maandag 30 juli 2007

Abdoul Aziz Kébé breekt een lans voor gezinsplanning

Santé de la mère et de l'enfant – Abdoul Aziz Kébé: "Les chefs religieux favorables à la planification familiale ont besoin dtre soutenus"
www.seneweb.com/news/article/11435.php
www.lesoleil.sn/article.php3?id_article=27165
Cliquez ICI pour lire l’article (en Word, 4 pages)

Op het onafhankelijke Senegalese nieuwsportaal Seneweb.com heb ik een artikel gevonden afkomstig van LeSoleil.sn. In een diepgaand gesprek gaat de geleerde Abdoul Aziz Kébé in op zijn wens dat religieuze leiders die positief staan ten opzichte van gezinsplanning worden ondersteund, omdat hun boodschap nauwelijks overkomt. Kébé stelt zich voor een televisieprogramma waarin een imam zich uitspreekt over gezinsplanning en de voordelen daarvan voor de gezondheid van moeder en kind, daarbij gebruikmakend van argumenten gebaseerd op de historie, koran en hadith. klik op deze link om het gehele interview (in het Frans) te kunnen lezen

Op de vraag waarom religieuze leiders, die positief staan tegenover gezinsplanning, moeite hebben met het overbrengen van hun standpunten, antwoordt Abdoul Aziz Kébé het volgende. Let goed op zijn diplomatieke taalgebruik, hij zal geen religieuze leiders afvallen maar zet alleen heersende opinies op hun plaats. Kébé:

"In mijn optiek zijn er drie verklaringen. De eerste is dat religieuze leiders die positief staan tegenover het idee, dit niet luid en duidelijk naar buiten brengen. In privé gezelschap [en] tijdens [religieuze] bijeenkomsten hebben zij goed beargumenteerde positieve standpunten, binnen de context van het gezin. Deze leiders weten die positieve standpunten echter niet te communiceren [naar de mensen].
"Een andere verklaring is de afstemming tussen woord en daad. Wanneer men, bijvoorbeeld, gezinsplanning aanhangt [maar tegelijkertijd] een groot gezin heeft, bestaat het risico dat de boodschap niet overkomt. Het risico bestaat dat de boodschap niet begrepen wordt omdat het publiek moeite heeft met het volgen van degene die de boodschap overbrengt.
"Op de derde plaats, is er de [heersende] opinie. Dat wat waar is en dat wat [als opinie] wordt geaccepteerd, zijn soms werelden van verschil. [...] In Senegal en andere Afrikaanse landen is er een sterke heersende opinie die gezinsplanning beschouwt als zijnde ongeoorloofd. Daarbij komt dat de Afrikaanse cultuur [in het algemeen] pro-natalistisch is. Voeg daarbij de ideologie die zegt dat het gaat om de strijd tussen islam en het westen en die strijdt voor een pro-natalistische politiek van moslims, dan kunt u constateren het geen gemakkelijke kwestie is. En omdat religieuze leiders vaak een sociale basis te onderhouden hebben, ontwijken ze vragen die twijfel kunnen zaaien en die sociale basis kunnen verzwakken."

Abdoul Aziz Kébé is actief op vele terreinen, maar al zijn functies hebben islam als uitgangspunt. Als voorbeeld laat ik je onderstaande live-reportage uit 2006 zien (voertaal: Frans) die ingaat op Mawloud (de geboortedag van de profeet Mohammed, vrede zij met hem) zoals gevierd door de tijani moslimbroederschap. In deze reportage komt Abdoul Aziz Kébé aan het woord en legt hij een aantal zaken uit over de betekenis van ‘de Gamou van Tivaouane’ (zoals de viering van Mawloud in Senegal wordt genoemd).

www.dailymotion.com/video/xr91k_tijaniyya-org-journal-gamou_news


Tijaniyya.org - Journal gamou door abdulwadud

zondag 29 juli 2007

De dienaar van de boodschapper (UPDATED)

Laatst in de trein. Ik lees de verzameling "Veertig Hadîs" van An-Nawawî en ineens valt mij wat op bij hadith no. 13. Het gaat me niet om de naam van de overleveraar maar om de titel die hij meekrijgt:

Khaadimoe Rasoeloellah
de dienaar van de boodschapper van Allah


‘An Abie Hamzata Anas ibn Maalik, radiyyallahoe ‘anh, khaadimi rasoelillahi,salallahoe alayhi wa sallam, ‘ani-Nabiyy, salallahoe alayhi wa sallam, qaal:"Laa you-minoe ahadoekoem hattaa yoehibba-l-akhiihi maa yoehibboe-l-nafsih."Rawaahoe-l-Boegaariyy, wa Moeslim. [hadith no. 13, afkomstig uit "Veertig Hadîs" van An-Nawawî - Oase, Den Haag]

VERTALING Volgens Aboe Hamza Anas ibn Mâlik (Allâh’s welbehagen zij met hem), de dienaar van de boodschapper van Allâh (Allâhs zegen en vrede zij met hem) heeft de profeet (Allâhs zegen en vrede zij met hem) gezegd: "Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst." Overgeleverd door Bochâri en Moeslim. [hadith no. 13, afkomstig uit "Veertig Hadîs" van An-Nawawî - Oase, Den Haag]

BAMBA’S STATUS
De eretitel Khaadimoe Rasoel[oellah] heb ik tot voor lezing van deze hadith alleen gekend als een titel van Ahmadou Bamba, de oprichter van de Senegalese moslimbroederschap der mouriden. Zijn volgelingen dichten hem soms de status van een profeet toe, soms zelfs een goddelijke status – astaghfiroellah. Bij een verblijf in Senegal bezoek ik vlak voor vertrek naar Nederland een familie in de wijk die tegen het vliegveld aan ligt. Gevraagd naar de qiblah (de gebedsrichting) toont de vrouw des huizes mij een muur. A-oezoe billahi! De qiblah wordt in dit huis aangegeven door een meer dan levensgrote muurschildering van Bamba. Vele mouriden dragen een ketting met een afbeelding van diezelfde Bamba, met als onderschrift ‘Allah’, in het Arabisch.

