woensdag 30 mei 2007

Hij hoort iedereen

Echt meebidden doet Kiné zo nu en dan, maar ná de salaat schuift ze wèl graag aan. "Amien, amien…" zegt ze dan wanneer de smeekgebeden worden uitgesproken.

Gisterenmiddag. Kiné doet een duit in het zakje en vraagt Allah om geld om met z’n allen naar Senegal op vakantie te kunnen gaan.

"Amien," zegt Ndoya.

"Hij heeft dat wel gehoord, hè?" vraagt Kiné.

"Tuurlijk, Hij hoort iedereen."

"Oh ja, ook mensen die niet van Allah geloven, hoort Hij ook. Da’s grappig, mama!"

Computertekening door Kiné

Kiné wilt precies zo’n computertekening maken als Ahmed (zie mijn log van 25 mei jl.). Ndey saan, ze is nog niet zo handig met de muis als haar grote broer. Dus schakelt ze mijn hulp in.

Op haar aanwijzingen

- schrijf ik Zijn naam (zij mag het ‘vogeltje’ tekenen :-)

- vul ik het ‘tekenvel’ met een fel roze kleur, èn

- maak ik wat mooie hoekjes.

"Nu kan ik het verder zelf wel!" zegt ze. Kiné maakt dan nog wat mooie versieringen: allemaal kleurige stipjes! Mash’Allah… Hierboven zie je het resultaat.

dinsdag 29 mei 2007

Niet alleen allochtonen kamperen op de Veluwe

Door Allochtonen.web-log.nl werd het kampeerproject van stichting Kantara abusievelijk bestempeld als Allochtonen kamperen op de Veluwe. Moestafa, van stichting Kantara die het project organiseert, heeft dat beeld vanochtend enigszins rechtgezet in een telefonisch interview. Helaas kon hij door omstandigheden mij niet langer dan vijf minuten te woord staan. Via onderstaande player kun je luisteren naar het interview.

NB: de taalbarrière speelt duidelijk een rol tijdens dit gesprek. Wanneer ik een grap maak [v.a. 2'34"] door aan te geven dat "de allochtonen neerstrijken op de Bible Belt van Nederland" – of woorden van gelijke strekking – wordt ik gecorrigeerd en zegt Moestafa dat het toch ècht in het Nationaal Park De Hoge Veluwe is.

archive.org/details/Kantara

maandag 28 mei 2007

Engelen en de Geest dalen door Gods gebod neder

Even voor de duidelijkheid. Ik ben géén type dat onder het mom van religieuze vernieuwing een brouwsel maakt van diverse godsdiensten. Initiatieven als Reliflex en diverse ‘bewegingen tot religieuze vernieuwing’ zijn dus niet aan mij besteed. Mij gaat het om de grenzen van het geloof en de duidelijkheid die deze grenzen over en weer kunnen scheppen.

Vandaag is het tweede pinksterdag. Tijdens pinksteren staat voor christenen vervulling van de Heilige Geest centraal en ‘het spreken in tongen’ (meer info). Wij moslims kennen geen religieuze feestdag die vergelijkbaar is met pinksteren. Nochthans zijn wij zeker bekend met het neerdalen van de Geest, maar dan in de Waardevolle Nacht: Laïlatoelqadr, de belangrijkste nacht tijdens de vastenmaand ramadan waarin de eerste openbaring van de koran door Allah via de engel Djibriel (Gabriël) aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) wordt herdacht. Rust daalt dan op de gelovigen neer ("In alles Vrede"), ze beginnen dan niet op luide toon ‘in tongen’ te spreken. Lees, als je wilt een Nederlandstalige uitleg van soera 97 Al-Qadr, afkomstig uit het bekende boekje Juz ‘Amma van uitgeverij Noer Al ‘Ilm. Ik ben zo vrij geweest om het woord ‘gebed’ [sic] te corrigeren en te vervangen door het woord ‘gebod’.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
1. Waarlijk, Wij hebben u (de Qor’aan) nedergezonden, in de waardevolle nacht.
2. Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is?
3. De waardevolle nacht isbeter dan duizend maanden.
4. Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende)
5. "In alles Vrede", tot het rijzen van de dageraad.
Allah’s Woord is Waarheid

op Islamicity.com kun je de uitleg in andere talen lezen

Abdulwadûd is geschokt over christelijke visie op het Laatste Oordeel (mijn vijfde column voor Religie.blog.nl)

Mash’Allah! De plaatsing van mijn vijfde column, vanochtend om 09.09 uur, op Religie.blog.nl is een feit.

Alhamdulillahi Rabbil ‘Aalamien…

religie.blog.nl/columns/2007/05
/28/abdulwad-d-is-geschokt-over-christelijke-visie-op-het-laatste-oordeel

1 Korintiërs 16 : 22a "Als iemand de Heer niet liefheeft – hij zij vervloekt!"

Wees niet bevreesd/verheugd beste lezer, ik ben geen christen geworden. Maar bovenstaand vers uit de bijbel trof ik zondag 19 mei jl. aan op Teletekst pagina 345 van de EO. Nieuw is het niet voor mij, niet als voormalig protestant, niet als moslim. De koran staat ook bol van dit soort teksten, al zullen wij moslims nooit van de Heer Jezus spreken. Door mijn deelname aan Religie.blog.nl ben ik mij meer gaan verdiepen in met name refo-gedachtengoed. Sowieso spit ik altijd Teletekst door op zoek naar bijzondere zaken. Nou, bijzonder is het wel, de uitleg die bovenstaand bijbelvers vergezelt.

Allah aanbeden

,,Alleen wanneer we de Heer Jezus liefhebben, zijn we bevrijd van Gods oordeel, lezen we o.a. in Johannes 5 : 24" legt een anonieme prediker uit. Hier wordt het Laatste Oordeel van God benaderd alsof het een straf is waar je onder uit kan komen. Beste lezer, niemand kan aan het Laatste Oordeel van dè God ontkomen. Al heeft u Hem lief of niet, op de Laatste Dag zal Hij over u Zijn oordeel vellen.

Dat oordeel kunt u deo volente beïnvloeden door (te proberen) uw gedrag in overeenstemming te brengen met de Goddelijke wil. En da's ècht niet eng, hoor… Natuurlijk wordt u op uw werken beoordeeld, op uw gebeden, op uw aanbidding. Maar fouten maakt iedereen, dat weet Hij.

God geschoffeerd

,,Toen Allah het bevel tot de schepping gaf, deed Hij een plechtige belofte door in Zijn boek dat bij Hem is te schrijven: Mijn genade zal over mijn wraak zegevieren" (hadith qudsi, dat is een heilige overlevering waarvan de overleveringsketen niet stopt bij Mohammed -vrede zij met hem- maar teruggaat tot Allah. Het is géén vers uit de koran).

Het is voor mij een mysterie waarom christenen denken dat men onder het Laatste Oordeel uit kan komen. Geschokt ben ik ook. Bij deze vraag ik om opheldering aan u, beste lezer. Denken christenen nu wèrkelijk dat ze God kunnen schofferen door zich te willen bevrijden van Zijn oordeel? Denken christenen nu wèrkelijk dat ze zich boven Hem kunnen verheffen? De bal ligt nu bij u…

zaterdag 26 mei 2007

Bidden met de kraan open"Ik vind als moslim handvatten en handgrepen in de voorschriften. Vijf keer per dag bidden, bijvoorbeeld. Het geeft mij de rust die ik van nature niet heb. Tijdens het gebed ben je figuurlijk even van de wereld." [citaat uit Abdulwadûd als cadeau, interview Zutphense Koerier 18 april 2007]

De concentratie is tijdens het gebed niet altijd optimaal. Bidden is ook voortdurend vechten tegen afleidingen (zorgen, ingevingen, de telefoon die overgaat, Ndoya die wel heel erg langzaam voorbij komt lopen als ik alleen bidt :-) terwijl ik de fatihah of een andere korte soera uitspreek of deze in stilte voordraag. Jihaadoennafs tijdens de salaat, zeg maar. Een training in zelfbeheersing. Een training die ik, hoe vreemd het ook klinkt, niet tè serieus moet nemen.

Gisterenmiddag. Ik begin julli tisbaar (zohr, middaggebed) pas tegen vieren. Tijdens de derde rakaat gaat het alarm van mijn horloge af.

"Superpilletje!" roept Kiné gelijk.

Ik voltooi het gebed, doe mijn doa’s, doe mijn zikr en... vergeet vervolgens m’n ritalin in te nemen. Het gaat hier om de laatste inname van de dag en van een rebound is er die dag nauwelijks sprake, alhamdulillah.

