zondag 21 januari 2007

Op mijn plaats… rust!

Hij is het, Die de nacht voor u heeft gesteld opdat gij er in moogt rusten en de dag vol van licht. Voorzeker, daarin zijn tekenen voor een volk, dat luistert. Soera Jonas, 10:67
En hebben Wij de nacht niet als een mantel gemaakt? En hebben Wij de dag niet voor (het zoeken naar) levensonderhoud gemaakt? Soera Het Nieuws, 78:10-11

Ruim een maand geleden is er een eind gekomen aan mijn verblijf in de Ziektewet. Daar ik geen recht heb op WIA (de opvolger van de WAO, zeg maar) ben ik weer terug in de WW. Een consulent van het UWV heeft mij gewezen op het bestaan van een reïntegratiebureau dat zich richt op ADHD’ers. Incha Allah zal ik binnenkort samen met dit bureau mijn plaats op de arbeidsmarkt vinden èn behouden. Wat een rust zal dat geven…

www.███████.nl

UPDATE D.D. 20 FEBRUARI 2007
Vandaag heb ik alle papieren betreffende mijn IRO, mijn Individuele Reïntegratie Overeenkomst, ontvangen. Mijn contactpersoon bij het UWV die voor akkoord heeft getekend, is zo vriendelijk geweest om alle belangrijke papieren samen in één bundel met gelijmde rug naar mij toe te zenden.
Inhoud: het IRO aanvraagformulier - het plaatsingsplan opgesteld door ███████ en getekend door mijn UWV contactpersoon, ███████ en mij - de ███████ brochure "Met AD(H)D op weg naar werk" met daarin een soort ‘organogram’ met alles fasen van het traject - kopie van mijn paspoort - beschrijving IRO uitsluitingsgronden m.b.t. reïntegratiebedrijf (zover zal het zeker niet komen, incha Allah :-)
Op 5 maart a.s. incha Allah zal ik mijn traject bij ███████ officiëel starten. Bismillah…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.