ANAS IBN MALIKS STATUS
In een voetnoot bij hadith no. 13 wordt in de genoemde uitgave van Oase de titel ‘de dienaar van de boodschapper van Allah’ als volgt uitgelegd:
"Anas ibn Malik was, toen hij nog een jongeman was, de bediende van de profeet en heeft talloze ahadis overgeleverd. Hij wordt dikwijls de 'de dienaar en de vriend van de boodschapper van Allâh' genoemd."
ERETITEL VOORBEHOUDEN AAN DE METGEZELLEN?
Ik krijg de indruk dat ‘Khaadimoe Rasoel’ een titel is, die alleen voorbehouden is aan enkele metgezellen van de profeet (vrede zij met hem) of wellicht alleen aan de metgezel Anas ibn Malik. Dat zou betekenen dat deze titel voor iemand als Bamba ongepast is, daar hij zeker geen metgezel van de profeet genoemd kan worden.

VRAAG
Mash’Allah, ik heb de luxe om voor bepaalde vragen ook een geleerde in Senegal te kunnen raadplegen. Al eerder heb ik Abdoul Aziz Kébé een vraag gemaild (zie mijn bijdrage Faith & Fatih van 29 april jl.), een paar dagen geleden heb ik het opnieuw gedaan. "Is het toegestaan in islam om iemand anders dan een metgezel van de profeet de eretitel Khaadimoe Rasoel te geven?" zo vraag ik aan Kébé. Incha Allah krijg ik binnenkort een antwoord, die zal ik dan als een update onderaan deze bijdrage plaatsen.

Voor alle hadith uit de verzameling van An-Nawawî in AUDIO
kun je terecht op deze pagina van mijn weblog (RealPlayer nodig)


UPDATE 30 juli 2007
Vanavond heb ik een antwoord ontvangen van Abdoul Aziz Kébé. Mash’Allah, tot nu toe heb ik hem nog nooit op een onvertogen woord kunnen betrappen, ook niet in zijn antwoord op mijn vraag zoals hierboven weergegeven. Dit is de complete tekst van zijn email, gevolgd door een vertaling.

Assalamu alaykum
Il n’y a rien qui interdit à quelqu’un de s’arroger le titre de Khâdim ar-Rasûl, pourvu que cela soit en conformité avec la mission prophétique de transmettre le message divin et d’inviter à sa compréhension et à son application. Etre khadim ar-Rasûl peut signifier un idéal pour quelqu’un, une ambition à servir la cause du Prophéte, c’est une lourde responsabilité mais c’est une ambition d’excellence.
Par contre, on ne peut pas admettre le titre de khadim ar-Rasûl pour quelqu’un si ce dernier n’est pas strict avec le message et le modèle prophétiques.
Dieu est le plus savant, qu’Il nous couvre de ses grâces!

Assalaamoe Aleikoem
Niets verbiedt iemand om de titel van Khaadimoe Rasoel aan te nemen, vooropgesteld dat het gebeurt conform de profetische missie van het overbrengen van de Goddelijke boodschap en het uitnodigen tot kennis nemen en toepassing [van deze boodschap]. Khaadimoe Rasoel zijn kan voor iemand een ideaal betekenen, een ambitie om de zaak van de Profeet te dienen; dat is een zware verantwoordelijkheid maar [ook] een bewonderenswaardige ambitie.
Aan de andere kant, men kan de titel van Khaadimoe Rasoel niet toelaten voor iemand als die persoon niet strikt omgaat met de profetische boodschap en het profetische voorbeeld.
God is de Alwetende, moge Hij ons overladen met Zijn genade!

woensdag 25 juli 2007

Gezondheid gaat vóór gebed

"Papa, pilletje!" Kiné herinnert mij nog steeds aan mijn medicatie. Maar, gezondheid gaat voor gebed: gaat mijn alarm af tijdens het bidden dan dien ik te stoppen en mijn pillen in te nemen. Anders vergeet ik het geheid en heb ik later de poppetjes aan het dansen...

In Memoriam : mijn schoonvader El Hadji Maguette Birama SARR, NÉ 9 AOUT 1922, DCD 25 JUILLET 2001, Que la terre lui soit légère, Amine


dinsdag 24 juli 2007

Oost West Thuis BestDe wereld op z’n kop (III)

Bij de presentatie van het columnistenteam van Religie.blog.nl (dit naar aanleiding van de uitbreiding van het team) zet ik direct mijn vraagtekens bij één van mijn nieuwe collega’s. Het gaat hier om ene ‘Mohammed’. Zijn introductieverhaal gaat niet vergezeld van een foto want dat zou niet des islams zijn (nou ja). Ik wacht met mijn op- en aanmerkingen tot zijn eerste column.

Mijn complimenten aan de redactie van Religie.blog.nl. Het ontbreken van een foto van columnist Mohammed is opgelost met de afbeelding (!) van een soort private eye met gleufhoed. Leuk gevonden. Zou dat door de beugel van columnist Mohammed kunnen?

