dinsdag 12 april 2005

Dawa à la Moes, Allah's Getuige

Moes(tafa) heeft zeer uitgesproken ideeën over de maatschappij en over islam in het bijzonder. Ideeën die hij dan ook voortdurend ventileert. Zo is één van zijn favoriete onderwerpen dawa, het uitnodigen tot islam.

"Vertel de mensen over islam, nodig ze uit! Ook al denk je te weten dat ze niet willen, nodig ze dan in Gods Naam in ieder geval één keer uit. Zo kunnen ze niet later tegen je zeggen, wanneer het Yaawmiddien is, dat je hen niets hebt verteld."

Geen woorden, maar daden moet Moes afgelopen zondag denken wanneer twee nette heren met dito tassen ‘s ochtends vroeg bij hem aanbellen. Hij herkent ze direct als Jehova’s Getuigen en nodigt ze uit om binnen te komen. Hij neemt hun jassen aan en loodst ze naar de eerste woonkamer voor speciale gasten.

"Wilt u koffie of wilt u thee?"

Het wordt thee. Zijn vrouw maakt wat muntthee klaar en terwijl Moes wat keuvelt over het weer schuift één van de Getuigen voorzichtig een Wachttoren naar hem toe.

"Wij hebben een Boodschap voor u die u kan redden wanneer het Armageddon [= Yaawmiddien] daar is" zegt de Getuige.

"Luistert u dan eerst naar mijn Boodschap" verkondigt Moes. "U accepteert dezelfde profeten als wij, waarom accepteert u dan niet in hemelsnaam profeet Mohammed, vrede zij met hem, wiens komst immers voorspeld is in de bijbel?"

"Als u gered wilt worden…" probeert de andere Getuige.

"Wat ik nu wil is, gehoord worden", onderbreekt Moes hem. "De Boodschap van Allah, soebhana wa ta’ala, zoals geopenbaard via de engel Gabriël aan de profeet Mohammed, vrede zij met hem, is een Boodschap waard gehoord te worden. Toen Mohammed, vrede zij met hem, in een grot aan het mediteren was…"

"Sorry, maar we moeten weer verder".

De Getuigen slaan de uitnodiging af en gaan huns weegs. Dat doordrammen ken ik wel van Jehovah’s Getuigen, maar mensen als Moes kunnen er in hun enthousiasme ook wat van. In het huidige klimaat is dawa wellicht teveel gevraagd. Laten we eerst met veel geduld begrip kweken, laten we daar volhardend in zijn en op onze hoede zijn voor de vele valkuilen die het begrip kweken met zich meebrengt. Denk daarbij aan de laatste aya van soera Al-Imraan (3:200):
"O, gij die gelooft, blijft geduldig en spoort anderen aan volhardend te zijn en blijft op uw hoede en vreest Allah, opdat gij zult slagen."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.