vrijdag 30 juni 2006

Lach-of-ik-schiet

Zojuist gevonden op een webpagina van Muslim Peace Fellowship: een komische strip met de welbekende ingrediënten ‘moslim’ en ‘vliegtuig’.

www.mpfweb.org/humor_doonesbury.gif

klik op deze afbeelding voor een groter formaat

Structuur (II)

Na het opnieuw indelen van honderden archieflogs (zie mijn log Web-log.nl v 2.0 : een tussenbalans van maandag 12 juni jl.) heb ik gisteren ook de laatste hand gelegd aan een check van alle links in mijn linkenoverzicht (te vinden onder het overzicht van mijn laatste tien logs in de linkerkolom van deze webpagina) waarna er mash’Allah zo’n zeshonderd links zijn overgebleven (de zgn. ‘dode’ links zijn verwijderd). Sinds de verhuizing naar v 2.0 van Web-log.nl is er geen maximum meer voor wat betreft posities in de link-omschrijving: daar heb ik dan ook gelijk gebruik van gemaakt door van sommige links een (wel heel erg) ruime omschrijving in het overzicht te plaatsen, wat incha Allah meer uitnodigt tot doorklikken dan voorheen. Was het structuur aanbrengen in mijn dagelijks door ADHD bepaald leven nu maar ook zo simpel :-)

zaterdag 24 juni 2006

Structuur (I)

Het is nu zo’n vier maanden na het laten van de ritalin/methylfenidaat. EYE Q visolie heb ik mij toch niet kunnen veroorloven, dus daar ben ik inmiddels ook al mee gestopt. Mijn ADHD heeft nu in zekere mate vrij spel, maar wordt in toom gehouden door aan de ene kant de structuur van het gezinsleven en aan de andere kant de structuur van islam, en met name die vijf dagelijkse gebeden (salaat).
structuur structuur structuur structuur structuur structuur
Echter, soms is de chaos in mijn hoofd zo groot, dat ik vergeet hoeveel gebedsdelen (rakaat) ik heb gebeden. Ook kan het gebeuren dat ik bezig ben met mijn smeekgebeden (doa’s) terwijl het plots door mijn hoofd schiet van "Hè, ben ik nú al klaar met de salaat?" (doa’s spreek je immers uit na de salaat verricht te hebben).
structuur structuur structuur structuur structuur structuur
Kortom: ik ben er vaak ‘niet bij’. Dat geldt voor de salaat, maar ook voor dagelijkse bezigheden. Terug naar de ritalin dan maar? Voor geen goud! Ritalin heeft bij mij voor een fysiek ongemak gezorgd dat druk legt op mijn hele wezen en dus ook op mijn gezin(sleven). Het is een ongemak waarvan mijn psychiater nota bene heeft verzuimd mij op de hoogte te stellen, een ongemak dat niet staat vermeld in de bijsluiter van de methylfenidaat die ik heb geslikt (merk: Sandoz). Bij navraag her en der blijkt dat dat ongemak een ‘bekende’ bijwerking is van ritalin. Fijn om te weten, ja…
structuur structuur structuur structuur structuur structuur
Echter, nu het zo’n vier maanden geleden is dat ik ritalin heb gelaten voor wat het is (troep), is het fysieke ongemak nog steeds daar. Met rede vraag ik mij daarom af, of het wel een bijwerking genoemd kan worden. Heeft ritalin niet meer kapot gemaakt dan me lief is (voorgoed)?

donderdag 22 juni 2006

Berichtgeving

In mijn vorige log Islamic inflected van 18 juni 2006 heb ik het over negatieve en positieve berichtgeving over islam en hoe wij moslims ons steentje (excusez-le-mot :-) kunnen bijdragen om het tij van negativiteit te keren. Soms lijkt het wel vechten tegen de bierkaai :-)

Zo maakt Jan Marijnissen in een kort maar krachtig stukje, gerubriceerd in de categoriëen Samenleving en Geschiedenis van zijn weblog en gepubliceerd op 8 juni 2006, alleen maar melding van het feit dat het zoveel jaren geleden is dat "Mohammed, grondlegger van de Islam" is overleden. Punt. Niks aan de hand. Nou... er wordt direct gehapt door velen die islam geen warm hart toe dragen (zie de link onderaan deze log voor het betreffende stukje plus de reacties).