Gisteren is dan de eerste column van Mohammed geplaatst. Nou ja, column? Het is een opsomming van regeltjes over kleding dat pas aan het eind interessant wordt door de verwijzing naar de manier van kleding van nonnen enzo.

religie.blog.nl/columns/2007/07/23/mohammed-geeft-uitleg-over-islamitische-kleding-column

In de reactieruimte laat columnist Mohammed zich kennen als een haatdragende man. Hij scheert vrouwen die zich niet volgens zijn interpretatie van de islam kleden, af als "goedkope, om aandacht schreeuwende (dus zielige) vleesklompen die jullie ‘vrouw’ noemen" (dit is een fragment uit de eerste reactie van zijn hand, geplaatst 23/07/2007, 12:50). Dat is de wereld op z’n kop! De reacties laten zich raden. Wie haat zaait, zal haat oogsten, dat blijkt wel.

Dan ziet columnist Mohammed wat hij heeft aangericht en krabbelt terug met slappe excuses (geplaatst 23/07/2007, 16:31 en 23/07/2007, 17:13). Maar het kwaad is al geschied. Een column is bedoeld om discussie uit te lokken, meningen mogen daarom stellig worden geformuleerd. Maar columnist Mohammed heeft de grenzen van het betamelijke overschreden. In de excuses geeft hij aan zich voorlopig terug te trekken en zich te beperken tot het schrijven van columns.

Discussies op Religie.blog.nl worden soms op het scherpst van de snede gevoerd. Ook ik laat mij daarin niet onbetuigd. Wanneer het een verkeerde kant op dreigt te gaan, grijp ik soms naar het middel van humor. De ene keer werkt dat beter dan de andere keer. Omdat de gemoederen in de reactieruimtes van Religie.blog.nl nu wel erg verhit beginnen te raken, heb ik voor mijn komende column (gepland voor begin augustus) daarom niet gekozen voor wat prikkelende stellingen maar voor een selectie van moslimmoppen, door moslims. Aan het eind nodig ik christenen, joden (en atheïsten) uit om moppen ‘van eigen makelij’ in de reactieruimte te plaatsen. Dit onder het motto "Laten we om onszelf lachen". Incha Allah zal dan de hitte van de strijd plaats maken voor de koelte van een wapenstilstand :-)

religie.blog.nl/columns

UPDATE VANDAAG 13.42 UUR
Inmiddels heeft columnist Mohammed zich helemaal teruggetrokken uit Religie.blog.nl. Het siert redacteur David Slager van Religie.blog.nl dat hij in een reactie met de titel Mohammed, bedankt de positieve kant van Mohammeds bijdrage belicht. Zelf zou ik het anders (minder positief) hebben verwoord. David Slager aan Mohammed:

"[...] Bedankt dat je Nederland een doorkijkje wilde geven in je geloofsopvattingen en niet automatisch koos voor de makkelijkste weg: afkeren van de samenleving en in stilte schelden op de westerse verdorven maatschappij. Je koos ervoor om je daarover ook te verantwoorden en ik hoop van harte dat je (en met jou vele anderen) dat blijft doen, via welke weg dan ook."

vrijdag 20 juli 2007

De wereld op z’n kop (II)

Bij mijn dagelijkse speurtocht op Teletekst stuit ik vandaag op onderstaand bericht. "Het moet niet gekker worden…" zou ik niet willen zeggen, maar verbaasd ben ik wel. De informatie is te summier en ik krijg de indruk dat ik niet een compleet beeld krijg van het Mediamatic project "El Hema".


Bij een kijkje op Mediamatic.net blijkt het El Hema kunstproject heel veel te omhelzen. Om een idee te geven volgen hieronder een aantal citaten van deze Mediamatic.net webpagina www.mediamatic.net/17367/nl/el-hema

"De warenhuisketen Hema is de de meest publieke manifestatie van de Nederlandse cultuur. Je hebt volkeren die hun identiteit vinden in kerken tuinen of badhuizen. Wij Nederlanders identificeren ons met de Hema; het levende monument van praktische kleurige helderheid en ‘waar voor je geld’.

"De Hema is het alif en baa (abc) van de inburgering.

"Wij houden allemaal van de Hema en de Hema houdt van ons allemaal.

"Daarom spreekt de vraag naar een Arabische Hema direct tot de verbeelding: het is de verbeelding van de vraag naar een Arabisch Nederland.

"El HEMA is een tentoonstelling van leuke, verrassende ontroerende en soms provocerende ontwerpen. En je kunt er lekker eten. Halal natuurlijk.

"Gedurende de ramadan is El HEMA natuurlijk ook open na zonsondergang zodat de gelovige bezoekers met rein geweten een stuk worst kunnen komen eten."


Wordt de Hema onder handen genomen, dan kunnen Jip en Janneke natuurlijk niet achterblijven (zie illustratie rechts). Volgens mij zou die tekening prima passen in het Marwan & Moena boek dat de maakster van het moslimkindertijdschrift Onze Oemma, Anise Kemikbas-Nieuwpoort, aan het voorbereiden is.

woensdag 18 juli 2007

Salam alaykum brother

Elke dag ontvang ik wel een aantal emails met bovenstaande aanhef als onderwerp of in ieder geval met een ‘vertrouwde moslimnaam’ als afzender. Vaak is het spam, maar vandaag niet. Verstuurd via het mailformulier van mijn weblog ontvang ik vandaag het volgende bericht:

Salam alaykum brother,

I am writing to you on the behalf of Innovative International Productions, the creators of the Noble Quran DVD. www.iip-kw.com
We noticed that we were getting visits from your website, due to a text link that you have.
Because of this, we would like to send you a free Quran DVD set, as a ‘thank you’ for putting up the link.
Please send us your mailing address so that we can mail you the Noble Quran DVD set.
You may contact us at info@iip-kw.com
I look forward to hearing from you,

