vrijdag 23 mei 2008

Zzzzzikr

Staand. Zittend. Liggend op je zij.
Zikr, het gedenken van Allah, Heilig en Verheven, kan overal en altijd. Maar op m'n zij?

POV Ahmed
Een paar dagen geleden. Papa ligt voor pampus op de bank in de woonkamer. Op z'n zij. Ahmed is in de buurt en doet zijn ding. Dan ziet hij dat papa is ingedommeld, zijn gebedsketting nog in de hand, bungelend over de bankrand. Het duurt een kwartier voor papa wakker schrikt. Na wat gemompel laat papa weer de kralen door zijn vingers glijden. Ahmed lacht.

POV Abdulwadûd
Een paar dagen geleden. Ik lig voor pampus op de bank in de woonkamer. Op m'n zij. Ik dommel in en droom gedachten.
Gedachten die ik droom zijn soms ingevingen (bronnen voor bijdragen op mijn weblog) maar meestal stromen zonder kop of staart: mijmeringen over mij in de wakkere wereld onbekende zaken, dialogen met onbekenden – nou ja, gewone dromen dus, maar dan zonder de beelden. Bij het wakker worden vind ik het soms moeilijk de laatste mijmering los te laten. Uit-rekken helpt dan ook voor geen meter. Dan wordt het lastig om na het ontwaken mijn gedachten te focussen - maar niet deze keer op die bank in de woonkamer:
Plots schrik ik wakker. Door mijn wimpers zie ik de gebedsketting tussen mijn duim en wijsvinger, ik zie waar ik ben gebleven en zet mijn zikr voort. Zo focus ik mij direct op Hem in plaats van op de wirwar van tijdens de dommel opgedane indrukken. Zo helpt mijn Schepper mij te concentreren - op Hèm.

dinsdag 20 mei 2008

Moslimonderzoek IISW : Zum @#% kotzen!

een teiltje
Waar halen al die onderzoekers in Gods naam de gore moed vandaan om op basis van hun zo heilige methodes even te concluderen hoeveel moslims er wel of niet in den lande zijn?

INQUIÈTUDE Het CBS (oktober 2007) zegt dat er 850.000 moslims in Nederland zijn, dat was op basis van een enquete waarbij mensen zelf kunnen aangeven tot welke kerkelijke gezindte zij zich rekenen, waarbij islam een keuzemogelijkheid was. Over zo’n enquete maak ik mij grote zorgen, want wie kan mij vertellen hoeveel mensen daadwerkelijk met dat onderzoek hebben meegedaan? En hoe representatief is deze groep mensen dan? Vraagtekens, vraagtekens…

MISSELIJKHEID Onderzoeker Anand Blank van het IISW (Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid) maakt het nog bonter. Op basis van bezoekersaantallen van verschillende moskeeën concludeert hij (en de zijnen, sociaal psycholoog Jan Pieter van Oudenhoven en arabist en islamkenner Fred Leemhuis) dat Nederland maar 200.000 "praktiserende moslims" kent. @#%^&**<>":PO!~@3%! Wanneer dringt het nu eens tot jullie botte koppen door: GELOVEN EN PRAKTISEREN DOE JE NIET ALLEEN IN DE MOSKEE. Elke plek waar een moslim zijn gebed verricht is een moskee. Zijn de onderzoekers ook bij moslims thuis geweest? Woonkamers, achtertuinen, dáár wordt gepraktiseerd, dáár wordt óók gebeden.

allochtonen.web-log.nl/allochtonen/2008/05/slechts-200000.html
www.depers.nl/binnenland/115697/Minder-moslims-dan-gedacht.html

