zondag 27 april 2014

Lopen te lopen

Sinds een paar weken maak ik na elke avondmaaltijd een ommetje. Voorheen was ik (werk en boodschappen buiten beschouwing gelaten) alleen thuis te vinden. Nu mijn suikerziekte mij heeft gedwongen meer aan beweging te doen, heb ik nog nooit zoveel frisse lucht opgesnoven als nu! Alle lof aan Allah voor alles wat Hij aan mij heeft gegeven.

vrijdag 25 april 2014

Yesss

Een uur geleden. Tijd voor het middaggebed (gewoon vier rakaat  thuis, want wat hèb ik in Allah's Naam aan een vrijdagmiddagpreek in het Turks of Arabisch). Na enige aarzeling weer geprobeerd op mijn kleedje te bidden. Mash'Allah, dat ging prima. Mijn linkerknie is nog wat gevoelig maar in ieder geval géén pijnscheut meer bij het knielen vóór ik mij voor Hem ter aarde werp.
Alhamdulillahi Rabbi-l-'Aalamien

maandag 21 april 2014

In de geest van Snouck Hurgronje

Bij het horen van de naam van Christiaan Snouck Hurgronje heb ik altijd gemengde gevoelens. Hij is degene die al in 1885 koranrecitatie heeft opgenomen (zie mijn weblogbijdrage Mash'Allah! Koranrecitatie anno 1885! van 24 oktober 2012), die opname is nu van grote historische waarde. Maar hij is ook degene die zich tot de islam bekeerde om zijn werk als arabist en islamoloog beter te kunnen doen, terwijl hij de islamitische samenleving nog steeds zag als een "intellectueel inferieure maatschappij" (zie mijn weblogbijdrage Bonje met Hurgronje van 22 april 2007).

Vanwege zijn bekering tot de islam was Snouck Hurgronje ook het onderwerp van spot, getuige onderstaand commentaar uit Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië van 10 januari 1914. In dit niet van ironie gespeende stuk zegt de krant dat een aantal Nederlandse ambtenaren zich tot de islam zou moeten bekeren, teneinde de Sarikat Islam  (Islamitische Vereniging, klik hier voor meer info) in de gaten te kunnen houden. Helemaal in de geest van Snouck Hurgronje, zo luidt de conclusie:

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010167589:mpeg21:a0136

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 10 januari 1914 (p 5)

UPDATE D.D. 22 APRIL 2014, 20.00 UUR:

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 30 september 1916 (p 2)

zondag 20 april 2014

Oranje en moslims, anno 1940: "Eén voor allen en allen voor één. Amin."

Onderstaand redactioneel uit Onze Bode, "het orgaan van de Vereeniging van ambtenaren bij het Inheemsch bestuur" (zoals overgenomen door De Sumatra post d.d. 4 november 1940), geeft een mooi voorbeeld van solidariteit tussen moslims en het Nederlandse volk onder het motto "'t Is Oranje, 't blijft Oranje".

De redactie van Onze Bode trekt alles uit de kast: met het herhaalde Onthouding!  wordt er zelfs een link gelegd tussen de onthouding die de moslims in Nederlands-Indië tijdens de ramadan moeten betrachten en de ontberingen die het Nederlandse volk "in de Lage Landen aan de Noordzee" noodgedwongen moet ondergaan. Een citaat (uit de laatste alinea):
"[...] Laten wij gezamenlijk bidden, dat onheil en ongeluk verre blijven van ons dierbaar Indië, laten wij bidden voor Zijn Leiding naar een gelukkiger toekomst. Eén voor allen en allen voor één. Amin."
NB: Het redactioneel zit vol woorden in het Bahasa en het Arabisch. Ter verduidelijking volgt onder het knipsel een verklarende woordenlijst van deze termen (in volgorde van 'opkomst').

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011177722:mpeg21:a0211

De Sumatra post, 4 november 1940 (p 12)

Aid-el-Fitr - Suikerfeest
Poewasa - (het vasten tijdens de) Ramadan

Vaib - Vereeniging van ambtenaren bij het Inheemsch bestuur
Ksatrija - lid van Hindoe kaste (strijders en heersers) [bron]
Egawan - ?
Adat - gewoontes, tradities [bron]
Soesoehoenan - Indisch keizer [bron]
Santri - (een specifieke groep) orthodoxe moslims [bron]
Masdjid - moskee
Takbir - het uitroepen van "Allahoe akbar!"

