woensdag 24 juni 2009

Kiné in de achtervolging

bekijk ook de video Kiné de regisseuse geplaatst d.d. 13 juni 2009

Alle opwinding en voldoening na voltooiing ten spijt, typische ADHD 'projecten' als Met Google Earth en Google Street View op locatie in mijn leven geplaatst d.d. 14 juni 2009 en OFF TOPIC : Mad Mix Vol. 1 (40 min.) geplaatst d.d. 22 juni 2009, zijn nou niet bepaald de producten van ultiem geluk en overdacht ambachtswerk. Ze móeten gewoon gemaakt worden, anders heb ik geen rust. Daarbij doet belangstelling van anderen voor het eindproduct niet ter zake.

Ultiem geluk voor mij kan in hele kleine dingen liggen. Wanneer ik voor mijn werk (ik ben postbezorger) door mijn eigen wijk loop en fiets, post in de hand en huis-aan-huis folders in de tas, dan word ik woensdag- en zaterdagmiddag begeleid door Kiné, mijn knuffelbeer. Mash’Allah! Door je kind overladen worden met kusjes en knuffels tijdens het werken, dat overkomt niet iedereen… Alle lof aan Allah, de Heer der werelden, mijn Onderhouder.

www.youtube.com/watch?v=y4h0xb6_3XQ

maandag 22 juni 2009

OFF TOPIC : Mad Mix Vol. 1 (40 min)www.wat.tv/audio/mad-mix-vol-by-abdulwadud-louws-1l7te_2fvj1_.html

Mad Mix Vol. 1: veertig minuten vol met gesproken woord, muziek en geluidseffecten in een morsebad. Op geen enkele manier in verband te brengen met het hoofdonderwerp van mijn weblog "Islam in mijn dagelijks leven". Het geeft wel een indruk hoe ideeën, gevoelens en creatieve oprispingen om een plaatsje vechten in mijn hoofd. Typisch het product van een ADHD’er :-D Ik wens je veel luisterplezier!

UPDATE Luister via deze link naar Mad Mix Vol. 2 (vijftig minuten zuiver en alleen NL psychobeat, zonder de bijgeluiden zoals in Vol. 1):
www.wat.tv/audio/mad-mix-vol-by-abdulwadud-louws-1m3ez_2fvj1_.html

maandag 15 juni 2009

"Fa-tee-ma"

Tijdens het grabbelen naar zeldzaam audio- en video-materiaal van jaren her kom ik bijzondere zaken tegen. Niet alles plaats ik in het overzicht op deze webpagina, want dan kan ik wel bezig blijven :-)In een waanzinnige verzameling van oude commercials (te beluisteren via de player boven deze alinea) geplaatst op de webpagina archive.org/details/VintageRadioCommercials kom ik een sigarettenreclame tegen. Niets bijzonders, ware het niet dat het gaat om het merk Fatima (door Amerikanen uitgesproken met de klemtoon op de middelste lettergreep). Astaghfiroellah, de naam van de dochter van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) op een pakje peuken. [en met de symbolen van islam, de maan en de ster, op het pakje] Het moet níet gekker worden… Beluister de Fatima commercial via deze player:

www.wat.tv/audio/fatima-cigarettes-commercial-1kmcw_1hrtx_.html


zondag 14 juni 2009

Met Google Earth en Google Street View op locatie in mijn levenHet is een tip van mijn dochter Yande. "Met Google Earth kun je ook de plekken opzoeken waar je al eerder hebt gewoond," zegt ze me op een dag. Dat pik ik direct op – het resultaat is een serie afbeeldingen dat in vogelvlucht een reis maakt langs de plaatsen waar ik heb gewoond, naar school ben gegaan, heb gestudeerd, heb gewerkt, etcetera. (Jammer trouwens dat Google Street View geen beelden heeft uit Senegal – of Mekka, for that matter :-)

Voor ik je de foto’s laat zien, hier nog een tip van Yande.
"Maak er maar een mooie slide show van, papa!"
"Nou, ik weet het niet, hoor. Dan verlies ik me al gauw in een Powerpoint diavoorstelling met veel muziek en geluiden en teksten en zo. Dat wordt dan zo ADHD-ish."
"Nou, dat is die verzameling luchtfoto’s ook al, papa," zegt Yande dan.
Nou, volgens mij heeft ze nog gelijk ook.