De volgende keer incha Allah zal ik mijn gebed gewoon afbreken wanneer het alarm van mijn horloge afgaat. Na inname spoel ik dan m’n mond en begin gewoon van voor af aan.

"Vijf keer per dag bidden, [...]. Het geeft mij de rust die ik van nature niet heb."

Wanneer ik dan vergeet mijn ritalin in te nemen, blijft het bidden met de kraan open. Mijn leven is pas in balans wanneer ik als vanzelfsprekend een gebed onderbreek voor de inname van een medicijn. Spiritualiteit en aardse werkelijkheid in evenwicht, fi sabilillah.

vrijdag 25 mei 2007

Computertekening door Ahmed

Mash’Allah, Ahmed heeft soms nog sneller door dan ik wat je met een computer kan doen.

Een paar dagen geleden heb ik hem uitgelegd hoe je kan spelen met foto’s. En hoe je zelf een ‘tekening’ kan maken. Ik heb hem laten zien hoe je met Microsoft Photo Editor een blanco ‘tekenvel’ maakt, die je vervolgens bewaard als een .bmp file. Op zo’n vel kun je dan maken wat je wilt. Vanavond vraag ik hem of hij wilt proberen de naam van Allah te ‘tekenen’. Met verve kwijt hij zich van zijn taak.

"Goh, papa," zegt hij. "Dat krulletje boven op die naam zit nu aan de letter vast. Het lijkt wel een kasteel zo. Weet je? Ik maak er nog wat bloemen bij, één ervan is dan óok de naam van Allah." [kijk maar naar die gele bloemen]

Snoepzikr?!

Vrije associatie [vrij associëren met woorden en begrippen]. Iets dat ook Ahmed niet onbekend is. Vandaag doet hij een greep uit zijn verzameling snoep, gisteren vergaard tijdens de intocht (avondvierdaagse). Maar Ahmed toch, doe voortaan gewoon zikr met een gebedsketting. Da’s beter zo :-)

Een levensles

Op een ochtend in september 2004 check ik mijn email en zie een email met als afzender ene ‘La Morena’ en als onderwerp ‘echt mashallah’. Ik open de email en mashallah (inderdaad!) ik zie onder de titel "Een Antwoord op je levensvraag" een pracht van een gedicht. Ritmisch dik in orde met hier en daar wat "breaks" om het maar in muzikale termen te beschrijven :-).

Ndoya kent het verhaal: ook in Senegal is het verhaal over de engel-des-doods die een zondige man bezoekt bekend. Nu ik er zo over nadenk: het ademt een sfeer uit die ik ken van (middeleeuwse?) gedichten die ik leerde in mijn middelbare-school-tijd tijdens ‘Nederlands’. Gezien het ritme zou het ook zo een rap kunnen zijn uit de hedendaagse tijd. Kortom, het is een tijdloos verhaal voor alle culturen. Lezer(es), mocht jij mij meer kunnen vertellen over het originele verhaal, waar het vandaan komt en dergelijke, stuur mij dan  berichtje (zie de ‘EMAIL’ button in het weblog menu) een tweet @AbdulwadudLouws.

EEN ANTWOORD OP JE LEVENSVRAAG

Dit is het verhaal van een gewone man
Die handelt in strijd met Allah`s plan
Wanneer u uzelf hierin weerspiegelt ziet
Heb dan berouw en zondig verder niet

Het was eens midden in de nacht
Toen de dood de man een bezoekje bracht
De man riep luid: "Wie klopt daar aan?"
"Ik ben Malak-al-Mawt, laat me binnengaan."
De man kreeg het koud en dan weer heet
Rilde en trilde en baadde in het zweet
Schreeuwde tegen zijn slapende vrouw
"Laat hem weggaan, alsjeblieft, en gauw!
Engel des doods, neem mijn leven niet
Ik ben nog niet klaar, zoals je ziet
Mijn familie is afhankelijk van mij
Dus geef me nog wat tijd erbij."

De engel klopte, weer en weer
"Vriend, je leven nemen doet niet zeer
Het is je ziel, waar God om vraagt
Het helpt niet als je nu nog klaagt."
Hysterisch huilend riep de man,
"Oh engel, de dood: ‘k ben zo bang ervan
Ik geef je goud, ik word je slaaf
Maar zend me toch niet naar het graf."

"Laat me erin, vriend", zei de engel toen
"Kom uit je bed, snel! Opendoen!
Want, laat jij me nu niet zelf erin
Dan kom ik door de deur gelijk een djinn."
De man pakte een pistool om zich te weren
Alsof een engel dat zou kunnen deren
"Ik schiet nog liever je hoofd eraf
Straks lig je in je eigen graf."

Maar de engel stond al naast zijn bed
"Vriend, je ondergang is ingezet
Engelen sterven immers niet, dom mens
Leg je pistool toch weg, het is Gods wens.
Waarom ben je zo bang, vertel eens man
Om te sterven volgens Allah`s plan?
Glimlach nu maar en laat geen traan
Wees blij, dat je naar Hem terug mag gaan."

"Oh engel, ‘k schaam me zo en buig mijn hoofd
Vergeten was ik God, Zijn naam en Zijn geloof
Werkend voor geld verdeed ik zo mijn tijd
Zelfs niet denkend aan mijn eigen gezondheid
Allah`s geboden gehoorzaamde ik niet
Vijf keer bidden? Dat deed ik niet
De Ramadan zag ik komen en gaan
Maar had geen tijd vol berouw te staan
De plicht van de Hajj heb ik uitgesteld
Dat vond ik zonde van mijn tijd en geld
Liefdadigheid heb ik genegeerd
En steeds meer rente gegenereerd
Ik zag geen kwaad in een slokje wijn
Vond het gezellig met vrouwen te zijn
Oh engel, neem me alsjeblieft niet mee
Spaar mijn leven nog een jaar of twee
Dan gehoorzaam ik voortaan de koran
Ja, vijf keer bidden, van nu af aan
vasten en de Hajj zal ik volbrengen
En zal me niet in andermans zaken mengen
Ik zal aan anderen geen rente vragen
En liefdadigheid geven alle dagen
Ik zal me niet over het wijnglas buigen
Maar van Allah`s eenheid getuigen."

"Wij engelen doen alles op Gods bevel
Wij kunnen niets doen tegen Zijn wil
De dood is voorbeschikt voor iedereen
Man, vrouw of kind; uitgezonderd geen
Dit is je laatste moment dus kom erbij
Je verleden trekt aan je voorbij
Hoewel ik je angsten begrijpen kan
Is het nu te laat voor tranen, man
Jarenlang heb je op aarde kunnen leven
Je hebt nooit geld aan armen gegeven
Je ouders heb je niet gerespecteerd
En nooit iets van je fouten geleerd
Dagelijks negeerde je d’azaan
Je las nooit eens een stuk uit de koran
Beloften brak jij altijd, je leven lang
Voor jou waren zelfs je vrienden bang
Goederen opgepot, gigantische winst
Jouw personeel verdiende wel het minst
Geld verdienen was je grootste plezier
Ontspannen deed je met gokken en bier
Met vitaminepillen hield jij je gezond
Terwijl je nooit aan iemands ziekbed stond
Ook heb je nooit een liter bloed gegeven
Voor het redden van een andermans leven
O mens, je hebt zoveel verkeerd gedaan
En bij hulp-acties aan de kant gestaan
Jij hebt andere mensen nooit vergeven
Kijk jij maar eens terug op je eigen leven
Het paradijs voor jou? ‘k Heb geen idee!
Eerder de hel, een grote vlammenzee
Je kunt je zonden niet afbetalen
Ik ben hier om jouw ziel te halen."

Het eind is triest aan dit verhaal
De man had tot dan geen enkele kwaal
Sprong schreeuwend uit zijn bed en kwam ten val
Viel plotseling dood, een hartaanval?
O lezer, wellicht heeft dit verhaal
Voor u een boodschap, een moraal
Wanneer de dood dan komt, zijn wij onvoorbereid
Dus gebruik iedere minuut van uw spaarzame tijd
Verander uw leven nu het nog kan
Zodat u het paradijs straks binnen kan

[Schrijver/schrijfster van dit gedicht: onbekend
Tekstaanpassingen: Abdulwadûd]

woensdag 23 mei 2007

Werelderfgoedlijst

"Werelderfgoedlijst is te Westers". Zo luidt de kop van een Teletekst bericht van gisteren (klik op de thumbnail links om dit bericht te kunnen lezen). Ik denk gelijk aan de Kaäba als optie (misschien door de vorm van het Teletekst bericht :-) maar bij het lezen van een artikel over deze lijst laat ik dat idee direct varen, want "Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en" hou je vast "eigendom van de hele wereld" [meer...] De Kaäba eigendom van de hele wereld? Nou, liever niet.

