maandag 22 juli 2013

"Wij bidden dat God zijn Geest zal uitstorten in de moslimwereld"


soera Al-Qadr

Dè Nacht van de ramadan (Laylat-ul-Qadr) valt deze ramadan in de nacht van 3 op 4 augustus (voor hen die de kalender volgen) of een nacht later (voor hen die zijn afgegaan op het aanschouwen van de nieuwe maan). In deze Waardevolle Nacht wordt de eerste openbaring van de koran herdacht. De eerste vijf aya's van soera Al-Alaq (soera 96) worden over het algemeen beschouwd als de eerste geopenbaarde koranverzen. Soera Al-Qadr (soera 97) beschrijft deze Nacht. Lees:
[In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle]
Waarlijk, Wij hebben u (de Qor'aan) nedergezonden, in de Waardevolle Nacht.
Wat weet gij (er van) wat de Waardevolle Nacht is?
De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden.
Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende:)
"In alles Vrede," tot het rijzen van de dageraad.
[Gods Woord is Waarheid]
Fijn dat de evangelische organisatie Jeugd met een Opdracht tijdens de ramadan van 1993 heeft gebeden voor de moslims met het verzoek aan God Zijn Geest over de moslims uit te storten. Hij stort, als Hij wil, èlke Waardevolle Nacht zijn Geest over ons uit. Incha Allah hebben de gebeden van Jeugd met een Opdracht daar destijds aan toe bijgedragen. Ha! Laat ze maar bidden. Voor hen hun levenswijze, voor ons de onze (soera 109, aya 6 indachtig).


Nederlands Dagblad, 12 februari 1993 (p 2)

UPDATE 24 april (knipsel links aangepast)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.