VAN ROTJEKNOR NAAR SPIJKCITY…
Ik neem je mee naar Rotterdam waar ik ben geboren (01a 01b) en naar Spijkenisse waar ik ben getogen (2a 2b 2c). Achter ons flatappartement (2d) staat mijn kleuterschool De Rekeltjes (2e). Later verhuis ik, binnen Spijkenisse, naar Ottersveen (3a 3b 3c) – dankzij Google View kan ik bijna in het huis kijken waar ik jaren heb gewoond (3d), boven de keuken naast de voordeur bevind zich ‘mijn’ kamer (3e). Ik zit op de Immanuëlschool aan de Galileïlaan (04a 04b) en heb jaren lang die vermaledijde catechisatielessen van o.a. dominee Huizing in de NH kerk De Kern (05a 05b).

"Cathechisatie, ja gezellig!"
(column, NIO Radio 5 'Het Andere Geluid' 18 december 2007)

Eventjes zit ik op de scholengemeenschap Blaise Pascal aan de (nu voormalige) Nijverheidsstraat te Spijkenisse – de Google foto’s tonen de nieuwbouw van deze school, op het sportveld ernaast stonden de noodbarakken waar ik les, en last van, heb gehad (6a 6b).

…EN WEER TERUG
Het vervolg van mijn middelbare school tijd heb ik doorgebracht op de Rotterdamse Vrije School aan de Vondelweg te Rotterdam (07a 07b 07c), bekend van een aflevering van KRO's De Reünie (uitgezonden op 6 januari 2008) waaraan ik heb mogen deelnemen.


DAN NAAR HET HOGE NOORDEN…
Samen met mijn ouders verhuis ik in november 1983 naar Sint-Annaparochie (08a 08b), een dorp in de regio Het Bildt (noordwest Friesland), maar daar, ver buiten het dorp (08c), was nauwelijks wat te beleven.

…DEN DOLDER…
Een jaar later verhuis ik naar Den Dolder (09a 09b),

…UTRECHT…
vervolgens naar Utrecht (10a 10b, later nog 11a 11b 11c) in verband met mijn vervangende dienstplicht die ik ga vervullen bij het Landelijk Milieu Overleg (ten kantore van de Stichting Natuur en Milieu, toen nog gehuisvestigd aan de Donkerstraat) (12). Na mijn dienstplicht studeer ik aan de School voor de Journalistiek (13). Tijdens mijn dienstplicht en mijn studie kom ik aanraking met actievoerders die vaak verblijven op het Vredes Aktie Kamp (VAK) te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht. Het VAK protesteert tegen de komst van kruisraketten op de Woensdrechtse vliegbasis.

…HOOGERHEIDE/WOENSDRECHT…
Enige tijd later woon ik voor een aantal maanden op het VAK (14a), terwijl ik mij met medebewoners (waaronder ene Frits ter Kuyle) nuttig maak als ophaler van GFT avant-la-lettre. NB: op de afbeeldingen van Google Earth is de vliegbasis gemaskeerd. Op foto 14b zie je net onder de maskering het bos van de plaatselijke scouting. Links van dit bos aan de rand van de weg bevind zich destijds een bunker. Vanaf die bunker tot net in het scouting bos ligt één van de vredesaktiekampen (het zgn. Bunker VAK). Regelmatig werden de kampen door de politie leeggehaald. De zgn. benders, slaapeenheden gemaakt van buigzame takken en landbouwplastic, moeten dan weer helemaal worden opgebouwd. Om niet continu nieuwe dekens te hoeven kopen, is het elke ochtend direct na het opstaan vaste prik dat onze dekens en slaapzakken in grote plastice tonnen worden bewaard – plastice tonnen die verderop in het scouting bos, diep onder de grond, zijn verborgen. We houden ons warm met het verbranden van illegaal gekapt hout. In de bunker bevindt zich een voorraad food en vooral non food. Een boodschappenwagen van de plaatselijke supermarkt doet – ontdaan van alle kunststof onderdelen en geplaatst over het kampvuur – dienst als fornuis.

…AMSTERDAM…
Na dit openlucht avontuur verhuis ik naar Amsterdam (15) en even later

…AMSTELVEEN…
naar het studentencomplex Uilenstede te Amstelveen (16a) waar ik uiteindelijk terecht kom in een kamer in deze flat (16b) waar een deel van het NMO TV interview is opgenomen (in herfst 1996 bij mij afgenomen door imam Abdulwahid van Bommel).

klik hier voor een weergave van het interview

Een paar maanden eerder (31 maart 1996) was ik als single bekeerd tot islam. Op het persoonlijke vlak zijn er in 1996 veel ontwikkelingen. Ndoya ken ik al van een verblijf in Senegal in 1995, maar ze komt in dat jaar 1996 op het toneel als mijn aanstaande vrouw.