AANBIDDING Praktiseren uit zich niet alleen in het vijf maal per dag – thuis of in de moskee of na een symbolische reiniging in je ziekenhuisbed – verrichten van het gebed (de salaat). Er zijn ook vormen van aanbidding als zikr bijvoorbeeld. Zikr is het gedenken van Allah en dat kun je met of zonder gebedsketting waar dan ook verrichten. Staand. Zittend. Liggend op je zij. Lees tenslotte mee vers 191 uit hoofdstuk Ali-’Imraan van de Heilige Koran:
"Degenen die Allah gedenken terwijl zij staan en zitten en op hun zij liggen en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde, (zeggend:) ‘Onze Heer, U heeft dit (alles) niet voor niets geschapen, glorie zij U, bescherm ons dus tegen de bestraffing van de Hel’."

woensdag 14 mei 2008

Absorptievermogen (waar het hart van vol is...)

EIGEN WIL Herfst 1996. In een televisie-interview probeer ik te verwoorden hoe ik mij een bepaald koranhoofdstuk eigen wil maken. De interviewer, imam Abdulwahid van Bommel, vult mij dan prima aan (zie mijn bijdrage Wat bezielt mij? Deel 8. DE BARMHARTIGE van 4 december 2003):
"ABDULWADUD LOUWS [...] Ik wil direct hoofdstuk Ar-Rahmaan tot me nemen, ik wil het tja, ‘opeten’…
ABDULWAHID VAN BOMMEL …consumeren…
ABDULWADUD LOUWS …precies!…
ABDULWAHID VAN BOMMEL …absorberen…
ABDULWADUD LOUWS …juist! [...]"

WOORDEN ZELF December 2007. In mijn radio-column Cathechisatie, ja gezellig! van 18 december 2007 gebruik ik zèlf deze woorden:
"Dat koranhoofdstuk [soera Ar-Rahmaan] over de onderwerping aan Allah, Heilig en Verheven. Ik wil deze soera consumeren, àbsorberen. Maar dan… Ben ik eindelijk [zèlf] op zoek naar exegese, vind ik het niet! [...]"

DOET VOELEN Exegese, schriftuitleg. ‘Tafsir’, in het Arabisch. Dan heb je het over het beredenéren van het Schrift, van het Woord van je Schepper. Het is de natuur, in casu de Schèpping, die je doet vóelen dat Hij bestaat. Daarover zeg ik aan het einde van dezelfde radio-column:
"Maar niet getreurd, de natuur is er ook nog. Soebhaan'Allah! Zo'n herfst als nu waarin bladeren uit het Bronboek zich ter aarde hebben geworpen als tekenen van Allah. Ondubbelzinnige niet te ontkennen tekenen van Zijn heerschappij. Daar kan geen film van Ayaan Hirsi Wilders of Geert Ali tegenop."

VIJF MAAL DAAGS Het kan mij zomaar gebeuren dat tijdens een boswandeling (òf ergens in de kassarij van de buurtsuper) een koranvers als een loop in mijn hoofd zit, dan gaat het om het vers dat ik als zikr gebruik na het vijf maal daagse gebed. Na elk gebed spreek ik het betreffende vers enkele tientallen malen uit terwijl ik met mijn gebedsketting bijhou ‘waar ik ben’.

Mash’Allah! Zó absorbeer je dus verzen – en bij verzadiging na zikr sijpelt het er gewoon weer uit. Waar het hart van vol is...

donderdag 8 mei 2008

Acht mei beweging

In het dagelijks leven zijn er anekdotes die met enige regelmaat terugkomen. Zo ook op deze weblog: de anekdote 'Acht mei beweging' bijvoorbeeld. Ter gelegenheid van de elfde verjaardag van het huwelijk van Ndoya en mij (vandaag, mash’Allah) gaat de volgende anekdote voor de zoveelste keer in herhaling op mijn weblog.


Elf jaar geleden was het op acht mei islamitisch nieuwjaar en tevens de dag waarop ik met Ndoya trouwde.

