maandag 30 april 2007

Islam en duurzame ontwikkeling? Zònder shirk SVP!

"De koran spoort moslims aan om [aan het herstellen van het natuurlijk evenwicht] een bijdrage aan te leveren. God droeg ons immers op beheerders van de aarde te zijn en het door Hem geschapen evenwicht in stand te houden, zowel het natuurlijke als het sociale. Ook roept de Schepper ons op om met elkaar te wedijveren in het doen van goede werken." [H.J. Bakker, persbericht van werkgroep Islam en duurzaamheid]

Zo’n beroep op het rentmeesterschap spreekt mij erg aan. Met mijn belangstelling voor soera Ar-Rahmaan waarin de natuur centraal staat en met name het EVENWICHT (55:7, 55:8, 55:9) zou ik hier iets mee kunnen. Met belangstelling lees ik het persbericht en surf vervolgens naar Sekem.com, de website van het project dat in het persbericht wordt besproken. Bij het openen van de beginpagina…

Sekem Swastika
…staart een abstract schilderij, gemaakt in de ‘sofen’ traditie, mij aan. Zelfs het Sekem logo is antroposofisch verantwoord (jarenlang Vrije School onderwijs hebben bij mij een aversie gekweekt tegen dit soort zaken).

Argwaan steekt bij mij de kop op en ik ga eens rondneuzen op Sekem.com. De pagina "Guide Principles" lijkt mij een goed begin. Zeker omdat de werkgroep Islam en duurzaamheid in zijn persbericht spreekt over Sekem als een "islamitisch voorbeeldproject voor duurzame ontwikkeling".

www.sekem.com/english/economic/Principles.aspx?PageID=1
www.sekem.com/arabic/economic/Principles.aspx?PageID=1

De produkten en produktieprocessen van Sekem voldoen aan een hele reeks van kwaliteitsstandaarden en ISO certificaten. "They also meet international quality standards such as the International Demeter Guidelines". Demeter, denk ik, heb ik daar vroeger niet iets over geleerd op die Vrije School*? En trouwens, in die "Guide Principles" wordt er met geen woord over islam gerept (maar wel op Sekemvrienden.nl?!). Hoezo "islamitisch voorbeeldproject"?

Via Google kom ik terecht op Demeter-bd.nl en
aoezoe billahi mina-sj-sjeytaanir radjiem
daar tref ik informatie over ‘godin Demeter’ aan astaghfiroellah

Wat is er mis met doorsnee biologische landbouw? Waarom nu gelijk BD? Dan raak je verstrikt in een woud van polytheïsme, bijgeloof en al die rotzooi. Lees maar het volgende Demeter-bd.nl citaat.

"Demeter is immers de godin van de landbouw en het koren, schenkster van groei en vruchtbaarheid. Demeter verzorgt. Maar ze veroorzaakt óók de jaarlijks stilstand van de groei. Als haar dochter weer voor vier maanden in de onderwereld verdwijnt, is Demeter bedroefd en kan er niets groeien. De godin is verantwoordelijk voor de wisseling van de seizoenen en de oercyclus dood-groei-leven."

PURE SHIRK (AFGODERIJ) WAARMEE MOSLIMS ZICH NIET MEE MOGEN INLATEN. BD, ANTROPOSOFIE, DEMETER, RUDOLF STEINER AND ALL THAT SHXT: ZE NEMEN JE MEE TERUG NAAR AF, TERUG NAAR DE EUROPESE DJAHILIYA.

"Maar Abdulwadûd toch, je bent toch zo’n begrijpend tiep die graag praat met mensen van andere religies en levenswijzen?" Klopt. MAAR ER ZIJN GRENZEN, BESTE LEZER! En die zijn hier voor wat mij betreft bereikt. Nee, de grenzen zijn ruimschoots overschreden! "Praten met" en "respect hebben voor" mag niet betekenen dat je een amalgaam van religies gaat brouwen, daar zijn de antroposofie en de bijbehorende Christengemeenschap erg goed in. "Voor jou jouw religie, voor mij de mijne" betekent ook respect hebben voor de grenzen van elkaars geloof (voor meer kritische noten kun je een kijkje nemen op de webpagina Antroposofie, Rudolf Steiner, Vrije Scholen: kritiek of lees gelijk het zéér confronterende artikel Steiner zonder rassenleer is Marx zonder klassenstrijd* dan ben je gelijk genezen :-).

Als moslims het evenwicht terug brengen in de natuur? Ja natuurlijk! Maar dan met onze bronnen als basis (niet vermengd met heidense BD-bronnen). Laten wij als moslims bijvoorbeeld die aya’s 7, 8, en 9 uit soera Ar-Rahmaan, waarin wordt gesproken over evenwicht (miezaan) in de natuur èn in de handel, als uitgangspunt nemen. Sekem een "islamitisch voorbeeldproject voor duurzame ontwikkeling"? NEE.

* "Ouders met Vrije School-kinderen worden geïndoctrineerd door het milieu waarin ze terecht komen. Ze raken verstrikt in een antroposofisch web. ‘Mijn grootste kritiek op antroposofen is dat ze zich zo verheven voelen boven de rest van de mensheid’, aldus Jeurissen. Ze begrijpt wel wat de antroposofie zo aantrekkelijk maakt. ‘Een leraar zei tegen me: ‘Vroeger kon ik de wereld niet aan. Nu heb ik in de antroposofie rust gevonden.’ Mensen zoeken veiligheid in de esoterie, omdat de grote boze buitenwereld steeds dreigender op hen afkomt.’ De antroposofie is een ‘ideale’ voedingsbodem voor vluchtgedrag en irrationaliteit in tijden van sociale en economische onzekerheid." [fragment uit Lokaal Kabaal 19, september 1996 , auteur Harry Westerink: www.doorbraak.eu/gebladerte/10307l19.htm]

UPDATE
"Zich verheven voelen boven de rest van de mensheid". Een goed voorbeeld van een hautaine houding is die van H.J. Bakker. Ja, zo noemt hij zich op Sekemvrienden.nl en in de reacties op Religie.blog.nl, maar hij is ook bekend als Muhammad Yahya of Abubakker (waarom zou je je moslimnaam niet overal gebruiken?). Hij is al jaren een ouder met Vrije School-kinderen, zoals hij schrijft op één van zijn websites, en lijkt zeker in een web verstrikt te zijn. De zalvende toon over de zegeningen van het antroposofische onderwijs heeft hij zich al eigen gemaakt en het was dus nog wachten op rechter Hendrik Jan die wel even zal uitmaken wie gelovig is en wie niet.
Nou, de volgende reactie, te vinden onder mijn derde column op Religie.blog.nl, liegt het er niet om. Volgens rechter Hendrik Jan zou ik seculier zijn en niet spiritueel. Ik zou geloven in scheiding, niet in samenwerking. Ik zou polariseren. Nou, beste lezer, ik heb nog nooit zo veel gelachen :-))) Nu volgt de complete tekst van die reactie van H.J. Bakker a.k.a. Muhammad Yahya a.k.a. Abubakker. Voor de duidelijkheid: de onderstreping is van mijn hand.
Geplaatst door Hendrik Jan: Demeter Antwoord 02/05/2007, 22:07
Nee, niet uit. Het draait hier om legenden uit de Griekse oudheid. Antroposofen en biodynamische boeren aanbidden geen afgoden, zoals jij suggereert. Jou geblaat over "heidens" noem ik polariserend. Het gaat hier om christenen die zeker geen voorstander zijn van terugkeer naar de afgodendienst. Zij geloven in God en werken vanuit liefde voor de Schepper en Zijn schepping. Bovendien is de oprichter van Sekem een praktiserend moslim. Het is duidelijk dat je zijn boek niet hebt gelezen, waarin hij uitlegt hoe hij de kritiek van fundamentalistische imaams weerlegt met citaten uit de koran. Je zou je eerder druk kunnen maken om de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, een seculiere club zonder enig godsbesef, die onze voedselkwaliteit denkt te kunnen waarborgen. Maar kennelijk voel je je meer thuis bij het secularisme dan bij mensen met een spirituele levensbeshouding. Ik geloof in samenwerking, jij in scheiding. Jammer.
Jawohl Heinrich, kritiek op een specifieke spirituele levenshouding wordt vertaald met "seculier zijn" (lees: "ongelovig" of, op z’n minst, "niet-praktizerend"). Mash’Allah, me dunkt dat mijn spiritualiteit xc3xa8n mijn moslim-zijn in de praktijk van alledag (gebed, opvoeding, etc) moge blijken uit mijn weblog. Over en uit, incha Allah :-)

Abdulwadûd mijmert over vrijheid in de islam en korte moslimlontjes (mijn derde column voor Religie.blog.nl)

Mash’Allah! De plaatsing van mijn derde column, vanochtend om 09.10 uur, op Religie.blog.nl is een feit.

Alhamdulillahi Rabbil ‘Aalamien…

religie.blog.nl/columns/2007/04/30/abdulwad-d-mijmert-over-vrijheid-in-de-islam-en-korte-moslimlontjes

Koninginnedag. De opmaat naar de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Een dag vol feestelijkheden met traditionele vrijmarkten. Dagen om na te denken over beknotte vrijheid, ontnómen vrijheid. Nederland heeft er mee te maken gehad en als ik velen mag geloven nu weer – dankzij ‘s moslims korte lontje. Bevrijdingsdag, de invulling van die dag is met zijn tijd meegegaan. Recentere oorlogen zijn 'meegenomen' en nu voert vrijheid in het algemeen de boventoon. Dè kans voor moslims (auto’s èn allo’s) om hun aandeel te leveren en 'de anderen' te laten zien wat vrijheid voor hen betekent: vrijheid in religieuze zin en vrijheid in het dagelijks leven.