Nabil

Vanaf 8 oktober 2006 staat in de categorie ‘Koran’ van mijn linken-overzicht in het linkerdeel van mijn weblog de website van Innovative International Productions vermeld, waarbij ik de Quran DVD aanraad. Mash’Allah, dat heeft gewerkt want via mijn weblog hebben velen de weg naar deze website gevonden. Wanneer alles incha Allah goed gaat, zal ik dus binnen enige tijd een gratis exemplaar van deze DVD ontvangen. Incha Allah kan ik dan eindelijk via het interactieve menu van de DVD koran leren (reciteren). Ik hou je op de hoogte, incha Allah!

zondag 15 juli 2007

Recycling

Op één hoop, over één kam. Het gebeurt nog wel eens dat, kort door de bocht gezegd, religies met een bezem bijelkaar worden geveegd en tot één worden verklaard. Soms doet men dat uit bekeringsoverwegingen, soms om ‘de ander’ te doen inzien dat ‘wij’ (moslims bijvoorbeeld) helemaal niet zo eng zijn.

ISLAM EN HEIDENDOM
In de reactieruimte van mijn derde column voor Religie.blog.nl heb ik hierover een off-topic discussie met een mede-moslim, ene Hendrik-Jan Bakker (a.k.a. Abubakker a.k.a. Mohammed Yahya). Zijn halleluja alhamdulillah verhalen over de zegeningen van de antroposofie en de biologisch-dynamische landbouw voorzie ik van een aantal zéér kritische kanttekeningen waarbij ik de nadruk leg op de heidense origine van het Demeter keurmerk. Bakker schuift mijn kritiek op het heidense karakter van het keurmerk terzijde en noemt mij seculier omdat ik mij, in zijn optiek, kennelijk niet thuis voel bij mensen met een spirituele levensbeschouwing.

www.demeter-bd.nl/GodinDemeter.asp

ISLAM EN CHRISTENDOM
Dat Hendrik-Jan Bakker a.k.a. Abubakker a.k.a. Mohammed Yahya, als hajji nota bene, in de reactieruimte van mijn eerste column Eerst Nederlands-Hervormd, nu moslim. Wat bezielt mij? tegen iemand zegt "Dus je mag me ook christen noemen" (04/05/2007 om 16:32), gaat mij te ver. Wat Bakker betreft heeft islam open grenzen en kan er alles aan worden toegevoegd.

RECYCLING
Waarom je oude teksten hergebruiken? Je hebt hier immers al eerder over geschreven, Abdulwadûd, zou je kunnen zeggen [zie mijn bijdrage Islam en duurzaamheid? Zonder shirk SVP! van 30 april jl.]. Dan zeg ik ten eerste dat recyclen een groot goed is.
Nee, met alle gekheid op een stokje: mijn bevindingen over de ongezonde aandacht van antroposofen voor het occulte zijn hard geformuleerd en eerlijk gezegd heb ik er lang over nagedacht of ik het allemaal niet anders, lees: minder hard, had mogen formuleren. Maar dan…

NIEUWE BEVINDINGEN
Kort geleden lees ik onder een artikel op Wijblijvenhier.nl, van de hand van Bakker, de volgende reactie van Bakker himself [bedenk bij het lezen van onderstaand citaat dat het artikel zelf als onderwerp tawhied heeft, "Het centrale uitgangspunt van de islam is tawhied, eenheid, geloof in de unieke God, die geen gelijke naast zich heeft, de Schepper van het universum" zo stelt Bakker]:
#6 Hendrik Jan
Johanna, de islam heeft veel met het christendom gemeen. De islam pretendeert ook geen nieuwe religie te zijn, maar te wortelen in het christendom en het jodendom. In feite zijn dit universele beginselen die in alle religies zijn terug te vinden, niet alleen de z.g. openbaringsreligies, maar ook de natuurreligies (die wellicht ook op openbaringen berusten die we bij gebrek aan een schriftcultuur niet kennen).
Gepost op Woensdag, 20 juni 2007
www.wijblijvenhier.nl/index.php?/archives/1018-Islam-en-ecologie-deel-1.html

ABUBAKKER BAKT ZE ERG BRUIN
Ik zou over bovenstaande reactie heel veel kunnen zeggen, maar laat ik mij beperken tot de laatste zin. Bakker gooit hier niet alleen de grote religies op één hoop maar veegt er voor het gemak ook maar die ‘natuurreligies’ (lees: occulte stromingen, voodoo e.d.) bij. Daarbij haalt Je-mag-me-ook-christen-noemen Bakker het in zijn botte hoofd om de koran (hij heeft het immers over openbaringen van de grote wereldreligies, waaronder islam) in één adem te noemen met eventuele "openbaringen" van polytheïstische aard. Wal-ge-lijk. En dat in een stuk dat over tawhied (monotheïsme) zou moeten gaan. Ja, ja…

MEKKA VS. MAELSTROM
Er zijn meerdere wegen die naar Mekka leiden, lees: er zijn verschillende stromingen binnen islam, stromingen met specifieke invalshoeken. De insteek van Bakker komt mij niet voor als een stroming maar meer als een maelstrom waaruit het moeilijk ontsnappen is. Laten we Allah smeken dat Bakker straks kan zeggen Luctor et Emergo, ik worstel en kom boven. Amien.

vrijdag 13 juli 2007

En générale...

Senegal is geen democratie. Zeker nu de hoogbejaarde president Abdoulaye Wade (86 jaar inmiddels) aan de touwtjes trekt en hij aan het begin van zijn tweede vijfjarige ambtstermijn zijn zoon Karim al klaarstoomt om zijn baan als marionettenspeler over te nemen. Sinds de verkiezing van Wade een aantal jaren geleden zijn de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende moslimbroederschappen er niet beter op geworden. Als uitgesproken aanhanger van de broederschap der mouriden blijft Wade deze beweging bevoordelen. Neem nu de constructie van een nieuwe "Grote Moskee" in Dakar. Reeds in november 2005 is de eerste steen gelegd en de voltooiing nadert nu met rasse schreden. Belangrijkste geldschieter: president Wade.

