maandag 31 maart 2008

SAMEN VERDER BOUWEN : Slotwoord door ds. Olaf Haasnootwww.youtube.com/watch?v=INN9ycUaaJk

Via bovenstaande YouTube player kun je luisteren en kijken naar het slotwoord van ds. Olaf Haasnoot (uitgesproken tijdens het slot van de manifestatie ‘Samen verder bouwen’ – zondagmiddag 30 maart 2008).


Alle "Samen Verder Bouwen" video's zijn ook samengebracht in één YouTube playlist:  www.youtube.com/playlist?list=PLvhFm6jRw1qoPde-WVxYOOO40GdzLtb9o

SAMEN VERDER BOUWEN : De speech van Rob Lezer (synagoge Zutphen)www.youtube.com/watch?v=l6UizdF3smg

Via bovenstaande YouTube player kun je luisteren en kijken naar de speech van Rob Lezer (synagoge Zutphen), hij is de voorzitter van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Stedendriehoek. Deze speech is gehouden tijdens de manifestatie ‘Samen verder bouwen’ (zondagmiddag 30 maart 2008).

Rob Lezer brengt in deze speech een verklaring over van hoofdrabbijn Jacobs. De slotwoorden van deze verklaring luiden als volgt:

"Ik ben tegen de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. Of die vergelijking nu wordt gebruikt voor, door of tegen de islam, maakt voor mij niet uit. De systematische uitroeiing van joden, louter en alleen vanwege hun jood-zijn, is helaas tragisch genoeg uniek en dient niet te pas en te onpas gebruikt te worden, ware het alleen al omdat het de overlevenden pijn doet. Was getekend, rabbijn Jacobs."

Deze woorden lijken een reactie op o.a. de eenmansactie van de Zutphenaar Joris Jochemsen, die tijdens een anti-Wilders manifestatie pamfletten heeft uitgereikt waarin de ideeën van Wilders worden vergeleken met die van Hitler.

"Op de pamfletten die Jochemsen bij zich had stonden uitspraken van Wilders en andere PVV'ers, waarbij de Zutphenaar de woorden islam en moslims had vervangen door jodendom en joden. Dan krijg je teksten als 'Ik ontzeg niemand een gezinsleven. Ook joden niet. Ze mogen trouwen, ze mogen samenwonen. Alleen niet in Nederland'. Het doet meteen denken aan de anti-joodse wetgeving uit Hitlers Derde Rijk." [Stentor.nl]


Alle "Samen Verder Bouwen" video's zijn ook samengebracht in één YouTube playlist:  www.youtube.com/playlist?list=PLvhFm6jRw1qoPde-WVxYOOO40GdzLtb9o

SAMEN VERDER BOUWEN : De speech van J.A. Gerritsen, burgemeester van Zutphenwww.youtube.com/watch?v=Wy_GfOONaQ8

Via bovenstaande YouTube player kun je luisteren en kijken naar de speech van de burgemeester van Zutphen (dhr J.A. Gerritsen). Deze speech is gehouden tijdens de manifestatie ‘Samen verder bouwen’ (zondagmiddag 30 maart 2008). De complete tekst vind u hieronder (de video toont delen van de speech).

"Dames en heren,

"Hartverwarmend dat we hier vanmiddag met zovelen uit onze gemeenschap bij elkaar zijn.

"Fijn dat u allemaal de moeite heeft genomen om door uw aanwezigheid deze bijeenkomst extra betekenis te geven. Op deze manier kunnen we gezamenlijk uiting geven aan onze gevoelens. Gevoelens van boosheid, van verontrusting, van bezorgdheid, van afkeer en van schaamte. Maar vooral ook gevoelens van solidariteit, van medeleven, van saamhorigheid.

"Ik wil 3 begrippen centraal stellen: Afschuw, bewondering en hoop.

