zondag 30 maart 2008

SAMEN VERDER BOUWEN : De Verklaring Van Zutphen (voorgelezen door ds. R. van Oosten uit Warnsveld, gemeente Zutphen)


www.youtube.com/watch?v=DkpazuwuqCo (de Verklaring Van Zutphen)
www.youtube.com/watch?v=UNoC8XEMa40 (de openingsrede)
samen in één playlist

In bovenstaande YouTube playlist leest ds. R. van Oosten uit Warnsveld de zgn. Verklaring Van Zutphen voor (gevolgd door de openingsrede). Deze verklaring werd voorgelezen, en ondertekend, door de aanwezigen van de manifestatie 'Samen verder bouwen' op zondagmiddag 30 maart 2008 te Zutphen. Dit is de complete tekst van deze Verklaring:

De ondertekenaars

1. willen solidair zijn met de 99% gematigde en welwillende moslims in Nederland, die nota bene door een Nederlandse parlementariër, ook middels zijn recente film, almaar in een verdachte hoek worden gezet.

2. achten dat in strijd met de vrijheid van godsdienst, van respect en tolerantie jegens anders denkenden, wat nu juist de fundamenten zijn van de Nederlandse staatkundige geschiedenis.

3. wijzen alle vormen van extremisme en geweld af als onwaardig en niet-passend bij de kern van jodendom, christendom en islam.

4. zijn van mening dat aan het gedrag van burgers eisen mogen en moeten worden gesteld, maar dat het geen pas geeft de diepste levensovertuiging van welke gelovigen ook daartoe systematisch onder verdenking te stellen.

5. willen pleiten voor meer gesprekken en contacten tussen Nederlanders en nieuwkomers, om over en weer het eigene beter te gaan verstaan en te ontdekken hoe boeiend en lastig dat is.

6. willen uitspreken dat we met elkaar op constructieve wijze verder willen gaan om deze samenleving op te bouwen, mede geïnspireerd door de idealen van onze verschillende geloofstradities.

7. willen met deze 'manifestatie van verbondenheid' de extremistische film van Wilders ombuigen tot iets goeds.HIERONDER VOLGT DE COMPLETE TEKST VAN HET PERSBERICHT "SAMEN VERDER BOUWEN"


Kennismakingsproject synagoge/kerk/moskee in Zutphen/Warnsveld (SKM)

Persbericht – Manifestatie ‘Samen verder bouwen’ (30 maart 2008)

De werkgroep van het kennismakingsproject synagoge/kerk/moskee in Zutphen/Warnsveld (die al 7 jaar activiteiten organiseert) heeft besloten om a.s. zondagmiddag 30 maart een manifestatie te organiseren onder de titel 'Samen verder bouwen'.
Daarmee willen we solidair zijn met de 99% gematigde en welwillende moslims in Nederland. Nota bene door een Nederlandse parlementariër worden zij, ook middels zijn recente film, almaar in een verdachte hoek gezet. Dat achten wij in strijd met de vrijheid van godsdienst, van respect en tolerantie jegens anders denkenden, wat juist de fundamenten zijn van de Nederlandse staatkundige geschiedenis.

Door middel van deze manifestatie willen we de extremistische opvattingen van Wilders ombuigen tot iets goeds.

Kritische opmerkingen m.b.t. het functioneren van nieuwkomers in onze samenleving vallen onder het recht op vrije meningsuiting. Krachtige maatregelen tegen misstanden en bestrijding van extremistisch geweld zijn op hun plaats. Aan het gedrag van burgers mogen eisen gesteld worden, maar het geeft geen pas de diepste levensovertuiging van welke gelovigen ook daartoe systematisch onder verdenking te stellen.

Wij vinden het juist belangrijk dat Nederlanders en nieuwkomers, net als o.a. in Zutphen en Warnsveld, vaker met elkaar in gesprek gaan om over en weer meer te gaan verstaan van het eigene en te ontdekken hoe boeiend en lastig dat is.

De manifestatie 'Samen verder bouwen'
- is bedoeld als protest tegen de onverantwoorde en onterechte wijze van doen van Wilders jegens moslims
- wil uitspreken dat we met elkaar op constructieve wijze verder willen gaan om deze samenleving op te bouwen, mede geïnspireerd door de idealen van onze verschillende geloofstradities.

De manifestatie zal plaats vinden op zondagmiddag 30 maart 2008 in de Burgerzaal van Zutphen, van 16.00-17.30u.
Namens elk van de geloofsgemeenschappen (synagoge, kerk, moskee) zal iemand het woord voeren. Bovendien zal de burgemeester van Zutphen, Arnold Gerritsen, spreken.
Er wordt muziek gemaakt door de leden S. & B. Aydim en T. Koc van de muziekgroep 'Istanbul', die op het ogenblik wekelijks op de Turkse TV te horen is.
Na afloop is er koffie en thee en kan een verklaring getekend worden.

We hopen dat veel inwoners van Zutphen en Warnsveld naar de manifestatie komen om met elkaar een helder signaal af te geven.

Zutphen, 28 maart 2008. Namens SKM, Ds. Roel van Oosten (Warnsveld)

Alle "Samen Verder Bouwen" video's zijn ook samengebracht in één YouTube playlist:  www.youtube.com/playlist?list=PLvhFm6jRw1qoPde-WVxYOOO40GdzLtb9o

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.