dinsdag 9 december 2003

Lezing 1. Liefde en vergeving van Allah

Als vers bekeerde moslim heb ik in de periode 1996/1997 enkele verslagen gemaakt van bijgewoonde lezingen die werden gehouden door Abdulwahid van Bommel. Het onderstaande verslag is er één van.


een lezing door imam Abdulwahid van Bommel
ter gelegenheid van Eid-ul-Fitr
datum : 1 Shawal 1417


het ‘verslag’ van deze lezing is uitgetypt door Abdulwadûd en is gebaseerd op de aantekeningen van Van Bommel die hij heeft gebruikt voor deze lezing


Abdulwahid van Bommel:

Allah (swt) heeft ons een maand geschonken, een maand die nu voorbij is. We hebben afscheid genomen van Ramadan: Al-Wadaa’a ya sjahralsiyaam!

Tot ziens maand van het vasten, maand van het licht van de Koran!

Je was een gevangenis voor de zondaars en een bevrijding voor de God-zoekers!

Het was een maand waarin we onszelf zijn tegengekomen. Voor sommigen was het wellicht de maand van MBC. Het was de maand van de gezelligheid, van het samen beleven van iftaar (het verbreken van het vasten bij het ondergaan van de zon). Gedurende elf maanden van het jaar is er géén iftaar, is er niet die spanning van het vasten verbreken. Allah geeft ons in de maand Ramadan de ervaring van tarawih (de extra gebeden na het nachtgebed).

We hebben moeite met het afscheid nemen van de Ramadan. Natuurlijk, je hebt ook moeite gehad bij het vasten, vele momenten zijn er geweest dat je op de proef werd gesteld, hebt wellicht eens dingen gezegd die in feite het vasten van die dag ongeldig hebben gemaakt; dat is mijzelf ook overkomen. Maar, hebt datgene wat je op de proef stelt toch lief.

Parting is such sweet sorrow.


Het thema van deze lezing aan het eind van de maand waarvan we nu afscheid nemen, is de liefde en vergiffenis van Allah (swt).

Oppervlakkige lezers van de Koran vinden Allah maar een afstandelijke God. Maar als u goed kijkt, leest u in soera 50 (soera Qaf) dat Allah dichterbij u is dan uw halsslagader (50:16). Indien u van Allah (swt) houdt, indien u zegt: “Ik heb tijdens deze maand van Ramadan uit liefde voor Allah gevast”, en u heeft inderdaad gevast uit liefde voor Allah, dan zal Allah van u houden!

“Indien u Allah liefhebt, volgt dan mij, dan zal Allah u liefhebben en u uw zonden vergeven; Allah is vergevingsgezind, genadevol.” 3:31

Om de smaak van het geloof volledig te proeven wordt van ons gevraagd meer van Allah en zijn boodschapper (vzmh) te houden dan van wie of wat dan ook. Daarom zei eens één van de metgezellen van de profeet (vzmh): “O, boodschapper van Allah! Je bent voor mij belangrijker dan de rest van de wereld. Ik hou meer van jou dan van mijn familie, mijn vrouw en kinderen en als ik aan jou denk vind ik geen rust thuis, dan moet ik jou zien. Maar eens zal de dood komen, dan zal jij op het niveau van de profeten zitten. Hoe kan ik je daar ontmoeten? Ik wil niet van jou scheiden, ook niet in het hiernamaals!” In antwoord op dit oprechte verlangen van deze metgezel van de profeet, openbaarde Allah in de Koran:

“Hij die Allah en zijn boodschapper volgt zal in het hiernamaals samen zijn met hen die de Goddelijke gunsten ontvangen onder de profeten, de waarheidsgetrouwen, de martelaren, de oprechten en dat zijn zeker uitstekende vrienden!” 4:69

Juist nu we deze maand achter de rug hebben: wat zouden we er wel niet voor over hebben om Mohamed (vzmh) zèlf te kunnen zien! “De gelovigen die na mij komen zullen veel van mij houden”, heeft de Profeet (vzmh) gezegd, “Om mij te kunnen zien zouden zij alles willen geven.” Toen Bilal (de bevrijde zwarte slaaf die als eerste de oproep tot het gebed verrichtte) op sterven lag, zei hij: “Fa Soebhanallah! Wat een goede vriend is de dood voor mij! Want nu kan ik weer bij Mohammed zijn!”