…RUFISQUE…
Begin mei 1997 ga ik dan naar de stad Rufisque, Senegal (17a 17b) om met haar te trouwen. Rufisque is een kustplaats (17c), mijn aanstaande schoonfamilie woont dan in een huis (met binnenplaats) aan de Route de Rufisque (17d), een zeer drukke route nationale, tegenover de Imprimerie Nationale. Ik bezoek regelmatig de burtmoskee van de wijk (17e). ‘s Vrijdags worden na het middaggebed altijd begraafplaatsen bezocht. Op de begraafplaats van de wijk Diokoul (17f) liggen nu mijn schoonouders begraven, El Hadji Maguette Birama SARR en Kiné NIANG. Mijn schoonfamilie behoort tot de moslimbroederschap der tijani’s.

Cimitière Diokoul / Kaamil 2002 El Hadji Maguette Birama SARR

…TIVAOUANE…
(NOG NIET BEZOCHT, KOMT NOG WEL INCHA ALLAH)
Het religieuze centrum van de broederschap der tijani’s is de stad Tivaouane (17g 17h). Helaas heb ik deze inspirerende stad nog niet kunnen bezoeken.

Trouwens, vind je ook niet dat de Senegalese grond verder landinwaarts (foto's 17g en 17h) wel erg rood is? Zo is ‘t is net een andere planeet – Mars bijvoorbeeld. lees ook mijn bijdrage Is er leven op Mars? van 9 mei jl.

…PURMEREND…
Op 25 december 1998 komen mijn vrouw Ndoya, mijn dochtertje Yande (3,5 jaar) en mijn zoontje Ahmed (bijna 1 jaar) dan eindelijk in Nederland aan

lees hier een verslag
van de dagen 24 en 25 december 1998

en na enige maanden in Purmerend gewoond te hebben, vestigen we ons in

…ZUTPHEN
(18a 18b 18c) alwaar onze verhuurder kantoor houdt in de bovenste van de drie huizenrijen (18d, midden rechts op de foto) en de buurman is van de grote moskee van de stad, gevestigd in een oud schoolgebouw (links van deze huizen).

Daar gaat-ie dan. In vogelvlucht over de locaties van mijn leven:


01a Portugesestraat, Rotterdam


01b Portugesestraat, Rotterdam


02a Poolsterstraat, Spijkenisse


02b Poolsterstraat, Spijkenisse


02c Poolsterstraat, Spijkenisse


02d Poolsterstraat, Spijkenisse


02e De Rekeltjes, Spijkenisse


03a Ottersveen, Spijkenisse


03b Ottersveen, Spijkenisse


03c Ottersveen, Spijkenisse


03d Ottersveen, Spijkenisse


03e Ottersveen, Spijkenisse


04a Galileïlaan, Spijkenisse


04b Galileïlaan, Spijkenisse


05a Eikenlaan, Spijkenisse


05b Eikenlaan, Spijkenisse


06a vml. Nijverheidsstraat, Spijkenisse


06b vml. Nijverheidsstraat, Spijkenisse


07a Vondelweg 87, Rotterdam


07b Vondelweg 87, Rotterdam


07c Vondelweg 87, Rotterdam


08a Langhuisterweg, St Annaparochie


08b Langhuisterweg, St Annaparochie


08c Langhuisterweg, St Annaparochie


09a Den Dolder


09b Den Dolder, station


10a Zwanenvechtlaan, Utrecht


10b Zwanenvechtlaan, Utrecht


11a Hoogstraat, Utrecht


11b Hoogstraat, Utrecht


11c Hoogstraat, Utrecht


12 Donkerstraat Utrecht


13 Ravellaan, Utrecht


14a Kooiweg, Woensdrecht


14b Kooiweg, Woensdrecht


15 Spuistraat, Amsterdam


16a Uilenstede, Amstelveen


16b Uilenstede, Amstelveen


17a Rufisque, Senegal


17b Rufisque, Senegal


17c Rufisque, Senegal


17d Sarrenne, Rufisque, Senegal


17e Diakou Thiokho, Rufisque, Senegal


17f Cim. Diokoul, Rufisque, Senegal


17g Tivaouane, Senegal


17h Tivaouane, Senegal


18a Zutphen


18b Zutphen


18c Zutphen


18d Zutphen