Moesalla - gebedsruimte [bron]
Dhahir en bathin - uiterlijk en innerlijk [bron]
Silatoerrachmi
- vriendschap, goede onderlinge verstandhouding [bron]

dinsdag 15 april 2014

Mallemolen

Laatst heb ik in het ziekenhuis een foto laten maken (mijn linkerknie is nog steeds gevoelig en die zwelling is nòg niet weg, dit alles door een aanrijding januari jl.). Mijn huisarts heeft de foto bekeken: niets bijzonders, zegt-ie. De langzame genezing zal aan mijn suikerziekte liggen.

Ondertussen maak ik mijn ritjes in de medische mallemolen terwijl ik zittend mijn dagelijkse gebeden verricht.
Leuk is ècht anders...

zondag 13 april 2014

Akbar!

Ongelooflijk hoeveel sigarettenmerken in het verleden in naam 'islam-gerelateerd' waren. Naast de merken Koran, Moslem, Moslim, Minaret en Fatima ben ik ook het merk AKBAR tegengekomen. Oké, deze is taaltechnisch gezien niet helemaal (of helemaal niet, zo je wilt) islam-gerelateerd, maar what the heck.  Voor wat het waard is:

Nieuwsblad van het Noorden, 20 juli 1934 (p 12)

Vragen des levens

resolver.kb.nl/resolve?urn=anp:1981:07:28:106
Ook tijdens nieuws lezen ontkom je niet aan de vragen des levens. Zo vroeg iemand van het ANP zich af of die beving in Iran een straf van Allah was :-)

donderdag 10 april 2014

Religie en commercie, een voorbeeld

In Het Vrije Volk van 14 december 1950 vind ik een amusant verhaal, een column zo je wilt, gesitueerd in Caïro. In deze stad zouden koranteksten voor commerciële doeleinden worden gebruikt: "...en na een schoon voorgezongen passage klinkt een zuchtend aangehouden 'amie-ien' - amen - of een aangedaan 'o, hoe liefelijk'......" Zou de sjech uit het verhaal (ook) smeekgebeden hebben gedeclameerd? Dan reageer je immers met 'amien' (wat je niet doet tijdens het luisteren naar koranrecitatie). Hoe dan ook, het is de moeite waard dit verhaal te lezen. Komt-ie:

Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad, 14 december 1950 (p 10)

woensdag 9 april 2014

Nieuwe ringtone (en wat voor één)

lees eerst mijn weblogbijdrage
Le Désert, Ode-Symphonie par Félicien David van 24 maart 2014

Af en toe een nieuwe ringtone, da's leuk. Wat dacht je van deze? De 'korte versie' van de shahada, de islamitische geloofsgetuigenis, gezongen door een tenor (!); het is een fragment uit "Chant du Muezzin" (uit het symfonische werk "Le Désert"):

archive.org/details/Le_Desert_F._David_fragment [mp3]


Ter vergelijking hier de shahada zoals het uitgesproken moet worden (de 'uitgebreide versie' inclusief "Ashaddoe an" ik getuig dat - afkomstig van een cassette behorend bij het boek "Kom tot het gebed, een korte inleiding tot de praktijk van de islam" van imam Abdulwahid van Bommel):

archive.org/details/KomTotHetGebed [mp3]

maandag 7 april 2014

De richting kwijt

Onderstaande foto trof ik aan in Het Vrije Volk van 22 november 1971. Afgebeeld zijn moslims die het gebed verrichten in het kader van het suikerfeest. Locatie: de glazen zaal van het Ahoy' complex te Rotterdam. Wanneer je de foto goed bekijkt, zie je dat niet iedereen dezelfde qiblah (gebedsrichting) aanhoudt. De achterste rijen vormen bogen; dat in ogenschouw nemend, ligt het brandpunt van aanbidding, voor hen die zich in deze rijen bevinden, niet in Mekka maar ergens in Rotterdam ;-)

Klik op de afbeelding voor een groter formaat. Het artikel waar in het onderschrift van deze foto naar wordt verwezen, kun je hier lezen.