"Om te beginnen, de afschuw. De film van Wilders toont beelden van gruweldaden; het zijn echt afgrijselijke gebeurtenissen, welke door ieder weldenkend mens veroordeeld zullen worden. Het kwalijke in de film is echter dat de Islam als godsdienst verantwoordelijk wordt gesteld voor deze daden.
"En niet alleen de Islam wordt hiervoor door Wilders verantwoordelijk gehouden, ook iedere individuele moslim. Laat ik heel duidelijk zijn: het is onaanvaardbaar en vooral onbeschaafd om deze suggestie te wekken en daarmee gevoelens van afkeer tegen alle moslims op te roepen, ook tegen de moslims in Nederland en tegen onze moslim-broeders hier in Zutphen.

"Dames en heren, dat mógen  en dat wìllen wij niet laten gebeuren. Wij weten wel beter!

"Bewondering is het tweede begrip dat ik noemde. En dat slaat natuurlijk op de manier waarop de moslimgemeenschap hier in Zutphen en Warnsveld, net als in heel Nederland, heeft gereageerd. Met waardigheid en goede argumenten heeft u zich teweer gesteld en daarmee heeft u bereikt, dat begrip en medeleven in de rest van de samenleving enorm zijn toegenomen. En dat dwingt respect af.
"Laat ik het zo zeggen: zolang u als moslimgemeenschap u waardig blijft gedragen en u zich niet laat provoceren, bewijst u dat Wilders ongelijk heeft als hij alle moslimsop één hoop gooit bij de radicale figuren en extremisten.
"Vanzelfsprekend heb ik de afgelopen dagen teruggedacht aan de zeer geslaagde multiculturele avond op 19 januari en de woorden die ik toen sprak. U hebt de rug recht gehouden en u hebt u niet uit de tent laten lokken. We kijken nu verder vooruit en gaan in gesprek om met z'n allen onze lokale samenleving in Zutphen en Warnsveld vorm en inhoud te geven.

"Dames en heren, het doet mij goed dat we in de gegeven omstandigheden tot een goed debat zijn gekomen over de grondrechten in ons land. Over de verhouding tussen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst zijn veel goede dingen gezegd en geschreven. Net zoals een terrorist zich nooit op vrijheid van godsdienst zal mogen beroepen, mag een politicus zijn mening niet onder woorden brengen op een manier die haat zaait of kwetsend is. De discussie gaat over waar de grenzen liggen. Gelukkig is het in onze democratische rechtstaat uiteindelijk de onafhankelijke rechter die bepaald of die grenzen worden overschreden. Maar één ding is duidelijk, de film kon die op voorhand verboden worden. En dat is goed, ook al zijn er landen in de wereld waar dat niet goed begrepen wordt. De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst zijn bij uitstek kenmerken van de verscheidenheid, de vrijheid en de tolerantie, die ons land traditioneel zo kenmerken.

"Dames en heren, ondanks alle gevoelens van boosheid, afschuw en bewondering is er ook reden voor hoopvolle verwachtingen. Begin maart schreef Nico Hoffer in de rubriek Analyse in de Stentor boven een artikel over het initiatief voor deze bijeenkomst: 'Kwetsende uitspraken ombuigen tot iets goeds'. Dat is ook de bedoeling van de organisatoren. Het motto: 'Samen verder bouwen' getuigt daar van. Hoe buigen we alle negatieve energie die een uiteindelijk slecht gemaakte film oproept om tot iets goeds?
"Wat mij betreft door elkaar nog vaker te spreken en te ontmoeten. En vooral ook door energiek verder te gaan in de Zutphense traditie van multiculturele samenwerking met de multiculturele avonden, het platform integratie en het overleg synagoge/moskee/ kerken als dragers. En met de gemeenteraad die in zijn rol als volksvertegenwoordiging opkomt voor alle inwoners.
"Zo bouwen we in Zutphen en Warnsveld een samenleving die tegen een stootje kan en die kiest voor vrede en saamhorigheid. En wie voor vrede kiest, kiest voor luisteren naar elkaar, voor respect voor andere meningen en voor ruimte voor andere overtuigingen en godsdiensten.
"Vanmiddag is een goed voorbeeld van luisteren naar elkaar en je met elkaar verbonden voelen. Zo willen we omgaan met elkaar. Zo houden we de rug recht.

