dinsdag 29 december 2009

Tamxarit / Ashoera no. 2 (2009)

Op 27 december 2009 voor de tweede keer dit jaar het islamitische nieuwjaar gevierd, niet op de eerste dag van de eerste maand van het nieuwe jaar (1 Muharram 1431) maar op de tìende (10 Muharram 1431). In Senegal wordt deze dag Tamxarit genoemd, de viering begint al in de vooravond (9 Muharram). Senegal heeft een bijzondere invulling gegeven aan deze viering, lees mijn weblogbijdrage Taajaboon, wëlé! Sama Taaj bi, wëlé! van 7 januari jl. (destijds 9 Muharram 1430).


Het islamitisch nieuwjaar is dus deze maand december begonnen (1 Muharram 1431 = 17 december 2009) en Oud & Nieuw 2009/2010 is bijna daar, incha Allah. Tijd om terug te kijken. Laat ik beginnen met deze flashback, afkomstig van mijn YouTube account: www.youtube.com/watch?v=pgDjguWJuME

Mash’Allah, ik ben de jaren 2009 N.C. en 1430 N.H. met veel Hals- und Beinbruch begonnen. De dames en heren van het ziekenhuis waar mijn enkel in het gips is gezet, hebben destijds met geen woord gerept over de noodzaak van het zwachtelen NA het verwijderen van het gips. Dat heeft de genezing van mijn enkel aanmerkelijk vertraagd.

Mash’Allah, in de eerste week van juni 2009 ben ik pas weer gaan bidden op mijn bidkleed. Tijdens de tashahoed zit ik immers geknield en oefen dan grote druk uit op o.a. mijn enkels. Dat durf ik dan in juni pas weer aan.  Dat was een historisch moment.

Mash’Allah, eind juli 2009 is mijn privésituatie drastisch veranderd [lees: scheiding]. Half november 2009 is mijn contract niet vernieuwd (waarbij het vele ziek-zijn als belangrijk argument werd gebruikt, over mijn inzet en resultaten op de werkvloer is niet gesproken, ondanks herhaaldelijke verzoeken van mijn kant). Een ontslagbrief heb ik nog steeds niet ontvangen.

Na zoveel bijzondere gebeurtenissen in één jaar is het voor mij, ondanks mijn sterke geloofsbeleving, soms moeilijk om de moed erin te houden. Eén van de rode draden in mijn weblog is het smeekgebed uit aya 286 van soera 2 "Al-Baqarah". Door het regelmatig refereren aan dit smeekgebed heb ik mijzelf en incha Allah anderen moed ingesproken. Maar nu moet ik veel meer moeite doen om dezelfde kracht te putten uit dit smeekgebed:


(In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle)
Allah belast geen ziel boven haar vermogen
Voor haar is wat zij verdient en tegen haar is ook wat zij verdient
(Bid daarom:) "Onze Heer, straf ons niet als wij vergeten
of een fout hebben begaan Heer, en belast ons niet
zoals Gij degenen die voor ons waren hebt belast Onze Heer,
belast ons niet met datgene, waarvoor wij de kracht niet hebben
(het te dragen) en wis onze fouten uit en schenk ons
vergiffenis en wees ons barmhartig
Gij zijt onze Meester, help ons daarom tegen het ongelovige volk"
(Allah’s woord is waarheid)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.