Blij ben ik wanneer ik zie dat als no. 148 op de Werelderfgoedlijst het oude centrum van Jeruzalem staat. "As a holy city for Judaism, Christianity and Islam, Jerusalem has always been of great symbolic importance." Hear hear! Alleen landen die de Overeenkomst voor het Werelderfgoed hebben ondertekend, kunnen nominaties indienen. Het is Jordanië die het in 1981 heeft genomineerd. De inschrijving op de Werelderfgoedlijst vindt een jaar later plaats. Wat zegt het World Heritage Centre hierover?
"The site of Jerusalem was nominated in 1981 by Jordan, it being agreed at the time that inscription should in no way be regarded as a means for registering political or sovereignty claims by any State. Its subsequent inscription on the List of World Heritage in Danger in 1982 was a recognition by the Committee of the danger to religious properties, threats of destruction following uncontrolled urban development and of the general deterioration of the state of conservation of the city’s monuments due to the disastrous impact of tourism and to lack of maintenance."
UPDATE D.D. 25 APRIL 2013: Bovenstaand citaat is van jaren geleden. Destijds was de informatie zeer uitgebreid web.archive.org/web/20070517064441/http://whc.unesco.org/en/list/148 maar inmiddels zijn er een aantal alinea's verdwenen whc.unesco.org/en/list/148

Nou, ik weet nog wel meer oorzaken te noemen die het oude centrum van Jeruzalem bedreigen. De staat van het oude centrum (pun intended!) ligt niet alleen aan "ongecontroleerde stadsontwikkeling, toerisme en gebrek aan onderhoud". Wat te denken van de letterlijke ondermijning, door Israelische bedrijven, van het Heilige Gebied waarvan de Al-Aqsa moskee deel uitmaakt? Of schaart het WHC deze ondermijning ook onder die "uncontrolled urban development"?

Hoe dan ook, het is goed dat het oude centrum van Jeruzalem op die lijst staat. En, met al zijn historische waarde voor drie grote wereldreligies (christendom, islam, jodendom) kan het eigendom van de hele wereld genoemd worden. Al denkt niet iedereen daar zo over :-)

www.noblesanctuary.com

zaterdag 19 mei 2007

Woord met voorbedachte Rade

Bekeringsdrift. Door mijn enthousiasme over islam hebben mensen de indruk dat ik zieltjes wil winnen. Niets is minder waar. In principe preek ik op mijn eigen weblog voor eigen parochie maar ben uiteraard wel blij wanneer niet-moslims er kennis van nemen. Mijn deelname aan Religie.blog.nl als columnist brengt mij wat dichterbij 'de ander'. Confronterend en leerzaam. Amusant ook wel, omdat refo's (een moderne term voor  protestantse gristenen, zo heb ik geleerd) en hardcore roomsen elk op hun eigen manier mij de dwaasheid van mijn keuze voor islam willen laten inzien. Vaak wordt met mij een gesprek over het Woord aangegaan met het oogmerk mij te bekeren. Maar toch, als mijn gesprekspartners op de hoogte zijn van mijn religie, en ik van die van mijn gesprekspartners, is het prima toeven in dit gebied van tegenstellingen.

Zo'n vraag bijvoorbeeld over de negenennegentig Schone Namen van Allah zoals gesteld door Maarten Nota ten behoeve van een kort interview in de EO televisiegids Visie voor de rubriek IJgenweis, past binnen die bekeringsdrift van refo's. Niets mis mee, laat ze maar. Mijn uitleg over de 99 Schone Namen van Allah, doet Nota de volgende vraag stellen:
"Eén van de namen die er niet tussen zit, heb ik mij ooit eens laten vertellen, is ‘Vader’ hè, één van de negenennegentig namen. Mis je dat ook, of niet?"
‘t Is maar een grote boef, die Nota… Als antwoord wil ik graag een verhandeling houden met soera Al-Ikhlaas als uitgangspunt ("Hij is niet verwekt, noch heeft Hij verwekt, en Hij is niets of niemand in enig opzicht gelijk" 112:3-4). Maar voor zo’n korte rubriek [rubriek "IJgenweis" van EO Visie] is dat wat teveel van het goede en ik antwoord daarom als volgt:
"Nee, ik heb daar nog nooit zo over nagedacht. Weet je, die negenennegentig Namen die zijn compleet. Daar hoort een naam als ‘Vader’ niet bij, dus nee, ik mis die naam zeker niet."

Religieuze teksten staan vast voor gelovigen. Bijbelteksten voor christenen. Koranteksten voor moslims. Torahteksten voor joden. Het gaat er om hoe deze teksten worden uitgelegd, zonder de grenzen van het geloof te overschrijden. Je hoeft niet direct op de schoot van de ander te kruipen om (biologisch-dynamisch) begrip te kweken. Of om kopjes te geven. Aan zo'n bijbeltekst als gisteren gepubliceerd op een Teletekstpagina van de EO (pagina 345, klik op afbeelding voor groot formaat) neem ik geen aanstoot. "Als iemand de Heer niet liefheeft - hij zij vervloekt!" zo staat er te lezen. Wanneer dan in de uitleg wordt gerefereerd aan 'de Heer Jezus' doet mij dat niet veel, want het is nu eenmaal de overtuiging van christenen dat Jezus God is. Verbaasd ben ik wel wanneer in de uitleg wordt gesproken over een bevrijding van Gods oordeel. "Alleen wanneer we de Heer Jezus liefhebben, zijn wij bevrijd van Gods oordeel" staat er letterlijk. Hier wordt het Laatste Oordeel van God benaderd alsof het iets is waar je onder uit kan komen.

Beste lezer, NIEMAND kan aan het Laatste Oordeel van dè God ontkomen. Al heb je Hem lief of niet, op de Dag zal Hij over jou Zijn oordeel vellen. Dat oordeel kun je incha Allah beïnvloeden door (te proberen) je gedrag in overeenstemming te brengen met de Goddelijke wil. En da's ècht niet eng, hoor...

[Marco Nota in het IJgenweis interview] Als ik de islam een beetje begrijp, moet je vooral veel presteren om in de gunst van Allah te komen. Maar stel, dat u te weinig goeds gedaan hebt?
[Abdulwadûd Louws] Het is aan Allah om te beoordelen of ik aan het einde van mijn leven genoeg heb gedaan. Je kunt niet meer doen dan je best, en natuurlijk maak je fouten. Ik ben geen heilige, of zo. Gelukkig heeft Allah in een heilige overlevering gezegd dat op de Dag des Oordeels zijn genade zal zegevieren over zijn wraak. Dat zijn erg troostende woorden voor mij.

Dat EO Visie, ondanks mijn uitdrukkelijk verzoek aan Marco Nota, heeft verzuimd in deze [bovenstaande]  alinea verbeteringen aan te brengen, zal liggen in de misvatting dat Allah ‘iemand’ anders is dan God. Het bezittelijk voornaamwoord 'zijn' moet met betrekking tot Allah met een Hoofdletter geschreven worden, zoals christenen dat ook gewend zijn te doen wanneer zij over God en Zijn schepping schrijven. Ach, het zij hen vergeven :-)

Ahmed in zijn element (voetbaltoernooi!)

De competitie is al ten einde, maar traditiegetrouw wordt het voetbalseizoen afgesloten met xc3xa9xc3xa9n of meer toernooien. AZC F2 heeft met mijn Ahmed als keeper een prima seizoen gespeeld, helaas zijn de resultaten tegengevallen.

Zo’n toernooi als vandaag geeft dan de gelegenheid om toch nog iets van het seizoen te maken. Mash’Allah, uiteindelijk zijn ze in hun poule derde geworden en hebben ze naast het traditionele vaantje ook een beker mogen meenemen die in toerbeurt bij alle spelertjes thuis boven de open haard mag pronken. Leuk om te zien hoe Ahmed tussen de wedstrijden door, de natuurlijke houding van rust aanneemt. De linkervoet gelegen onder het achterwerk en de tenen van de rechtervoet wijzen naar voren.

