vrijdag 1 september 2006

De ramadan komt naar je toe deze maand!


September is vandaag begonnen. Nog zo’n drieënhalve week tot het begin van ramadan 2006: incha Allah 23 september (of daaromtrent) begint de vastenmaand waarin de eerste openbaring van de koran aan onze profeet Mohammed (vrede zij met hem) wordt herdacht in de Waardevolle Nacht (Lailat-al-Qadr). Het was een ‘onbevlekte ontvangenis’ van het Woord: onze profeet kon immers lezen noch schrijven (zie mijn log Normen en Waarde van 5 oktober 2005). "Die eerste geopenbaarde verzen zijn gevuld met het begrip ‘lezen’: met de eerste openbaring begon de alfabetisering, het vergaren van kennis" aldus imam Abdulwahid van Bommel (zie mijn log Lezing 4. Iqra! van 5 januari 2004).

Ieder lid van de oemma, de wereldgemeenschap van moslims, bereidt zich voor op zijn of haar eigen wijze. Met de komende ramadan in het zicht haalt men ‘nog even’ de niet-gevaste dagen van de vorige ramadan in, begint alvast dadels te hamsteren en/of duikt wat dieper dan gebruikelijk in de geschriften (koran en ahadith).

SOERA AL-BAQARAH (DE KOE), AYA 185
De maand Ramadaan is die, waarin de Koran als een richtsnoer voor de mensen werd nedergezonden en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid. Wie onder u daarom deze maand beleeft, laat hem daarin vasten. Maar wie onder u ziek of op reis is, een aantal andere dagen. Allah wenst gemak voor u en geen ongemak, en opdat gij het aantal zult voltooien en opdat gij Allah’s grootheid zult prijzen, omdat Hij u terecht heeft geleid en opdat gij dankbaar zult zijn. (NMO.nl)

HADITH QUDSI NO. 10, DE BELONING VOOR HET VASTEN
Op gezag van Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden met hem zijn), die het van de Profeet (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) (gehoord) heeft, die zei: "Allah (de Almachtige en Verhevene) zegt: "Het vasten is voor Mij en Ik geef er een beloning voor. (Een man) geeft zijn sexuele genot, zijn eten en drinken voor Mij op. Vasten is als een schild en degene, die vast heeft twee genoegens: een genoegen als hij zijn vasten verbreekt en een genoegen als hij zijn Heer ontmoet. De verandering van adem uit de mond van een vastende is volgens Allah’s maatstaf beter dan de heur van muskus."" Dit is overgeleverd door Al-Boechaari (ook door Moeslim, Malik, at-Tirmidhi, an-Nasa’i en Ibn Maadjah). (uit: Veertig Hadith Qudsi)

Ramadan doet een extra beroep op de zelfdiscipline. Het is inderdaad tragisch voor een praktizerend moslim om niet mee te mogen vasten (zie mijn log Nu shaban, daarna ramadan! van 24 augustus 2006). Toch kan er ten volle van de vastenmaand worden genoten: doe mee met de extra gebeden (tarawih), sta eens eerder op voor sahoer of stel je avondeten uit tot iftaar (een soenna handeling – zonder overdag je maaltijden en medicatie te veronachtzamen uiteraard) en bezoek medemoslims, niet alleen tegen etenstijd maar juist ook overdag: een goede gelegenheid om de banden te versterken; maar dan niet onder het genot van een kop koffie of een glas muntthee :-).

Ramadan, voor het overgrote deel van de oemma de maand waarin eten, drinken en genot overdag plaats maken voor een training in zelfdiscipline, fi sabilillah: ter meerdere eer en glorie van Allah, soebhana wa ta’ala. Voor Hem begin je elke dag het vasten, voor Hem verbreek je elke dag het vasten:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.