"Dank voor uw aandacht."

J.A. Gerritsen, burgemeester van Zutphen


Alle "Samen Verder Bouwen" video's zijn ook samengebracht in één YouTube playlist:  www.youtube.com/playlist?list=PLvhFm6jRw1qoPde-WVxYOOO40GdzLtb9o

SAMEN VERDER BOUWEN : De speech van mw Rosemarie de Geus (PKN) over ‘noaberschap’www.youtube.com/watch?v=jHaornd2FOY

Via bovenstaande YouTube player kun je luisteren en kijken naar de speech van mw Rosemarie de Geus (PKN Protestantse Kerk Nederland, Warnsveld/Zutphen) waarin zij het begrip "naoberschap" nader uitlegt. Deze speech is gehouden tijdens de manifestatie "Samen verder bouwen" (zondagmiddag 30 maart 2008).

Alle "Samen Verder Bouwen" video's zijn ook samengebracht in één YouTube playlist:  www.youtube.com/playlist?list=PLvhFm6jRw1qoPde-WVxYOOO40GdzLtb9o

SAMEN VERDER BOUWEN : De speech van Salim Sahin (Barbaros moskee, Zutphen) waarin het begrip “Fitna” wordt belichtwww.youtube.com/playlist?list=
PLvhFm6jRw1qpO_6AgNsOXCQNqscj_gwXO


Via bovenstaande YouTube player kun je luisteren en kijken naar de speech van Salim Sahin (Barbaros moskee, Zutphen) waarin hij het begrip "Fitna" nader uitlegt. Deze speech is gehouden tijdens de manifestatie "Samen verder bouwen" (zondagmiddag 30 maart 2008). NB: de speech is verdeeld over twee video's.

Hieronder volgt de complete tekst van de speech (om technische redenen heb ik niet de hele speech kunnen filmen, in de video’s ontbreken enkele zinnen):

"Bismillahirrahmanirrahim,
in de naam van Allah

"Bismillahirrahmanirrahim,
in de naam van God

"Bismillahirrahmanirrahim,
in de naam van Jahweh

"Beste aanwezigen,

"Allereerst wil ik de voorgaande sprekers bedanken voor hun inbreng.

"Op dit moment sta ik hier, u toe te mogen toespreken over hoe gekwetst wij, de Moslims, ons zouden moeten voelen. Maar eigenlijk schaam ik mij diep dat dit soort bijeenkomsten nog steeds gehouden moeten worden.

"Elkaar steun betuigen, elkaar bijstaan in moeilijke tijden, elkaar laten merken dat je er niet alleen voor staat. Zo hoort dat ook, want dat is menselijk.

"Maar waar ik mij voor schaam is dat wij, de Moslims, nog steeds massaal in de verdediging moeten komen als er iets onzinnigs over de Islam, de Moslims en over ons profeet Mohammed, vrede zij met hem, uitgekraamd of uitgezonden wordt.

"Ruim 40 jaar wonen wij samen, maar desondanks hebben wij elkaar wederzijds nog steeds niet goed leren kennen!

"Ruim 40 jaar wonen wij samen, maar desondanks weten wij nog steeds niet welke praktijken cultureel zijn en welke religieus.

"Ruim 40 jaar wonen wij samen in dit mooie land maar nog steeds bereikt de argwaan, het onbegrip en de vijandigheid haar hoogtepunt als er iets onaangenaams geroepen of uitgezonden wordt over etnische of religieuze groepen! Dat is pijnlijk!

"Al jaren houdt onder andere onze parlementariër dhr. Wilders en sinds een paar maanden zijn film FITNA de Nederlandse maatschappij bezig. Want de Islam is volgens onze parlementariër, welke eigenlijk een bindende factor zou moeten in onze samenleving, ik citeer "de meest recente beproeving voor de westerse democratieën, na die van het nazisme en het communisme." Einde citaat.

