vrijdag 13 april 2007

Verschillen, je moet ze weten te vinden :-)

Bij deze wil ik je aandacht vestigen op de uitwisseling van gedachten die ontstaan is in de reactieruimte van dit artikel op Religie.blog.nl: religie.blog.nl/christendom/2007/04/11/de-paus-wil-weer-terug-naar-af-met-invoering-latijnse-misdiensten.

Spannend! Zeker omdat ik één van de twee ‘gesprek’spartners ben. De voor mij nieuwe informatie over het rooms-katholicisme heb ik aangegrepen om te wijzen op overeenkomsten tussen de islam en het rooms-katholicisme, hoe klein die overeenkomsten ook zijn (mijn reactie staat ook op mijn weblog, klik op deze link om die te lezen).

P.G.M. Klaassen, mijn ‘gesprek’spartner, gaat ruim in op mijn ‘overeenkomstenverhaal’ maar slaat daarbij de plank enkele malen mis. Hij is een bevlogen rooms-katholiek, daarom vind hij het jammer dat ik vanuit "iconoclastisch protestantisme, de logische maar betreurenswaardige afval naar de islam" heb gemaakt. Mooi geformuleerd, mijnheer Klaassen, maar bezijden de waarheid…

Hieronder volgt de complete tekst van mijn reactie op het ‘afvalverhaal’ van de heer Klaassen, vandaag geplaatst om 10.07 uur. Bismillah,

Geachte heer PeeGee,

Met alle respect, maar de islam is geen samenraapsel. Ik vind het jammer dat u, en velen met u, de islam een heidense origine toedichten. De islam begint bij Adam en vindt in de 7e eeuw zijn laatste profeet Mohammed (vrede zij met hem).

"Alleen jammer dat u vanuit iconoclastisch protestantisme de logische, maar betreurenswaardige afval naar de islam gemaakt heeft," schrijft u als uitsmijter in uw epistel :-) Vindt u dat jammer, dan mag u dat vinden (ik had al de ‘indruk’ dat u rooms-katholiek bent :-). Mag ik dan wel een beeld, eh sorry, een mìsverstand uit de weg ruimen?

ISLAM EN ICONOCLASME

De islam heeft ook enkele beeldenstormen gekend, waarbij afgodenbeelden die IN en rondom de kaäba waren geplaatst, werden vernietigd. Dat maakt duidelijk dat islam NIETS moeten hebben van afgoderij. Dat maakt duidelijk dat afgoderij niet de basis is van islam. STERKER NOG, de islam kent Allah geen deelgenoten toe. Daarom spreken we over de Eenheid (tawhid) van Allah en niet over de drieëenheid…

Ter illustratie het volgende fragment uit het NMO radioprogramma over ‘Tawhid’ (‘Eenheid’). Onderaan de tekst vind u de url van de webpagina waar u de gehele tekst van dit radioprogramma kunt nalezen en – indien gewenst – ook kunt meeluisteren, middels een ‘ingebedde player’.

FRAGMENT UIT ‘TAWHID’ NMO RADIO, 26 JUNI 1996

"Abraham, vrede zij met hem, is binnen de islam vooral bekend om zijn rechtschapenheid die God hem had geschonken. Hij keurde het Arabische veelgodendom ten zeerste af en hij wilde graag een ieder overtuigen dat afgodsbeelden onnodig zijn, omdat er in werkelijkheid maar één God is. Op een keer stond hij bij de tempel tegenover de afgodsbeelden. Een grote menigte waaronder ook zijn vader stond daar eveneens om de beelden te aanbidden. Plotseling vroeg Abraham aan hen allen: "Wat zijn deze beelden? Waarom aanbidden jullie hen? Waarom zijn jullie zo aan hen gehecht?" Bijna beledigd antwoordden de mensen: "Wij doen helemaal niets verkeerd. Wij volgen slechts het voorbeeld van onze voorvaderen." Abraham zei toen: "Jullie zijn echt verkeerd bezig. God is slechts Eén. Hij is de Heer van de hemelen en van de aarde die Hij schiep. Ik beloof jullie: ik zal jullie bewijzen dat deze afgoden van jullie niets waard zijn." ‘s Nachts toen de afgoden alleen waren, ging Abraham naar hen toe. Alle beelden brak hij toen in stukken, behalve één, de grootste. De volgende ochtend brak er bij de tempel paniek uit. De priesters raakten buiten zichzelf bij het zien van de kapotte beelden. Sommigen huilden, anderen waren woedend: "Wie heeft dit onze goden aangedaan?" riepen ze. "Wie is de boosdoener?" schreeuwden ze. Eén van hen zei: "Gisteren hoorde ik een jongeman over de beelden spreken. Hij heet Abraham." "Breng hem hierheen, zodat hij verantwoording voor zijn daad kan afleggen". Abraham was gauw gevonden. Hij had immers niets te vrezen, omdat niemand behalve Allah getuige was geweest van zijn daad. De priesters vroegen aan Abraham: "Abraham, heb jij dit onze goden aangedaan?" Abraham antwoordde: "Iemand heeft het zeker gedaan. Maar kijk! Het grootste beeld staat er nog. Waarom vraag je niet aan hem of hij weet wie het gedaan heeft?" Beschaamd lieten de priesters toen het hoofd hangen.

PeeGee en andere lezers van deze reactie, ik nodig u allen uit om te luisteren naar de complete radio-uitzending waaruit het citaat over Abraham en zijn beeldenstorm afkomstig is. Kopiëer daarvoor deze url:

http://abdulwadud.web-log.nl/abdulwadud/2004/02/tawhid_nmoradio.html

plak deze url in de adresbalk van uw browser en klik vervolgens op ‘Ga naar’ of druk op de Enter-toets. Ik wens u veel luistergenoegen!

UPDATE D.D. 11 APRIL 2013:
Het NMO radioprogramma over tawhid is nu te lezen en te beluisteren via deze webpagina: iimdl.blogspot.nl/2004/02/tawhid-nmo-radio-27-juni-1996.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.