RUFISQUE SENEGAL ELF JAAR GELEDEN ‘S OCHTENDS VROEG
Ik word wakker in het huis van Matar Niang, een oom van Ndoya. De oproep tot het ochtendgebed klinkt reeds van diverse kanten. Zoals in de voorafgaande ochtenden, sinds mijn aankomst in Senegal, bezoek ik met oom Matar de moskee aan de Rue Ousmane Socé Diop in de wijk Thiokho voor het ochtendgebed. De Wazifa, die wordt voorgedragen na het gebed, raakt me dieper dan normaal: mash’Allah, wat een mooie manier om Allah te gedenken tot de opkomst van de zon (via deze webpagina kun je luisteren naar de Wazifa – een verzameling zikr, tasbieh en salawat voorafgegaan door soera Al-Fatihah).

archive.org/details/Wazifa


HUWELIJK ZONDER BRUID EN BRUIDEGOM De huwelijksvoltrekking vindt later op de dag, na het namiddaggebed, plaats in dezelfde moskee. Ik ben verbaasd wanneer de aanwezigheid van Ndoya en mij niet vereist is. Sterker nog: bij zo’n gelegenheid zijn de bruid en bruidegom nooit aanwezig. Hier in Senegal zijn het mannelijke vertegenwoordigers van de familie en hun ‘gevolg’ die tijdens een ceremonie de bruid en bruidegom in de echt verbinden. Pas na hun terugkomst weten Ndoya en ik dat wij zijn getrouwd.
Mijn schoonvader Maguette Birama Sarr ziet dan mijn gouden trouwring en vraagt me wat ik daar mee moet. (Ik weet dan nog niet dat veel moslimmannen geen goud dragen, omdat de profeet Mohammed, vrede zij met hem, dat ook niet deed). Ik leg hem uit dat ik op die manier in Nederland kan laten zien dat ik getrouwd ben. Mame Birama knikt begrijpend en gaat akkoord.

MEDELIJDEN MET DE KERSVERSE BRUID Reeds een uur na terugkomst van de mannen uit de moskee pak ik mijn bagage uit het huis van Matar Niang. De spullen zijn loodzwaar en met moeite kom ik in beweging. Bepakt en bezakt maak ik een korte wandeling van Niangenne naar Sarrenne om mij bij mijn vrouw Ndoya Sarr te voegen. Gegniffel, gelach en rake opmerkingen zijn mijn deel. Velen spreken hun medelijden uit met de kersverse bruid. Ik begrijp de opwinding niet en loop gewoon door naar de binnenplaats van Sarrenne waar het inmiddels stampvol is vanwege het huwelijksfeest. Ik probeer mij met mijn bagage een weg te banen tussen de gasten.

IN EEN DEUK Maguette Birama Sarr ligt in een deuk, evenals vele anderen. Blijkt later dat het gebruikelijker is voor een bruidegom om pas vlak voor de huwelijksnacht, wanneer het feest lang en breed voorbij is, zijn bagage mee te nemen :-)

woensdag 7 mei 2008

Wèg met die sluier!

Laatst heb ik een ballonnetje opgelaten over hoe taal- en cultuurbarrières geslecht kunnen worden (luister naar mijn radiocolumn voor het programma Het Andere Geluid, NIO Radio 5 747AM, van 22 april jl.). Voorwaar een praktisch moeilijk uitvoerbaar plan, met veel financiële barrières. Maar goed, goede raad is niet duur!

GRAUWSLUIER Neem nu het ballonnetje van Chris, een buurtgenoot van mij.
Gisterenmiddag. In het kader van de voorjaarsschoonmaak helpt Chris ons door de betegeling van onze tuin en delen van ons huis te behandelen met een hogedrukspuit (zie foto). Ik kijk met bewondering hoe de grauwsluier wordt opgelicht en de tegels helder worden.