"En over de naam van zijn film FITNA zegt hij ‘Ik wilde persé een term die in de Koran voorkomt. De islam en de Koran zijn mijn beproeving. Voor mij zijn deze de verderfelijke fitna’ Einde citaat

"Laten eerst even kijken naar de betekenis van het woord FITNA:
"Het woord FITNA heeft diverse betekenissen. De belangrijkste zijn 'test' en 'beproeving'. Verder wordt het woord gebruikt voor alle mogelijke stadia van politieke onrust, wat nu het geval is, of chaos. En de afgeleide betekenissen zijn: burgeroorlog, twist, schisma en opstandigheid.

"Nu vraag ik mij af, en ik denk ook velen van u, waarom wij Moslims en de religie waarin wij geloven, de Islam, een test en beproeving zouden moeten zijn voor de eigen psychotische angsten van onze parlementariër dhr. Wilders?

"Waarom zouden wij, de Moslims, en onze religie, de Islam, de verderfelijke fitna moeten zijn voor de Nederlandse samenleving?

"Als de Islam en de Moslims echt zo gevaarlijk zouden zijn, zoals in de belevingswereld van dhr. Wilders, dan zou nu in Nederland en ook in de omliggende landen de Hel al lang losgebarsten zijn.
"Maar dat is niet zo en dat zal in Nederland ook nooit gebeuren. Wel zijn er nu in een aantal Islamitische landen demonstraties en sociale onrust ontstaan naar aanleiding van de Film FITNA van Wilders. Nu vraag ik mij af wie eigenlijk de echte Fitna wil veroorzaken.

"Beste aanwezigen, broeders en zusters,

"De Islam is een religie van vrede, een religie van saamhorigheid. Het is een religie van onderwerping aan de geboden en verboden van Allah, God, Jahweh, en de regels van de betreffende land waarin zij leven, tenzij er sprake is van onderdrukking, gevangenschap en slavernij.

"De Islam hecht waarde aan een menswaardig bestaan van de mens.

"De Islam hecht waarde aan de intellectuele ontwikkeling van de mens en daarom begon de eerste vers van de heilige Koran, toen het voor het eerst aan de profeet Mohammed, vrede zij met hem, geopenbaard werd ook met ‘lees, lees in de naam van God, hij die u geschapen heeft uit een druppel water’. Tevens eindigen vele verzen in de Koran met een open vraag om mensen aan het denken te zetten.

"Daarom is het belangrijk dat wij, de Moslims, ons niet moeten laten leiden door onze emoties. Ons voorbeeld is onze profeet Mohammed, vrede zij met hem. Hij heeft nooit wraak of vijandigheid gekoesterd. Hij was altijd vergevingsgezind, handelde rationeel en relativeerde de gebeurtenissen en allerlei ontwikkelingen die zich voordeden.

"Toen hij in Taif werd gestenigd door de plaatselijke inwoners en ‘t bloed uit zijn wonden stroomde vroeg hij om vergiffenis voor die mensen die hem dat hadden aangedaan.

"Zijn oom Abu Leheb, een van zijn grootste vijanden, heeft hij vergeven.

"Tijdens een gebed werd door een paar mensen de ingewanden van een beest op zijn hoofd gelegd, ook die heeft hij vergeven. Ook de moordenaar van Hamza heeft hij vergeven.

"Daarom mijn broeders en zusters moeten ook wij net als onze profeet, vrede zij met hem, ook vergeven, rationeel handelen en alles relativeren.

"Het feit dat een aantal verzen uit de Koran uit hun context worden gehaald om daarmee de Islam en de Moslims te beschuldigen en in een verdacht hoekje te manoeuvreren doet niets af aan de vredelievendheid van de Islam en Moslims.