"Hoe ziet u dat? Vindt u dat er sprake is van een beperking van de vrijheid binnen de islam?" Aan het woord is Tarik Pehlivan, hij stelt de vraag als gespreksleider aan imam Abdulwahid van Bommel tijdens een gedachtewisseling met Ibrahim Spalburg ruim negen jaar geleden.

"Het begrip vrijheid staat niet op zich," aldus Van Bommel. "Na het verrichten van het gebed voel ik mij bevrijd. Bij het verbreken van het vasten, wanneer de avond valt tijdens de ramadan, dan voel ik mij bevrijd. Juist die belemmeringen… Ja, zonder onvrijheid is er geen vrijheid. Zonder (zelf)discipline is er geen (persoonlijke) vrijheid. In de Nederlandse maatschappij is het ‘consumentisme’ de algemene leefstijl. ‘Consumentisme’ houdt in: verslaving, aan wat dan ook; het is onvrijheid zonder zicht op vrijheid."

"Alles mooi en aardig, maar hoe zit dat dan met vrijheid in het dagelijks leven in de omgang met anderen, met niet-moslims bijvoorbeeld?" vraagt u zich dan af, als lezer van deze column. Goede vraag! Ik ben geen schriftgeleerde (inderdaad, met mijn Nederlands-Hervormde achtergrond ken ik de lading van dit woord maar al te goed) dus kan ik niet namens 'de moslims' spreken (wie zijn dat?). En trouwens, de ene geleerde is de andere niet.

Persoonlijk vind ik het jammer wanneer moslims besluiten uit het geloof te stappen. Slechte ervaringen liggen vaak ten grondslag aan de keus om welk geloof dan ook te verlaten. Maar ga met de keus jouw geloof te verlaten niet anderen (lees: zij die nog geloven) lastig vallen.

Zo’n Zentralrat der Ex-Muslime bijvoorbeeld opent frontaal de aanval op de islam en daarbij op de waardigheid van moslims. Zo’n hetze kan zomaar tot een nieuwe Kristallnacht leiden, waarbij deze keer moslims het haasje zijn. "Voor jou jouw levenswijze, voor mij de mijne". Persoonlijk betekent dat voor mij: knip je (korte) lontje, haal zo de angel uit conflicten en ga anderen niet lastig vallen met jouw levenswijze, al ben je (ex-)moslim, jood, atheïst, katholiek, christen, hindoe, [vul zelf maar in].

zondag 29 april 2007

PERSBERICHT Islam en duurzame ontwikkeling Workshop Ecologie

UPDATE: Lees ook mijn commentaar op dit initiatief, gepubliceerd in mijn log
Islam en duurzame ontwikkeling? Zonder shirk SVP! van vandaag

———————————

Islam en duurzame ontwikkeling Workshop Ecologie
Den Haag, Moslim Informatie Centrum, 26 mei 2007

In de naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle,

Westerse wetenschap en de ontwikkeling van hoogwaardige technologie hebben bijgedragen aan de vergroting van de materixc3xable welvaart voor velen. Ongelimiteerde economische groei en consumptie leidt echter tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen, onomkeerbare klimaatveranderingen en extreme armoede onder grote delen van de wereldbevolking.

Gelukkig krijgen steeds meer mensen oog voor het verstoorde evenwicht en wordt er wereldwijd aan initiatieven gewerkt waarin men probeert op een andere manier met medemensen en natuur om te gaan.

De koran spoort moslims aan om daar een bijdrage aan te leveren. God droeg ons immers op beheerders van de aarde te zijn en het door Hem geschapen evenwicht in stand te houden, zowel het natuurlijke als het sociale. Ook roept de Schepper ons op om met elkaar te wedijveren in het doen van goede werken.

In de workshop Ecologie onderzoeken wij wat de bronnen van de islam zeggen over milieubeheer. Daarnaast bespreken wij enkele projecten die voor moslims een voorbeeld zouden kunnen zijn.

Aan de hand van teksten over islam en milieu, het Egyptische biologisch-dynamische landbouwbedrijf Sekem en de film The real dirt on Farmer John (over een Amerikaanse boer die met vallen en opstaan met respect voor mens en natuur leert werken) onderzoeken wij wat wij zelf aan een beter milieu kunnen doen.

Programma

10.30 inloop
11.00 opening, presentatie islamitisch milieurecht door Hendrik Jan Bakker (voorzitter werkgroep Islam en Duurzaamheid), aansluitend discussie over de presentatie en teksten uit de reader
12.00 promotiefilm Sekem met toelichting door Hendrik Jan Bakker, aansluitend discussie over Sekem als islamitisch voorbeeldproject voor duurzame ontwikkeling
13.00 biologische lunch, aansluitend gebed
14.30 film "The real dirt on Farmer John" (90 min.) met toelichting en discussie geleid door Jan Diek van Mansvelt (oud bijzonder hoogleraar alternatieve landbouw Universiteit Wageningen)
17.00 afsluiting

Aanmelden is verplicht, na voldoening van de inschrijfkosten van €5,- ontvang je een reader waaruit je ter voorbereiding enkele teksten naar keuze kunt lezen.

Organisatie: Werkgroep Islam en Duurzaamheid
Lokatie: Moslim Informatie Centrum, Beeklaan 207, 2562 AE Den Haag
Informatie en aanmelden: Hendrik Jan Bakker, info@abubakker.nl,
tel 06 44 920 544

De werkgroep Islam en duurzaamheid beoogt kennisuitwisseling tussen moslims en niet-moslims op het gebied van duurzame ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieubeleid. Het is een initiatief van de Vriendenkring Sekem en MVO Nederland.

———————————

UPDATE: Lees ook mijn commentaar op dit initiatief, gepubliceerd in mijn log
Islam en duurzame ontwikkeling? Zonder shirk SVP! van vandaag

Faith & Fatih


www.youtube.com/watch?v=bMVdD7Fq8g4

Diepe spirituele ervaringen zijn zeldzaam. Geloven is gewoon keihard werken. Met vallen en opstaan. Als net bekeerde ‘verse moslim’ heb ik de ene na de andere Ervaring. Instant-rust bij zikr. Ládingen kwartjes die vallen bij het lezen van bepaalde aya’s. Noem maar op. Nu, ruim elf jaar na mijn bekering, zit ik niet meer in die faith flow maar is het, met beide benen op moslimgrond èn hollandse klei, hard zoeken naar religieuze inzichten.

Maar dan. Een paar weken geleden: ‘s nachts word ik in een droom plots geconfronteerd met een verschijning die mij breed glimlachend helpt bij het uitspreken van de Salaatoul Fatih. Mash’Allah, da’s even schrikken voor die nuchtere hollander die ik ook ben…

Salaatoul Fatih
"De Salaatoul wàt?"
Oké, even een stapje terug. Naar de dagelijkse geloofspraktijk van een tijani moslim uit Senegal, een aanhanger van de Zawiya Tijaniyya die zetelt in de stad Tivaouane. Koran en ahadith verankerd in zijn dagelijks leven. Veel ruimte voor extra aanbidding, zoals de Wazifa: een verzameling zikr, tasbieh en salawat (zegewensen voor de profeet, vrede zij met hem), voorafgegaan door soera Al-Fatihah. De Salaatoul Fatih maakt deel uit van de Wazifa en is een smeekgebed waarin Allah wordt gevraagd om Mohammed (vrede zij met hem) te zegenen. Tijani’s zouden zeggen "hèt smeekgebed", want zij beschouwen Salaatoul Fatih als het summum van alle salawat, dat aan de stichter van het tijanisme, Cheikh Ahmed Tijani, is overgeleverd in een droom. Correctie: Cheikh Ahmed Tijani kreeg van Mohammed (vrede zij met hem) de Salaatoul Fatih bij daglicht overgeleverd, op een moment dat hij volledig wakker was.
"Cette prière particulière fait parti de ce que le Prophète (SAW) a ordonné á Seïdina Ahmed Tidjani (RTA) et cela á l’état d’éveil, en pleine journée, de réciter et de transmettre" (CiZaT.org).

Ben je d’r nog?
De Salaatoul Fatih wordt door de tijani’s niet beschouwd als iets van menselijke makelij, maar als van Allah afkomstig en heeft voor tijani’s daarom dezelfde status als een hadith qudsi, een (heilige) overlevering waarin de overleveringsketen niet stopt bij Mohammed (vrede zij met hem) maar terug gaat tot de Almachtige zelf.

Terug naar het heden van deze log
Bij het openen van de beginpagina van mijn weblog, Via de YouTube player bovenaan deze weblogbijdrage kun je luisteren naar de Salaatoul Fatih. Deze klinkt dan ná het welkomstwoord van mijn dochter Yande "Assalaamoe Aleikoem, welkom op de weblog van mijn papa". Zoals ik in mijn tijd als ‘verse moslim’ mij heb gestort op soera Ar-Rahmaan (soera 55, zie de player in de linkerkolom van deze webpagina), zo is nu – door er regelmatig naar te luisteren – bij mij de wens gegroeid om de Salaatoul Fatih daadwerkelijk te gaan leren.