RÉPUBLIQUE LEBOU
Er is maar één echte Grote Moskee te Dakar. Deze moskee behoort historisch gezien toe aan het Lebou volk en religieus gezien aan de tijani broederschap. De grote imam (‘grand Serigne‘) van deze moskee is tegelijkertijd de leider van de République Lebou, in feite een islamitische staat maar dan zonder de fysieke grenzen, daar tijdens de Franse kolonisatie het Lebou territorium door de Fransen is geconfisceerd (de Lebou is het eerste volk dat, in een heel ver verleden, op het schiereiland waar nu Dakar ligt, zijn intrek nam). Veel conflicten over terreinen in de regio Dakar die hedentendage spelen, vinden hier hun oorsprong.

EN GÉNÉRALE
Kritiek op de heersende macht kan je duur komen te staan. Een aanslag op je leven (zoals bij ex-politicus Talla Sylla) of ‘gewoon’ een gevangenisstraf - mensen denken wel tig keer na voor ze ongezouten kritiek leveren op Wade c.s. Maar in Senegal hebben ze daar wel een oplossing voor: praten in het algemeen, parler en générale. Zo heeft de Actie van Islamitische Solidariteit (ASI) in een verklaring, aan het eind van het vierde jaarlijkse ASI congres, verborgen kritiek geleverd op de innige banden tussen president Wade en kalief Saliou Mbacké, religieus leider van de mouriden. Wade wordt niet bij name genoemd, Mbacké evenmin, maar kenners van de Senegalese maatschappij weten dat de pijlen op hen zijn gericht. Seneweb.com heeft een artikel overgenomen van Nettali.com waarin verslag wordt gedaan van dat congres.

Des intellectuels dénoncent la manipulation des confréries et la décadence morale de la jeunesse
www.seneweb.com/news/article.php?artid=11215
www.nettali.net/spip.php?article4082
[klik hier voor een back-up in Word van dit artikel]
De redactie van Seneweb.com noemt het beestje wel bij de naam door de plaatsing van een foto bij het artikel. De op de foto afgebeelde moskee (zie afbeelding hiernaast) is namelijk die van de stad Touba, het religieus centrum van de mouriden. De nieuwe "Grote Moskee" van Dakar zal een kopie worden van deze moskee.

"Sénégal : "La future grande mosquée mouride de Dakar sera pour tous les musulmans" selon Abdoulaye Wade
www.senactu.info/Senegal-la-future-grande-mosquee,3351
[klik hier voor een back-up in Word van dit artikel]
"'La grande mosquée mouride de Dakar sera au bénéfice de l'islam, du prophète ainsi que de tous les musulmans', a déclaré le chef de l'Etat au lancement des travaux de la dite mosquée."

Wade kan wel blijven herhalen dat de moskee er is voor alle moslims, maar de mouriden (inclusief Wade?) zien dat (eigenlijk) anders. Neem maar eens een kijkje op één van de vele Senegalese mouride websites, HTcom.sn. Daar staat het volgende artikel:

UNE NOUVELLE GRANDE MOSQUEE A DAKAR
www.htcom.sn/spip/article.php3?id_article=545
[klik hier voor een back-up in Word van dit artikel]
"Lieu stratégique, cette place est devenue par la force des choses, un lieu de ralliement et un cadre qui abrite de très grandes manifestations à l'échelle du Mouridisme [...]"
Daarnaast siert onderstaande banner het HTcom.sn artikel:


Die "Grote Moskee" komt er dus speciaal voor de mouriden. Dat moge duidelijk zijn, zeker wanneer deze de naam krijgt van Bamba, de oprichter van deze broederschap. Terwijl de stad Tivaouane (waar de kalief van de tijani broederschap zetelt) vaak moet bedelen om wat steun voor simpele zaken als verbetering van de infrastructuur, strooit president Wade met geld wanneer het Touba en de mouriden betreft.

STEVIGE BEWOORDINGEN
Even terug naar het Seneweb.com artikel. Zoals bij alle artikelen kan ook hier worden gereageerd. Nou, dat doen de lezers met verve. En wanneer de soep helemaal heet wordt opgediend, schakelt men pas echt over op het Wolof. Zo heeft ene Ass Djibril Diagne vanuit Spanje in puur Wolof een reactie geplaatst die er niet om liegt. Hij gebruikt geen schuttingwoorden maar haalt in stevige bewoordingen uit naar een anonieme lezer die kalief Saliou Mbacké voor een godfather uitmaakt. Diagne zegt dat de familieleden van deze anonieme lezer afstammen van Ibliss (satan), een voor Senegalese begrippen grove belediging maar ik moet zeggen dat ik een glimlach niet kon onderdrukken bij het lezen ervan. De genoemde reactie van Diagne is geplaatst op 12 juli 2007 om 19:01:53 (zie onderstaande link voor het artikel en de reacties).

www.seneweb.com/news/article.php?artid=11215

PARTIJEN BIJ ELKAAR BRENGEN
Ik vraag me met rede af hoelang de welbekende rust en terughoudendheid van de tijani’s bewaard kan worden. Senegal heeft weer iemand nodig als serigne Abdoul Aziz Sy ‘Dabaakh’ (de tien jaar geleden overleden kalief van Tivaouane), iemand die partijen bij elkaar kan brengen en door iedereen, van welke broederschap dan ook, wordt gerespecteerd. De huidige woordvoerder van de tijani’s serigne Abdoul Aziz ‘Junior’ heeft al een paar keer laten zien dat hij zijn positieve invloed kan laten gelden als het om conflictbeheersing gaat. Incha Allah zet hij de lijn van ‘Dabaakh’ voort.

