs vertalen met "de strijd met jezelf tegen jezelf". Soms heb je in die strijd hulp nodig. Hulp van anderen, hulp van medicijnen.

 

Anno 2005


Op 6 april 2005 is bij mij de diagnose ADHD gesteld. Nog vol hoop geef ik in mijn bijdrage Diagnose ADHD? AlHamDulillaH! (9 april 2005) opening van zaken over deze diagnose. Een paar dagen later schrijf ik in mijn bijdrage De geest uit de fles (11 april 2005) het volgende:

"Alle schuld op de omgeving schuiven als die niet om kan gaan met mijn chaos vind ik egoïstisch. Door de acceptatie van medicatie ga ik nu de strijd aan met mijn eigen chaotische ik en probeer hem op die manier wat te temmen. Die strijd is in mezelf met mezelf, een inspanning op weg naar rust, incha Allah."

In die tijd heb ik, ondanks de vele dips, de hoop dat er nu ècht een einde komt aan al die chaos in mijn leven. In mijn bijdrage Fasten your seatbelts (31 mei 2005) doe ik een poging om die chaos om te zetten in tekst om zo mijn bezoekers een idee te geven hoe het daarboven in mijn hoofd allemaal werkt: (jeugd)herinneringen in paragrafen ingedeeld, maar per paragraaf géén interpunctie whatsoever - de lezer moet dan zelf orde brengen in de chaos.


Vaak genoeg vervliegt de hoop. Een periode waarin diepe dips en hyperpositieve stemmingen zich afwisselen (zie hierboven voor een screen shot van een fragment van een weblogbijdrage uit 11 november 2005, dit is de link naar de complete bijdrage van die dag). Lees in deze context eens mijn bijdragen Himmelhoch jauchzend... (22 augustus 2005) en ...zum Tode betrübt (12 september 2005). De ritalin doet in die tijd zulke gekke dingen met mijn hoofd dat ik in oktober 2005 besluit om van de één op de andere dag te stoppen met de ritalin (Kouwe kalkoen, 3 oktober 2005), omdat ik zó graag met de ramadan wil meedoen. Gelukkig praat Ndoya mij dat slechte idee uit het hoofd.

NB: wat ik in die tijd per dag naar binnen werk aan ritalin gaat werkelijk alle perken te buiten (110 mg/d) maar mijn toenmalige psych gaat akkoord, dus "Geen probleem" denk ik. Dus wel. Een paar dagen later krijg ik een soort aanval, lees daarover meer in Toeval bestaat (9 oktober 2005) en Naschok, kracht 10 op de schaal van Abdul (11 oktober 2005).

 

 

Anno 2010


Genoeg over toen. Terug naar nu. Alleen Zum Tode betrübt is nu van toepassing. Het kost me nu zóveel moeite om de leuke dingen van het leven te zien. Door het ontbreken van een sociaal leven is dat moeilijk. Het zijn mijn werk (part-time) en mijn kids die mij op de been houden. Levensvreugde uit alledaagse dingen halen, zoals ik vroeger met gemak deed, is nu een hele kluif om te doen. Mash'Allah, maar het lukt in ieder geval nog!

Om ook aan die dips wat te doen, ga ik nu binnenkort weer beginnen met gesprekken. Of het wat uithaalt? Incha Allah! Feit blijft dat het heel lang heeft geduurd tot ik een plek heb gevonden waar ik die gesprekken wil doen. Weer terug naar het bureau waar bij mij in 2005 ADHD is vastgesteld, is geen optie. Er zijn daar teveel verkeerde beslissingen genomen (zoals het opvoeren van mijn dagelijkse dosis ritalin naar uiteindelijk die 110 mg/d, destijds in 2005) om nog enige vertrouwen te hebben in het hele apparaat. Naast mijn ritalin (superpilletje! noemt Kiné het nog steeds) slik ik nu al sinds eind augustus het kalmerende middel Oxazepam (mega-pilletje! zegt ze). Het is eigenlijk een middel dat je maximaal twee weken mag slikken en bij hoge uitzondering niet meer dan twee maanden... Incha Allah zullen de gesprekken helpen en kan ik dan beginnen met het afbouwen van die Oxazepam. Voor het me sloopt.

 

1432 / 2011 (incha Allah)


December komt eraan, incha Allah. En wàt een maand! Mijn weblog viert donderdag a.s. zijn zevende verjaardag. Ongeveer twee dagen na Sinterklaas is het islamitisch Nieuwjaar (we gaan van 1431 naar 1432). Kerst komt eraan uiteraard, in mijn mash'Allah machtig mooie straat kun je daar niet omheen (bekijk deze video van de kerstborrel uit 2009). En voor je het weet is het dan wéér oud-en-nieuw (bekijk deze video van oud-en-nieuw, thuis en om het huis, van 2007/2008). Die geesten van het oude jaar (of wat het ook zijn) die hoef je niet weg te knallen met knal- en siervuurwerk. Het zijn je eigen demonen, die je zelf kan verjagen. Vraag daarbij Allah om hulp. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar: schroom niet om indien nodig ook de hulp in te roepen van een professional (imam, psych, noem maar op). Als Allah het wil zullen de stappen die jij zet naar verbetering, leiden tot een beter leven - tot meerdere eer en glorie van Hem.

zaterdag 27 november 2010

Nieuw werk van Kiné (tegeltje)

''Papa, mag ik weer zo'n tekening voor je site maken, zoals vroeger. Met de Naam van Allah erop?''