"Door de eeuwen heen, al vanaf de eerste religie en profeet, hebben altijd al mensen en groepen zich bezig gehouden de Islam en andere religies de kop in te drukken, zwart te maken en de gelovigen af te laten zien van hun geloof. Dit zal ook zo blijven tot de dag des oordeels. Maar beste broeders en zusters, wij moeten een ding zeker niet vergeten. Dit soort mensen en groepen voeren een soort oorlog tegen God. Wie heeft God tot nu toe overwonnen en overleefd?

"Tot slot beste aanwezigen, broeders en zusters,
"De Thora, de Bijbel en de Koran staan vol met verzen en verhalen waarin wordt verteld dat juist de gelovigen op de proef worden gesteld. Abraham en zijn volgelingen, Mozes en zijn volgelingen, Jezus en zijn volgelingen en Mohammed en zijn volgelingen. Zij hebben juist kracht uit die beproevingen geput. Deze beproevingen maakte hen juist nog standvastiger en sterker in hun geloof.

"Ik dank u allen voor uw aandacht en wens u allen veel wijsheid en geduld toe."

Salim Sahin (moskee Barbaros, Zutphen)


Alle "Samen Verder Bouwen" video's zijn ook samengebracht in één YouTube playlist:  www.youtube.com/playlist?list=PLvhFm6jRw1qoPde-WVxYOOO40GdzLtb9o

zondag 30 maart 2008

SAMEN VERDER BOUWEN : De Verklaring Van Zutphen (voorgelezen door ds. R. van Oosten uit Warnsveld, gemeente Zutphen)


www.youtube.com/watch?v=DkpazuwuqCo (de Verklaring Van Zutphen)
www.youtube.com/watch?v=UNoC8XEMa40 (de openingsrede)
samen in één playlist

In bovenstaande YouTube playlist leest ds. R. van Oosten uit Warnsveld de zgn. Verklaring Van Zutphen voor (gevolgd door de openingsrede). Deze verklaring werd voorgelezen, en ondertekend, door de aanwezigen van de manifestatie 'Samen verder bouwen' op zondagmiddag 30 maart 2008 te Zutphen. Dit is de complete tekst van deze Verklaring:

De ondertekenaars

1. willen solidair zijn met de 99% gematigde en welwillende moslims in Nederland, die nota bene door een Nederlandse parlementariër, ook middels zijn recente film, almaar in een verdachte hoek worden gezet.

2. achten dat in strijd met de vrijheid van godsdienst, van respect en tolerantie jegens anders denkenden, wat nu juist de fundamenten zijn van de Nederlandse staatkundige geschiedenis.

3. wijzen alle vormen van extremisme en geweld af als onwaardig en niet-passend bij de kern van jodendom, christendom en islam.

4. zijn van mening dat aan het gedrag van burgers eisen mogen en moeten worden gesteld, maar dat het geen pas geeft de diepste levensovertuiging van welke gelovigen ook daartoe systematisch onder verdenking te stellen.

5. willen pleiten voor meer gesprekken en contacten tussen Nederlanders en nieuwkomers, om over en weer het eigene beter te gaan verstaan en te ontdekken hoe boeiend en lastig dat is.

6. willen uitspreken dat we met elkaar op constructieve wijze verder willen gaan om deze samenleving op te bouwen, mede geïnspireerd door de idealen van onze verschillende geloofstradities.

7. willen met deze 'manifestatie van verbondenheid' de extremistische film van Wilders ombuigen tot iets goeds.HIERONDER VOLGT DE COMPLETE TEKST VAN HET PERSBERICHT "SAMEN VERDER BOUWEN"


Kennismakingsproject synagoge/kerk/moskee in Zutphen/Warnsveld (SKM)

Persbericht – Manifestatie ‘Samen verder bouwen’ (30 maart 2008)

De werkgroep van het kennismakingsproject synagoge/kerk/moskee in Zutphen/Warnsveld (die al 7 jaar activiteiten organiseert) heeft besloten om a.s. zondagmiddag 30 maart een manifestatie te organiseren onder de titel 'Samen verder bouwen'.
Daarmee willen we solidair zijn met de 99% gematigde en welwillende moslims in Nederland. Nota bene door een Nederlandse parlementariër worden zij, ook middels zijn recente film, almaar in een verdachte hoek gezet. Dat achten wij in strijd met de vrijheid van godsdienst, van respect en tolerantie jegens anders denkenden, wat juist de fundamenten zijn van de Nederlandse staatkundige geschiedenis.