_________________________________________________________

Voor meer informatie over het Lebou volk kun je o.a. hier terecht:

Histoire et organisation politique des Lébou dans la presqu'île du Cap-Vert et à Yoff (Unesco.org)
www.unesco.org/csi/pub/papers2/yoff6.htm

HISTORIQUE DU PEUPLE LEBOU DE YOFF
www.cresp.sn/ecoyoff/Ecomusee/siteweb/intro.htm

maandag 9 juli 2007

Ramadan 2007-2013 : Maanwaarneming in Senegal

Moslims in Nederland hebben zo hun praktische oplossingen om het begin van de vastenmaand ramadan te bepalen. De maan zul je hier niet zo vaak waarnemen, dus richt men zich òf op Mekka, òf het land van herkomst òf gaat men uit van berekeningen.

Het is al weer lang geleden dat in Senegal de ramadan in het regenseizoen is gevallen. De komende jaren zal dat weer zo zijn, incha Allah. In Senegal buigt men zich nu (weer) over de kwestie van het begin van de ramadan, die immers – zoals elke moslimmaand – begint bij het waarnemen van de nieuwe maan. "Ga uit van berekeningen," zou ik zo zeggen, maar zo makkelijk gaat dat niet in een land waar soms op twee verschillende dagen de ramadan begint. Er zijn namelijk moslims die pas beginnen met vasten wanneer hun religieus leider zegt dat hij de maan heeft gezien, al zijn er nog zoveel andere moslims die de maan al hebben waargenomen.In de regel zit men in Senegal vlak voor het (vermoedelijke) begin van de ramadan voor de buis, kijkend naar een religieus praatprogramma op RTS1, het eerste nationale televisiekanaal. Op de studiotafel pronkt dan een telefoon, elk moment kan hij gaan rinkelen. Het is de hotline voor hen die de maan hebben waargenomen.

Afgelopen weekend, tijdens een lezing in Diourbel voor een gehoor van voornamelijk intellectuelen en religieuze leiders van diverse broederschappen, heeft Dr. Abdoulaye Gaye een aantal issues aangesneden over koran en wetenschap.

"We begeven ons meer dan ooit op onbekend terrein," aldus Gaye. "Als het gaat om het waarnemen van de maan, zijn er velen die niet de middelen hebben om het te doen en ook niet weten waar te kijken. [...] Als we blijven afgaan op de waarneming van de maan en dan pas met de ramadan beginnen, dan zullen we het de komende jaren nog moeilijk krijgen.
"Sinds 2001 geef ik exacte informatie over verduisteringen en niemand heeft ooit het tegendeel kunnen bewijzen van mijn bevindingen. [Terwijl juist de komst van] Verduisteringen moeilijker vast te stellen [zijn] dan het verschijnen van de maan."
Gaye weigert echter deel uit te maken van de officiële Senegalese commissie die zich bezig houdt met het waarnemen van de maan. "Ik heb veel respect voor deze commissie, maar ik kan het mij niet permitteren [af te gaan op toeval]. Ik ben immers een wetenschapper."

Informatie deels afkomstig van het artikel Apparition du croissant lunaire : pour un débat contradictoire à la télévision nationale [APS.sn]

vrijdag 6 juli 2007

Modder vs. Respect

Graag wil ik de aandacht vestigen op een bijdrage van David Slager op Religie.blog.nl. Als rechtgeaard gristen heeft hij het gewaagd een tekst te schrijven met de pakkende kop "Stop met moddergooien naar moslims!" welke vergezeld gaat door een dolkomische foto van hoe-kan-het-ook-anders een kop onder de modder [zie foto rechts]. Bij herlezing van de bijdrage en het checken van de url, kom ik ergens achter. De originele titel van de bijdrage is "Stop met moddergooien naar de voor moslims heilige profeet", getuige de url

religie.blog.nl/columns/2007/07/03/stop-met-moddergooien-naar-de-voor-moslims-heilige-profeet

Uiteindelijk heeft David Slager er voor gekozen om de titel te veranderen in "Stop met moddergooien naar moslims!", de url van de column kan dan niet meer worden aangepast. Naar mijn stellige indruk heeft David Slager de titel aangepast in de wetenschap dat de foto in combinatie met de originele titel moslims zou kunnen schokken, daar het taboe op het afbeelden van een profeet (of in dit geval iemand die daar voor door moet gaan) bij handhaving van die titel niet zou worden gerespecteerd. Klasse dat Slager daar aan gedacht heeft.

donderdag 5 juli 2007

Werkzoekend

Op diverse fronten ben ik druk op zoek naar werk. Nu nog zonder resultaat, maar incha Allah zal ik binnenkort ergens aan de slag kunnen. Aan de ene kant ben ik op zoek naar werk waar ik mijn fascinatie voor en ervaring met tekst kan gebruiken - aan de andere kant zoek ik naar werk in de facilitaire dienstverlening (postkamermedewerker, huismeester). Op beide terreinen kan ik prima uit de voeten en heeft een bedrijf of instelling aan mij een mash’Allah gemotiveerde arbeidskracht met veel doorzettingsvermogen. Naast de diensten van een reïntegratiebureau zoek ik uiteraard ook zelf naar een passende baan. Mijn netwerk onderhouden is dan een eerste vereiste, maar regelmatige bezoeken aan werk.nl kunnen ook resultaat opleveren. En niet te vergeten de plaatsing van deze bijdrage op mijn weblog…