''Tuurlijk mag dat, Kiné.''

Als voorheen schrijf ik eerst Zijn Naam op een papiertje en leg het voor de computer. Kiné neemt dat dan als voorbeeld en maakt er vervolgens – met behulp van het zeer eenvoudige en praktische Paint programma op de computer – haar eigen kleuren en vormen bij. Mash'Allah, het lijkt wel een tegeltje. Het kan zó aan de wand…

donderdag 18 november 2010

Fateha_one_breath (vooral dóórgaan!)

En, ja hoor. Weer zo’n leuke vondst na het checken van de nieuwste uploads in het Community Audio archief van Archive.org. Mash’Allah, er zijn wel meer mensen die soera Al-Fatihah in één adem kunnen reciteren. De koranrecitant te horen via bovenstaande player (zie onderstaande url voor de webpagina) lukt het warempel ook nog om mash’Allah de eerste vijf verzen van de volgende soera voor te dragen. In diezelfde adem. Eén minpunt: het eerste vers van soera Al-Fatihah ontbreekt – maar dat kan aan de opname liggen. Deze kandidaat gaat alsnog door naar de volgende ronde waar hem een nieuwe uitdaging wacht: Baqara_one_breath :-)

UMMA’S GOT TALENT!

archive.org/details/Fateha_one_breath

maandag 8 november 2010

Koran in het Koreaans

Ook benieuwd hoe de soera’s die je gebruikt in je gebeden (en daarbuiten) klinken in het Koreaans? In het Community Audio archief van Archive.org vind je ze: alle soera’s gereciteerd in het Arabisch, met uitleg in het Koreaans. Uiteraard ben ik benieuwd naar de Koreaanse uitleg van mijn favoriete soera, soera Ar-Rahmaan:

Soera Ar-Rahmaan (55) Arabisch-Koreaans (mp3, 128 Kbps)

Koreaans, ik begrijp er niets van. Maar wel leuk om op deze manier soera Ar-Rahmaan te ervaren. Via onderstaande Archive.org player kun je luisteren naar àlle soera’s (met om de zoveel verzen een uitleg in het Koreaans). Bijzonder!

archive.org/details/quran-arabic-korean

donderdag 4 november 2010

[0575-HAIKU] Bij de pakken neer? Niet meer.

Oefening baart kunst
(zeggen ze) maar wat als de
Bevalling mislukt?

Bij de pakken neer
(zitten ze) rouwend om hun
Dode levenswerk.

Reanimatie
(weten ze) van dat werk is
Geen optie. Wat nu?

Allah helpt slechts hèn
die zèlf hun land bewerken.
Dus láát die pakken.

zondag 31 oktober 2010

Mehmet Muhtar "Drakula İstanbul’da" (1953)

Halloween. Wat moet je ermee op een weblog als de mijne? Niet veel. Ware het niet dat ik, bij een strooptocht op het internet naar oude films uit het publieke domein, ben gestuit op een wel heel curieus werkje: Drakula İstanbul'da, een Turkse horrorfilm uit 1953. Het bekende vampierenverhaal van Bram Stoker heeft niets te maken met Halloween natuurlijk, maar soit. Griezelig is het wel. Dènk ik. Want op het moment van plaatsen van de weblogbijdrage die je nu leest heb ik deze film nog niet bekeken.

Via deze webpagina van Worldscinema.com kun je stills uit Drakula İstanbul'da bekijken èn de gehele film downloaden (als tien .zip files – bij het 'uitpakken' van file no. 1 worden dan alle files automatisch tot één video file gecombineerd). Tenslotte een citaat uit de informatie over Drakula İstanbul'da zoals gepubliceerd door Worldscinema.com:
'The Dracula character depicted here is the first to exhibit long canine teeth. No crucifixes are shown, as the movie is set in an Islamic country.'

UPDATE D.D. 1 NOVEMBER 2010:
Via deze YouTube link kun je een fragment van deze film bekijken: www.youtube.com/watch?v=qZKM4-TPRUU
NB: het is bizar om te zien wat de naam is van de Turkse Dracula: El Hadji Abdullatif. Een vampier die de hajj heeft verricht. Gekker moet het niet worden...
UPDATE D.D. 5 JUNI 2013:
Durf je het aan, kijk dan via onderstaande YouTube player naar de complete versie (klik op de CC-knop van de player voor ondertiteling):
www.youtube.com/watch?v=QcL6tyOaMuQ

zaterdag 30 oktober 2010

Morgen wintertijd, incha Allah :-)

Ja, dat wordt weer wennen! Komende nacht gaat de wintertijd in. LET OP! Morgen zijn de gebedstijden dus een uur vroeger dan vandaag!

De mens probeert de tijd naar zijn hand te zetten, maar uiteindelijk is het alleen Allah, Heilig en Verheven, die Tijd heeft geschapen.
Hij is het, Die de zon tot een stralend licht maakte en de maan tot een helder licht en er stadia voor verordende, zodat gij het getal der jaren en het berekenen (van de tijd) mocht kennen. Allah heeft dit niet dan in waarheid geschapen. Hij zet de tekenen uiteen voor een volk, dat wil weten. (soera 10, aya 5)