EIGENBELANG Met Chris, in het dagelijks leve een conciërge op een middelbare school, komt het gesprek al snel op moslimissues. "Die ene film" [Fitna] passeert de uiteraard revue (ons beiden is deze film zwaar tegengevallen, maar om verschillende redenen :-). Ik leg Chris uit dat ik graag in alle moskeeën Nederlands als voertaal wil. Niet om mijn medebroeders en -zusters in de gaten te laten houden maar – om eerlijk te zijn – uit eigenbelang. Ik zou maar wat graag welke moskee dan ook kunnen binnenlopen, terwijl het mogelijk is mij daar helder en duidelijk te informeren en verstaanbaar te maken in mijn moerstaal. Je gaat immers naar een moskee om te leren, niet waar?

CHRIS HEEFT EEN INGEVING
"De oplossing kan heel simpel zijn, Abdulwadûd."
"Licht me in, Chris."
"Wanneer een moskee een tolk heeft die ter plekke een preek of toespraak kan vertalen, lijkt je dat wat?"
"Hoe had je je dat voorgesteld dan?"
"Je kent die apparatuur wel die ze bij internationale conferenties gebruiken. Wanneer nederlandstalige bezoekers nu tijdelijk de beschikking kunnen hebben over draadloze apparatuur (een ‘oortje’ bijvoorbeeld) waarmee zij de vertaling van de tolk kunnen horen, dan zul je merken hoeveel Nederlanders moskeexc3xabn gaan bezoeken."

SLUIER WEG Chris weet zeker hoe je de grauwsluier van een moskee moet spuiten! Mash’Allah… Misschien is het incha Allah een goed idee om ergens een pilot te starten, gesponsord door een electronica fabrikant die de apparatuur levert, waarbij de merknaam van deze fabrikant in onderstaande wervende tekst geplaatst wordt.

zondag 4 mei 2008

Parental Guidance

Voorafgaande aan een radio-uitzending [waarin ik een column zal gaan uitspreken, zie de YouTube player onderaan deze bijdrage] luister ik in de studio naar een geanimeerd gesprek tussen een gast en de presentatrice. De gast heeft de mond vol van wat wel en niet mag in islam. "Geniet, maar luister met mate" lijkt zijn devies als het gaat om muziek.

BETREKKELIJKHEID Dat er veel populaire muziek over ‘de’ moslimschreef gaat, is niet nieuw voor mij. De voorbeelden die de gast aandraagt zijn echter in mijn optiek volstrekt onschuldig; hij ziet het betrekkelijke niet in van een zin als "Jij bent alles voor mij". Je leest het goed, zo’n zin beschouwt die gast als haram (niet toegestaan), want alleen Allah mag Alles voor je zijn.

RELATIVERINGSVERMOGEN Mash’Allah, uiteraard is Hij alles voor mij, Hij heeft mij veel gegeven, waaronder het vermogen te relativéren. Zo’n tunnelvisie als van die radiogast is net zo amusant als die actie van de Bond tegen het Vloeken van ruim een jaar geleden. De Bond heeft toen het begrip backward masking nieuw leven ingeblazen door te beweren dat een liedje van de Belgische meidengroep K3 in de kern blasfemisch is.

OPENLIJKE BLASFEMIE Waar de radiogast en de Bond mijns inziens beter op kunnen letten zijn openlijk blasfemische teksten die onze jeugd om de oren krijgt. Neem nu de danshit van een paar jaar geleden "God’s a DJ" of dat Nederlandse rapnummer van niet zo lang geleden waarin meerdere malen voluit GVD wordt gezegd, nee, geschrééuwd. Of neem nu dat liefdesliedje van nu, gezongen door Loek Beernink. Als het personage ‘Nienke’ uit de Nickelodeon hitserie ‘Het Huis Anubis’ bezingt zij haar liefde voor ‘Fabian’. Niets mis mee, een liefdesliedje. Ware het niet dat ‘Nienke’ op het hoogtepunt van haar liefdesverklaring het volgende zingt over haar geliefde: "In mijn wereld is hij God". Kijk, dat gaat zelfs over mijn persoonlijke schreef (zeker als ik ‘God’ met de hoofdletter G schrijf :-).

