zaterdag 29 juni 2013

X Factor 5. Liveshow 5. Ali B n.a.v. Orpheus' tweede optreden: "Takbier!" (Allahoe akbar)


Gisteravond. Tijdens het kijken naar X Factor denk ik jurylid Ali B. te horen roepen "Takbier! Takbier!" (naar aanleiding van het tweede optreden van de groep Orpheus). Vanochtend xfactor.nl gecheckt en ja hoor, ik heb het goed gehoord. Hélemaal aan het eind van dit fragment hoor je Ali B. het roepen. Takbier is de term voor de zin "Allahoe Akbar" (Allah is Groot)  en wordt vaak gebruikt als een oproep. en.wikipedia.org/wiki/Takbir Nou, oké dan,

Allahoe Akbar! ;-)

Kijk hier naar het bewuste optreden van Orpheus met helemaal aan het eind het commentaar van Ali B: www.rtl.nl/xl/#/u/f822b995-11cc-e918-9046-bd4fffdf76d3


UPDATE 15.35 UUR: Beluister het commentaar van Ali B. op het optreden van Orpheus via onderstaande audio player van Archive.org [mp3]

archive.org/details/TakbierTakbierDutchXFactor20130628


vrijdag 28 juni 2013

Turkse troepen vechten vanuit een Oostenrijkse moskee

De oudste kranten afkomstig uit het kranten-archief van de Koninklijke Bibliotheek (kranten.kb.nl kranten.delpher.nl 1618-1995) zijn haast niet op tekstniveau doorzoekbaar daar het schrift tè afwijkend is ten opzichte van nu. Desalniettemin heb ik zojuist met de zoekterm 'moskee' een exemplaar van de Oprechte Haerlemsche Saturdaegse Courant van 5 juni 1688 te pakken gekregen. Het zijn maar twee pagina's, maar wàt een nieuws! Geboeid door het ouderwetse taaie taalgebruik lees ik de complete krant van begin tot eind en vergeet ik even met welke zoekterm ik bezig ben.

kranten.kb.nl/view/paper/id/ddd%3A010800932%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0001
resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010800932:mpeg21:a0001

GLORIOUS REVOLUTION
De krant doet verslag van troebelen die de opmaat zouden vormen tot de Glorious Revolution, dat is
"de benaming van de machtsovername door de Nederlandse stadhouder Willem III van Oranje-Nassau en zijn echtgenote Maria Stuart als koning en koningin van Engeland, Schotland en Ierland op uitnodiging van een aantal protestantse leiders in Londen." [Wiki] 
De gevolgen van deze revolutie zien we tot de dag van vandaag in Noord-Ierland! nl.wikipedia.org/wiki/Oranjeorde

MOSKEE
Verder in het nieuws: de doodstraf voor valsheid in geschrifte, geseling en verbanning vanwege het gebruik van een vals paspoort (zie deze tweet), de vermissing van 'een Paert en Chees' (onderaan pagina twee). En die moskee? Oh ja, op pagina 1 wordt onder het kopje "Duytslant en d'aengrensende Rijcken" verslag gedaan van een missie onder leiding van de Oostenrijkse veldmaarschalk Caprara. Met zijn 600 ruiters en 200 dragonders (infanteristen te paard) wilde hij Illock (het huidige Villach in Karinthië, Oostenrijk) verkennen (recognoseren). Vanuit een moskee bij de stadspoort werd er door Turkse troepen weerstand geboden. In de Oprechte Haerlemsche Saturdaegse Courant van 5 juni 1688 werden de wapenfeiten van deze missie letterlijk opgesomd. Da's andere kost dan de hedendaagse oorlogsjournalistiek!

Duytslant en d'aengrensende Rijcken.