Door middel van deze manifestatie willen we de extremistische opvattingen van Wilders ombuigen tot iets goeds.

Kritische opmerkingen m.b.t. het functioneren van nieuwkomers in onze samenleving vallen onder het recht op vrije meningsuiting. Krachtige maatregelen tegen misstanden en bestrijding van extremistisch geweld zijn op hun plaats. Aan het gedrag van burgers mogen eisen gesteld worden, maar het geeft geen pas de diepste levensovertuiging van welke gelovigen ook daartoe systematisch onder verdenking te stellen.

Wij vinden het juist belangrijk dat Nederlanders en nieuwkomers, net als o.a. in Zutphen en Warnsveld, vaker met elkaar in gesprek gaan om over en weer meer te gaan verstaan van het eigene en te ontdekken hoe boeiend en lastig dat is.

De manifestatie 'Samen verder bouwen'
- is bedoeld als protest tegen de onverantwoorde en onterechte wijze van doen van Wilders jegens moslims
- wil uitspreken dat we met elkaar op constructieve wijze verder willen gaan om deze samenleving op te bouwen, mede geïnspireerd door de idealen van onze verschillende geloofstradities.

De manifestatie zal plaats vinden op zondagmiddag 30 maart 2008 in de Burgerzaal van Zutphen, van 16.00-17.30u.
Namens elk van de geloofsgemeenschappen (synagoge, kerk, moskee) zal iemand het woord voeren. Bovendien zal de burgemeester van Zutphen, Arnold Gerritsen, spreken.
Er wordt muziek gemaakt door de leden S. & B. Aydim en T. Koc van de muziekgroep 'Istanbul', die op het ogenblik wekelijks op de Turkse TV te horen is.
Na afloop is er koffie en thee en kan een verklaring getekend worden.

We hopen dat veel inwoners van Zutphen en Warnsveld naar de manifestatie komen om met elkaar een helder signaal af te geven.

Zutphen, 28 maart 2008. Namens SKM, Ds. Roel van Oosten (Warnsveld)

Alle "Samen Verder Bouwen" video's zijn ook samengebracht in één YouTube playlist:  www.youtube.com/playlist?list=PLvhFm6jRw1qoPde-WVxYOOO40GdzLtb9o

zaterdag 29 maart 2008

Van wintertijd naar zomertijd

Denk erom bij het verrichten van je vijf dagelijkse gebeden: vanaf morgen is het incha Allah weer zomertijd.

Het nachtgebed (isja) bijvoorbeeld is morgen een UUR LATER ten opzichte van vandaag. Door menselijk ingrijpen wordt het "later" donker, maar uiteindelijk komt de Tijd alleen van je Schepper. Koran 10 : 5

donderdag 27 maart 2008

Nou, daar istie dan. FITNA, HET FILMPJE

Zojuist gezien op het nieuws. Geert Wilders’ FITNA, HET FILMPJE is uit. Mogen we nu dan ein-de-lijk over tot de orde van de dag?

www.nu.nl/news/1499739/10/Film_Wilders_op_internet_gezet.html

STOCK BAGGER Op het moment van plaatsen van deze bijdrage heb ik de film nog niet in zijn geheel gezien, maar wat ik al voorbij heb zien komen bevestigt mijn vermoeden van stock-materiaal bagger gecombineerd met koranverzen. Incha Allah zal ik later nog een bespreking aan FITNA, HET FILMPJE wijden, waarbij ik NIET inhoudelijk zal ingaan op dit filmpje maar zuiver en alleen op de structuur (die niet veel soeps is, zo lijkt het).