NIEUWSGIERIGHEID Hoe ga ik dan om met het uitgangspunt van deze Nickelodeon serie die bij mij thuis goed bekeken wordt? Centraal staat immers Anubis, een Egyptische godheid. Het antwoord is heel simpel: regelmatig heb ik met Ahmed en Kiné naar deze serie gekeken (Yande vindt zich er te oud voor). Dan leg ik hen uit dat het beter is te bedenken dat godheden verzinsels zijn en dat alles werkelijk alléén van Allah afkomstig en afhankelijk is. En hoor ik nu bijvoorbeeld zo’n liefdesliedje uit die serie dan geef ik ook mijn uitleg aan mijn kinderen. Parental Guidance, dus. Maar wel zonder de verboden, want dat zou ze alleen nog maar extra nieuwsgierig maken…

www.youtube.com/watch?v=TS-0Xij2wWU

donderdag 1 mei 2008

Eendjes voeren


Rommel

VERGEELD Gisteren was het Koninginnedag. Rommel in de uitverkoop! In het dorp Warnsveld (net buiten Zutphen) tik ik een vergeeld boekwerkje op de kop, "Het Christendom en de wereldgodsdiensten". Het is de tweede druk (uit 1930) van een Nederlandse vertaling van een verzameling lezingen gehouden door ene Prof. Dr. Albert Schweitzer, destijds werkzaam in zijn ziekenhuis annex zendingspost te Lambarene, "het eenige en groote licht" in de "lichamelijke ellende en geestelijke donkerheid" voor de zgn. inboorlingen van Centraal-Afrika, aldus Prof. Dr. J. de Zwaan in de inleiding.

BEKAAID Met geschiedenis als passie en islam als religie spit ik direct het werkje door, op zoek naar leuke quotes. Naast het christendom als superieure hoofdmoot komen diverse ‘Oostersche mysterie-godsdiensten’ ter sprake. ‘Islaam’ komt er bekaaid vanaf. Naast wat historische voetnoten zegt Schweitzer het volgende over mijn religie:

PRIMITIEF "Ook met den Islaam behoeft men het Christendom niet te confronteren. Deze ontstond in de zevende eeuw na Christus ten deele door de inwerking van Joodsche en Christelijke ideexc3xabn. Er zit geen geestelijke originaliteit in en het is geen godsdienst, waarin diepe gedachten over God en de wereld op den voorgrond treden. De macht die de Islaam in de wereld uitoefent komt hiervandaan, dat het een monotheïstische en ook in zekere zin een ‘ethische’ godsdienst is, die toch tegelijk al de instincten van de primitieve religieusiteit heeft vastgehouden en zich aldus aan de onbeschaafde of half beschaafde volkeren van Azië en Afrika kan voordoen als die vorm van monotheïsme die hun het beste voegt. Weliswaar bestaan er ook diepere, mystieke stroomingen, die in den Islaam naar de oppervlakte trachten te komen, hoofdzakelijk in het zoogenaamde Soefisme, een richting die door Zoroastrische en Indische invloeden wordt beheerscht. Maar zulke bewegingen worden altijd weer onderdrukt." (blz. 39)

RACISTISCHE ROMMEL Ook tegenwoordig wordt er op deze denigrerende wijze over islam gesproken. Schweitzer’s racistische benadering vind nog steeds veel weerklank.
"Zoo spreekt het Christendom met de gansche kracht der waarheid, die daarin woont. Met deze blanke wapenen des geestes moet gij strijden, waar gij voor het Christendom opkomt tegenover de andere wereldgodsdiensten." (blz. 94)
Dat deze strijd met zachtmoedigheid gestreden dient te worden, voegt hij er nog wel aan toe, maar doet niets af aan de puur racistische motieven van deze veel bewierookte Prof. Dr. Albert Zwetser.