Vandaag pas ik mijn werk.nl profiel aan en creëer wat extra zoekopdrachten om zo meer resultaten te krijgen. Zoektermen als ‘islam’ en ‘moskee’ leveren bijna alleen vacatures op voor imam en islamitische slager. Dat is te verwachten – maar ja, je weet nooit. Tussen de zoekresultaten vind ik ook een hele aparte die ik je zeker niet wil onthouden. Zomaar wat text bites uit een bijzondere vacature:
  • Kerkgemeenschap zoekt imam
  • De werklocatie is Rijssen; er worden kandidaten gezocht binnen een straal van 400 km
  • Werktijden: maandagochtend
  • Aantal uren per week: 38
  • Tweeploegendienst/storingsdienst
  • Geen opleiding gevraagd
Voor het volledige functieprofiel van 'imam' lees dit originele pdf document, afkomstig van werk.nl. Veel leesplezier! destijds.files.wordpress.com/2013/05/kerkgemeenschap_zoekt_imam.pdf

Nieuw in Senegal : niertransplantatie (vanaf december 2007, incha Allah)

Sinds kort heb ik de website van de APS, Agence de Presse Sénégalaise, als startpagina. Daarnaast check ik een paar keer per dag Seneweb.com. Zo blijf ik aardig op de hoogte van het reilen en zeilen van de staat Senegal en zijn inwoners. Een paar dagen geleden, mijn oog valt op deze kop:

TRANSPLANTATION D'ORGANES AU SÉNÉGAL : La première greffe rénale attendue à la fin de l'année

Het is de kop van een artikel overgenomen van LeSoleil.sn. Op Seneweb.com staat het op zich maar LeSoleil.sn heeft aan hetzelfde thema drie artikelen gewijd:

24670 TRANSPLANTATION D'ORGANES AU SÉNÉGAL : La première greffe rénale attendue à la fin de l'année ORGAANTRANSPLANTATIE IN SENEGAL : De eerste niertransplantatie wordt aan het eind van het jaar verwacht [back-up in Word]

24671 Aspects éthiques, réglementaires : Un comité pour réfléchir sur une loi sur le don d'organes Ethische en regelementaire aspecten : Een comité buigt zich over een orgaandonatiewet [back-up in Word]

24672 Pr Abdou Niang, néphrologue à l'hôpital Le Dantec : « Il faut sensibiliser les populations sur l'innocuité du don d'organes et sa grandeur » Abdou Niang, nefroloog van het ziekenhuis Le Dantec : « We moeten de mensen bewust maken van het belang en de ongevaarlijkheid van orgaandonatie » [back-up in Word]

Uit artikel 24670 (LeSoleil.sn)
Senegalezen die een niertransplantatie nodig hebben, kiezen nu nog voor een opname in het buitenland (Europa, Maghreb). Binnenkort hoeft dat niet meer, incha Allah. Het ziekenhuis Aristide Le Dantec te Dakar maakt zich klaar voor de eerste niertransplantatie ooit in Senegal (voorzien in de tweede helft van december 2007).
Abdou Niang is nefroloog, een internist die is gespecialiseerd in nierziekten, en werkzaam in Le Dantec. "Een niertransplantatie is de daadwerkelijke behandeling van een slecht functionerende nier, nierdialyse is in feite een behandeling in afwachting van niertransplantatie," aldus Abdou Niang.
Een onderzoekscomité buigt zich over alle ins en outs van orgaandonatie- en transplantatie. [Noot van Abdulwadûd: daarbij wordt gemakshalve over het hoofd gezien dat transplantatie voor de gemiddelde Senegalees onbetaalbaar blijft, want:] Het onderzoek wordt bekostigd door de staat maar op het moment dat de onderzoeksfase is afgesloten, zullen zieken zèlf de kosten voor zo’n ingreep voor hun rekening moeten nemen [noot van Abdulwadûd: in Senegal bestaat er geen algemene zieketekostenverzekering, alleen werkenden in het bezit van een VAST CONTRACT en sommige gepensioneerden, hebben iets wat op een ziektekostenverzekering lijkt, waarbij HOGE EIGEN BIJDRAGES niet ongewoon zijn - dat betekent dat het merendeel van de bevolking uiteindelijk buiten de boot zal vallen].
Uit artikel 24671 (LeSoleil.sn)
Specialisten zeggen dat, gelet op religie, er geen bezwaren zijn tegen orgaantransplantatie. Nochthans vinden zij dat er een comité moet worden opgericht dat alle aspecten van orgaantransplantatie gaat bekijken.
Nefroloog Abdou Niang geeft aan dat orgaandonatie wordt gezien als een daad van menslievendheid, als een daad die zijn plaats heeft binnen de christelijke èn islamitische godsdienst. Dr. Boubacar Guéye, werkzaam bij het Ministerie van Gezondheid en Preventie van Senegal, is van mening dat in een land als Senegal waar zo’n negentig procent moslim is, niets orgaantransplantatie in de weg kan staan, daar veel orgaantransplantaties reeds in islamitische landen plaatsvinden. Hij pleit ervoor orgaandonatie niet tot levende donoren te beperken maar dat ook overledenen als donoren kunnen dienen. Daar zijn echter niet alle specialisten het over eens.
Uit artikel 24672 (LeSoleil.sn)
"Het is van het allergrootste belang dat mensen goed geïnformeerd worden, met name via de media. Wij zullen vertegenwoordigers van alle geledingen van de bevolking nodig hebben – vrouwenorganisaties, religieuze organisaties, noem maar op – om onze boodschap over te kunnen brengen," aldus nefroloog Abdou Niang.