Hoezo autorisatie?
Niets mis mee met die wens, maar toch lees ik voor de zekerheid nog even de informatie van CiZaT.org (de officiële website van de Zawiya Tijaniyya van Tivaouane) er op na: www.cizat.org/zikr/salatoulfatihi. Blijkt dat je autorisatie moet krijgen om dit te mogen leren. Vreemd, denk ik nuchter, zoiets leer je toch wanneer je dat wilt? Maar ik ben mash’Allah de beroerdste niet en dus stuur ik toch maar een mailtje naar Abdoul Aziz Kébé (de eindverantwoordelijke van CiZaT). Dit is zijn antwoord:

Assalamu aleykum
Oui, vous pouvez bien apprendre le Salâtul Fâtihi et l’utiliser dans vos invocations même si vous n’êtes pas encore affilié á la Tijâniyya. Cela servira d’exercice pour vous. Celui que vous avez vu en rève est peut être quelqu’un qui vous a aidé spirituellement á utiliser le salâtul fâtih. Il vous a donné spirituellement la permission de l’utiliser en attendant de formaliser par une affiliation. Que Dieu vous guide et vous assiste. Merci pour le site je ne l’ai pas encore visité mais je ne manquerai pas de le faire inshallah et je vous donnerai mes impressions.
Dieu vous bénisse ainsi que nous!
Assalamu aleykum
Abdoul Aziz KEBE
[Assalaamoe Aleikoem,
Ja, u mag zeker de Salaatoul Fatih leren en het toepassen in uw gebeden, zelfs wanneer u nog niet bent verbonden met het tijanisme. Dat zal dan voor u dienen als een oefening. Degene die u heeft gezien in een droom is misschien iemand die u op geestelijk niveau heeft geholpen de Salaatoul Fatih te gebruiken. Hij heeft u op geestelijk niveau de toestemming gegeven het te gebruiken in afwachting van een officiëel verbond [met het tijanisme]. Dat God u moge leiden en helpen. Bedankt voor de website, ik heb het nog niet bezocht maar zal dat zeker gaan doen, incha Allah, van mijn indrukken zal ik u [te zijner tijd] op de hoogte stellen.
Dat God u, en ons eveneens, moge zegenen!
Assalaamoe Aleikoem,
Abdoul Aziz KEBE]

Daar sta ik dan met mijn mash’Allah goede gedrag…
Het is te begrijpen dat een fervent tijani aanstuurt op een verbond met het tijanisme door een mede-moslim. Daarom tovert deze reactie zeker een glimlach (van herkenning) op mijn gezicht. Ik neem de reactie van Kébé ter harte en besluit om op een goed moment er voor te gaan zitten en een begin te maken. Ik pak er dan incha Allah het boekje "Wird Tidiane" erbij (ook online beschikbaar, zie de linkerkolom van deze webpagina of klik op deze link), een boekje dat ik jaren geleden heb gekregen van mijn schoonmoeder (origineel afkomstig van mijn schoonvader). Tot slot nodig ik je uit om naar de Wazifa te luisteren via onderstaande player (voorgedragen door serigne Abdoul Aziz Sy ‘Dabaakh’).

archive.org/details/Wazifa

zaterdag 28 april 2007

Woordvoerder Zawiya Tijaniyya van Tivaouane spreekt zich uit tegen (kinder)bedelarij

Lees eerst mijn log Dag van de talibé (yeah right) van 23 april jl.

De woordvoerder van de Zawiya Tijaniyya, de tijani moslimbroederschap die zetelt in de stad Tivaouane, serigne Abdoul Aziz SY ‘Al Ibn’ (a.k.a. Junior, zie foto rechts) heeft zich ondubbelzinnig uitgesproken tegen kinderbedelarij.

"Vanzelfsprekend" zou je zeggen.
En dat is het ook. Lees maar het complete artikel over zijn uitspraken door op onderstaande Rewmi.com link te klikken.

"Niets nieuws onder de zon" zou je na lezing kunnen zeggen.
Nou, dus wèl. Een beetje kenner van de Senegalese actualiteit en cultuur weet dat het gebruikelijk is om gerichte kritiek te verpakken als algemene kritiek (typisch West-Afrikaans, on-Europeaans), zeker wanneer het kritiek betreft op de praktijken van een andere moslimbroederschap dan waar men toe behoort. "Wie de schoen past, trekke hem aan" is dan het devies. Op die manier wordt de lieve vrede tussen de verschillende bloedgroepen bewaard en gaat het niet klonteren in de Senegalese samenleving.

Echter, binnen die kritiek gericht op het fenomeen talibé levert Junior nauwelijks verholen kritiek op Baye Fall bedelaars, leden van een groep die deel uit maakt van die andere grote moslimbroederschap: de Mouriden. Deze Baye Fall (zie foto hiernaast) hebben het bedelen ‘verheven’ tot een ‘islamitisch’ gebruik.
"La mendicité n’est pas une pratique islamique Bedelarij is geen islamitisch gebruik"
zegt Junior in het genoemde artikel. Let wel, deze keer laat hij kinderen buiten beschouwing, dus spreekt hij over volwassenen die het bedelen als een islamitisch gebruik beschouwen. In casu: Baye Fall bedelaars. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig, zo valt het Franc CFA muntje direct (in de bedelnap) zonder mensen met een pilon voor het hoofd te stoten.

www.rewmi.com/Campagne-de-lutte-contre-la-mendicite-Serigne-Abdou-Aziz-Sy-s-eleve-contre-la-mendicite-des-enfants_a574.html

vrijdag 27 april 2007

“Gebed? Wèlk gebed?” (Dame doorkruist biddende menigte in een Senegalese stad)UPDATE D.D. 22 APRIL 2013: Oorspronkelijk stond hier een YouTube video ingebed www.youtube.com/watch?v=00-robA4ZLg maar helaas is het account die deze video had geüpload beëindigd. Alhamdulillah heb ik op Archive.org nog een still van deze video gevonden (die zie je hierboven).

woensdag 25 april 2007

Abdulwadûd duikt in zijn historie

Met mijn passie voor geschiedenis ben ik eens gaan rondneuzen in het archief van het TV-kanaal /Geschiedenis. Van het aangeboden materiaal in het dossier Islam wordt ik niet vrolijk, ik herken mij in géén van de producties. Dan maar eens gezocht op jaartal. Mijn geboortejaar 1964 levert voor mij geen interessant materiaal op. Dan maar het jaar 1985 geprobeerd.


HERINNERINGEN KOMEN BOVEN

1985. In die tijd, tweede helft jaren tachtig, ben ik helemaal into actievoeren. Met het ene been in de krakerswereld (café AKU, Utrecht). Met het andere been in de vredesbeweging als los/vast bewoner van het VAK, het Vredes Aktie Kamp te Hoogerheide (gemeente Woensdrecht).

Ik loop zelfs mee aan de kop van een demonstratie te Utrecht, georganiseerd door het Komitee Anti-Pausbezoek (KAP, voor sommige KAP-leden betekende dat "Komitee Anti-Paus", naar gelang de insteek :-). In het boekje "Het Aanzien van 1985" staat een foto van de kop van de demonstratie waarop ik duidelijk herkenbaar (door mijn kapsel) vooraan aanloop.


12 mei 1985, Utrecht. Deze still uit "De paus In Nederland, 1985" (Andere Tijden, 3 juni 2003) toont de kop van de anti-paus demonstratie. Yours truly was in deze demonstratie een vreemde eend in de bijt met zijn blauw-gele "Popie Jopie" sjaal, die bij mede-actievoerders wenkbrauwen deed fronsen. [klik op de foto voor een groter formaat]


"De Paus In Nederland, 1985", een aflevering van het TV-programma Andere Tijden, uitgezonden op 3 juni 2003 en te bekijken op de website van /Geschiedenis, brengt bij mij herinneringen naar boven. Zeker bij het bekijken van het gedeelte over de rellen in Utrecht na die spraakmakende bijeenkomst in de Jaarbeurs.*


DIT GEBEURDE ER

De Autonomen hebben eerst hun eigen relletjes gepland op andere plekken. Posters met de vermelde lokaties zijn al geplakt. Maar na aandringen van de Autonomen verenigt de KAP zich met de Autonomen en wordt er door het KAP geplakt voor de Autonomen, waarbij de Autonomen nu van plan zijn van dezelfde plaats (Mariaplaats) te vertrekken als de officiële ‘demo’. Beide groeperingen gaan zelfs in de nacht voorafgaande aan de protesten samen feesten op een terrein vlakbij een door de Autonomen ‘bestuurd’ krakersbolwerk in een Utrechtse wijk (A. Jonkers doet het in het programma van Andere Tijden voorkomen, alsof  ‘de Autonomen’ alleen uit Amsterdam afkomstig zijn). Op het ‘feest’ heerst een nare, zwaarmoedige en agressieve sfeer en er gaan al stemmen op van mensen die "er morgen zo geen zin in hebben". Vreemde types drinken zich laveloos, het vuur wordt letterlijk opgestookt en on the side worden spoedcursussen verfbommen en molotovcocktails maken gegeven.

De dag van het bezoek van de paus aan de Jaarbeurs. Vlak voor de tunnel onder het spoor van Utrecht CS wordt de demonstratie door een KAP woordvoerder officiëel ontbonden. Deze woordvoerder geeft vervolgens wel aan dat het "iedereen vrijstaat om op eigen titel verder te lopen onder het spoor door, richting de Jaarbeurs", precies wat de Autonomen van plan zijn geweest… (A. Jonkers gaat volledig voorbij aan dit vaststaande historische feit).


DIT NOOIT WEER

Ik meen mijzelf te herkennen in de persoon die een gekleurd sjaaltje in de lucht steekt, lopend achter een rij mensen die op heuphoogte een spandoek vasthoudt (van 18’50" tot 18’54" in de genoemde Andere Tijden video, zie onderaan voor de link), maar zeker ben ik er niet van. In die tijd is de ene kant van mijn hoofd kaal en de andere kant heeft lang haar (ik ben dan niet de enige met zo’n haute coiffure, dat is dan de mode in actiekringen :-). Mijn God, dit nooit weer! Er zijn genoeg mensen die in het benauwde actiewereldje zijn blijven hangen. Gelukkig is mijn passie voor actievoeren reeds lang geschiedenis.