Weenen, den 23 Mey. Van Eszeck heeft men van den 14, dat al de Troupen, tot het daer versamelt werdende Corps gedestineert, noch niet gearriveert sijn; dat den Velt-Marschal Caprara niet alleen de Fortificatien van die en andere nabygelegene Plaetsen besichtigt, maer oock belast heeft, met yver tot het perfectioneren daer aen te arbeyden; dat, hy met 600 Ruyters en 200 Dragonders Illock willende recognoseren, de Vyanden, om hem het naderen te beletten, in een Moskeé voor de Poort sijn gaen leggen en met gedurigh Vuur geven soo uyt deselve, als van de Muur, d onse het avanceren hebben trachten te verhinderen; dat den Velt-Marschal, dit merckende, de 200 Dragonders heeft laten af klimmen en van achter verscheyde Struycken op de Moské schieten, en daer na, alsoo de Turcken even hartneckig bleven, kleyne Troupen Cavallery van 't Regiment Palssy tot ondersteuning der Dragonders gedetascheert; dat dese gesamenderhant de Vyanden, soo grooten getal Volcks niet konnende wederstaen, uyt de Moskeé verdreven en soo nae op de hielen tot aen de Stads Poort vervolgt hebben, dat de Dragonders, indien sy sterck genoeg geweest waren, met d'Ottomannen gelijck in de Stadt gedrongen souden konnen gehad hebben [...]

klik op het krantenknipsel voor een groter formaat

UPDATE 23 april 2014 (links aangepast)

woensdag 26 juni 2013

WK 2010 Kameroen-Nederland (24 juni 2010)

Voetbal op mijn weblog en tòch on topic  blijven? Wèl met onderstaande video. Voorafgaande aan de tweede helft van de wedstrijd Kameroen-Nederland (WK 2010, 24 juni) ben ik aangenaam verrast. Zoals in eerdere jaren bekijkt onze straat alle WK wedstrijden van Nederland buiten. Ik zit schuin achter een straatgenote die na een luid "Assalaamoe aleikoem" (zegt ze wel vaker tegen mij) nog iets zegt wat ik niet helemaal begrijp. Dus lach ik maar een beetje.

"Abdul snapt het wel," zegt ze.

"Sorry?" Ik heb haar niet helemaal verstaan.

"Jij bent moslim toch?"

"Ja."

"Bismillahi Rahmaani Rahiem. La ilaha ill'Allah, Mouhamada-r-rasoeloellah." In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Er is geen andere god dan Allah en Mohammed is zijn Boodschapper

Ik ben stomverbaasd. Desgevraagd herhaalt ze de zinnen.

"Nou, u bent wel goed geïnformeerd," zeg ik.

"Ja, dat dacht ik."

Bekijk het fragment waarin tot tweemaal toe de shahada  wordt uitgesproken via onderstaande YouTube player (vanaf 4m42s) of klik op de YouTube link om direct naar dit fragment te gaan. Mash'Allah, een bijzonder moment! Om nooit te vergeten.

youtu.be/ods-pxYP-7g?t=4m42s

donderdag 20 juni 2013

Zikr wedstrijd met Kiné

klik op de foto voor een groter formaat
Ze is bijna niet te herkennen, maar rechts op de foto zie je Kiné. Op deze foto uit 2006/2007 delen we één gebedsketting. Destijds had Kiné het idee dat zikr  (meditatie voor moslims) een wedstrijd was - zo van: wie het eerst de meeste kralen heeft geteld. Awhhh :-)

zie ook mijn weblogbijdrage 
Zeker zikr doen (I) van 1 mei 2006

woensdag 19 juni 2013

Goed boek gekocht met oud goud

Het is nu al bijna vier jaar geleden sinds mijn scheiding. Tijd om mijn trouwring te gelde te maken, denk ik vanochtend. Het kleinood heeft al die tijd trouw op het plankje onder mijn badkamerspiegel gelegen en heeft een lange geschiedenis achter de rug. Een geschiedenis die begon op 8 mei 1997 (zie mijn weblogbijdrage Those were the days van 8 mei 2011).

In het centrum van mijn woonplaats houdt een goud-opkoper kantoor. Ik krijg €35 voor de ring en van een deel van die opbrengst koop ik een boek: Het geheim van de kalligraaf; het beschrijft "een grootse [even gepassioneerde als gevaarlijke] liefdesgeschiedenis van een moslima en een christen" aldus de achterkant en de flap van het boek. De introductie van het boek "Het gerucht of Hoe verhalen in Damascus ontstaan" maakt op mij een grote indruk: de schrijver, Rafik Schami, maakt van het fenomeen gerucht eerst een tastbare uitdijende en vervolgens exploderende massa. Daarna wordt het gerucht een wezen dat rondwaart en mensen meeneemt. Dat belooft veel goeds!

Het geheim van de kalligraaf
Rafik Schami, 2008 (vertaling: Sander Hoving, 2011)
Uitgeverij Wereldbibliotheek bv
ISBN 978 90 284 2366 4

maandag 17 juni 2013

Weblogarchief bijna compleet (alleen het jaar 2012 nog)


De tussenpozen meegerekend ben ik nu al een half jaar bezig met het 'handmatig' overzetten van mijn weblogarchief. Get a life, Abdulwadûd! ;-)  Het jaar 2011 overzetten was een fluitje van een cent, want vanaf het moment van de verhuizing/migratie van Web-log.nl (van een TypePad- naar een WordPress-beheeromgeving) was mijn weblog slecht of niet bereikbaar. Vanaf de laatste week van augustus tot de laatste week van september van dat jaar was mijn weblog helemáal offline; om een cold turkey  te voorkomen (ja, bloggen lijkt soms een verslaving) vulde ik in die periode mijn 'Favorieten' kolom van Twitter met berichten: gebeurtenissen in het nieuws die mij bezig hielden. Berichten waar ik wat mee wilde doen, wanneer mijn weblog weer online zou zijn.

Uiteindelijk is het een nieuwsoverzicht geworden iimdl.blogspot.nl/2011/09/verhuizing.html waarin ik tweets aan elkaar rijg, met links naar de originele berichten (Storify, dat kende ik toen nog niet). Het overgrote deel van de tweets zijn afkomstig van de journalisten @HaraldDoornbos en @jenanmoussa en betreffen hun verblijf (augustus/september 2011) in Libië waar de revolutie destijds in volle gang was. Deze revolutie-tweets worden afgewisseld met andere actuele onderwerpen uit dezelfde periode, zoals daar zijn:
  • het overlijden van 'moslim Marcel' in Arnhem
  • een verwarde moslim die zich, in het Concertgebouw en in de aanwezigheid van koningin Beatrix, presenteert als Jezus, de Messias
  • het hoofddoekjesverbod op het Don Bosco College te Volendam
  • de overeenkomst tussen voetbalclub NEC en de nieuwe Libische vlag
  • Khalid Sinouh, reserve-keeper van PSV, die laat weten dat het wat hem betreft wel wat minder mag met al die 9/11-herdenkingen (hij krijgt een hoop shit over zich heen)
  • Han Kock die het in Langs De Lijn over Klein Duimpje [sic] en Goliath heeft #lol
  • de boerka-aanbieding van Feestkleding365.nl
  • de Troonrede en een bijzondere reactie uit Griekenland
Een mooie mix van groot nieuws (zie tweet bovenaan deze bijdrage) en klein nieuws (zie tweet onderaan). NB: de nieuws-mix zit vol 'dode links' maar is desondanks leesbaar gebleven door de vele tweet-citaten. Klik op onderstaande link om het te lezen:

iimdl.blogspot.nl/2011/09/verhuizing.html

zondag 16 juni 2013

Allah.nl: Access forbidden!

Allah.nl

Levende legende Nelson Mandela in Amsterdam (16 juni 1990)Op 16 juni 1990 werd Nelson Mandela in Amsterdam toegejuicht. Ik weet niet meer hoe ik en een aantal anderen zó dicht bij Mandela konden komen. We hadden geen last van dranghekken èn we hadden een prima zicht op Mandela en zijn gevolg. Voor een mooi plaatje hoefden we minder moeite te doen dan de journalisten van de 'perstribune'. NB: de camera die ik gebruikte had geen zoom, dus die tweede foto laat ècht zien dat ik maar een paar stappen verwijderd was van die living legend.

Meer info:
socialhistory.org/en/collections/mandela's-first-visit-netherlands
nl.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela

donderdag 13 juni 2013

Door @webstreepjelog en @SanomaNL zie ik dubbel

The continuing story. Nog steeds bezig met het 'handmatig' overzetten van mijn weblogarchief. Zoals je weet heb ik máánden geleden, vóór Weblog.nl de geest gaf, mijn weblog gedownload op mijn PC (webpagina's met meerdere bijdragen, bewaard als volledige html files met aparte mappen voor de afbeeldingen). Ben ik vandaag net aanbeland bij juni 2011: zijn vele weblogbijdragen vanaf nu dùbbel. Serieus. Van elke dubbel geplaatste bijdrage verschilt de vermelde tijd (van plaatsing) een uur met de ander. Zou de één de wintertijd hebben en de ander de correcte zomertijd, vraag ik mij direct af (zie mijn weblogbijdrage Voor @webstreepjelog en @SanomaNL is het altijd wintertijd van eergisteren). Nee, dus. Geen van de tijden is correct.

Alhamdulillah, ik heb het geluk dat mijn eerste weblogbijdrage van de maand juni over hemelvaartsdag gaat: een bijdrage met een vaststaande tekst die ik wel vaker plaats en dan het liefst om middernacht, wanneer de hemelvaartsdag begint. Zo wordt het checken van de tijd een peulenschil. Bijdrage abdulwadud.weblog.nl/geen-categorie/hemelvaartsdag-isra-miraj-buraq-islam is de originele weblogbijdrage en bijdrage abdulwadud.weblog.nl/geen-categorie/hemelvaartsdag-isra-miraj-buraq-islam-2 is het duplicaat.

Het geschiedde in die tijd dat web-log.nl zat te klooien met de categorieën: een weblogbijdrage kon aan meerdere categorieën verbonden worden, maar de - alfabetisch gezien - eerste categorie kwam in de permalink van de betreffende weblogbijdrage terecht. Lekker overzichtelijk #not. Vaak genoeg konden er, door de pré-migratie perikelen, nieuw te plaatsen weblogbijdragen zelfs niet aan een categorie verbònden worden, zoals bij bovengenoemde hemelvaartsdag bijdrage. Hieronder zie je het origineel en het duplicaat van die bijdrage (klik op een afbeelding voor een groter formaat).

abdulwadud.weblog.nl/geen-categorie/hemelvaartsdag-isra-miraj-buraq-islam
abdulwadud.weblog.nl/geen-categorie/hemelvaartsdag-isra-miraj-buraq-islam-2

Het origineel heeft als tijd van plaatsing 22.00 uur en het duplicaat 23.00 uur. Beiden zouden op 1 juni geplaatst zijn. Yeah right. Hemelvaartsdag 2011 was op 2 juni van dat jaar. "Voor christenen is het vandaag hemelvaartsdag" luidt de eerste zin van de bijdrage. Ergo: het origineel heeft de GMT tijd meegekregen en het duplicaat de wintertijd. Pfff. Wat ga ik nu doen? Bij het overzetten van mijn weblogarchief naar iimdl.blogspot.nl wil ik wel graag het overzicht bewaren. In de update van mijn weblogbijdrage Voor @webstreepjelog en @SanomaNL is het altijd wintertijd zeg ik het volgende:
"De archiefbijdragen die ik nog op mijn nieuwe weblog ga plaatsen geef ik gewoon de tijd van plaatsing mee die er voor staat in mijn persoonlijk weblog-archief. Incha Allah in de verre toekomst als mijn hoofd er naar staat kan ik dan alles in één keer verbeteren..."
Goed. Bij uitzondering corrigeer ik de hemelvaartsdag 2011 bijdrage naar 2 juni 00.00 uur. De archiefbijdragen die volgen geef ik de wintertijd mee, dat wil zeggen de tijd van het duplicaat (gemakkelijk te herkennen aan die "-2" achter de url). Incha Allah blijf ik zo het overzicht behouden en kan ik dan in de toekomst alle zomertijd-weblogbijdragen in één keer verbeteren. Zo waarlijk helpe mij Allah Almachtig :-)

dinsdag 11 juni 2013

Voor @webstreepjelog en @SanomaNL is het altijd wintertijd

Betreffende mijn oude weblog: ik kom er net achter dat door de afgelopen migratie van Web-log.nl (TypePad) naar Weblog.nl (Wordpress) de bij de zomertijd-weblogbijdragen vermelde tijden niet juist zijn; dat geldt in ieder geval voor de bijdragen die zijn geplaatst vóór die migratie. Hoe het zit met de bijdragen die, met moeite, geplaatst konden worden ná de migratie (dus ná augustus/ september 2011) en vóór mijn initiatief om over te stappen naar Blogspot (dus vóór medio december 2013) dat weet ik nu nog niet.

De tijdsvermeldingen zijn sinds de migratie namelijk altijd in wintertijd (blijkt nu). Mijn persoonlijk weblog-archief (de op mijn PC bewaarde webpagina's die ik heb gedownload vóór Weblog.nl de geest gaf) geeft  dus die wintertijd weer en dat is weer de informatie die ik overneem bij het stuk-voor-stuk verhuizen van mijn archief naar mijn nieuwe weblog, het weblog dat je nu bezoekt. Inmiddels ben ik nu bij maart 2011 voor wat betreft die verhuizing en dus laat ik het wel uit mijn hóofd om nu alle zomertijd-weblogbijdragen vanaf 2004 te gaan checken. Ik heb wel wat beters te doen.

Eén voorbeeld: wanneer mijn "verjaardag" als moslimbekeerling daar is, heb ik dat vaak herdacht middels een klein bericht, het liefst geplaatst vlak na middernacht op 31 maart (op 31 maart 1996 heb ik mij bekeerd). Zo plaatste ik ook op 31 maart 2011 om 00.16 uur een bericht, mèt de afbeelding van een taart.

En wat zie ik, nu ik vandaag bij die bijdrage in mijn persoonlijk weblog-archief ben beland? Ik zie een weblogbijdrage die geplaatst zou zijn op 30 maart 2011 om 23.16 uur met de volgende mededeling:
"Precies vijftien jaar geleden, 31 maart 1996, sprak ik de shahada (geloofsgetuigenis) voor het eerst uit. Ik ben jarig vandaag! Ook zin in een stuk taart?"
Jullie worden bedankt, @SanomaNL en @webstreepjelog. Jullie kunnen die taart in jullie gezichten krijgen.

abdulwadud.weblog.nl/nieuw_in_islam/vijftien-jaar-moslim-mashallah-verjaardag

UPDATE: De genoemde 'verjaardag' bijdrage heb ik op mijn nieuwe weblog iimdl.blogspot.nl gecorrigeerd naar 31 maart 00.16 uur. Later check ik de andere '31 maart' bijdragen. De archiefbijdragen die ik nog op mijn nieuwe weblog ga plaatsen geef ik gewoon de tijd van plaatsing mee die er voor staat in mijn persoonlijk weblog-archief. Incha Allah in de verre toekomst als mijn hoofd er naar staat kan ik dan alles in één keer verbeteren...

Ins Blaue hinein

ik heb uitzicht, maar veel zie ik niet
Ruim twee uur geleden, na het avondgebed, buiten zikr  verricht. Vanuit mijn huiskamer klinkt uit de PC boxen Abdessamad (mujawwad koranrecitatie, via tun.in/seY4N) terwijl ik gezeten op een tuinstoel Hem gedenk met o.a. honderd keer de Salaatoul Fatih en honderd keer de tahliel La ilaha ill'Allah. Zo krijgt niet alleen het hart rust maar ook de ogen - die kunnen mooi ins Blaue hinein staren. Maar niet voor lang. Want bam! de avond valt en het Blaue wordt het Graue en flits! die lantaarn vlak naast de tuin laat zijn Licht schijnen. Lèkker dan. De koranrecitatie waar ik naar luister zorgt ervoor dat ik de focus behoud.

Na de zikr maak ik met mijn mobiel een foto van het uitzicht (zie foto rechtsboven). Zie je? Of eigenlijk, zie je niet? De lantaren ontneemt mij het zicht op de hemel en de sterren die langzaam zichtbaar zouden moeten worden. Vanuit dezelfde positie maak ik met mijn mobiel en met behulp van Google Sky een beeld van de sterrenhemel (zie afbeelding hieronder). Ik smeek Allah, soebhana wa ta'ala, Heilig en Verheven, om mij een volgende keer tussen het avond- en nachtgebed een stroomstoring te geven. Niet te lang, maar net voldoende om de natuurlijke schoonheid van de opkomende sterren(beelden) ook een plaats te kunnen geven bij het gedenken van mijn Schepper: Wa-s-samaaaaa-i wa maa banaahaa En bij de hemel en de schepping ervan (soera De Zon 91:5)

klik op deze afbeelding voor een groter formaat

dinsdag 4 juni 2013

Bilderdijk meets Rûmî

Het is lang geleden dat ik door het immense boekenarchief van de Koninklijke Bibliotheek boeken1.kb.nl heb gestruind. Met het trefwoord 'muzelman' kom ik vandaag in dat archief een gedicht tegen van Willem Bilderdijk: "De aalmoesen. - Een Olgaar aan een muzelman.". Ik lach bij het lezen van de eerste regels:
Vaak schenke een Muzelman zijn armen
Een derde deel van 't geen hij heeft:
Hier, schoon min vatbaar voor erbarmen,
Is 't echter dat men meerder geeft.
Onze armen zijn onze Amptenaren,
Die, by geheele Legerscharen,
Ons allen zitten op den zak;
Met nog een onbegrootbaar pak
Van allerlei Regeeringsleden,
Die hier en elders plaats bekleeden;
En hun Ministers zonder end,
Gehecht aan elk departement. [...]
Een leuk spitsvondig gedicht, de oubolligheid voorbij. Ik vind hetzelfde gedicht in iets andere spelling terug op DBNL.org, de digitale bibliotheek der Nederlandse letteren. In het overzicht De dichtwerken van Bilderdijk. Deel XIII waar ik de link naar bovengenoemd gedicht vond, zie ik nog meer titels van gedichten die over iets 'Oostersch' lijken te gaan.

Als ik Bilderdijk mag geloven heeft hij ook enige verzen geschreven die zijn gebaseerd op, of vertalingen zijn van, 'Oostersche', Perzische of Turksche werken. Zo krijg ik o.a. te lezen: smeekgebeden (doa's) in Bilderdijkse stijl in Gebed van een oosterling (compleet met voetnoot over 'gebeden der Mahomethanen'), De spreuk van Abou Kethir (een kort maar krachtig gedicht over genade) en Sultan Thogrul Ben-Arslan (wie een zwaard trekt voor een ander valt er zelf in, is de strekking).

Twee gedichten afkomstig uit bovengenoemd overzicht steken er mijns inziens met kop en schouders bovenuit: "De oostersche wetgeleerde" en "Liefde".

De oostersche wetgeleerde gaat over het martelaarschap in de islam (plaats van handeling: Aleppo!).

Liefde gaat over de Liefde voor Hem, noem het maar "Bilderdijk meets Rûmî". Dit zijn de laatste twee regels:

"ô Hafez, zoekt ge een God, en houdt ge uw heil in waarde,
Vlieg met uw hart tot Hem, en zeg vaarwel aan de aarde!"


zondag 2 juni 2013

Tijaniyya @ Tivaouane, Senegal (audio archive)

Voor mijn Senegalese bezoekers heb ik nu een mash'Allah enorme audio verzameling, afkomstig van Mamserigne.fr. Deze website was online van 2007 tot een paar maanden geleden. Wanneer je nu (op het moment van publiceren van deze weblogbijdrage althans) de homepage van Mamserigne.fr probeert te laden, krijg je een error bericht te zien. "HTTP Error 403.14 - Forbidden | The Web server is configured to not list the contents of this directory." etcetera Ik heb nu mijn selectie uit het 2007 archief van deze website geüpload bij Archive.org met daarbij deze informatie:
"June 2013. Now that Mamserigne.fr appears to be offline, I'm happy that back in september 2007 I made a back-up of several Tivaouane files of said website. This collection consists of religious chants and other material. If you look close at the consecutive numbers of some file names you may notice that some files seem to be missing: please note that they were already missing when this collection was still online at Mamserigne.fr back in 2007. Anyway, for now: Bonne Ecoute!"
De meeste religieuze gezangen in deze verzameling maken ook deel uit van deze uitgebreidere verzameling gezangen die ik al eerder via Archive.org beschikbaar heb gesteld: archive.org/details/Chants_religieux_tijanis Onderstaande verzameling bevat met name exegese/tafsir (uitleg over religieuze thema's) in het Wolof.

archive.org/details/Mamserigne-fr_Archive_2007_selection

zaterdag 1 juni 2013

Chill

www.jebril.com/en/content/jebrils-radio
Ik mag het niet zeggen van mijn kinderen: "Chill".
Net terug van de avondvierdaagse (mijn dochter Kiné aangemoedigd tijdens de intocht) zet ik eergisteravond de radio aan: Jebril's Radio, "Quraan wa Doaa". Effe geen Radio Nostalgia deze keer (normaal mijn eerste radiokeus). Ik doe de japp (woedoe, de rituele wassing) en bereid me voor op het avondgebed. Door de speakers van mijn PC klinken bekende verzen: het zijn de laatste twee aya's van soera Baqara (2:285-286) met in de allerlaatste aya een smeekgebed (doa) als een parel gevat in een vers. Weet je nog?

Muhammad Jebril begint met de volgende soera wanneer ik zijn stem uitfade. "Astaghfiroellah, astaghfiroellah, astaghfiroellah, bismillah, allahoe akbar..." Ik spreek de iqama uit en bidt. Ik ben het avondgebed wat laat begonnen en merk op dat ik na afloop nog nèt genoeg tijd heb voor mijn smeekbeden + uitgebreide zikr vóór dat de tijd van het nachtgebed daar is. Ik sta op, fade Jebril in en het vervolg van soera Qasas klinkt (op Jebril's Radio klinken soera's en doa's in random order). Ik pak het boekje "[Introduction au] Wird Tidiane" erbij. Om niet teveel hooi op mijn gebedsketting te nemen, beperk ik mij voorlopig tot de Lazima (blz. 5-9 van het boekje). De Wazifa (vanaf blz. 9) blijkt toch nog teveel [zie weblogbijdrage Mechanische zikr, zeg maar van 27 mei jl.]; de Salaatoul Fatih (mij enorm dierbaar sinds ik erover droomde) maakt óók deel uit van de Lazima (hònderd keer maar liefst) evenals de tahliel ("La ilaha ill'Allah") en "Astaghfiroellah" (beiden honderd keer).

Koranrecitatie en litanieën mengen zich: veel audio prikkels tegelijkertijd! Je bent een ADHD'er of je bent het niet, hè :-) Net tussen de Salaatoul Fatih  en de tahliel, tijdens het "Soebhana rabbika..." (zie foto in deze alinea) komt er nòg een audio prikkel bij: mijn persoonlijke muezzin roept vanuit mijn mobiel op tot het nachtgebed. Ik laat de muezzin zijn ding doen en ga door met de tahliel.

Koran, tahliel, azaan. Mash'Allah, de weldaad van een warm bad vol ibada (aanbidding). Snel schrijf ik mijn ervaringen van deze avond op (zie foto in deze alinea) en besluit het pas morgen uit te werken. "Hayya 'ala Salaat". Ik doe de radio uit en verricht het nachtgebed in alle rust: chill, zó hoort het nachtgebed te zijn. Jammer dat ik het de laatste tijd uitstel en het de volgende ochtend pas inhaal terwijl ik de laatste dagen tot diep in de nacht wakker ben en werk aan mijn weblogarchief. "Astaghfiroellah", indeed :-)