Wat ik mis in bovenstaande artikelen, is orgaandonatie- en transplantatie ècht bezien vanuit religieus oogpunt, vanuit een islamitisch oogpunt met name. Bij mijn zoektocht op AllAfrica.com (een engels- en franstalig Afrikaans nieuwsportaal en -archief) vind ik het artikel "Tunisie: Don d’organes – Point de vue religieux" uit de franstalige Tunesische krant La Presse (23 mei 2007). Klik HIER om dit artikel (als Word document) te kunnen lezen. De auteur Noureddine Hlaoui steekt niet onder stoelen of banken dat hij voorstander is van orgaandonatie en -transplantatie, onder een aantal voorwaarden uiteraard. Hij weet zich daarin gesteund door de Internationale Raad van Islamitische Fiqh (fiqh = rechtspraak). De laatste alinea is een oproep om vrijwillig een donorcodicil in te vullen:
"[...] In tegenstelling tot enkele vooroordelen die heersen, verzet de islam zich niet alleen op geen enkele wijze tegen de daad van orgaandonatie maar spoort er juist toe aan en móedigt het aan – vanuit het gezichtspunt dat men niet menslievender kan zijn dan door een mensenleven te redden. Je moet je voorstellen dat het niet alleen anderen overkomt en dat iedereen, eventueel, vroeg of laat afhankelijk kan zijn van een donor om te kunnen overleven.
"Zo betekent een verklaring, waarin men zich vrijwillig als donor beschikbaar stelt, [dat men kan] sterven, al is het op een dag die nog ver ligt, met vrede in het hart [in het besef] dat men, misschien, heeft bijgedragen aan het redden van een mensenleven. [Orgaandonatie] is mooi, nobel en menselijk."

"C’est beau, c’est noble et c’est humain"
Mash’Allah, beter had ik het niet kunnen formuleren...

maandag 2 juli 2007

Veel licht maar weinig zicht (update)


Hij is het, Die de sterren voor u heeft gemaakt, opdat gij daardoor de juiste richting in de duisternissen van het land en van de zee moogt volgen. Wij hebben de tekenen uitgelegd aan een volk dat kennis bezit. Koran 6:97

Genieten van de sterren. Het komt niet vaak voor dat ik de beelden in al hun pracht aanschouwen kan. In het verleden zijn er lokaties die mij wel die gelegenheid hebben geboden.

Sint-Annaparochie

Kort na het behalen van mijn havo-diploma verhuis ik met mijn ouders naar Sint-Annaparochie, een dorp in Het Bildt, een regio in het noordwesten van Friesland [daar woon ik tot ik met mijn vervangende dienstplicht begin, direct gevolgd door een studie aan de School voor de Journalistiek, beiden te Utrecht].
We wonen aan de Langhuisterweg, ver buiten de dorpskern. Er is nauwelijks een lantarenpaal te bekennen. In de verte ligt de zeedijk die het vasteland scheidt van de kwelders en de Waddenzee. ‘s Nachts kan ik de lichten van de vuurtorens van de eilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en met een beetje geluk ook die van Schiermonnikoog zien. Boven mij is de sterrenhemel dan zó duidelijk aanwezig dat zelfs de melkweg zichtbaar is. Overweldigend!

Rufisque

Vanuit bezuinigingsoverwegingen laat de gemeente van Rufisque (de geboorteplaats van mijn vrouw Ndoya, nabij Dakar) alleen op enkele plaatsen – zoals kruispunten – lantarenpalen branden. Waar je in Rufisque ook bent: is het een heldere nacht, dan kun je naar de sterren kijken. Wil je op de eerste rang zitten, koop dan een kaartje bij Cinéma Vox in  de wijk Keury Souf Gare. Door achterstallig onderhoud heeft deze bioscoop geen dak meer en kun je er nu in de open lucht naar films kijken (wanneer er niet voor de zoveelste keer een stroomstoring is). Meestal draaien ze er afgedankte kopieën van gewelddadige B- en C-films. Zet je verstand daarom op oneindig en richt je blik op de sterrenhemel. Daar zie je dan ridder Orion voorbij draaien, hij is langzamer dan de strijders op het witte doek. Wat voert hij in zijn schild?

maar dan... Zutphen

Ver van alle drukte is het heerlijk toeven in het oosten des lands. Bij goed weer hangen in onze achtertuin tot ‘s avonds laat. Licht genoeg, want vlakbij staat een lantarenpaal [zie foto bovenaan]; van de sterrenhemel kan ik niet genieten, want het felle licht ontneemt mij het zicht. Een stroomstoring zou goed uitkomen.

[update d.d. 7 mei 2013] Ridder Orion smasht Jupiter richting Venus, Mars, Mercurius en de zon [afbeelding is screenshot van Google Sky app]

zondag 1 juli 2007

Gebeds- èn speelkleed

"Mijn huisfilosoof Kiné laat zich niet vaak uit het veld slaan. Vandaag wilt ze meebidden, maar ik heb door omstandigheden maar één gebedskleed tot mijn beschikking. Praktisch als ze is, pakt ze het Mens-erger-je-niet speelkleedje. 'Dat kan toch ook, hè papa?' Tuurlijk, meisje :-)"
zo schrijf ik in mijn stukje Moslim erger je niet van 4 november 2006
Vandaag draait ze het om, ze legt haar gebedskleed middenin de huiskamer en begint een knikkerspelletje. Bidden en spelen, voor Kiné spreekt het allemaal voor zich…

Stille getuigen van een naamgevingsdag

Ahmed en Kiné zijn maar wat trots op de stille getuigen van de dag dat ze hun naam kregen. Het zijn aandenken aan de schapen die voor hun zijn geslacht. Kiné bidt ‘t liefst op het gebedskleed dat van ‘haar schaap’ is gemaakt. Ahmed toont je graag met trots de enorme horens van ‘zijn schaap’ die de vensterbank van ons huis sieren.