donderdag 31 december 2009

Yusuf vs. Joseph

Laten we de musical "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat" even laten voor wat het is (gebakken lucht) en ons richten op het echte verhaal zoals geopenbaard door Allah, Heilig en Verheven. Natuurlijk gaat het om soera 12 "Yusuf", een mooi mash’Allah verhalend koranhoofdstuk. Hier volgt een kort overzicht van website waar je "Yusuf" kunt beluisteren, en waar "Yusuf" wordt uitgelegd:

Islamicity.com één aya per webpagina, interpretatie in diverse talen
Quranicaudio.com mp3s, een keuze uit verschillende koranrecitanten
Aswatalislam.net download soera Yusuf als 1 mp3 (Abdessamad, tadjwied)
Qtafsir.com uitleg soera Yusuf (exegese, Tafsir Ibn Kathir / Quran Tafsir)
Quran.tafsir.com/Yusuf uitleg soera Yusuf gevat in een .pdf file (Engelstalig) dit document bevat maar liefst 383 pagina's, mash'Allah

...en last but not least:
een verslag van een lezing van imam Abdulwahid van Bommel waarin hij o.a. soera Yusuf uitlegt (gepubliceerd d.d. 25 december 2003) zie deze link

dinsdag 29 december 2009

Tamxarit / Ashoera no. 2 (2009)

Op 27 december 2009 voor de tweede keer dit jaar het islamitische nieuwjaar gevierd, niet op de eerste dag van de eerste maand van het nieuwe jaar (1 Muharram 1431) maar op de tìende (10 Muharram 1431). In Senegal wordt deze dag Tamxarit genoemd, de viering begint al in de vooravond (9 Muharram). Senegal heeft een bijzondere invulling gegeven aan deze viering, lees mijn weblogbijdrage Taajaboon, wëlé! Sama Taaj bi, wëlé! van 7 januari jl. (destijds 9 Muharram 1430).


Het islamitisch nieuwjaar is dus deze maand december begonnen (1 Muharram 1431 = 17 december 2009) en Oud & Nieuw 2009/2010 is bijna daar, incha Allah. Tijd om terug te kijken. Laat ik beginnen met deze flashback, afkomstig van mijn YouTube account: www.youtube.com/watch?v=pgDjguWJuME

Mash’Allah, ik ben de jaren 2009 N.C. en 1430 N.H. met veel Hals- und Beinbruch begonnen. De dames en heren van het ziekenhuis waar mijn enkel in het gips is gezet, hebben destijds met geen woord gerept over de noodzaak van het zwachtelen NA het verwijderen van het gips. Dat heeft de genezing van mijn enkel aanmerkelijk vertraagd.

Mash’Allah, in de eerste week van juni 2009 ben ik pas weer gaan bidden op mijn bidkleed. Tijdens de tashahoed zit ik immers geknield en oefen dan grote druk uit op o.a. mijn enkels. Dat durf ik dan in juni pas weer aan.  Dat was een historisch moment.

Mash’Allah, eind juli 2009 is mijn privésituatie drastisch veranderd [lees: scheiding]. Half november 2009 is mijn contract niet vernieuwd (waarbij het vele ziek-zijn als belangrijk argument werd gebruikt, over mijn inzet en resultaten op de werkvloer is niet gesproken, ondanks herhaaldelijke verzoeken van mijn kant). Een ontslagbrief heb ik nog steeds niet ontvangen.

Na zoveel bijzondere gebeurtenissen in één jaar is het voor mij, ondanks mijn sterke geloofsbeleving, soms moeilijk om de moed erin te houden. Eén van de rode draden in mijn weblog is het smeekgebed uit aya 286 van soera 2 "Al-Baqarah". Door het regelmatig refereren aan dit smeekgebed heb ik mijzelf en incha Allah anderen moed ingesproken. Maar nu moet ik veel meer moeite doen om dezelfde kracht te putten uit dit smeekgebed:


(In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle)
Allah belast geen ziel boven haar vermogen
Voor haar is wat zij verdient en tegen haar is ook wat zij verdient
(Bid daarom:) "Onze Heer, straf ons niet als wij vergeten
of een fout hebben begaan Heer, en belast ons niet
zoals Gij degenen die voor ons waren hebt belast Onze Heer,
belast ons niet met datgene, waarvoor wij de kracht niet hebben
(het te dragen) en wis onze fouten uit en schenk ons
vergiffenis en wees ons barmhartig
Gij zijt onze Meester, help ons daarom tegen het ongelovige volk"
(Allah’s woord is waarheid)

vrijdag 11 december 2009

Enait is een zittenblijver (hoezo authentiek)

Weg met die kerstbomVolgens Elsevier vindt de directie van de Haagse Hogeschool een kerstboom niet passen bij het ‘internationale en diverse’ karakter van de school. Colette van Heck, een woordvoerdster van de Hogeschool, zegt dat er geen studenten over een kerstboom geklaagd hebben: "We hadden nooit gedacht dat er zo’n commotie zou ontstaan. Blijkbaar zijn de studenten toch traditioneler dan we dachten."

