woensdag 30 maart 2005

Vegamoslims?! (Waanvandedag.nl)

Waanvandedag.nl is een website beheerd door journalisten, waarin ontwikkelingen in de maatschappij worden becommentariëerd middels quasi-nieuws-berichten. De Waan wordt “met de grootst mogelijke slordigheid samengesteld” en de inhoud “mag zonder voorafgaande toestemming worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd”, aldus de disclaimer. Nou, da’s fijn. Ook al zie ik het fenomeen ‘vegamoslims’ zeker niet als een waan-van-de-dag, toch heb ik mij kostelijk geamuseerd met de bijdrage “Vegamoslims” geschreven door ene Mohammed de Jong (zoals gebruikelijk bij de Waan is dat een pseudoniem). Jammer alleen van dat vermaledijde woord ’mohammedanen’ in plaats van ‘moslims’, maar ja, die woordkeus is wel te rijmen met de Waan als knuppel in het hoenderhok dat Nederland heet. Op de Waan kun je teksten en afbeeldingen tegenkomen die, niet alleen door moslims, als blasfemisch of, meer in het algemeen, als schokkend worden ervaren. Wanneer ik dan zo’n tekst of afbeelding tegenkom scroll of klik ik gewoon verder, net zoals ik wegzap wanneer ik iets op TV zie dat mij niet aanstaat. Wanneer je als moslim midden in de maatschappij wilt staan, kun je toch niet voorkomen dat je dingen tegenkomt die je niet welgevallig zijn.
Goed, dit alles gezegd hebbend, volgt nu de complete tekst van het quasi-nieuws-bericht “Vegamoslims” van 27 januari 2005 geschreven door ‘Mohammed de Jong’. Op de Waan is dit artikel niet voorzien van een schokkende foto maar van een lieflijk tafereel van twee lammetjes in de wei; klik je echter met je rechtermuisknop op deze foto om hem op te kunnen slaan dan blijkt de titel van de foto ‘klaaroven.jpg’ te zijn :-))).

Vegamoslims

Mohammed de Jong


Vegetarische moslims. Ze bestaan, en hun aantal groeit snel. Ze houden van lammeren en niet van lam. Moslims worden vanouds geassocieerd met ritueel slachten, liefst op een balkonnetje, waarbij het bloed terecht komt op het terras van de christelijke onderburen. Maar die tijd is nu echt voorbij, want de vegetarische moslims komen eraan! Ze behoren tot een geheel nieuwe generatie van mohammedanen: jonge frisse mensen die niets meer te maken willen hebben met besmeurde tafels waarop koeiekoppen prijken. Thuis zijn ze druk in de weer met recepten voor vleesloze gerechten en ze zijn liefhebbers van Tivall en Quorn. En de Vegetarische Bode bereidt nu zelfs een katern voor met speciale moslimhapjes. Het jaarlijkse Offerfeest is voor deze moslimbroeders-en zusters een dag waarop ze hun geloofsgenoten willen laten zien dat die verkeerd bezig zijn als ze weerloze dieren afslachten. Dieren zijn immers Allah's schepselen, en daarom is het Offerfeest een moment van Bezinning, Verbroedering en Dierenliefde.

geplaatst op 27 januari 2005

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.