Precies hoe je zit op je gebedskleed wanneer je tijdens het gebed de geloofsgetuigenis uitspreekt:

Mecca Masjid, Hyderabad, India – de achtergronden bij een Teletekst bericht


Naast een gebedshuis blijkt de Mecca Masjid ook een toeristische trekpleister van de eerste orde, getuige deze vakantievideo die ik heb gevonden op video upload service Vimeo.com (inclusief de onvermijdelijke duiven, overgevlogen vanuit de Dam?).

Googelend met zoekterm ‘Hyderabad’ kom je bijna alleen toeristische websites tegen. Neem nu deze webpagina van 7wondersofhyderabad.com met een alleraardigste 3D foto van Mecca Masjid. Bijna overal kom ik hetzelfde verhaal tegen over ene Mohammad Quli Qutub Shah die de bouw in 1617 is begonnen en wetenswaardigheden als de volgende.
The name of the mosque has an interesting short story behind it. It is believed that some bricks were brought from Mecca and inserted in the walls of its main arch. Hence it came to be known as Mecca Masjid. There are fifteen arches that support the hall of the mosque. Three walls of the great hall have five arches each. This huge hall is 75 feet high, 220 feet wide and 180 feet long. No wonder it can accommodate about 10,000 people at a time during worship. It is said that about 8000 workers had been employed to construct this grand mosque. The mosque took 77 years to be completed. [Hyderabad.org.uk]
Even later kom ik op de website van een Japanse universiteit een webpagina tegen die warempel een kijkje neemt IN de moskee (tot dan toe ben ik alleen van die ansichtkaarten tegengekomen, toeristische taferelen met dito info waarvan ik niet veel wijzer wordt). Een heel basic plattegrondje en wat vage foto’s geven een idee hoe het er van binnen uitziet, kijk maar.

Spreekt het Teletekst-bericht nog over een bom die afgaat TIJDENS het vrijdagmiddaggebed, het Reformatorisch Dagblad heeft het over een bom die ontploft NA AFLOOP van de vrijdagmiddagdienst. Ach, neem alles in het nieuws maar met een korrel zout, dan ligt het niet zwaar op de maag. Wat mij pas echt interesseert, zijn de gelovigen die de moskee die vrijdagmiddag hebben bezocht, de preek waarnaar ze hebben geluisterd, de schok die ze hebben gevoeld en beleefd, tijdens of na het vrijdagmiddaggebed.

Dan nog maar even zoeken op YouTube met de zoektermen Hyderabad, Mecca en Masjid. Eén van de resultaten is een vakantievideo van ene 'herostreet8', een video die heeft wat ik zoek. www.youtube.com/watch?v=VzYdNOfjvoQ Zo maar wat beelden van de moskee terwijl het oproep tot het gebed klinkt en in de verte wéér die duiven die hun rondjes vliegen (hoe zit dat met die vrijdagmiddagdrukte wanneer de biddende menigte tot buiten reikt, kun je dan wel met goed fatsoen je gebedskleedje uitspreiden op een stevige laag duivenpxxp?). Anyway, de toerist 'herostreet8' staat met zijn camera bij de poort van het moskeeterrein. Hij nadert maar blijft net buiten het Mecca Masjid territorium. Aan het eind van het korte filmpje (48 seconden) draait de camera naar links en toont ambulante verkopers en een meisje dat de toerist met grote ogen aanstaart. Een vredig tafereel. Net stilte voor de storm:
UPDATE 20 MEI 2007 Op Religie.blog.nl is er inmiddels ook aandacht aan besteed. De tekst, overgenomen uit De Volkskrant, voegt niet meer toe aan wat ik al heb gelezen over de aanslag. religie.blog.nl/mondiaal/2007/05/20/bomaanslag-in-indiase-moskee-eist-13-levens

Echter, de foto (zie afbeelding rechts) die het citaat op Religie.blog.nl illustreert, raakt mijn hart. De beschrijving van de foto "Huilende moeder na bomaanslag" en de bestandsnaam zeggen weinig over de herkomst, behalve dan dat het afkomstig lijkt te zijn van Flickr.com, een online photo management and sharing application. Op het moment van het plaatsen van deze update heeft Flickr.com al meer dan 30.000 foto’s met de tag ‘Hyderabad’ www.flickr.com/search/?q=hyderabad Neem eens een kijkje!

Inmiddels zijn er op diverse video upload services reportages geplaatst van de gevolgen van deze aanslag op de Mecca Masjid van Hyderabad. Hier een greep uit het aanbod:

donderdag 17 mei 2007

Hemelvaartsdag

Ook moslims kennen een hemelvaartsdag, of beter gezegd een -nacht. Deze nacht van de hemelvaart van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) was in de nacht van de 26e op de 27e dag van de maand rajab in het jaar 621, een jaar vóór het begin van de islamitische jaartelling. In het huidige jaar 2009 valt 27 rajab in de tweede helft van juli, incha Allah.

Hieronder volgt een ‘verslag’ van deze hemelvaart en wat er daar omheen gebeurde (uit de overleveringen) + een uitleg van wat die hemelvaart nu precies betekent voor de moslims (afkomstig uit een lezing van imam Abdulwahid van Bommel). Veel leesplezier!


De hemelvaart:

AL-ISRAA’ & AL-MI’RAJ uit Sahih Moeslim,
Kitaab Al-Imaan, hoofdstuk 75:

Mohammed (vzmh) is op een nacht aan het slapen in de heilige Moskee te Mekka. Dan wordt hij gewekt en Al-Buraq (dat komt van ‘barq’, wat ‘bliksem’ betekent) wordt hem gebracht: een groot en wit dier, groter dan een ezel maar kleiner dan een muilezel, die zijn hoef in één stap aan de rand van het gezichtsveld kan brengen. Mohammed (vzmh) bestijgt het ros en wordt met bliksemsnelheid naar de Verre Moskee te Jeruzalem gebracht, alwaar hij twee rakaat bidt:Bij het verlaten van de moskee ontmoet hij de engel Djibriel (Gabriël), die hem wijn en melk brengt, Mohammed (vzmh) kiest voor de melk. Djibriel zegt: “Jij hebt een natuurlijke keuze gemaakt (“Agtarta-l-fitra”) VOETNOOT.

EERSTE HEMEL

Dan brengt Djibriel Mohammed (vzmh) naar de poort van de eerste hemel en vraagt om toegang.
“Wie ben je?”
“Djibriel.”
“Wie heb je daar bij je?”
“Mohammed.”
“Is hij ontboden?”
“Hij is inderdaad ontboden.”
De poort gaat open en Mohammed (vzmh) wordt verwelkomd door een man, gezeten tussen een menigte aan zijn rechterzijde en een menigte aan zijn linkerzijde. Kijkt hij naar rechts, dan lacht hij. Kijkt hij naar links, dan huilt hij. Het is Adam en de menigten zijn zijn afstammelingen. Rechts van hem hen die naar het Paradijs zullen gaan. Links van hem hen die naar de hel zullen gaan. Adam bidt voor het welzijn van Mohammed (vzmh).

TWEEDE HEMEL

Dan brengt Djibriel Mohammed (vzmh) naar de poort van de tweede hemel en vraagt om toegang.
“Wie ben je?”
“Djibriel.”
“Wie heb je daar bij je?”
“Mohammed.”
“Is hij ontboden?”
“Hij is inderdaad ontboden.”
De poort gaat open en Mohammed (vzmh) wordt verwelkomd door Isa (jezus) en Yahja (Johannes). Isa en Yahja bidden voor het welzijn van Mohammed (vzmh).

DERDE HEMEL

Dan brengt Djibriel Mohammed (vzmh) naar de poort van de derde hemel en vraagt om toegang.
“Wie ben je?”
“Djibriel.”
“Wie heb je daar bij je?”
“Mohammed.”
“Is hij ontboden?
“Hij is inderdaad ontboden.”
De poort gaat open en Mohammed (vzmh) wordt verwelkomd door Yoesoef, hem werd geschonken de helft van (alle) schoonheid. Yoesoef bidt voor het welzijn van Mohammed (vzmh).

VIERDE HEMEL

Dan brengt Djibriel Mohammed (vzmh) naar de poort van de vierde hemel en vraagt om toegang.
“Wie ben je?”
“Djibriel.”
“Wie heb je daar bij je?”
“Mohammed.”
“Is hij ontboden?”
“Hij is inderdaad ontboden.”
De poort gaat open en Mohammed (vzmh) wordt verwelkomd door Idries, waarover Allah, de Verhevene en Glorieuze, heeft gezegd ‘En Wij verhieven hem tot een hoge plaats’ 19:57. Idries bidt voor het welzijn van Mohammed (vzmh).