De Eid-ul-Fitr (Suikerfeest) is vooral een dag voor de kinderen. Van Anas ibn Malik is de overlevering: Op de ochtend van de Eid-ul-Fitr zag de Profeet (vzmh) een verwaarloosd jongetje verdrietig naar spelende kinderen kijken. Hij ging naar hem toe en vroeg hem waarom hij zo verdrietig was.

Het jongetje zei: “Mijn vader is omgekomen en mijn moeder is met iemand anders getrouwd en heeft mij verstoten en me aan mijn lot overgelaten. Als die kinderen ‘vader’ of ‘moeder’ zeggen weet ik mij geen raad.”

De profeet (vzmh) pakte het handje van het jongetje en vroeg: “Zou je willen dat ik je vader werd? Dat Aisha je moeder werd, Ali je oom, Hassan en Husain je neefjes en Fatima je zuster?”

Het jongetje begreep op dat moment pas met wie hij sprak. De profeet (vzmh) nam hem op zijn rug mee naar huis. Hij gaf hem nieuwe kleren voor de feestdag en vulde zijn maag. Tot aan het overlijden van de profeet (vzmh) is die jongen bij hem gebleven. Toen de profeet (vzmh) overleed kende zijn verdriet geen grenzen. Hij zei: “Nu ben ik pas echt wees geworden.” Later nam Abu Bakr hem onder zijn hoede.


In de Koran staan vele verzen
die expliciet vermelden van wie Allah houdt:

AL-MOEHSINIEN

“En wedijvert in het zoeken om vergiffenis van uw Schepper. En om het paradijs, wijdser dan de hemelen en de aarde samen, bereid voor de Godsbewusten. Zij die in voorspoed en tegenspoed wel doen, en zij die hun drift en kwaadheid beheersen en mensen vergeven: Allah heeft hen lief die goed doen. 3:133-134

Eid-ul-Fitr (Suikerfeest) is de dag dat geschillen worden bijgelegd en kwade mensen elkaar vergeven! Eid-ul-Fitr is niet alleen een dag om zelf blij te zijn maar ook om andere mensen blij te maken: zieken, behoeftigen en eenzamen kunnen we blij maken met een bezoek of een telefoontje of een Eid-ul-Fitr-kaart. Islam is geen religie zonder liefde. Allah houdt van hen die in voorspoed en tegenspoed goed doen.

WIE GOED DOET, GOED ONTMOET, VAN ALLAH!


AT-TAWWAABIEN, AL-MOETATAHHIRIEN

“(…)Allah houdt van hen die zich (in berouw) tot Hem wenden en zich reinigen.” 2:222

Allah houdt van de tawwaabien. Van hen die zich opnieuw en opnieuw en opnieuw tot Allah wenden. Van hen die een “draai maken” van het kwade naar het goede, een draai dus van 180 graden. Helaas maken sommigen van ons een draai van 360 graden. Zij zijn dan weer terug bij af.


AL-MOETTAQIEN

“Maar wie zijn belofte vervult en Godsbewust is, Allah heeft de Godsbewusten lief.” 3:76

Juist islam zegt ons aan onze afspraken te houden, onze beloftes gestand te doen, om niet te zeggen wanneer je te laat bent gekomen op een afspraak: “Ja, dat is Indonesische tijd” (Van Bommel zegt dit tegenover een gemeenschap van voornamelijk Indonesische moslims). Ik moet wel zeggen, dat wij hier in Nederland te ver zijn doorgeschoten wat betreft die ‘agendacultuur’. Zelfs wanneer onze kinderen ons vragen tijd voor hen te maken, pakken we onze agenda’s. Onze agenda’s zijn werkelijk dichtgemetseld.


AS-SAABIRIEN

“(…)En Allah heeft de geduldigen lief.” 3:146

Allah houdt van hen die hun drift overwinnen. De nacht voor de Eid-ul-Fitr is de beloning. Zoals de arbeider zijn loon krijgt “voor zijn zweet is opgedroogd”, zo krijgt de vastende de beloning voor diens ‘zweet’ is opgedroogd.


AL-MOEQSITIEN

“(…)Allah heeft de rechtvaardigen lief.” 5:42

Wij moslims zijn soms te lui om ons te verdiepen in onze Boeken. Een intellectueel kader hebben we nauwelijks. Zijn er dan eindelijk moslims intellectueel, dan zijn ze het weer niet vanuit islamitisch perspectief. We zijn trots als onze kinderen al heel jong met een computer overweg kunnen, maar

WE MOETEN ECHTER NIET VERGETEN
DAT DE ISLAM EEN GOEDE PLEK IN HUN INTELLECT VERDIENT

Islam is niet uit het leven weggepromoveerd!