Uiteindelijk heb ik zèlf de keuze gemaakt voor de vrijheid van de islam. Nu sta ik met beide benen op moslimgrond. Wat een uitzicht! Mash’Allah…

*klik voor de /Geschiedenis webpagina over het Paus bezoek op deze link
*klik voor de video op deze link (RealPlayer)

UPDATE D.D. 4 AUGUSTUS 2014:
klik op deze link om direct "De paus in Nederland, 1985" te bekijken

GodTube heeft tunnelvisie – De proef op de som

Lees eerst mijn log GodTube heeft tunnelvisie van 15 april jl.

"Video’s waarin Allah wordt vereerd, worden direct van GodTube verwijderd". Dat is geen  probleem, maar een uitdaging! Enkele minuten geleden heb ik bij GodTube een korte video geupload, waarin de wereldberoemde qaari Abdulbaset Abdussamad een soera reciteert. Om het lot niet al teveel te tarten, heb ik de video 97:1-5 genoemd (verwijzend naar de soera in kwestie), geen beschrijving gegeven, alleen geplaatst in de categorie "Inspirational" en de enige tag is "recitation". Daarbij heb ik aangegeven dat de video niet openbaar is, alleen de mensen die ik de betreffende url geef, kunnen hem bekijken (de enige categorie bij GodTube waarin islam wordt genoemd heet "Militant Islam" – uiteraard heb ik die categorie ongemoeid gelaten :-).

Sorry, This video hasn’t been
approved yet by our Admins!
Please check back often.
Thanks, GodTube.com

Op het moment van plaatsing van deze log is de Abdessamad video nog niet vrijgegeven voor vertoning. Wanneer je klikt op deze link: www.godtube.com/view_video.php?viewkey=c0364fb67b5ac8a25eea verschijnt daarom bovenstaande tekst in beeld. Nu maar afwachten wat het team van GodTube.com gaat doen*.

Overigens heb ik er voor gekozen om de video NIET in te bedden in mijn weblog, omdat GodTube alle video’s voorziet van een (fel rood) christelijk kruis rechts onderaan in beeld. Dat kruis maakt deel uit van het GodTube logo. Isa (Jezus) is een profeet voor moslims, maar wij geloven niet dat Hij hij is gekruisigd. Dat [de kruisiging] zullen we dus zeker niemand kwalijk nemen :-)

* UPDATE, 14.25 UUR : DE VIDEO IS INMIDDELS GEWEIGERD. KLIK JE OP DE BOVENSTAANDE URL DAN ZIE JE DE VOLGENDE MEDEDELING (INCLUSIEF EEN GROTE FOUT): 

This video does not exists

Alle lof aan Allah, de Heer der werelden


Sinds het "Iqra!" (Lees!, Verkondig! 96:1) is de mens aangezet om ook zèlf naar kennis te zoeken. Alles mooi en aardig, maar wanneer voor kennisverwerving astronomisch hoge bedragen worden neergeteld, is voor mij het Einde zoek. Dorst naar kennis wordt gelest, maar er komen mensen om van de honger. Ik smeek Allah soebhana wa ta’ala om in deze situatie evenwicht te brengen. Amien.

Yaa Rabbi! (oh Heer!) Yaa Rabbi! (oh Onderhouder!)

dinsdag 24 april 2007

Van alles en nog wat

In de rubriek 'Faits divers' (wat ik vertaal met "van alles en nog wat") verzamelt Seneweb.com artikelen met bijzondere inhoud. De schrijvers van dit soort verhalen lijken fantasie en feiten te vermengen. Neem als voorbeeld het onderstaande verhaal van Pape Cheikh Fall, medewerker van de krant L'Observateur, dat een onderdeel is van de mediagroep Futurs Medias (eigenaar: Youssou N'Dour himself). Oud nieuws, zo blijkt, want "op een zondag in de maand maart" is zéker een aantal weken voorafgaand aan de publicatie van dit artikel. Nep nieuws, zo lijkt het, want wie weet met een gebroken arm nu wraak te nemen? Goed, voor wat 't waard is:

www.lobservateur.sn/articles/showit.php?id=12639&cat=societe
www.seneweb.com/news/article/9854.php
Haar echtgenoot breekt haar arm vanwege een colanoot - Als wraak overgiet ze hem met kokend water terwijl hij aan het bidden is

Het zal de inwoners van Touba nog lang heugen. Het verhaal van het stel dat al jarenlang samenwoont. Er vallen wel eens dingen voor, maar op een zondag in de maand maart breekt de hel los. Om een colanoot.

Het begint allemaal met een zakje colanoten, dat de echtgenoot in kwestie, Lamine Seck, op zijn weg naar huis, heeft meegenomen van de stad. Hij legt het zakje noten neer in de woonkamer en zijn vrouw, Bousso Ndiaye, neemt er eentje, kraakt het en wilt het opeten. Dat is genoeg voor Lamine Seck om in razernij uit te barsten. Hij valt zijn vrouw aan en de hel breekt los. In de hitte van de strijd breekt de echtgenoot ongelukkigerwijs de linkerarm van zijn vrouw. De buren snellen toe om ze uit elkaar te halen. De vrouw, die verrekt van de pijn, laat haar woede bezinken en zoekt naar een manier om zich te wreken. Wanneer de nacht is gevallen, op het moment dat Lamine Seck zijn Gëwë gebed [nachtgebed] verricht, pleegt ze een verrassingsaanval en overgiet hem met heet water dat zij met zorg tot 100° C heeft verhit. Het zijn de hulpkreten van de echtgenoot die de buurt doen opschrikken. De buren die te hulp schieten, kunnen niets anders doen dan de schade opnemen. Lamine Seck wordt direct meegenomen naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen. Vanwege haar gebroken arm wordt Bousso Ndiaye ook naar het ziekenhuis gebracht. Aan beiden worden vervolgens twee medische verklaringen overhandigd. Lamine Seck is voor veertig dagen arbeidsongeschikt verklaard en Bousso Ndiaye voor dertig dagen. Met de verklaringen in de handen, doen ze beiden aangifte. Waarna ze gezamenlijk worden aangehouden en voorgeleid. Verbonden in goede en slechte tijden.

geschreven door Pape Cheikh Fall

De lezersreacties op Seneweb.com gaan alle kanten op, van "net goed dat die vrouw wraak heeft genomen" tot "ze hebben allebei een fout gemaakt". Tussen alle reacties die vaak in de hitte van de strijd lijken te zijn geplaatst, staat een reactie die zeker het vermelden waard is. Deze reactie, geplaatst 21 april jl. om 14.08 uur, is niet voorzien van een naam:
"Wanneer tijdens een ruzie meneer de arm van mevrouw breekt is dat spijtig [wat heet... ; A.] maar dat kan gebeuren. Meneer haar daarna direct naar het ziekenhuis moeten brengen om haar goed te laten behandelen. In plaats daarvan wacht hij zonder wroeging het vallen van de nacht af om in alle rust zijn Gëwë gebed te verrichten. Wat heeft bidden dan voor zin? Wanneer je je echtgenote per ongeluk verwondt, dan doe je alles om haar te troosten. Wanneer meneer dat gedaan had, was er noch wraak met kokend water geweest, noch aangiftes en voorgeleiding."

Ahmed en zijn fantasie, mash’Allah…

maandag 23 april 2007

Dag van de Talibé (yeah right)

talibé
www.sudonline.sn/spip.php?article2132
www.seneweb.com/news/article.php?artid=9857

Seneweb.com vergaart actualiteiten uit binnen- en buitenland en is voor mij de eerste bron van informatie over Senegal. Blijkt het afgelopen vrijdag de Dag van de Talibé geweest te zijn. Nou ja, zeg… Alsof dat wat verbetert aan de situaties van de talibés, slachtoffers van een geïnstitutionaliseerde vorm van slavernij. Ze worden door hun arme ouders bij een daara (koranschool) gedropt onder het mom van religieuze opvoeding, maar zijn dan overgeleverd aan de grillen van de één of andere koranleraar die niet alleen de scepter zwaait. Als je na uren bedelen met te weinig eten ‘thuis’ komt, dan krijgt een talibé slaag.

De verontwaardiging is groot onder de lezers van het artikel. Op Seneweb.com èn Sudonline.sn (waar het artikel origineel vandaan komt) steken ze hun kritiek op de daaras niet onder stoelen en banken. "Deze vorm van ‘onderwijs’ is niet meer van deze tijd" is de teneur van de reacties. "Daar doet zo’n Dag van de Talibé niets aan," zegt ene Joedof (Gekke Joe) in een reactie op Seneweb.com, gisteren geplaatst om 14.42 uur. "Bedelarij [door kinderen] moet gewoon verboden worden, in plaats van deze te theoretiseren [op zo'n Dag van de Talibé]."

UPDATE D.D. 16 APRIL 2013. Lees ook het artikel
"Senegal verbiedt kinderen te bedelen op straat" (HLN.be, 7 maart 2013)

zondag 22 april 2007

Allochtonen.web-log.nl “Fatwa van de dag”

Allochtonen.web-log.nl heeft een nieuwe rubriek, genaamd Fatwa van de Dag. "Een nieuwe rubriek [...] waarin bizarre, hilarische en/of intolerante uitspraken aan de orde komen." Zo’n uitspraak van de Ahmadiyya over homoseksualiteit zou daar prima in passen…

Ter kennismaking volgt hier de complete tekst van de eerste bijdrage in deze rubriek. De titel van deze bijdrage is "Fatwa van de Dag : Mufti Wilders".