VIJFDE HEMEL

Dan brengt Djibriel Mohammed (vzmh) naar de poort van de vijfde hemel en vraagt om toegang.
“Wie ben je?”
“Djibriel.”
“Wie heb je daar bij je?”
“Mohammed.”
“Is hij ontboden?”
“Hij is inderdaad ontboden.”
De poort gaat open en Mohammed (vzmh) wordt verwelkomd door Haroen. Haroen bidt voor het welzijn van Mohammed (vzmh).

ZESDE HEMEL

Dan brengt Djibriel Mohammed (vzmh) naar de poort van de zesde hemel en vraagt om toegang.
“Wie ben je?”
“Djibriel.”
“Wie heb je daar bij je?”
“Mohammed.”
“Is hij ontboden?”
“Hij is inderdaad ontboden.”
De poort gaat open en Mohammed (vzmh) wordt verwelkomd door Moussa (Mozes). Moussa bidt voor het welzijn van Mohammed (vzmh).

ZEVENDE HEMEL

Dan brengt Djibriel Mohammed (vzmh) naar de poort van de zevende hemel en vraagt om toegang.
“Wie ben je?”
“Djibriel.”
“Wie heb je daar bij je?”
“Mohammed.”
“Is hij ontboden?”
“Hij is inderdaad ontboden.”
De poort gaat open en Mohammed (vzmh) wordt verwelkomd door Ibrahim (Abraham), leunend tegen de Bait-oel-Ma’moer, die elke dag door zeventigduizend engelen bezocht wordt.

De commentator Mahmoud Matraji beschrijft
de Bait-oel-Ma’moer als “Het spirituele prototype van de Ka’aba”

Dan wordt Mohammed (vzmh) meegenomen naar de Sidrat-oel-Muntahaa, haar bladeren zijn zo groot als olifantenoren en haar vruchten zo groot als enorme aardewerken vaten VOETNOOT.


MOUSSA ADVISEERT MOHAMMED BIJ ‘ONDERHANDELINGEN’ OVER HET AANTAL VERPLICHTE GEBEDEN PER DAG:


Dan krijgt Mohammed (vzmh) geopenbaard door Allah dat vijftig gebeden per dag verplicht zijn. Mohammed (vzmh) keert terug naar Moussa, die hem vraagt wat zijn Heer zijn volk heeft opgelegd. “Vijftig gebeden”, zegt hij.

Moussa zegt: “Keer terug naar uw Heer en vraag om vermindering, want jouw gemeenschap zal zo’n zware last niet kunnen dragen, zoals ik ook de kinderen van Israa’iel op de proef heb gesteld.”

Mohammed (vzmh) gaat terug naar zijn Heer en vraagt Hem om vermindering van de last. De gebeden worden verminderd met vijf. Mohammed (vzmh) keert terug naar Moussa en zegt hem: “De gebeden zijn verminderd met vijf.”

Moussa zegt: “Waarlijk, jouw gemeenschap zal zo’n zware last niet kunnen dragen. Keer terug naar uw Heer en vraag om vermindering.”

Mohammed (vzmh) blijft zo heen en weer gaan tussen de Heer, de Gezegende en Verhevene, en Moussa, tot Hij verklaart: “Vijf gebeden per dag zijn verplicht. Oh, Mohammed, elk gebed wordt gerekend als tien gebeden, dat maakt dus vijftig gebeden. Hij die zich een goede daad voorneemt en het niet ten uitvoer brengt, hem zal één goede daad worden aangerekend. Voert hij het wel uit, hem zal tien goede daden worden aangerekend. Echter, hij die zich een slechte daad voorneemt en het niet uitvoert, hem zal het niet worden aangerekend. Voert hij het wel uit, hem zal één slechte daad worden aangerekend.”

___________________________


Abdulwahid van Bommel:

Bij de beschrijving van de Israa’ wordt er geknaagd aan ons plaats- en tijdsbegrip. Wij zijn gewend om de auto te nemen. Of de tram. De trein. Het vliegtuig. We schieten mil-jar-den-verslindende raketten de lucht in. We plaatsen satellieten hoog boven de aarde, zodat we internationaal porno kunnen uitzenden, of elkaar kunnen bespioneren.

Maar die reis van Mohammed (vzmh) op al-Buraq gaat ons boven de pet. Laat staan de Mi’raj die daar op volgt! Mohammed (vzmh) komt terug van de reis door de nacht (en de hemelenvaart) en doet er verslag van aan de Mekkanen. Dan gaan die helemaal door het lint.

“Die van jou is geflipt”, zeggen ze tegen Aboe Bakr.

“Hoe kan hij nou zo’n reis hebben gemaakt, in één nacht?”

“Heeft Mohammed gezegd, dat hij die reis heeft gemaakt?” vraagt Aboe Bakr.

“Ja”, is het antwoord.

“Dan is het waar”, zegt Aboe Bakr.

Vanaf toen stond Aboe Bakr bekend als As-Siddiq, de Onderschrijver van de Waarheid. De Israa’ en de Mi’raj begrijpen, kun je alleen met je iman, je geloofsbeleving. Je gewone verstand kan zoiets groots en overdonderends niet bevatten. Net zoals een goudschaaltje het gewicht van een dertigtonner niet aan kan.


DE SALAAT IS DE MI’RAJ VOOR DE MOSLIM(A)


Voor de moslim(a) is de salaat, het gebed, zijn of haar mi’raj – een hemelvaart die vijf keer per dag wordt ondernomen. Naarmate de voorbereiding met meer concentratie wordt verricht wordt je rustiger (de rituele wassing/woedoe = koelte = kalmte). Dan ga je pas de salaat verrichten. Na het uitspreken van de takbier “Allahu Akbar” sta je voor Allah en begint je mi’raj. Zo’n miraj helpt de mens bij het verleggen van de grenzen van zijn vermogen – en dan bedoel ik niet de grenzen van halal en haram. Het groepje moslim-ouders dat geen sjoege had van hoe een lagere school te runnen en hier toch “zo maar” een islamitische basisschool wist op te richten, heeft duidelijk de grenzen van zijn vermogen verlegd.


Tot zover het fragment uit de genoemde lezing over de Grote Jihad.
Klik hier voor het complete verslag.

dinsdag 15 mei 2007

(Zoeken naar) levensonderhoud

Gisteren heb ik weer mijn traditionele wekelijkse gang naar Nijmegen, de stad waar mijn reïntegratiebureau gehuisvest is, hervat. Uiteraard heb ik de afgelopen weken niet stil gezeten en arriveer ik op het bureau met een stapel ‘huiswerk’, oefeningen uit het inmiddels laatste hoofdstuk van het werkboek waarvan in de eerste fase van reïntegratie, de inventarisatie, gebruik wordt gemaakt.

KEUZES MAKEN
Deze oefeningen helpen mij bij de inventarisatie van mijn multifunctionele vaardigheden en wensen qua werk(omgeving). Middels Logikwiz-achtige schema’s kan ik deze vaardigheden en wensen lètterlijk op een rijtje te zetten. Het zit ‘m niet zo zeer in de uitkomst (doorgaans een bevestiging van wat wat ik allang weet) maar in  de manier waarop de inventarisatie plaats vind. Constant moet ik keuzes maken en zaken aankruisen. Door mijn vaardigheden en wensen in zo’n mal te gieten, worden zaken duidelijker en kan ik mij straks beter presenteren tegenover bijvoorbeeld een sollicitatiecommissie.

MIJN COCON BREEKT OPEN
Mash’Allah! Jarenlang is mijn wereldje betrekkelijk klein geweest. Maar die regelmatige gang naar Nijmegen breekt mijn cocon wat open. Nee, het is nog zeker geen "Abdulwadûd gaat de wijde wereld in". One step at a time, Abdul! Mijn inventarisatie-fase is bijna afgesloten. Het zal je niet verbazen dat zaken als schriftelijke communicatie, woordvoerder zijn, voorlichting, onderzoeken en interviewen deel uit maken van de zaken die ik op een rijtje heb gezet. Maar dan…

VERRASSING!
In mijn toptien van vaardigheden staat ook "musiceren". Nu niet echt een vaardigheid die te rijmen valt met een baan (of ik zou beroepsmusicus moeten worden :-). In niet-chronologische volgorde heb ik mij in het (verre) verleden bekwaamd, of proberen te bekwamen, in het bespelen van 
 1. de blokfluit (i.h.k.v. Algemene Muzikale Vorming)
 2. piano (járenlang)
 3. gitaar (mijn gitaarheld wàs John Williams van de groep Sky, mijn gitaarheld van nú is de Togolees Barthelemy Attisso van de Senegalese groep Orchestra Baobab)
 4. djembé
 5. saz (Turkse luit)
 6. alt-balalaïka (bij het Rotterdamse muziek/dans-ensemble Kalinka, het instrument heb ik destijds zèlf in Londen gekocht)
Dit overzicht geeft in ieder geval mijn belangstelling voor andere culturen aan. En dàt is nou weer wèl van belang in sommige werkkringen…

YAA ALLAH
Oh Allah, mijn Onderhouder. Maak dat ik binnenkort mijn plek vind op een werkvloer waar het goed toeven en goed werken is. Maak dat ik op die manier weer zèlf voor het levensonderhoud van mijn gezin en mij kan zorgen, zonder afhankelijk te zijn van een uitkering. Amien.

Hij is het, Die de nacht voor u heeft gesteld opdat gij er in moogt rusten en de dag vol van licht. Voorzeker, daarin zijn tekenen voor een volk, dat luistert. Soera Jonas, 10:67

En hebben Wij de nacht niet als een mantel gemaakt? En hebben Wij de dag niet voor (het zoeken naar) levensonderhoud gemaakt? Soera Het Nieuws, 78:10-11

maandag 14 mei 2007

Abdulwadûd is blij met mensen die grenzen van het geloof bewaken (mijn vierde column voor Religie.blog.nl)

Mash’Allah! De plaatsing van mijn vierde column, vanochtend om 09.39 uur, op Religie.blog.nl is een feit.
Alhamdulillahi Rabbil ‘Aalamien…

religie.blog.nl/columns/2007/05
/14/abdulwad-d-is-blij-met-mensen-die-grenzen-van-het-geloof-bewaken

Weet je wat ik nu zo prachtig vind van ons land? Dat mensen vol overtuiging, vanuit die overtuiging éénmaal per week hun website onbereikbaar maken.

Zoals inmiddels duidelijk moge zijn, ben ik geen christen (wat heet :-)) maar het feit dat de medewerkers van een krant als het Reformatorisch Dagblad de vrijheid nemen om des zondags hun internetdeuren te sluiten, heeft mijn respect. Als je op wat zij beschouwen als de Dag des Heren hun website probeert te bereiken, word je doorgelinkt naar deze webpagina met daarop een bericht van de hoofdredactie van deze krant, waarin wordt uitgelegd waarom de site die dag "niet wordt geactualiseerd". Daar werken mensen die de grenzen van hun geloof bewaken, zoals moslims ook (zouden moeten) doen.

Dit is Voor jou jouw religie, voor mij de mijne in optima forma, zonder 'de anderen' nu direct als ongelovigen te bestempelen. En reken maar van yes dat we, over die grenzen heen en zonder visumplicht, bij elkaar over de vloer kunnen komen en dan, ondanks de overeenkomsten die er zeker zijn, géén zaken in het eigen geloof stoppen die daar niet thuis horen, zaken die daar haaks op staan bijvoorbeeld. Zo leren we elkaar pas ècht kennen, en daar heeft de Almachtige ons toch voor gemaakt.

Oké, één minpuntje dan. Jammer dat zo op zondag de vrije nieuwsgaring in het geding komt. Maar hé! Voor vrijheid moet je offers brengen, toch?

________________________________

Lees in dit verband ook mijn stukje De grenzen van het geloof,
gepubliceerd op mijn weblog d.d. vrijdag 11 mei jl.

Doa & Zikr

zondag 13 mei 2007

(Schoon)moederdag

Het is al weer eventjes geleden dat mijn schoonmoeder, Yaay Booy, is overleden (zie de logcategorie In Memoriam). Pas nu heb ik mij er toe kunnen zetten om voor de eerste keer, sinds haar overlijden, weer de beelden te bekijken die jaren geleden (2002) zijn gemaakt van Yaay Booy en mij, terwijl ik een ontbijt nuttig dat door haar is bereid. Yaay Booy, ik mis je!

(op de foto van L naar R: Yaay Booy, Ahmed en ik)

vrijdag 11 mei 2007

Slecht de taalbarrière!

"Slecht de taalbarrière!"
Zo’n oproep bereikt de doelgroep moeilijk, wanneer deze het niet kan lezen.
Toch doe ik een poging…

Laatst ben ik mij wezenloos geschrokken toen een aan astma lijdende Marokkaanse vrouw op leeftijd het volgende zei over haar Seretide discus (zie foto rechts). "Er niets in zit. Alleen voor leren goed ademen." Ja en amien zeggen wanneer je huisarts een verhaal houdt over wat hij zojuist heeft voorgeschreven terwijl je er niets van begrijpt? Dat kan je je leven kosten, zeg ik je!

Léér die Nederlandse taal, kan het niet bij een taal- of inburgeringscursus, vraag dan iemand in je directe omgeving of die iets voor je kan betekenen. Zorg goed voor je lijf. "En wanneer ik ziek ben, is het Hij Die me geneest" 26:80. Uiteraard. Maar draag wel zèlf je steentje bij, laat niet alles aan Hem over. Yàlla Yàlla Bay Sa Tool. Allah helpt alleen hen die zichzelf helpen.

Fataaya

De grenzen van het geloof

In deze tijd waarin
 • islam-apologeten wel heel erg ver gaan om de buitenwacht te plezieren (woorden als "Dus je mag me ook christen noemen", geschreven door een moslim in de reactieruimte onderaan mijn eerste column voor Religie.blog.nl is wel het tòppunt) en
 • islam-fanatici juist het tegenovergestelde doen (gisteren haalde een ‘goed’ voorbeeld weer de pers)
 is het goed om stil te staan bij de grenzen van het geloof, die zij juist overschrijden.

Oké, wat die grenzen zijn, daar bestaat wel eens een verschil van mening over. Maar er zijn altijd wel zaken waar iedereen het over eens is, waarbij het knip en klaar gaat om bidah (een toevoeging aan het geloof) of shirk (afgoderij, deelgenoten aan Allah toekennen). Zeer actueel deze dagen! Daarom is het goed om als moslims de gevaren te onderkennen en onze bronnen te raadplegen, de ahadith (overleveringen) in het geval van dit artikel. Niet om je te verschansen in je geloof en je van daaruit te weren tegen de "boze buitenwereld". Nee, lezing van onderstaande hadith doet je incha Allah beseffen dat je met Hem te maken krijgt, wanneer je islamperken te buiten gaat.
HADITH NO. 5 uit An-Nawawî’s fameuze verzameling van veertig hadith (mash’Allah, mijn exemplaar van het boekje ligt helemaal uit elkaar, zo vaak heb ik het al gelezen en geraadpleegd – zie foto hierboven):


عَن اُمِّ المُ مِنِينَ اُمِّ عَبْدِ اللهِ عَاءِشَةَ رَصِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

< مَنْ اَحْدَثَ فِي اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ >

رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ

< مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنا فَهُوَ رَدٌّ >


Luister naar hadith no. 5: islamicity.com/audio/ra190/h5.ram (RealPlayer)

Nu volgt de uitspraak van deze hadith zoals in het Nederlands, maar…
 • ‘th’ zoals in het Engels,
 • ‘z‘ idem maar zachter en
 • ‘s‘ als een s maar ‘zwaarder’
‘An oemm-il-moe-minien(a), Oemmi ‘Abdillâh(i) ‘Aa-isjata radiyallâhoe ‘anhaa, qaalat:
"Qaala rasoeloellâh sallallâhoe ‘alaïhi wa sallam(a):
"Man ahdatha fie amrinaa haza, maa laïsa minh(oe), fa hoewa radd(oen)""
Rawaahoe-l-Boegaarieyyoe wa Moeslim(oen), wa fie riwaayatil-li Moeslim(in):
"Man ‘amila ‘ammalan, laïsa ‘alaïhi amroenaa, fa hoewa radd(oen)"


Dit is de vertaling (met voetnoten) zoals gepubliceerd in
de Nederlandse editie van An-Nawawî’s Veertig Hadith (uitgeverij Oase):
De moeder der gelovigen Oemm ‘Abdallah ‘Â′isja¹ (Allâh’s welbehagen zij met haar) heeft gezegd: "De boodschapper van Allâh (Allâh’s zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd:
"Wie aan deze zaak van ons (de Islâm) iets toevoegt, wat er niet bij hoort, zal daar zelf de gevolgen van ondervinden²"."
Overgeleverd door Bochâri en Moslim. Bij één versie van Moslim staat:
"Wie iets doet wat niet in overeenstemming is met onze zaak, zal daar zelf de gevolgen van ondervinden."

¹Zij was één van de meest geliefde vrouwen van de profeet en heeft vele overleveringen op haar naam staan. Zij werd in haar tijd als een autoriteit beschouwd voor wat betreft de kennis van de Islâm. De titel ‘moeder der gelovigen’ wordt voor alle vrouwen van de profeet gebruikt.
²Dat wil zeggen: die daad zal niet geaccepteerd worden door Allâh en overeenkomstig beoordeeld worden.

donderdag 10 mei 2007

De moslimwitz (XV) Abou Diallo, de stadsgek

Hij heeft nauwelijks spraakvermogen maar laat vaak van zich horen. Abou Diallo. Gezien zijn geestelijke vermogens is hij niet verplicht zich te houden aan de vijf dagelijkse gebeden (salaat). Toch houdt hij zich aan deze tweede pilaar van islam en bezoekt regelmatig de jàkka, de buurtmoskee. Zelfs vrijdag gaat hij, gekleed in zijn mooiste boubou en geurend naar cuuraay, naar de jumaa, de grote moskee waar de vrijmiddagpreek wordt gehouden. Maar er zit hem iets niet lekker.

Ondanks Abou’s gebeden en lofprijzingen geeft Allah hem geen geld. Abou blijft arm. Nee, neem dan die Europeanen, bij het wakker worden, zeggen ze Hem geen dank maar vloeken dat het een lieve lust is - en tòch krijgen ze wat ze willen – aldus is de overtuiging van Abou.

Op een dag vind hij het genoeg. Hij ‘schrijft’ op zijn manier een brief aan Allah om zijn beklag te doen. Het is vrijdag en hij neemt de brief mee naar de jumaa. Abou weet dat wanneer overledenen worden begraven, zij in Allah’s ‘handen’ zijn. Graven worden altijd na de vrijdagmiddagpreek bezocht. Na de dienst volgt Abou de gelovigen naar de begraafplaats, maar draagt daar geen soera’s op aan de zielen van hen die daar rusten. Nee, hij pakt een lepel, graaft een gat en bestelt zijn brief ter aarde. Per express post naar Allah!

Stomverbaasd aanschouwen de gelovigen het tafereel en barsten in lachen uit wanneer Abou hen vraagt om voor de brief te bidden. Toch hebben de omstanders medelijden met hem en reciteren daarom enkele malen soera Al-Ikhlaas. Abou is gerustgesteld, de brief ter aarde besteld. Incha Allah krijgt Abou waar hij om vraagt.

dinsdag 8 mei 2007

Snoepjes

De periode tussen mijn huwelijk met Ndoya en haar overkomst naar Nederland (met Yande en Ahmed) heeft ruim anderhalf jaar geduurd. Na mijn huwelijk (8 mei 1997) ben ik nog twee keer op bezoek geweest, de ene keer vlak voor en na de geboorte van Ahmed (januari 1998), de andere keer in mei 1998. Yande vindt mij in die tijd eng (het ‘witte piet’ effect zeg maar :-) maar daar komt langzamerhand verandering in. Zeker wanneer ik haar regelmatig een zak snoep stuur. Bij ontvangst mag niemand aan het pakje komen. Ze neemt het mee naar Mame Birama (opa Birama), neemt daar wat snoepjes uit het zakje en geeft de rest aan hem (in bewaring).

Acht mei beweging

In het dagelijks leven zijn er anekdotes die met enige regelmaat terugkomen. Zo ook op dit weblog: de anekdote Acht mei beweging bijvoorbeeld. Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het huwelijk van Ndoya en mij (vandaag, mash’Allah) gaat de volgende anekdote opnieuw in herhaling op mijn weblog.


Tien jaar geleden was het op acht mei islamitisch nieuwjaar en tevens de dag waarop ik met Ndoya trouwde.

RUFISQUE SENEGAL TIEN JAAR GELEDEN ‘S OCHTENDS VROEG
Ik word wakker in het huis van Matar Niang, een oom van Ndoya. De oproep tot het ochtendgebed klinkt reeds van diverse kanten. Zoals in de voorafgaande ochtenden, sinds mijn aankomst in Senegal, bezoek ik met oom Matar de moskee aan de Rue Ousmane Socé Diop in de wijk Thiokho voor het ochtendgebed. De Wazifa, die wordt voorgedragen na het gebed, raakt me dieper dan normaal: mash’Allah, wat een mooie manier om Allah te gedenken tot de opkomst van de zon (via onderstaande player kun je luisteren naar de Wazifa, een verzameling zikr, tasbieh en salawat voorafgegaan door soera Al-Fatihah).

UPDATE D.D. 20 JANUARI 2013:
via deze webpagina kun je naar de Wazifa luisteren >
archive.org/details/Wazifa

HUWELIJK ZONDER BRUID EN BRUIDEGOM
De huwelijksvoltrekking vindt later op de dag, na het namiddaggebed, plaats in dezelfde moskee. Ik ben verbaasd wanneer de aanwezigheid van Ndoya en mij niet vereist is. Sterker nog: bij zo’n gelegenheid zijn de bruid en bruidegom nooit aanwezig. Hier in Senegal zijn het mannelijke vertegenwoordigers van de familie en hun ‘gevolg’ die tijdens een ceremonie de bruid en bruidegom in de echt verbinden. Pas na hun terugkomst weten Ndoya en ik dat wij zijn getrouwd.
Mijn schoonvader Maguette Birama Sarr ziet dan mijn gouden trouwring en vraagt me wat ik daar mee moet. (Ik weet dan nog niet dat veel moslimmannen geen goud dragen, omdat de profeet Mohammed, vrede zij met hem, dat ook niet deed). Ik leg hem uit dat ik op die manier in Nederland kan laten zien dat ik getrouwd ben. Mame Birama knikt begrijpend en gaat akkoord.

MEDELIJDEN MET DE KERSVERSE BRUID
Reeds een uur na terugkomst van de mannen uit de moskee pak ik mijn bagage uit het huis van Matar Niang. De spullen zijn loodzwaar en met moeite kom ik in beweging. Bepakt en bezakt maak ik een korte wandeling van Niangenne naar Sarrenne om mij bij mijn vrouw Ndoya Sarr te voegen. Gegniffel, gelach en rake opmerkingen zijn mijn deel. Velen spreken hun medelijden uit met de kersverse bruid. Ik begrijp de opwinding niet en loop gewoon door naar de binnenplaats van Sarrenne waar het inmiddels stampvol is vanwege het huwelijksfeest. Ik probeer mij met mijn bagage een weg te banen tussen de gasten.

Maguette Birama Sarr ligt in een deuk, evenals vele anderen. Blijkt later dat het gebruikelijker is voor een bruidegom om pas vlak voor de huwelijksnacht, wanneer het feest lang en breed voorbij is, zijn bagage mee te nemen :-)

zondag 6 mei 2007

Centraal Comité voor Ex-Moslims?!

Het is zondag en de nieuwsbrief van Allochtonen.web-log.nl valt op mijn virtuele deurmat. Geen humor deze keer, maar wat oud nieuws over een Centraal Comitxc3xa9 voor Ex-Moslims (CCEM) in oprichting. Nou, ze doen hun best maar. "Voor hen hun levenswijze, voor mij de mijne," is mijn motto als moslim. Dat betekent ook dat moslims de grenzen van hun geloof moeten bewaken en niet zaken bij islam gaan betrekken die er niets mee te maken hebben, enkel en alleen om islam een ‘goede pers’ te geven.

Ik vrees met grote vreze dat deze club zich net zoals de Zentralrat der Ex-Muslime zich niet alleen zal inzetten voor de levenswijze van ex-moslims maar ook de aanval zal openen op de levenswijze van ‘de moslims’ in het algemeen, ongeacht de manier waarop zij invulling geven aan hun geloof. Dat de CCEM als adviseur Afshin Ellian heeft, ‘s Neerlands meest rabiate islamhater, voorspelt niet veel goeds… Ik smeek Allah soebhana wa ta’ala dat mijn vrees niet bewaarheid wordt.

Toch nog wat humor tot slot? Nou, in ieder geval iets dat mij deed glimlachen. Het genoemde artikel van Allochtonen.web-log.nl gaat vergezeld van een calligrafie van de shahada (zie afbeelding rechts), de geloofsgetuigenis die iemand uitspreekt wanneer hij moslim wordt. Niet echt toepasselijk of is het juist een manier om commentaar te leveren?

allochtonen.web-log.nl/allochtonen/2007/05/centraal_comit_.html

zaterdag 5 mei 2007

Salaatoul Fatih (II) – l’opuscule Wird Tidiane corrigé

Lees eerst mijn log Salaatoul Fatih (I) van 3 mei jl.

Op basis van enig onderzoek en analyse van de tekst van de Salaatoul Fatih zoals gepubliceerd in het boekje Introduction au Wird Tidiane, en na vergelijking met de Arabische tekst van een andere versie van de Salaatoul Fatih en de audio van de Salaatoul Fatih zoals uitgesproken door serigne Abdoul Aziz Sy ‘Dabaakh’, kom ik nu tot een ten opzichte van het boekje Introduction au Wird Tidiane incha Allah gecorrigeerde versie van de tekst van de Salaatoul Fatih. Dit is de versie zoals die wordt uitgesproken door leden van de tijani moslimbroederschap in Senegal. Bismillah,


اللهُمَّ صَلِّ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ الفَاتِحِ لِمَا اُغلِقَ

وَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاسِرِ الحَقِّ بِالْحَقِّ

وَ الْهادِ اِلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ

وَ عَلى اَلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَ مِقْدَارِهِ الْعَظيمِ

Luister: www.youtube.com/watch?v=bMVdD7Fq8g4UITSPRAAK
Allâhoumma salli ‘alaa sayyidinaa mouhammadin-il-faatihi limaa oughliqa wa-l-khaatimi limaa sabaqa naasiri-l-haqqi bi-l-haqq(i)
Wa-l-haadi ilaa siraatika-l-moustaqiimi wa ‘alaa âlihî haqqa qadrihi wa miqdaarihi-l-‘aziim(i)

kh = als g in het Nederlands ▪ ou = oe ▪ ii = als langaangehouden ie

BETEKENIS
(gebaseerd op de Franse vertaling uit Wird Tidiane)
Oh Allah, zegen onze meester Mohammed – die heeft geopend dat wat gesloten was, die heeft afgesloten dat wat voor hem was, de verdediger van de Waarheid door de Waarheid, de gids naar het rechte pad – alsook zijn familie, omwille van zijn hoge positie en grootsheid

NB : Met de vertaling vanaf "alsook zijn familie…" ben ik niet helemaal tevreden, heb je nog suggesties, stuur me een email een tweet. De uitspraak van het grijsgedrukte ‘âlihî’ behoeft ook enige uitleg: in Introduction au Wird Tidiane worden de korte ‘a’ en de korte ‘i’ beiden verlengd door een verticaal streepje, spreek het dus niet uit als ‘alihi’ maar als ‘aalihii‘. Helaas kan ik dit verticaal streepje niet middels het door mij gebruikte online Arabische toetsenbord van Lexilogos gebruiken. Ook bij de â van "Allâhoumma" ontbreekt dit streepje.

Een blije vlag (maar wel op z’n kant :-)


Men verwacht niets anders in Zutphen:

Wanneer in de Spittaalstraat de driekleuren wapperen, is er altijd één vreemde eend in de bijt: de vlag van Malle Pietje (zie foto hieronder).

Deze hangt altijd op z’n kant. Alsof het de Franse driekleur is, maar dan wel andersom: Rouge Blanc Bleu, in dit geval.

lees ook mijn log Een droevige vlag van gisteren


Bevrijding

"As-Salaam" www.arthafez.com/GALLERY/99NAMESOFALLAH/index.html #5

vrijdag 4 mei 2007

Een droevige vlag


Ahmed komt incha Allah vanmiddag thuis van logeren bij opa en oma, Yande logeert bij een vriendinnetje en Ndoya is aan het werk. Kiné en ik zijn alleen thuis en we besluiten de eendjes te gaan voeren. We lopen door onze straat en Kiné ziet vlaggen halfstok hangen en vraagt of het weer Koninginnedag is.

"Nee, meisje. Jaren geleden, opa was toen drie jaar, kwamen er mensen uit een ander land Nederland binnen. Toen was het oorlog in Nederland, maar ook in vele andere landen. In veel landen zijn toen mensen doodgemaakt. Ook zijn er mensen meegenomen om ze ergens anders dood te maken, negen miljoen mensen in totaal. Vandaag denken we aan die dode mensen maar ook aan andere oorlogen of aan mensen die je kent die al dood zijn. Zo’n vlag hangen ze daarom niet helemaal bovenaan de stok. Het is nu een droevige vlag. Morgen denken de mensen aan het einde van de oorlog. Dan zal je zien dat de vlaggen helemaal tot bovenaan de stokken zitten. Dat zijn dan blije vlaggen."


donderdag 3 mei 2007

Dodenherdenking

"Al-Moemiet" www.arthafez.com/GALLERY/99NAMESOFALLAH/index.html #61

Visie, magazine van de EO, no. 18 "IJgenweis"

Extra extra read all about it! Weken nadat Maarten Nota van EO’s televisiegids Visie bij mij telefonisch een interview heeft afgenomen voor de rubriek "IJgenweis", is het resultaat eindelijk gepubliceerd in de gids van deze week (no. 18) onder de eenvoudige titel Wilco ‘Abdulwadûd’ Louws.
Hieronder volgt de complete tekst van het interview.

IJgenweis
Wilco 'Abdulwadûd' Louws

In West-Afrika maakte hij in november 1995 kennis met moslims en hun geloof. Een paar maanden later bekeerde hij zich als Nederlands Hervormde tot de islam. Nu draagt Wilco 'Abdulwadûd' Louws zijn ideeën uit als columnist voor Religie.blog.nl.

Moet ik Abdulwadûd zeggen, of is Wilco ook oké?
"Alleen mijn ouders mogen Wilco zeggen, want zo hebben ze me immers genoemd. Ik heb graag dat andere mensen me als Abdul of Abdulwadûd aanspreken. Die nieuwe naam symboliseert namelijk mijn keuze voor de islam, nu elf jaar geleden."

Dat uw ouders u Wilco noemen, zegt dat iets over hun weerstand tegen die keuze?

"Nee, helemaal niet. Ze staan achter me, maar stellen het gewoon op prijs dat de naam die op mijn geboortekaartje staat in gebruik blijft. Voor hen ben ik gewoon Wilco."

Uw eerste column luidde "Eerst Nederlands Hervormd, nu moslim. Wat bezielt mij?" Inderdaad: wat bezielt u?

"Ik kon weinig met het christelijk geloof in mijn tienerjaren. In Senegal ontmoette ik moslims, en hun geloofsbeleving sprak me heel erg aan. Helaas kon ik slecht met hen communiceren, maar in Nederland kreeg ik contact met een Indonesisch islamitische gemeenschap. Daar vond ik wat ik wat ik zocht."

U wilde graag wat strengere regels hebben?

"Dat ziet u verkeerd. De islam past gewoon beter bij me. De structuur die het mijn leven geeft, zoals vijf keer per dag bidden, spreekt me erg aan."

Als ik de islam een beetje begrijp, moet je vooral veel presteren om in de gunst van Allah te komen. Maar stel, dat u te weinig goeds gedaan hebt?

"Het is aan Allah om te beoordelen of ik aan het einde van mijn leven genoeg heb gedaan. Je kunt niet meer doen dan je best, en natuurlijk maak je fouten. Ik ben geen heilige, of zo. Gelukkig heeft Allah in een heilige overlevering gezegd dat op de Dag des Oordeels zijn genade zal zegevieren over zijn wraak. Dat zijn erg troostende woorden voor mij."

Bent u wel voldoende geïntegreerd als autochtoon in de voornamelijk allochtone wereld?

"Ik heb zo mijn contacten met moslims, maar dat zijn er niet zo heel erg veel. Ik ga alleen bij speciale gelegenheden naar de moskee. Helaas zijn er maar heel weinig diensten in het Nederlands die ik kan volgen. Dat vind ik erg jammer, want ik heb niet zo heel erg veel aan een preek in het Turks of Arabisch."

U bent dus vooral een privé-moslim?

"Ja, alleen grijp ik mijn geloof wel aan om er met andere mensen over te praten of om er een column over te schrijven op internet. Daarnaast schrijf ik al jaren op mijn eigen website Abdulwadud.nl over de islam in mijn dagelijks leven."

Auteur: Maarten Nota

Lees ook mijn log Beeldvorming (II) - IJgenweis, the outtakes van 6 april jl.

Update 4 mei 2007: Inmiddels is de complete tekst van "IJgenweis" uit Visie no. 18 overgenomen door Religie.blog.nl onder de titel Interview columnist Abdulwadûd Louws in omroepblad EO-visie