maandag 2 juli 2007

Veel licht maar weinig zicht (update)


Hij is het, Die de sterren voor u heeft gemaakt, opdat gij daardoor de juiste richting in de duisternissen van het land en van de zee moogt volgen. Wij hebben de tekenen uitgelegd aan een volk dat kennis bezit. Koran 6:97

Genieten van de sterren. Het komt niet vaak voor dat ik de beelden in al hun pracht aanschouwen kan. In het verleden zijn er lokaties die mij wel die gelegenheid hebben geboden.

Sint-Annaparochie

Kort na het behalen van mijn havo-diploma verhuis ik met mijn ouders naar Sint-Annaparochie, een dorp in Het Bildt, een regio in het noordwesten van Friesland [daar woon ik tot ik met mijn vervangende dienstplicht begin, direct gevolgd door een studie aan de School voor de Journalistiek, beiden te Utrecht].
We wonen aan de Langhuisterweg, ver buiten de dorpskern. Er is nauwelijks een lantarenpaal te bekennen. In de verte ligt de zeedijk die het vasteland scheidt van de kwelders en de Waddenzee. ‘s Nachts kan ik de lichten van de vuurtorens van de eilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en met een beetje geluk ook die van Schiermonnikoog zien. Boven mij is de sterrenhemel dan zó duidelijk aanwezig dat zelfs de melkweg zichtbaar is. Overweldigend!

Rufisque

Vanuit bezuinigingsoverwegingen laat de gemeente van Rufisque (de geboorteplaats van mijn vrouw Ndoya, nabij Dakar) alleen op enkele plaatsen – zoals kruispunten – lantarenpalen branden. Waar je in Rufisque ook bent: is het een heldere nacht, dan kun je naar de sterren kijken. Wil je op de eerste rang zitten, koop dan een kaartje bij Cinéma Vox in  de wijk Keury Souf Gare. Door achterstallig onderhoud heeft deze bioscoop geen dak meer en kun je er nu in de open lucht naar films kijken (wanneer er niet voor de zoveelste keer een stroomstoring is). Meestal draaien ze er afgedankte kopieën van gewelddadige B- en C-films. Zet je verstand daarom op oneindig en richt je blik op de sterrenhemel. Daar zie je dan ridder Orion voorbij draaien, hij is langzamer dan de strijders op het witte doek. Wat voert hij in zijn schild?

maar dan... Zutphen

Ver van alle drukte is het heerlijk toeven in het oosten des lands. Bij goed weer hangen in onze achtertuin tot ‘s avonds laat. Licht genoeg, want vlakbij staat een lantarenpaal [zie foto bovenaan]; van de sterrenhemel kan ik niet genieten, want het felle licht ontneemt mij het zicht. Een stroomstoring zou goed uitkomen.

[update d.d. 7 mei 2013] Ridder Orion smasht Jupiter richting Venus, Mars, Mercurius en de zon [afbeelding is screenshot van Google Sky app]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.