"Mufti Geert Wilders in zijn column op Nieuwnieuws (Geenstijl.nl):

"Achterlijke verschijnselen als polygamie, vrouwenbesnijdenis en eerwraak zijn in Nederland als gevolg van de massale intrede van de islam aan de orde van dag. Het is alsof de gasten het huis overnemen. Tegen al diegenen die onze waarden niet willen accepteren, zeg ik: je bent niet verplicht om hier te wonen, Nederland is geen gevangenis zoals de DDR ooit was.

"Nederland mag trots zijn op zijn seculiere cultuur en burgerlijke vrijheden, en alles wat die vrijheid bedreigt moet keihard bestreden worden. Dat geldt dus ook voor de islam. We moeten af van het ´weg-met-ons-denken´ en ons cultuurrelativisme. Zo niet, dan zullen vroeg of laat onze kinderen vijf keer per dag op hun knieen richting Mekka moeten bidden."

Uitgeblust? Lees dan, als je wilt, 2:286

www.islamicity.com/MOSQUE/ARABICSCRIPT/AYAT/2/2_286.htm

Bonje met Hurgronje

PASSIE VOOR HISTORIE
Geschiedenis is één van mijn passies. Reken maar dat het lezen van het interview met Architect Sami Angawi mij daarom pijn doet (zie mijn log Architect Sami Angawi luidt de noodklok over Mekka van 24 februari jl.). Ontluisterend hoe de Saoedische autoriteiten omgaan met de historie van Mekka. Ontluisterend hoe oude gebouwen van de kaart worden geveegd.

PASSIE VOOR ISLAM
Het leven van een moslim draait om dat ene gebouw middenin de Heilige Moskee, de kaäba (het Huis van Allah). Een gebouw waar wèl goed voor wordt gezorgd, alhamdulillah. Moslims maken hier hun omgangen tijdens de hajj of de oemrah. "Mekka" is een groot begrip en staat voor idealen, het staat voor passie voor het geloof, het staat voor goede voornemens die vaak worden verbonden met een (incha Allah) deelname aan de hajj (in de toekomst). Mekka is ook de naam van een ‘gewone’ stad met gewone mensen met wereldlijke verlangens.

TIJDENS DE HAJJ ZIE JE OOK MENSELIJKE GEBREKEN
Wie denkt, voor aanvang van de hajj, dat hij in een bad van spiritualiteit zal belanden, kan soms bedrogen uitkomen. Mekka is ook dè plek waar de duivel nog wat zieltjes kan winnen. Lees maar de woorden van Abdullah, een Nederlandse moslim op leeftijd, die zijn ervaringen als pelgrim heeft gedeeld met een grote groep gelovigen in Mesjid Al-Hikmah te Den Haag (22 maart 1998) na afloop van een lezing van Ibrahim Spalburg, georganiseerd door Al-Moeminoen, een vereniging van Nederlandse moslims (klik op deze link voor het complete verslag van die lezing). Hij werd tijdens de hajj duidelijk geconfronteerd met de gebreken en onwil van vele broeders en zusters.

Christriaan Snouck Hurgronje
GEBREKEN BESCHREVEN
Afgelopen vrijdag ontvang ik bij het openen van mijn email box een berichtje van oom Jan, één van mijn mash’Allah vaste bezoekers. Regelmatig draagt hij zaken aan die al dan niet hun weg vinden op mijn weblog. Deze keer heeft hij mij een pdf document* gestuurd van een artikel uit het NRC, "Dienaar van de Alles Vergevende – Het standaardwerk ‘Mekka’ van de 19e eeuwse arabist Snouck Hurgronje na 118 jaar vertaald".
"Christiaan Snouck Hurgronje was één van de grootste Nederlandse arabisten. Zijn boek uit 1889 over het dagelijks leven in Mekka is nog verrassend leesbaar", aldus Dirk Vlasblom in de inleiding van het artikel.
Mijn interesse is direct gewekt en ik begin het artikel te lezen. Afgaand op de woorden van Vlasblom lijkt "Mekka in de tweede helft van de negentiende eeuw, Schetsen uit het dagelijks leven" mij verre van een spiritueel boek. De beschreven gebeurtenissen doen mij meer denken aan die gebreken zoals benoemd door Abdullah in 1998 (zie de vorige alinea).

HURGRONJES GEBREKEN
Mijn dorst naar geschiedenis wordt zeker gelest door het lezen van het artikel, maar dat Hurgronje zich "in een opmerkelijke excursie" zich keert tegen "de groeiende anti-slavernijbeweging in Europa" vind ik dan weer een domper. In de laatste alinea van het artikel komt dan de aap uit Hurgronjes mouw. Tijdens zijn verblijf in Mekka had hij een relatie met een "Abessijnse slavin". De observaties en verhalen in het boek zijn een versleutelde versie van Hurgronjes eigen ervaringen, aldus Dirk Vlasblom. Het zijn dus meer "Schetsen uit het dagelijks leven van Hurgronje in Mekka" waarin de schrijver ook zijn eigen gebreken heeft verweven.

HURGRONJES GEBREK AAN RESPECT
De algehele toon van het NRC artikel komt mij toch nog tè positief over en ik besluit om wat te googelen met de naam ‘Hurgronje’. Ik kom terecht op een webpagina van Trouw.nl**, een zeer leesbaar artikel met het volledige demasqué van Christiaan Snouck Hurgronje, die geen enkel respect blijkt te hebben voor de moslims die hij ‘observeert’. Dat Hurgronje zich in Mekka heeft voorgedaan als een islamitisch wetsgeleerde in het kader van participerende observatie is niet kies en mijns inziens een bewijs van gebrek aan respect. Geconfronteerd met kritiek van de Duitse oriëntalist Theodor Nöldeke op zijn houding zou Hurgronje als volgt gereageerd hebben:
"[Mijn] uiterlijke aanname van de islam [is] een maatregel, in mijn ogen véél onschuldiger aard dan wanneer men zich in een moderne maatschappij, zonder er de geringste waarde aan te hechten, de sacramenten eener kerk laat toedienen. Dàt ondervind ik persoonlijk als blasphemie, maar niet de aanpassingen en de uiterlijkheden eener intellectueel inferieure maatschappij, die nodig is om daar als mensch te gelden."

NU  NOG ZIN OM HURGRONJES STANDAARDWERK TE LEZEN?
Wanneer ik zo’n arabist nú zou tegenkomen zou ik bonje met hem krijgen (oeps, heb ik mijn korte lontje nòg niet verwijderd :-). Nee, met alle gekheid op een miswak, persoonlijk zie ik de (betrekkelijke) historische waarde van "Mekka in de tweede helft van de negentiende eeuw, Schetsen uit het dagelijks leven" wel in en is dat voor mij al een reden genoeg om het te gaan lezen (incha Allah spoedig te leen in de bibliotheek). Met mijn kennis over de persoon Hurgronje en de tijdsgeest van eind negentiende eeuw in het achterhoofd, zal ik incha Allah Hurgronjes "Schetsen…" op hun (historische) waarde weten te schatten, met heel wat korrels zout bij de hand.

C. Snouck Hurgronje : Mekka in de tweede helft van de negentiende eeuw. Schetsen uit het dagelijks leven. Atlas, 608 blz. €39,90

* UPDATE D.D. 2 JANUARI 2014: Dit document (deel van de Wat een vondst! bestanden) is nu weer online beschikbaar: archive.org/details/NRC_20070420_04034002
** www.trouw.nl/deverdieping/letter-geest/article631743.ece/De_islamquaestie

UPDATE D.D. 13 APRIL 2013: Via Bol.com is er alleen nog een tweedehands exemplaar van het boek te krijgen. Voor dezelfde prijs als in 2007. www.bol.com/nl/p/mekka/1001004002909328

zaterdag 21 april 2007

Maar papa, je had toch een interview?

Ahmed pakt er de Zutphense Koerier eens bij. Hij houdt mash’Allah heel erg van lezen en wilt nu wel eens zelf met eigen ogen zien wat papa allemaal verteld heeft. Het is een hele tijd stil en met een wijsvinger volgt Ahmed aandachtig de regels in de kolommen.

"Maar, papa?"

"Ja, Ahmed?"

"Je zei toch dat je een interview had gegeven?"

"Ja, en het resultaat dat lees je nu."

"Maar er staat niets in over jouw hobby's, wat je leuk vind om te doen, wat je favoriete film is…"

Mash’Allah, bij het woord ‘interview’ denkt Ahmed aan de gesprekken met juffen, meesters en leerlingen die worden geplaatst in de schoolkrant. Maar ja, zo’n interview als hierboven vermeld is andere koek…

"Een interview kan ook over iets anders gaan dan dat, Ahmed. Een interview kan eigenlijk over alles gaan. Als de mensen waarom het gaat dat maar willen: degene die interviewt èn degene die wordt geïnterviewd."

