zaterdag 4 september 2004

AHA-Erlebnis (II)

Submission = ‘onderworpen-, onderdanig-, nederigheid’ Submission = ook ‘oordeel’ (‘in my submission’ > ‘volgens mijn oordeel’) Bron: Wolters’ Woordenboek, Engels-Nederlands

Mijn naam is Abdulwadûd: Abdu-al-Wadûd: “De slaaf/dienaar van De Liefderijke”: ik ben incha Allah dus een dienaar van Allah, soebhana wa ta’ala. Ik ben incha Allah onderworpen aan Hem, onderdanig aan Hem, nederig ten opzichte van Hem. Een moslim hoort zich alleen aan Hem te onderwerpen, een moslim hoort zich alleen voor Hem ter aarde te werpen.

Laat dus oordelen, submissions, van anderen voor wat ze zijn. Al volgen er na de korte film “Submission Part 1″ nog -tig andere (body) parts van de handen van Ayaan Hirsi Ali (AHA) en Theo van Gogh: onderwerp je niet aan hun oordeel, ga niet in op hun provocaties. Sta er boven! Denk aan wat Allah, soebhana wa ta’ala, heeft gezegd in het hoofdstuk Al-Kafiroen/De Ongelovigen: “Zeg: (…) Derhalve voor u uw levenswijze en voor mij mijn levenswijze.” Laat AHA en TvG gewoon links liggen, je energie kun je beter gebruiken, voor de versterking van je imaan bijvoorbeeld.
Koran 109:1-6

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
Zeg: “O gij ongelovigen,
Ik bid niet aan, wat gij aanbidt,
Noch gij bidt aan, wat ik aanbid.
Noch wil ik aanbidden, wat gij aanbidt,
Nogmaals gij wilt niet aanbidden wat ik aanbid.
Derhalve voor u uw levenswijze en voor mij mijn levenswijze.”

Allah’s Woord is Waarheid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.