SHOCKING BAGGER Het filmpje bevat uiterst schokkende beelden. Maar ja, wat moet je er mee? Beelden van dezelfde soort heb ik ook gezien bij het bekijken van unedited footage van een documentaire van Bud Wichers over wat Israël heeft uitgehaald in Palestina: hopen rottende lijken, krioelende maden. What else is new? Nothing.

Updated 29-MRT-2008
liveleak.com NEDERLANDS
liveleak.com ENGLISH
video.aol.com ENGLISH
DOWNLOAD FITNA (.AVI) NEDERLANDS
DOWNLOAD FITNA (.AVI) ENGLISH


UPDATE D.D. 13 MEI 2013:
liveleak.com ENGLISH (New Version 4-4-2008)
liveleak.com NEDERLANDS (Nieuwe Versie 4-4-2008)
vimeo.com ENGLISH (unedited)
nl.wikipedia.org/wiki/Fitna_(film)
en.wikipedia.org/wiki/Fitna_(film)
imdb.com/title/tt1198399

zondag 16 maart 2008

Ndoya thuis! (met vertraging)

EEN BEWOGEN TIJD

Mijn vrouw Ndoya is sinds gisterenavond terug van een verblijf van drie weken in Senegal. Ze heeft een bewogen èn heerlijke tijd achter de rug. In Rufisque (haar geboortestad) heeft ze wel wat gemerkt van de extra veiligheidsmaatregelen in verband met de OIC top (Islamitische Conferentie), maar bij haar terugkeer komt Ndoya op het vliegveld van Dakar-Yoff pas ècht in aanraking met deze maatregelen wanneer een Spanjaard van Senegalese afkomst ten overstaan van vele reizigers door agenten wordt afgetuigd. Wat is er gebeurd?

NACHTJE DAKAR-YOFF

Lokatie: L'Aeroport Nationale Léopold Sedar Senghor (Dakar-Yoff)
Wanneer: nacht van 14 op 15 maart 2008

Het is een drukte van jewelste. Reizigers krioelen door elkaar. Everybody is equal, but some are more equal than others. Moslimbobo's die terugkeren van de OIC top krijgen voorrang. Zelfs hun vliegtuigen mogen eerder vertrekken. Een Spanjaard van Senegalese afkomst kan het niet meer aanzien en spreekt een agent erop aan.

"Zijn die mensen [de moslimbobo's] beter of belangrijker dan wij [de andere reizigers]? Voor Allah zijn we allemaal gelijk, maar zij worden behandeld alsof ze superieur zijn."

De agent wilt niet in discussie gaan, roept er versterking bij en wanneer de Spaanse Senegalees zijn mond niet wilt houden, wordt hij van alle kanten bewerkt met wapenstokken. Beat first, ask questions later. Gewond wordt hij meegenomen naar een superieur, een commandant. Na een goed gesprek wordt de man heengezonden en mag hij zijn vlucht nemen - niet nadat zijn 'superieuren' (de bobo's) al hoog en breed het luchtruim hebben gekozen.

DAGJE SCHIPHOL

In onderstaand filmpje kun je kennis nemen van de voorbereidingen thuis in Nederland om Ndoya te verwelkomen. Door een vertraging in Dakar (je weet nu waarom) komt ze niet aan het eind van de ochtend maar in het begin van de avond. Yande, Ahmed, Kiné en ik hebben ons de hele dag moeten amuseren, maar na urenlang vliegtuigen kijken (Ahmed), spelen in een family center (Ahmed en Kiné), windowshopping op Schiphol Plaza (Yande) en haute cuisine (vlaamse frites voor ons allen) komt Ndoya dan eindelijk aan. Alhamdulillah!

www.youtube.com/watch?v=wux5ryZZ_Rs

maandag 10 maart 2008

Kouthia veegt de vloer aan met de Wades

Gisterenavond op 2STV, het tweede Senegalese televisiekanaal.
In het programma Show Tout Chaud voelt de presentatrice Maty 3 Pommes de komiek Kouthia aan de tand over zaken die zijn voorgevallen met zijn vorige werkgever, Wal Fadjri (het mediabedrijf waar Walf FM en Walf TV deel van uit maken). Kouthia praat vol vuur, laat zich meeslepen en moet meerdere malen door Maty gekalmeerd worden. Aan het eind van het programma geeft hij enkele imitaties ten beste.