Da’s een hele openbaring voor Ahmed! Hij is al zo nieuwsgierig, stelt continu vragen, dus waarschijnlijk zal ik incha Allah over een tijdje door Ahmed aan de tand worden gevoeld. De wetenschap dat een interview over alles gaan kan, is carte blanche voor deze razende reporter. Ik zet me schrap :-)

vrijdag 20 april 2007

Zelfspot – Quatre veillards dans le vent

"Valt er nog wat te lachen met die moslims?" Zeker wel! Neem nu Senegal. Daar weten ze met zelfspot wel raad. Oké, na één keer op nationale televisie (RTS) geweest te zijn, werd "Quatre veillards/vieillards dans le vent", een film die de vloer aanveegt met de hypocrisie van religieuze voorgangers, in de ban gedaan. De film laat imams zien die in een geblindeerd restaurant eten (tijdens de ramadan), er vriendinnen op nahouden, wel eens een gokje wagen en bij het gedenken van Allah meerdere malen de gedachten laten afleiden wanneer er vrouwelijk schoon passeert, meerdere malen murmelend "Astaghfiroellah" dat Allah het mag vergeven

Toegestaan of niet, de film is tot nu toe overal verkrijgbaar. Daarbij wordt meestal geen gebruik gemaakt van officiële distributiekanalen. Ja, die Senegalezen zijn niet voor één gat in de markt te vangen…

Diasporavision.com, één van de vele websites voor Senegalezen in diaspora, heeft "Quatre veillards dans le vent" online gezet. Helaas in vier delen opgesplitst, waarbij het eerste deel om mysterieuze redenen vooraf wordt gegaan door de laatste drie minuten van een andere film (tja, ook de wégen van Senegalezen zijn soms ondoorgrondelijk :-).  De voertaal van de film is Wolof, maar zelfs wanneer je die taal niet machtig bent, valt er veel te genieten. Veel couleur locale, buitenopnames en acteurs die overduidelijk ouder zijn gemaakt dan ze in werkelijkheid zijn. Dus, zet je verstand op nul en… kijken!

UPDATE D.D. 12 APRIL 2013: Diasporavision.com is al járen offline. "Quatre veillards dans le vent" is nu te bekijken via YouTube:

www.youtube.com/watch?v=kAekuM7_ba4

www.youtube.com/playlist?list=PLl9vg-eYJyltLokymmZVHGktifg3uHSDf

Sénégalaises et Islam – een documentaire van Angèle Diabang Brener (Senegalese en christen)

De korte documentaire "Sénégalaises et Islam" is geschoten in januari 2007 te Dakar door een regisseuse met een christelijke geloofsovertuiging, Angele Diabang Brener. De Senegalese première van deze co-productie (van Karoninka Production en het Goethe-Institut Dakar) was afgelopen zondag 15 april in het alom gerespecteerde théâtre nationale Daniel Sorano te Dakar. Eerder was de film al vertoond op een forum in Zwitserland (Basel-Karlsruhe Forum 2007) en tijdens editie XX van het FESPACO, hèt Afrikaanse filmfestival dat elke twee jaar in Burkina Faso gehouden wordt. "Sénégalaises et Islam" is reeds op televisie vertoond (RFO, Réseau France Outre-Mer, het Franse kanaal voor overzeese gebiedsdelen) en is geselecteerd voor een festival van korte films in Mozambique in september 2007.

In "Sénégalaises et Islam" (Senegalese vrouwen en Islam) worden interviews met zes vrouwen die elk een deel van het Senegalese islamitische spectrum vertegenwoordigen, afgewisseld met religieuze gezangen en beelden die staan voor de diverse moslimbroederschappen die Senegal rijk is. "Deze documentaire is gemaakt in het kader van een project voor interreligieuze dialoog opgezet door het Duitse ministerie van buitenlandse zaken," aldus Mw Jacob Sow, directrice van het Goethe-Institut van Dakar in een artikel van de Sud Quotidien, verschenen op SudOnline.sn en Seneweb.com*. In hetzelfde artikel wordt ene Mouhamadou Diop geciteerd, een imam uit Mbour en vertegenwoordiger van Senegalese imams. "Het is een belangrijke film die kan bijdragen aan voorlichting over islam," aldus Diop.

VOOR MEER ACHTERGRONDINFORMATIE ZIE DEZE WEBSITES
● SudOnline, webportaal van Groupe Sud Communication
www.sudonline.sn/spip.php?article2025*
● Seneweb, onafhankelijk Senegalees nieuwsportaal
www.seneweb.com/news/article/9774.php*
UPDATE nieuwe link www.seneweb.com/news/Immigration/senegalaises-et-islam-de-angele-badian-dialogue-sur-la-v-rit-religieuse_n_9774.html
● Africine, Fédération Africaine de la Critique Cinématographique
www.africine.org/?menu=film&no=2758
● Goethe-Institut Dakar
www.goethe.de/ins/sn/dak/fr2146941.htm

donderdag 19 april 2007

Dauwzikr


‘s Ochtends wil ik nog wel eens buiten zikr doen. Het gedenken van Allah terwijl ik luister naar de vogeltjes en de klikkende kralen van mijn gebedsketting… mash’Allah! De kat van de buren komt er dan soms gezellig bij zitten om te delen in de vreugde… Ja, geluk zit ‘m in dat soort dingen :-)

Oestaz Kiné spreekt

Kiné helpt graag mee in de keuken. Op een dag maakt Ndoya roof, een mengsel van peterselie, verse peper, zwarte peperkorrels, knoflook en [keukengeheim] om vis mee te vullen. Tcheboudjin staat op het menu (een traditionele Senegalese dis).

"Mama, ik wil stampen."

"Nee, Kiné, dat doe ik wel. Anders gaat het mis."

"Mama!" Kiné stampt nu van woede. "Als ik niet mag dan wordt Allah heel erg boos, hoor."

Ndoya kan nauwelijks haar lachen inhouden. Ze geeft de pilon (het heeft iets weg van een houten knuppel) aan Kiné en laat haar, onder strikt toezicht uiteraard, even helpen. De peperkorrels vliegen in het rond, gevolgd door wat knoflookteentjes. Ndoya geeft Kiné een complimentje en neemt gauw de pilon weer in eigen hand.

woensdag 18 april 2007

Minaret


Weer wat geleerd! Na wat gegoogel kom ik er vandaag achter dat het woord minaret is afgeleid van het Arabische ‘manara’, wat vuurtoren betekent. De vuurtoren die op bovenstaande foto is afgebeeld, stond in Rufisque, de geboorteplaats van mijn vrouw Ndoya.

dinsdag 17 april 2007

Inbreuk en heling

Wanneer vertrouwen wordt beschaamd, wanneer anderen jouw grenzen overschrijden, is helen een hels karwei. Genezing ligt niet in die anderen een lesje leren, dat kost alleen maar energie en brengt je geen stap verder. "Da’s makkelijker gezegd dan gedaan". Klopt. Een houding moet je ook pàssen. Bij de asmaa-oel-hoesna, de Negenennegentig Schone Namen van Allah soebhana wa ta’ala, passen houdingen die de mens in bepaalde situaties kan helpen. Daarbij staat de totale afhankelijkheid van Hem buiten kijf. Bladerend door het boekje "De 99 Schone Namen van Allah" van Zahurul Hassan Sharib, beland ik bij de Naam "Al-Haliem" (zie o.a. 2:225, 2:235, 2:263, 3:155, 4:12, 5:101, 9:114, 22:59, 33:51, 35:41, 64:17)

Sharib legt deze Naam als volgt uit:
"Al-Haliem is Degene Die nooit Zijn zelfbeheersing zal verliezen, zelfs niet gedurende boosheid en toorn. Hij zal ondanks al Zijn macht, Zich niet haasten om iemand te bestraffen.
"De juiste houding ten opzichte van deze Naam is dat je je vergevensgezind en vriendelijk opstelt tegenover anderen in plaats van anderen hun gedrag betaald te zetten."
Geef daarbij duidelijker je grenzen aan dan voorheen, anders blijft het dweilen met de kraan open – zou ik er aan willen toevoegen.

maandag 16 april 2007

Goede Tijden, Slechte Tijden en de opstanding uit de dood (mijn tweede column voor Religie.blog.nl)

Mash’Allah! De plaatsing van mijn tweede column, vanochtend om 09.31 uur, op Religie.blog.nl is een feit.

Alhamdulillahi Rabbil ‘Aalamien…

religie.blog.nl/columns/2007/04/16/goede-tijden-slechte-tijden-en-de-opstanding-uit-de-dood

Soaps komen met grote regelmaat voorbij op televisie. As The World Turns, The Bold and the Beautiful, Goede Tijden, Slechte Tijden: mijn vrouw kijkt geboeid naar deze series.
En ik kijk mee, beschouwend èn genietend.
Het wereldwijde web van verhaallijnen intrigeert me. Soapschrijvers gaan creatief om met leven en dood. Naar believen overlijden personages om hen na enige tijd te laten herrijzen. God/Allah/JHWH zij dank, hebben ze nog geen hemelvaart in hun verhalen kunnen weven. Houden zo!

Goede Tijden, Slechte Tijden. Verguisd èn geliefd. Een soap van de koude grond, een gewas afkomstig van een Australische stek, dat wel. Niet echt een afspiegeling van onze maatschappij, ondanks een paar stevige multi-culti injecties. Zo heeft GTST plaats ingeruimd voor ene Aydin: moslim èn politie-agent, Turk èn Marokkaan. Aan diens religieuze identiteit worden nauwelijks woorden vuil gemaakt en het bij mijn weten eerste hoofddoekje doet zijn intrede in GTST (Aydins moeder).

Islamitische begraafplaats
Aydins plotselinge dood verrast me en even kijk ik net zo geboeid als mijn vrouw Ndoya naar GTST. Samen vastgeklonken aan de beeldbuis, komen vragen bij me op. Hoe zullen ze omgaan met de islamitische begrafenis en alle rituelen daaromheen? Zouden ze laten zien hoe moslimgebeden worden uitgesproken voor de overledene, gewikkeld in witte doeken en gelegen op een baar? Zouden ze laten zien hoe een islamitisch gedeelte van een begraafplaats eruit ziet met de specifieke ligging van de graven? Zouden ze laten zien hoe een nis in een graf wordt aangebracht? Hoe smeekgebeden worden uitgesproken bij het werpen van drie handen aarde?