Broeders en zusters in islam, ons wacht een zware klus maar that’s not a problem but a challenge (toch iets geleerd van die Amerikanen :-).

www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/06/08/mohammed

zondag 18 juni 2006

Islamic inflected

Het label Stern’s Africa heeft in de periode 1993-1998 een serie van vier CD’s uitgegeven met opnames uit de begin tachtiger jaren van de groep Étoile de Dakar en hun frontman Youssou Ndour. Elke uitgave gaat vergezeld van een ‘boekje’ met steeds dezelfde tekst over de (voor)geschiedenis van de groep.

Vandaag ben ik in een nostalgische bui, ik zet één van de CD’s op en pak het boekje erbij. Hier is een passage:

(…) Although he was the baby of the group, Youssou became the front-line attraction of the Star Band, with his warm Islamic inflected falsetto voice and an extrovert personality which endeared him particularly to the stylish young women of Dakar (…)

Wat maakt een stem(buiging) eigenlijk typisch islamitisch? Geen fláuw idee! Waar het me nu eigenlijk om gaat, is de positieve context waarin het bijvoegelijk naamwoord ‘Islamic’ (met hoofdletter nota bene) wordt gebruikt.

"Ndey saan, dat zal je tegenwoordig niet zo gauw meer tegenkomen," denk ik hardop bij het lezen van die passage. Het is aan ons moslims om het tij van de negatieve berichtgeving te keren en de reputatie van islam om te buigen door te laten zien waar het ons moslims werkelijk om gaat: barmhartigheid, genade en vooral leven en laten leven – dit ter meerdere eer en glorie van Allah soebhana wa ta’ala.

maandag 12 juni 2006

Web-log.nl v 2.0 : een tussenbalans

"Verhuizen is nooit leuk, verhuisd zijn daarentegen wel" zeg ik altijd. Dat geldt ook voor mijn weblog. Het is nu zo’n anderhalve maand na de verhuizing van mijn weblog naar de ‘nieuwe omgeving’ van Web-log.nl (versie 2.0) en ik maak even een tussenbalans op.

Nou, het heeft mij wat werk gekost, mash’Allah. De mogelijkheid om te reageren heb ik bij enkele honderden archieflogs handmatig stuk-voor-stuk moeten uitzetten. Alleen bij de nieuwe logs, gepubliceerd sinds de verhuizing, heb ik de reactiemogelijkheid standaard kunnen uitzetten (zgn. trackbacks zijn overigens ook niet mogelijk). Indien jan-en-alleman reacties publiceert op mijn weblog, ben ik teveel tijd kwijt met modereren.

Op het moment dat ik van zo’n archieflog dan de reactiemogelijkheid uitzet, wordt de opmaak van die betreffende log in het honderd gegooid: alinea’s en lege regels vallen weg. Elke aangepaste log in het archief heb ik dus opnieuw moeten indelen, mash’Allah. Dat werk is nu incha Allah voltooid.
Wat nog rest aan onderhoud is een algehele check van mijn logs voor wat betreft de indeling, weggevallen illustraties en ‘dode’ interne urls. Je kunt dus nog wat sporen van de verhuizing tegenkomen, maar het grootste werk is nu verricht. Alhamdulillahi rabbil ‘aalamien.

zaterdag 10 juni 2006

Goed van Allah, hè?

In de koelte van mijn huiskamer ben ik wat emails aan het beantwoorden terwijl van buiten gespetter klinkt: Kiné speelt in een badje terwijl Ndoya haar in de gaten houdt. Yande en Ahmed zijn naar een zgn. ‘straatspeelmiddag’ in een wijk verderop.

"Kiné vroeg me of alles echt van Allah komt," zegt Ndoya wanneer ik erbij kom zitten.

"Wat zei je toen?"

" ’Dat klopt!’ zei ik. ‘Ook dit badje?’ vroeg ze. ‘Ook dat!’ zei ik. ‘Ja, en nadat Hij het gemaakt had, stuurde Hij het naar de winkels, hè?’ zei Kiné toen. " Mash’Allah…

"Kiné zei dat ze het wel heel goed vindt van Allah, hoe Hij alles heeft gemaakt. Haar haren enzo. ‘Hij heeft mijn haren heel goed genaaid. Kijk maar!’ Toen trok ze aan haar haren om het bewijs te leveren."

Inderdaad, mijn lieve Kiné. Waarom zou je de gunsten van je Heer ontkennen? Van Hem is immers alles afkomstig! (Zie soera 55, te beluisteren via de weblogplayer en te downloaden in Word via deze link).

vrijdag 9 juni 2006

Allah’s schepje

Anise van het leukste & leerzaamste blad voor kleine moslims ‘Onze Oemma’ heeft net een verhuizing achter de rug. Snel heeft ze weer de draad van ‘Onze Oemma’ opgepakt en, iets later dan normaal, valt enkele dagen geleden dan eindelijk nummer 5 van jaargang 2 op onze deurmat, het voorlaatste nummer van dit jaar (‘Onze Oemma’ laat de jaargangen gelijk lopen met de schooljaren, een slimme zet!). Nummer 6 verschijnt eind volgende maand, incha Allah.

Mijn kids vechten om wie het blad uit z’n beschermende plastic hoes mag halen. Ik kom erbij en smoor het conflict in de kiem. Nadat zij een eerste blik in het blad hebben geworpen is het de beurt aan mij. Het thema van ‘Onze Oemma’ is deze keer ‘Eerlijkheid’. Velen uit onze oemma, onze grote wereldgemeenschap van moslims, denken dan direct aan overleveringen als die over de verkoop van vochtige dadels (meer opbrengst, want meer gewicht) of, zoals verteld in de rubriek ‘De Islam’ van ‘Onze Oemma’, de verkoop van vochtig graan.

Een pluim voor Onze Oemma, mash’Allah! Dit blad weet met die verhalen uit het verleden van onze profeet Mohammed (vrede zij met hem) in het achterhoofd de vertaalslag te maken naar de kleine moslims van nu. Het stripverhaal ‘Eerlijke ranja’ gaat namelijk over het (teveel) aanlengen van ranja met water om zo de opbrengst te verhogen, dit alles tijdens een open dag van een moskee (ook zo’n modern thema).

"Papa!" roept Ahmed gisteren. "Strakjes voor het slapen gaan moet je voorlezen over Allah’s schepje."

"Allah’s wat?!"

"Ja, die verhalen over de natuur enzo."

Naast het ‘Stripverhaal’ is ‘Allah’s Schepping’ de meest favoriete rubriek van mijn kids. De minst favoriete is trouwens ‘Ik leer een soera’. Gek eigenlijk, want samen met papa soera’s reciteren vinden ze weer wel vet cool. Ach ja, kids…


Die avond lees ik op verzoek voor uit ‘Allah’s Schepping’. Het gaat deze keer over ‘Onweer’. Kiné kruipt tijdens het voorlezen wat dichter tegen me aan (ze is bang voor donder en bliksem), terwijl Ahmed geboeid luistert naar de wetenswaardigheden over electriciteit-in-de-lucht, stapelwolken en wat dies meer zij. Soebhanallah! Later op de avond is Yande ook één en al interesse (deze mash’Allah grote meid van 11 gaat uiteraard wat later naar bed). Het verhaal van ‘Allah’s Schepping’ kan deze keer met recht een donderpreek genoemd worden :-)

maandag 5 juni 2006

Abdulwahid van Bommel : De Crusoë factor (Nieuwsbrief juni 2006)

Imam Abdulwahid van Bommel schrijft dat het een lieve lust is. Als ik aan alles aandacht zou besteden wat hij schrijft heb ik er een dagtaak aan, mash’Allah. Vandaag krijg ik van hem een email met als bijlage in Word ‘Nieuwsbrief juni 2006′ met in de email zelf het volgende als begeleidend schrijven:

"Hierbij mijn laatste Nieuwsbrief. Een beetje lastig stukje maar het moest even…"

Ik open het document en laad een artikel van maar liefst ruim zeven pagina’s waarin hij in zijn welbekend weelderig taalgebruik fulmineert tegen "kruisridders als mevrouw Magan" onder de noemer "De Crusoë factor". Ik heb het document nog niet helemaal gelezen, maar wat ik al wel heb gelezen komt op mij over als de woorden van een bevlogen cabaretier die zijn boodschap met de nodige kennis en humor overbrengt; her en der wordt er een grote omweg gemaakt, om vervolgens aan het eind van het betoog weer to the point te komen. Boeiend, maar wel erg lang…

Dus neem even de tijd, print het Word document ‘De Crusoë factor’ uit en ga er voor zitten. Enjoy the ride!

