dinsdag 6 december 2005

Kennis maken

Sinds mijn aanval van bijna twee maanden geleden (zie mijn weblogbijdragen Toeval bestaat en Naschok, kracht 10 op de schaal van Abdul van resp. 9 en 11 oktober 2005) heb ik niet meer zó over de grond gerold als bij het horen van onderstaande vraag over islamitische spijswetten. En nee, het is geen vraag gesteld door een autochtoon aan een allochtoon – dat zou teveel voor de hand liggen.

“Halal, wat is dat nou precies? Nemen jullie dan een kip of zo mee naar de moskee en na wat bidden kan het worden geslacht?”

Het is Sophie die deze vraag stelt aan haar vriendin Khady. Beiden zijn sinds kort in het bezit van de Nederlandse nationaliteit. Hun geboorteland Senegal heeft de solidariteit tussen moslims (meerderheid) en christenen (voornamelijk katholieken) niet alleen hoog in het vaandel staan maar brengt die solidariteit ook in de praktijk, door elkaar uit te nodigen tijdens religieuze feestdagen. Dat deze solidariteit niet betekent dat men veel kennis heeft over de religie van ‘de ander’ blijkt wel uit bovenstaande vraag.

49:13 O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend. NMO.nl

De Senegalezen zijn één volk, dat bestaat uit verschillende stammen. Dat er nog heel wat water door de rivier de Senegal moet stromen voordat ze elkander hebben leren kennen, behoeft geen betoog. Dat onwetendheid en weinig kennis over elkander de lieve vrede niet in de weg zit, geeft hoop voor de toekomst en mag een voorbeeld zijn voor het nieuwe vaderland van Sophie en Khady. Mag ik jou tot mijn kennis maken?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.