Couleur Locale
Nee. Eerdere begrafenissen zijn in GTST uitgebreid gecovered. Maar deze keer blijft het bij iets wat op een rouwbijeenkomst lijkt; terwijl het net zo goed een receptie had kunnen zijn waar mensen toevallig in het zwart zijn gekleed. GTST heeft hier kansen laten liggen om een flinke dosis islamitische couleur locale aan het verhaal toe te voegen, zonder de noodzaak op locatie in het buitenland scènes te schieten (kostenbesparend!). En dat nota bene in een tijd waarin de gemiddelde Nederlandse kijker zich meer met de dood bezighoudt dan normaal (Goede Vrijdag en Pasen zijn net geweest en over een paar weken is het Hemelvaartsdag deo volente).

Zal Aydin weer uit de dood herrijzen? Zal zijn moeder hem weer levend en wel in haar armen kunnen sluiten? U ziet het in de volgende afleveringen…

UPDATE D.D. 11 MEI 2015: Lees ook mijn weblogbijdrage
De terugkeer van Aydin van 22 februari 2008

zondag 15 april 2007

GSM virus zaait paniek in Pakistan

www.seneweb.com/news/article.php?artid=9737

Techniek des doods?
Een gerucht over een GSM virus zaait paniek in Pakistan

Luister goed. Een mysterieus GSM virus zou dood en verderf zaaien in Pakistan. Miljoenen gebruikers zijn in paniek. Is het nu echt of is het een hoax?

KARACHI (Reuters) – Customer services van Pakistaanse GSM bedrijven worden overspoeld met telefoontjes van klanten die in paniek zijn vanwege een dodelijk virus dat zich in hun GSM’s zou bevinden.

Het gerucht is zo serieus genomen, dat er zelfs enkele moskeeën zijn geweest die de gelovigen hebben geïnformeerd over dit virus en dat de eigenaren van GSM’s moeten vrezen voor Goddelijke woede.

Er wordt bevestigd dat er reeds twintig mensen aan het virus zijn overleden.

Pakistan heeft zo’n 160 miljoen inwoners, onder hen bevinden zich 52 miljoen GSM gebruikers.

[Yahoo News]

Schweinerei

Je zou haast medelijden krijgen met zo’n beestje. Een tekening als rechts van deze tekst verhoogt aanzienlijk de aaibaarheidsfactor (in figuurlijke zin :-) van ‘het varken’.

Ja mensen, het is weer zondag en Allochtonen.web-log.nl stuurt haar abonnees per email een nieuwsbrief. Elke week valt er wat te lachen, deze zondag is geen uitzondering. Neem nu dit bericht:

allochtonen.web-log.nl/allochtonen/2007/04/van_te_veel_var.html

Eet geen karbonades, speklappen, gerookte ham of ander mals varkensvlees. Het eten van varkensvlees is namelijk niet alleen haram, het vergroot bovendien de kans op homoseksualiteit. Dat heeft de  moslimbeweging Ahmadiyya in Duitsland via haar website laten weten volgens een Vlaamse homosite die zich baseert op berichten uit Duitsland.

Het eten van varkensvlees heeft volgens de Duitse Ahmadiyya-moslims een negatieve uitwerking op de menselijke moraal. De eigenschappen van een schaamteloos dier als het varken zouden overgaan op de mens bij het consumeren van bijvoorbeeld een mals varkenslapje. [...]

www.ahmadiyya.de/ahmadiyyat/jjj/schweinefleischverzicht.html

GodTube heeft tunnelvisie

David Slager van Religie.blog.nl zegt dat
Layla Pansier van Spiritualiteit.blog.nl zegt dat
gratis dagblad Metro zegt dat
de nieuwe video upload service GodTube direct video’s van haar website verwijderd waarin Allah wordt vereerd. Mijn interesse is direct gewekt en voor ik ook maar één filmpje heb bekeken, lees ik eerst de ‘Terms of Use’ van GodTube. Da’s lachen! Lees maar mee…

Prohibited Content: You agree not to submit or post any User Submission to the Site, or transmit any User Submission through the Site, that (a) is contrary to the evangelization of Jesus Christ and His teachings, or constitutes blasphemy, or is otherwise offensive to our online Christian community, (b) violates any patents, copyrights, trademarks or other intellectual property rights, (c) is illegal, obscene, pornographic, defamatory, or libelous, (d) is abusive, hateful, harassing, or threatening, (e) promotes bigotry, racism or hatred against any group or individual, (f) is false, misleading or constitutes a misrepresentation, (g) encourages conduct that could be illegal or give rise to civil liability or is otherwise inappropriate, or (h) promotes the exploitation of, or solicits information from, any person under the age of eighteen. You understand and agree that GodTube.com reserves the right to review, edit, block, and delete any of your User Submissions for any reason at any time without notice, including without limitation, if GodTube.com determines in its sole discretion that a User Submission is prohibited as provided above or otherwise violates this Agreement.

zaterdag 14 april 2007

Buiten bidden

Salaat al-Zohr, het middaggebed, gebed no. 2 van de dag, kort nadat de zon haar hoogste punt heeft bereikt. Bij ons thuis noemen we dit gebed julli tisbaar (djoeli tiesbaar, Wolof).

Soebhaan-Allah. Vandaag laat de zomer zich al even zien. In mijn achtertuin onder de parasol is het prima toeven, èn wegdromen. "Waw-waw-waaawww" Dat is het alarm van mijn organizer, het heeft wel wat weg van een didgeridoo. "Tisbaar over 5 min" lees ik op het scherm. Ik doe snel de rituele wassing (wudu), pak een gebedskleed (sajadah) en installeer mij in de hoek van de tuin bij het raam onder de parasol direct achter de schutting.


Tijdens het gebed is de sajadah mijn focuspunt (zie bovenstaande foto). Ik weet mij dan wel beschermd door de parasol, maar tussen de planken van de schutting door projecteert de zon tòch stroken licht op de sajadah. Hoe anders als in Senegal, denk ik na het bidden. Vlak vóór tisbaar staat de zon daar in het zenit. Rècht boven je, dus. De zonnestralen treffen dan àlles wat ze tegenkomen zònder genade. Bid je dan buiten, dan is de enige schaduw die de sajadah treft, die van jou. Of je bent toevallig de gelukkige bezitter van een parasol of een boom met brede kruin op je binnenplaats.

Tijdens de zikr ná het gebed, heb ik moeite met de concentratie. Zikr is het gedenken van Allah in al Zijn glorieuze eigenschappen. Maar mijn gedachten dwalen af naar Senegal, naar Rufisque, naar de wijk Thiokho, naar de binnenplaats van 'Sarrenne' en face l'Imprimerie Nationale, waar ik mij onderhoud met Birama Sarr, mijn schoonvader, en plezier maak met Kiné Niang dit Yaay Booy, mijn schoonmoeder. Volgende keer toch maar weer binnen bidden?

vrijdag 13 april 2007

Verschillen, je moet ze weten te vinden :-)

Bij deze wil ik je aandacht vestigen op de uitwisseling van gedachten die ontstaan is in de reactieruimte van dit artikel op Religie.blog.nl: religie.blog.nl/christendom/2007/04/11/de-paus-wil-weer-terug-naar-af-met-invoering-latijnse-misdiensten.

Spannend! Zeker omdat ik één van de twee ‘gesprek’spartners ben. De voor mij nieuwe informatie over het rooms-katholicisme heb ik aangegrepen om te wijzen op overeenkomsten tussen de islam en het rooms-katholicisme, hoe klein die overeenkomsten ook zijn (mijn reactie staat ook op mijn weblog, klik op deze link om die te lezen).

P.G.M. Klaassen, mijn ‘gesprek’spartner, gaat ruim in op mijn ‘overeenkomstenverhaal’ maar slaat daarbij de plank enkele malen mis. Hij is een bevlogen rooms-katholiek, daarom vind hij het jammer dat ik vanuit "iconoclastisch protestantisme, de logische maar betreurenswaardige afval naar de islam" heb gemaakt. Mooi geformuleerd, mijnheer Klaassen, maar bezijden de waarheid…

Hieronder volgt de complete tekst van mijn reactie op het ‘afvalverhaal’ van de heer Klaassen, vandaag geplaatst om 10.07 uur. Bismillah,

Geachte heer PeeGee,

Met alle respect, maar de islam is geen samenraapsel. Ik vind het jammer dat u, en velen met u, de islam een heidense origine toedichten. De islam begint bij Adam en vindt in de 7e eeuw zijn laatste profeet Mohammed (vrede zij met hem).

"Alleen jammer dat u vanuit iconoclastisch protestantisme de logische, maar betreurenswaardige afval naar de islam gemaakt heeft," schrijft u als uitsmijter in uw epistel :-) Vindt u dat jammer, dan mag u dat vinden (ik had al de ‘indruk’ dat u rooms-katholiek bent :-). Mag ik dan wel een beeld, eh sorry, een mìsverstand uit de weg ruimen?

ISLAM EN ICONOCLASME

De islam heeft ook enkele beeldenstormen gekend, waarbij afgodenbeelden die IN en rondom de kaäba waren geplaatst, werden vernietigd. Dat maakt duidelijk dat islam NIETS moeten hebben van afgoderij. Dat maakt duidelijk dat afgoderij niet de basis is van islam. STERKER NOG, de islam kent Allah geen deelgenoten toe. Daarom spreken we over de Eenheid (tawhid) van Allah en niet over de drieëenheid…

Ter illustratie het volgende fragment uit het NMO radioprogramma over ‘Tawhid’ (‘Eenheid’). Onderaan de tekst vind u de url van de webpagina waar u de gehele tekst van dit radioprogramma kunt nalezen en – indien gewenst – ook kunt meeluisteren, middels een ‘ingebedde player’.