Is de directie van de Haagse Hogeschool nou helemaal belatafeld? Zulke onbezonnen acties zijn juist een bom onder de multiculti samenleving, een aanslag op wat mensen bindt. Zelf heb ik een kerstboom (een echte nepperd) in mijn woonkamer staan, gezellig samen met de kids opgetuigd. Ahmed en Kiné hebben zelfs nog schilderijen gemaakt (afbeeldingen van sneeuwpoppen en ja-hoor kèrstbomen) die samen met schilderijen van andere kinderen in de straat zullen worden opgehangen, incha Allah. Wanneer Annie (een bewoonster van een paar huizen verderop) met de pet rondgaat om andere kerstversieringen van de straat te bekostigen, geef ik gewoon mijn deel.

Ik ben het geheel eens met
Elma Drayer wanneer zij kopt met de zin
De kerstboom is net zo christelijk als de paashaas
[columniste Elma Drayer in dagblad Trouw, 9 december 2009]

donderdag 3 december 2009

Zómaar nú

In een tweedehandswinkel heb ik laatst voor €0,50 een elpee gekocht: "Zilverdael" (Negram, 1977). Het is de voorkant van de hoes die mij het eerste opvalt: trollen en dwergen in het heetst van de strijd. "Wat is dìt nu?" Ik lees de naam van de uitvoerende en ben in de veronderstelling een vergeten werk van Alexander "Guus kom naar huus" Curly in handen te hebben. "Yesss!" Ik draai de hoes om en lees de ‘inleiding’:

"[...]Wat we vandaag de dag nog aan onenigheid, terreur en gedoe om ons heen zien, liegt er niet om.[...]"

Dat zou zómaar nú geschreven kunnen zijn! "Zilverdael" gaat over het Elfenrijk dat wordt bedreigd door een gelegenheidspact van Trollen en Dwergen. In onderstaand tekstfragment (afkomstig uit het nummer "Vendor") ‘zien’ we Elfenvader Vendor, starend over zijn rijk, terwijl de oorlog naderbij komt.

Vendor staat op z’n balkon
Verweg klinken oorlogstrommen
En dreigend langs de horizon
Stijgen zwarte rookkolommen
Zilverdael, oh Zilverdael
Vergeefs zullen wij strijden
En onder een vreemde wrede taal
Zal jij straks moeten lijden
Morgen zal je schreeuwen om de pijn van al je wonden
Een zwaard zonder genade die jouw hart verscheuren zal
Nu nog straalt je lieve lach zo teer en ongeschonden
M’n liefste, m’n liefste Zilverdael
[onderstreping van mij; A.L.]

Dat zou zómaar nú geschreven kunnen zijn! Destijds (tweede helft jaren zeventig) kwam de dreiging uit het oosten: extreem-links terrorisme uit West-Duitsland en nog wat verder weg school het Rode Gevaar, met het Russisch als een "vreemde wrede taal".

UPDATE D.D. 11 DECEMBER 2009:

Tegenwoordig zou ‘de dreiging’ van ‘de moslims’ komen, met het Arabisch als een "vreemde wrede taal". YEAH RIGHT, er waart een spook rond over de aarde, het spook van de islam (vrij naar Friedrich Engels).

Het duurt wéken voor ik "Zilverdael" kan beluisteren. Eindelijk heb ik de langspeelplaat nu als een serie mp3′s op mijn GSM. Ik luister en luister en ben zeer geboeid door dit muzikale fantasy verhaal dat iets weg lijkt te hebben van Boudewijn de Groot. Of sla ik nu de plaat mis? Wanneer ik de zoekterm ZILVERDAEL op ‘s Neerlands meest gebruikte zoekmachine loslaat, blijkt dat "Zilverdael" verre van een vergeten werk is. Tweeëndertig jaar na dato staat het nog steeds in de belangstelling:

Begin dit jaar is "Zilverdael" nog als een musical opgevoerd door theatergroep Respect www.bndestem.nl/regio/ettenleur/4403089/Zilverdael-magnifiek-schouwspel.ece musicalmuseum.web-log.nl/musicalmuseum/2009/01/respect-speelt.html
en op YouTube staan een aantal nummers van de elpee "Zilverdael"
www.youtube.com/results?search_query=zilverdael

www.youtube.com/watch?v=9dLTZafFgOs
de liedjes "Zilverdael" en "Vendor"