Het Vrije Volk, democratisch-socialistisch dagblad, 22 november 1971 (p 1)

zondag 6 april 2014

"De verloofde" (een korte schets door Johan Fabricius, De Sumatra post, 7 juli 1923)

De shahada wordt nogal eens van stal gehaald wanneer een schrijver duidelijk wilt maken hoezeer iemand vereerd wordt en wie diens meest fervente volgeling is. Colijn is Colijn en Van Wijnbergen is zijn profeet, Hitler is groot en Mussert is zijn profeet en Jelle [Zijlstra] is groot en Barend [Biesheuvel] is zijn profeet zijn maar een paar voorbeelden die ik heb gevonden in het krantenarchief van Delpher.nl. Onderstaand voorbeeld springt er wat mij betreft uit en is van niemand minder dan de Nederlandse schrijver Johan Fabricius;  in deze korte schets geeft de schrijver een leuk beeld van een milieu waarin de drie monotheïstische wereldgodsdiensten elkaar tegenkomen. Een amusante vertelling dat leest als de blauwdruk van een roman. Veel leesplezier:


De Sumatra post, 7 juli 1923 (p 17)

zaterdag 5 april 2014

Sinterklaasje bonne bonne bonne

Tijdens het zoeken (in het krantenarchief van Delpher.nl) naar in advertenties en artikelen gebruikte shahada-variaties (middels de zoekzin 'is zijn profeet') kom ik in de Graafschap-bode van 28 november 1885 tussen een aantal Sinterklaas-advertenties een annonce tegen waarin een bonne  (Frans voor: huishoudster) wordt gevraagd. Was er nog ruimte over en heeft de redactie voor iets anders gekozen dan de mededeling "Hier had uw advertentie kunnen staan"? Het is in ieder geval een annonce met een hoog WTF-gehalte:

De Graafschap-bode, 28 november 1885 (p 3)

woensdag 2 april 2014

Het Wilhelmus en de azan samen in één radio-uitzending (N.I.R.O.M. 1937)

Kom daar nu maar eens om: een internationale radio-uitzending waar het Wilhelmus èn de azan (de oproep tot het gebed) deel van uitmaken. Nu maar hopen dat er nu nog ergens op de wereld opnames van deze uitzending liggen... Ik zou ze maar wat graag willen hebben. Tips? Stuur me een bericht via Twitter: @AbdulwadudLouws.


Soerabaiasch handelsblad, 26 oktober 1937 (p 18)

dinsdag 1 april 2014

Raadselachtig

Vandaag heb ik tijdens het rauschen door het krantenarchief van Delpher.nl een aantal keren leuk gescoord met de zoekterm 'koran' (zie hier en hier). Tot slot nog onderstaande mededeling. Ik heb het vermoeden dat mij de clou ontgaat. Een raadselachtige inside joke...


Nieuw Israelietisch weekblad, 13 september 1968 (p 8)

UPDATE D.D. 2 APRIL 2014:

Lieveheersbeestje (awhhh)

Koran in feuilletonvorm, 1878 (uitgegeven door J.J. van Brederode, Haarlem)

Met de zoekterm 'koran' door het krantenarchief van Delper.nl rauschen. Dan vind je nog eens wat! Blijkt de koran in het Nederland van de negentiende eeuw ook in feuilletonvorm verschenen te zijn. Wat zou ik graag een 'aflevering' willen bekijken. Ik ben zo benieuwd hoe de koran door de Haarlemse uitgeverij J.J. van Brederode werd geïnterpreteerd en of de Nederlandstalige uitleg ook vergezeld is gegaan van de originele Arabische tekst. Wanneer je een exemplaar hebt, geef me een seintje via Twitter: @AbdulwadudLouws

De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 28 februari 1878 (p 4)

Koran 1½ Ct. ██ * OVERAL verkrijgbaar * ██


Het nieuws van den dag : kleine courant, 23 februari 1910 (p 8)