FRAGMENT UIT ‘TAWHID’ NMO RADIO, 26 JUNI 1996

"Abraham, vrede zij met hem, is binnen de islam vooral bekend om zijn rechtschapenheid die God hem had geschonken. Hij keurde het Arabische veelgodendom ten zeerste af en hij wilde graag een ieder overtuigen dat afgodsbeelden onnodig zijn, omdat er in werkelijkheid maar één God is. Op een keer stond hij bij de tempel tegenover de afgodsbeelden. Een grote menigte waaronder ook zijn vader stond daar eveneens om de beelden te aanbidden. Plotseling vroeg Abraham aan hen allen: "Wat zijn deze beelden? Waarom aanbidden jullie hen? Waarom zijn jullie zo aan hen gehecht?" Bijna beledigd antwoordden de mensen: "Wij doen helemaal niets verkeerd. Wij volgen slechts het voorbeeld van onze voorvaderen." Abraham zei toen: "Jullie zijn echt verkeerd bezig. God is slechts Eén. Hij is de Heer van de hemelen en van de aarde die Hij schiep. Ik beloof jullie: ik zal jullie bewijzen dat deze afgoden van jullie niets waard zijn." ‘s Nachts toen de afgoden alleen waren, ging Abraham naar hen toe. Alle beelden brak hij toen in stukken, behalve één, de grootste. De volgende ochtend brak er bij de tempel paniek uit. De priesters raakten buiten zichzelf bij het zien van de kapotte beelden. Sommigen huilden, anderen waren woedend: "Wie heeft dit onze goden aangedaan?" riepen ze. "Wie is de boosdoener?" schreeuwden ze. Eén van hen zei: "Gisteren hoorde ik een jongeman over de beelden spreken. Hij heet Abraham." "Breng hem hierheen, zodat hij verantwoording voor zijn daad kan afleggen". Abraham was gauw gevonden. Hij had immers niets te vrezen, omdat niemand behalve Allah getuige was geweest van zijn daad. De priesters vroegen aan Abraham: "Abraham, heb jij dit onze goden aangedaan?" Abraham antwoordde: "Iemand heeft het zeker gedaan. Maar kijk! Het grootste beeld staat er nog. Waarom vraag je niet aan hem of hij weet wie het gedaan heeft?" Beschaamd lieten de priesters toen het hoofd hangen.

PeeGee en andere lezers van deze reactie, ik nodig u allen uit om te luisteren naar de complete radio-uitzending waaruit het citaat over Abraham en zijn beeldenstorm afkomstig is. Kopiëer daarvoor deze url:

http://abdulwadud.web-log.nl/abdulwadud/2004/02/tawhid_nmoradio.html

plak deze url in de adresbalk van uw browser en klik vervolgens op ‘Ga naar’ of druk op de Enter-toets. Ik wens u veel luistergenoegen!

UPDATE D.D. 11 APRIL 2013:
Het NMO radioprogramma over tawhid is nu te lezen en te beluisteren via deze webpagina: iimdl.blogspot.nl/2004/02/tawhid-nmo-radio-27-juni-1996.html

Moslims bidden naar westen na blunder van politie

deze tekst is afkomstig van rtl.nl

Moslims bidden naar westen na blunder politie
Door een blunder van de politie hebben gedetineerde moslims naar het westen gebeden in plaats van naar het oosten.

Windroos
Dit kwam doordat de windroos in de cel verkeerd op de muur was geschilderd. Moslims bidden vijf keer per dag met hun hoofd in de richting van Mekka, maar in een geblindeerde cel is niet te bepalen wat het oosten is.

Fout hersteld
De Haagse politie wilde gedetineerde moslims in bureau Segbroek tegemoet komen door een windroos op de muur van de politiecel aan te brengen, alleen bleek die verkeerd te zijn geschilderd. Een politiewoordvoerster zei dat de fout inmiddels is hersteld.

Fout hersteld?
Moslims noemen de juiste gebedsrichting de qiblah. Een windroos is "een kruis dat de windrichtingen (noord, oost, zuid en west) aanduidt. Een windroos kan worden teruggevonden worden op een kompas of onder een windhaan," aldus Wikipedia. Een windroos geeft dus alle windrichtingen aan en niet een gebedsrichting. Dat de fout hersteld is, betwijfel ik, want, hoe vaak moet ik het nog zeggen:
 
MOSLIMS BIDDEN IN NL NIET NAAR HET OOSTEN!

Moslims bidden, niet alleen met hun gezicht maar met hun hele lijf, richting Mekka. Mekka is geen windrichting maar een stad. De stad waar het Huis van Allah (Baitoellah) staat, ook bekend als de kaäba. Waar moslims ook wonen, de kaäba is hun focuspunt. De ene moslim bidt dus naar het westen, de ander naar het zuiden, etcetera.
 
MOSLIMS BIDDEN IN NL NAAR HET ZUID-OOSTEN!

religie.blog.nl/humor/2007/04/13/blundertje-islamitische-bidrichting-in-politiecellen-onjuist-aangegeven

Kom tot het gebed – “CD in de planning bij volgende druk” aldus A.K. Helou van uitgeverij Oase

Per email heb ik uitgeverij Oase enkele weken geleden vragen gesteld over "Kom tot het gebed" en o.a. de wenselijkheid van een CD i.p.v. cassette. A.K. El Helou van Oase gisteren: "Er is [...] nog zoveel vraag naar de bandjes dat het voorlopig nog wel even blijft. Zodra er een volgende druk moet worden gedaan, staat een CD al in de planning, waarbij we allerlei verbeteringen in acht zullen nemen." Mash’Allah, goed nieuws!

UPDATE D.D. 26 FEBRUARI 2013: Aangezien Oase blijkbaar niet van plan is de cassette te vervangen door een CD, heb ik de cassette beschikbaar gesteld als mp3 op deze webpagina: archive.org/details/KomTotHetGebed

donderdag 12 april 2007

Overeenkomsten tussen rooms-katholieken en moslims? Ze zijn er wel, maar je moet ze weten te vinden…

het onderstaande commentaar heb ik zojuist geplaatst bij een artikel in de categorie ‘christendom’ van Religie.blog.nl

Mij verplaatsen in de situatie van een doorsnee rooms-katholiek is moeilijk met mijn protestantse achtergrond (tegenwoordig ben ik moslim). Echter bij het lezen van de commentaren op het stuk De Paus wil weer terug naar af met invoering van Latijnse misdiensten van David Slager op Religie.blog.nl, krijg ik een idee hoe het werkt bij 'de roomsen'. Het prikkelende artikel van Slager heeft tot nu toe drie commentaren opgeleverd, allen afkomstig van ene P.G.M. Klaassen. Met name het eerste commentaar is voor mij een eye-opener.

OPEN DEUR
Dat rooms-katholieken en moslims nogal verschillen is een open deur. Rooms-katholieken kennen heiligenbeelden, moslims juist niet (wat heet). En dat is maar één voorbeeld. In het huidige tijdsgewricht kunnen we echter beter beginnen bij de overeenkomsten. En ja, die overeenkomsten zijn er ook tussen rooms-katholieken en moslims, al heb ik daar vóór het lezen van Klaassens eerste commentaar geen weet van gehad.

MET DE RUG NAAR DE GELOVIGEN
"Het vieren [door de voorganger] 'met de rug naar de gelovigen' is juist het vieren mèt zijn allen gericht naar diezelfde God (waarvan het oosten het symbool is volgens de christelijke kerkvaders, omdat vandaar Jezus zal wederkomen volgens hen)," aldus Klaassen.
Tijdens het door moslims gezamenlijk verrichtte gebed staat de imam ook met zijn rug naar de gelovigen, men neemt dan dezelfde gebedsrichting (qiblah), voor Nederland is dat het zuidoosten. Op de Dag van de Herrijzenis, zo verwachten de meeste moslims, zal Isa (Jezus) wederkomen op aarde: dàt feit zou een eye-opener kunnen zijn voor niet-moslims.

EERBIED
"Het Latijn is niet om het voor de leken onverstaanbaar te maken. Het is om èn de tijd (naar de 1e eeuw) èn de landsgrenzen (Duitsers, Japanners, Chinezen, Amerikanen allemaal samen bidden) te overstijgen èn om de eerbied uit te drukken," aldus Klaassen.
Afgezien van het feit dat het Arabisch i.t.t. het Latijn zeker geen dode taal is, zijn de Arabische 'liturgische' teksten een bindende factor voor de wereldgemeenschap der moslims (oemma). Ongeacht hun moedertaal en vaderland, kennen moslims dezelfde teksten: de eerbied voor die teksten schept een band en overstijgt, naast die genoemde landsgrenzen, zeker ook de tijd (naar de 7e eeuw èn daarvoor).

SOELAAS
"Een vrouw van in de 50 zei zelfs, dat ze zich 'beroofd voelde' door wat zij het 'modernisme' in de 'nieuwe kerk' noemde. [...] Want wie brengt nu het moeilijke offer van geen sex voor het huwelijk, als het kerkbeeld dat is wat in een klap- en dans-mensverheerlijkingsdienst geformuleerd wordt?" aldus Klaassen.
Nu precies de reden dat moslims vasthouden aan de riten en gebruiken van een vrijdagmiddag'dienst'. Mag ik 'modernisme' in dit geval als 'bidah' (toevoeging aan de geloofspraktijk) vertalen? Uiteraard hebben moslims, net als de rooms-katholieken, oog voor de moderne tijd. Maar met alle onzekerheden van dien zijn het juist de rituelen en de heilige teksten die soelaas bieden. Dat moet zeker elke gelovige (van welk geloof dan ook) aanspreken.

religie.blog.nl/christendom/2007/04/11/de-paus-wil-weer-terug-naar-af-met-invoering-latijnse-misdiensten

UPDATE 6 APRIL 2013: Jammer dat religie.blog.nl niet meer wordt bijgehouden...