UPDATE D.D. 26 FEBRUARI 2013: het betreffende Word document is online niet meer beschikbaar. Alhamdulillah is destijds "De Crusoë factor" ook gepubliceerd op het weblog van Anja Meulenbelt. Dit is de link: www.anjameulenbelt.nl/weblog/2006/06/05/de-crusoe-factor

UPDATE  D.D. 2 JANUARI 2014
"De Crusoë factor" is weer als Word document beschikbaar (een Wat een vondst! bestand). Ga naar deze webpagina om het te kunnen downloaden:
archive.org/details/DeCrusoefactor

Vrijheid van meningsuiting

vrijdag 2 juni 2006

Het (nood)lot kennen

UPDATE D.D. 14 SEPTEMBER 2006:
KLIK HIER VOOR DE AUDIO VAN ‘MAAG NA’ [BADOU.COM]
KLIK HIER VOOR DE VIDEOCLIP VAN ‘MAAG NA’ [SENEWEB.COM]

Senegalese popmuziek (de fameuze ‘mbalax’) kent een continue stroom van nieuw talent, waaronder vele eendagsvliegen. Eén van de (bijna) constante factoren van de mbalax is Ablaye Mbaye (zie foto), een protégé van de Senegalese superster Youssou N’Dour. In zijn nieuwste hit ‘Maag na’ zingt Ablaye Mbaye de lof over zijn moeder, die hem accepteert zoals hij is: blind. Hij kan zich geen beeld vormen van zijn moeder, daarom zijn er verschillende vrouwen die de rol van moeder spelen in de videoclip van ‘Maag na’ (ook bekend als ‘Magg na’ of ‘Yaay magg na’). Hij ziet zijn moeder als een ware gelovige, omdat zij de handicap van haar zoon heeft geaccepteerd:

Jullit moy xam nattu, waye kuy baax moy nangu
uitspraak : djoellit moi gam nattoe, wayè koei baag moi nangoe vertaling : zij die (de salaat) bidden, kennen het (nood)lot, (maar) alleen de ware gelovige accepteert het

Meer info:
LeSoleil.sn < MAAG NA >, NOUVEL ALBUM : Ablaye Mbaye a bien grandi
Infosen.net ABLAYE MBAYE Le retour d'un enfant qui a grandi
Seneweb.com yaay mag naa: la nouvelle chanson de ablaye mbaye


UPDATE 18 MAART 2013: Hier is een nieuwe upload van "Yaye mag na" op YouTube: www.youtube.com/watch?v=OYZN8GSksHc

donderdag 1 juni 2006

Zeker salaat doen

Gisteren, in  de loop van de middag. Kiné hoort me de iqama doen en onderbreekt me direct.

"Papa! Ik wil ook meedoen met bidden!"

"Oké meid, ga maar gauw de japp doen, dan zie ik je zo."  

[japp is Wolof voor de woedoe, de rituele wassing]

"Maar papa, ik moet zo nodig. Als ik nu de japp ga doen en daarna naar de wc, dan moet ik daarna wéér de japp doen." Mash’Allah, ze is al goed op de hoogte.

"Meisje, als je nu eerst je kleine boodschap gaat doen en daarna pas de japp?"

Daar had Kiné nog niet aan gedacht. Met een glimlach op haar gezicht gaat ze wc-waarts. Kletsnat van de japp komt ze even later terug en met verve volgt ze mijn bewegingen tijdens het bidden. Vaste prik is de zikr na afloop met één gebedsketting voor ons beiden.

"Nu moet je me leren bidden, papa!" zegt ze plots.

Stomverbaasd, ze heeft net immers meegebeden, ga ik in op haar verzoek en neem nog even de bewegingen door die bij het gebed (salaat) horen.

"Zo, nu ga ik zelf bidden!" Kiné spreidt haar eigen kleedje, ze brabbelt iets wat op de iqama lijkt en gaat van start. Zo doet haar eigen willetje haar bidden op eigen houtje: pure imaan. Mash’Allah!