In onderstaande video een selectie van twee imitaties:
CONFERENCE RELIGIEUSE [v.a. 01'52"]
(imitaties van Senegalese televisie-imams)
LE SOMMET DE L’OCI: LE SOMMET DES DEUX WADES [v.a. 3'00"]
(imitatie van Karim Wade, de zoon van de Senegalese president Abdoulaye Wade en leider van de Anoci, de organisatie die de OIC top, 13 en 14 maart a.s. te Dakar, incha Allah, heeft voorbereid)

www.youtube.com/watch?v=wDB6Lu06ak8

woensdag 5 maart 2008

A ne jamais oublier

Het onderstaande verhaal is mij toegestuurd door een Senegalese kennis. Sinds enige tijd zit ik in een soort nieuwsgroep waarin men niet alleen religieuze teksten met elkaar deelt maar ook overdenkingen zoals die op onderstaande afbeelding. Klik op de afbeelding om de (Franstalige) tekst beter te kunnen lezen. Mash’Allah, wat een fabelachtige tekst…

Kataklop kataklop kataklop kataklop…

Van het gedenken van Allah direct na het gebed (zikr) is het de bedoeling dat je profiteert van de rust die je tijdens het gebed hebt gekregen en zo nog even stil staat bij je Schepper. Dat mij dat niet altijd lukt (wat heet) zal velen bekend voor komen. Soms raas ik als een wild ros door de woorden heen en klinkt "Allahoe Akbar" als een soort kataklop van paardenhoeven, alsof ik een foley artist ben die met lege cocosnoten in een studio een film voorziet van effectgeluiden. Volgende keer beter, Abdul!

maandag 3 maart 2008

Mash’Allah, laat dat maar aan Ahmed over!

Vanochtend vroeg. Na een week voorjaarsvakantie hebben de kids vanaf vandaag weer school. We staan wat vroeger op dan normaal. Beneden zet ik de radio (de computer eigenlijk :-) op Soxna FM. Het is gouwe ouwe tijd! Etoile de Dakar met een hele jonge Youssou Ndour maakt de luisteraars wakker. Ik luister via RealPlayer en de visualisatie die ik heb gekozen is een schattig schaapje dat danst op de muziek en soms meezingt.


Dan is het even na half zeven. Ahmed is inmiddels beneden, terwijl ik de lunchboxjes voor school klaar maak. Soxna FM heeft de muziek inmiddels onderbroken voor wat overdenkingen in de vorm van zikr (zoals in de opname die ik heb gemaakt in december 2005, zie de player bovenaan deze bijdrage).

"Papa, dat kan eigenlijk niet zo hè?"

"Hoe bedoel je?" roep ik vanuit de keuken.

"Nou, dit. Kijk maar."

Ahmed wijst mij op het schaap dat lijkt te dansen terwijl door de luidsprekers religieuze teksten komen. Inderdaad jongen, je hebt gelijk. Ik pas de visualisatie aan en krijg een soort bewegend SF lijnenspel te zien (Cosmic Belt). Nou, daar moeten we het maar even mee doen. Daar zal Allah incha Allah geen problemen mee hebben :-)

zaterdag 1 maart 2008

Kiné wijdt zich op haar manier aan Allah

Vanochtend vroeg. Kiné checkt haar voorraad ‘computertekeningen’ die ik in een aparte map op de computer heb opgeslagen.

"Papa, in 2008 heb ik nog geen Naam van Allah gemaakt voor jouw site."

"Inderdaad, meisje."

Voor Kiné is het een hele eer om iets voor mijn weblog te maken.Ik schrijf de Naam van Allah op een papiertje, zet het bij de computer en Kiné gaat aan de slag. Et voila, het resultaat: