donderdag 12 april 2007

Overeenkomsten tussen rooms-katholieken en moslims? Ze zijn er wel, maar je moet ze weten te vinden…

het onderstaande commentaar heb ik zojuist geplaatst bij een artikel in de categorie ‘christendom’ van Religie.blog.nl

Mij verplaatsen in de situatie van een doorsnee rooms-katholiek is moeilijk met mijn protestantse achtergrond (tegenwoordig ben ik moslim). Echter bij het lezen van de commentaren op het stuk De Paus wil weer terug naar af met invoering van Latijnse misdiensten van David Slager op Religie.blog.nl, krijg ik een idee hoe het werkt bij 'de roomsen'. Het prikkelende artikel van Slager heeft tot nu toe drie commentaren opgeleverd, allen afkomstig van ene P.G.M. Klaassen. Met name het eerste commentaar is voor mij een eye-opener.

OPEN DEUR
Dat rooms-katholieken en moslims nogal verschillen is een open deur. Rooms-katholieken kennen heiligenbeelden, moslims juist niet (wat heet). En dat is maar één voorbeeld. In het huidige tijdsgewricht kunnen we echter beter beginnen bij de overeenkomsten. En ja, die overeenkomsten zijn er ook tussen rooms-katholieken en moslims, al heb ik daar vóór het lezen van Klaassens eerste commentaar geen weet van gehad.

MET DE RUG NAAR DE GELOVIGEN
"Het vieren [door de voorganger] 'met de rug naar de gelovigen' is juist het vieren mèt zijn allen gericht naar diezelfde God (waarvan het oosten het symbool is volgens de christelijke kerkvaders, omdat vandaar Jezus zal wederkomen volgens hen)," aldus Klaassen.
Tijdens het door moslims gezamenlijk verrichtte gebed staat de imam ook met zijn rug naar de gelovigen, men neemt dan dezelfde gebedsrichting (qiblah), voor Nederland is dat het zuidoosten. Op de Dag van de Herrijzenis, zo verwachten de meeste moslims, zal Isa (Jezus) wederkomen op aarde: dàt feit zou een eye-opener kunnen zijn voor niet-moslims.

EERBIED
"Het Latijn is niet om het voor de leken onverstaanbaar te maken. Het is om èn de tijd (naar de 1e eeuw) èn de landsgrenzen (Duitsers, Japanners, Chinezen, Amerikanen allemaal samen bidden) te overstijgen èn om de eerbied uit te drukken," aldus Klaassen.
Afgezien van het feit dat het Arabisch i.t.t. het Latijn zeker geen dode taal is, zijn de Arabische 'liturgische' teksten een bindende factor voor de wereldgemeenschap der moslims (oemma). Ongeacht hun moedertaal en vaderland, kennen moslims dezelfde teksten: de eerbied voor die teksten schept een band en overstijgt, naast die genoemde landsgrenzen, zeker ook de tijd (naar de 7e eeuw èn daarvoor).

SOELAAS
"Een vrouw van in de 50 zei zelfs, dat ze zich 'beroofd voelde' door wat zij het 'modernisme' in de 'nieuwe kerk' noemde. [...] Want wie brengt nu het moeilijke offer van geen sex voor het huwelijk, als het kerkbeeld dat is wat in een klap- en dans-mensverheerlijkingsdienst geformuleerd wordt?" aldus Klaassen.
Nu precies de reden dat moslims vasthouden aan de riten en gebruiken van een vrijdagmiddag'dienst'. Mag ik 'modernisme' in dit geval als 'bidah' (toevoeging aan de geloofspraktijk) vertalen? Uiteraard hebben moslims, net als de rooms-katholieken, oog voor de moderne tijd. Maar met alle onzekerheden van dien zijn het juist de rituelen en de heilige teksten die soelaas bieden. Dat moet zeker elke gelovige (van welk geloof dan ook) aanspreken.

religie.blog.nl/christendom/2007/04/11/de-paus-wil-weer-terug-naar-af-met-invoering-latijnse-misdiensten

UPDATE 6 APRIL 2013: Jammer dat religie.blog.nl niet meer wordt bijgehouden...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.