Het is geen achterhaalde woestijnreligie!

DE ISLAM IS IETS VAN DEZE TIJD!!!

Islam heeft een ethische boodschap. Laten we het als onze taak beschouwen ons hierin te verdiepen en ons niet af te wenden van onze godsdienst.

“O gelovigen, laat degene onder u die van plan is zich van Allah af te wenden, weten dat Allah dan een ander volk zal voortbrengen dat Hij zal liefhebben en dat Hem zal liefhebben(…)” 5:54

Ook moslims strijden soms onderling: maar indien één van de vechtende partijen op zijn dwaling terugkomt

‘(…) sluit dan een rechtvaardige vrede en behandelt hen billijk. Allah heeft de rechtvaardigen lief.” 49:9

Hij die liefheeft zal liefde tegenkomen en Allah’s genade smaken. De profeet (vzmh) heeft gezegd: “De Barmhartige bewijst Zijn barmhartigheid aan de barmhartigen. Wees daarom genadig voor hen hier op aarde opdat zij in de hemel jou genadig zijn.”

______________________________


In de Koran staan natuurlijk ook vele verzen die expliciet vermelden van wie Allah NIET houdt. Dat zijn onder andere de overtreders, de onrechtvaardigen, die de gulden middenweg hebben verlaten:

AL-MU’TADIEN “(…)Allah heeft de overtreders niet lief.” 2:190

AL-TAALIMIEN “(…)Allah heeft de onrechtvaardigen niet lief.” 3:140

MAAR… Voor hen die vasten en de overige extra aanbidding in de maand Ramadan zoveel mogelijk hebben verricht (niets zien, niets horen, niet roddelen) is er

DJAMALOELLAH !

______________________________


OP EEN DAG kwam een dame bij een rechter, een islamitische rechter, klagen dat haar man van plan was een tweede vrouw te nemen. De rechter zei dat dat geen reden was voor een klacht, al nam hij er nog een derde en een vierde vrouw bij. De dame zei: “Dat zegt u nu wel, edelachtbare, maar als Allah mij toestond deze sluier op te tillen, zou u zeggen dat je wel gek moet zijn om om nog een ander te nemen als je al zo’n schoonheid in huis hebt. Maar ik kan die sluier niet oplichten, dat mag ik alleen maar doen voor mijn man.” Daarop verliest de rechter het bewustzijn en de dame vertrok.
Toen de rechter weer bij kennis was ge komen, zei hij: “Haar woorden kwamen op mij over alsof ze van Allah kwamen! Want Die zei: ‘O mijn gelovigen! Ik neem de sluier van grootsheid van Mijn Djamaal en jullie kunnen nergens anders meer naar kijken!”

Daarom heeft Allah, in een heilige overlevering, gezegd voor hen die hun zintuigen in de Ramadan hebben gereinigd: “Voor mijn oprechte dienaren heb ik in voorbereiding wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat nog nooit als gedachte in een mensenhart is opgekomen!” Lees daarom als u wilt: “Maar niemand weet wat voor verkwikking der ogen voor hen wordt verborgen gehouden als verdienste voor wat zij hebben gedaan.” 32:17

We hebben soms de neiging ons af te zetten tegen onze (niet-islamitische) omgeving. Dat is niet goed. Kijk eens naar de Raad van Kerken: die stuurde een Eid-ul-Fitr-felicitatie naar alle moskeeen in Nederland met daarop in calligrafie één van de Namen, Eigenschappen, van Allah.

Allah houdt ook van:

AL-MOETAWAKKILIEN

“Vanwege de barmhartigheid van Allah bent u zachtmoedig jegens hen (niet-moslims); als u ruw en hardvochtig was geweest, zouden zij zeker van u zijn weggegaan. Vergeef hen daarom en vraag voor hen vergiffenis en raadpleeg hen in belangrijke zaken en wanneer u vastbesloten bent, vertrouw dan op Allah. Want Allah heeft hen lief die op Hem vertrouwen.” 3:159

Ook voor ons moslims is die uitgestoken hand, ONZE uitgestoken hand, hard nodig. Ga in overleg met hen (niet-moslims). Draag iets uit van het zachte karakter van islam naar niet-moslims.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.