donderdag 17 maart 2005

Yande's opstel

Een paar dagen geleden heb ik Yande gevraagd om ten bate van mijn weblog een opstel te schrijven over Mohammed (vrede zij met hem). Ik wil graag weten wat er bij haar is blijven hangen over de verhalen die ik haar over onze profeet (vrede zij met hem) heb verteld, maar ook wil ik haar stimuleren om, meer in het algemeen, haar eigen gedachten op papier te zetten.

Op een avond vlak voor het slapen gaan pakt ze een pen en begint ze te schrijven. Dan vraagt ze me om een exemplaar van het islamitische kindertijdschrift Onze Oemma, daarin staan verhalen over onze profeet (vrede zij met hem), verklaard voor kinderen.

"Ik heb liever dat je het helemaal in je eigen woorden opschrijft, Yande."

"Oké, papa."

Bij het naar bed brengen vertelt ze dat het verhaal ook over de kinderen van Mohammed zal gaan.

"Papa, had je in die tijd ook al voetbal en touwtje springen en zo?" Meisje, toch :-)

"Ik zou het niet weten, Yande."

Na zo’n vraag ben ik wel heel erg benieuwd welke kant het opgaat met haar opstel. Na het reciteren van soera al-Fatihah en de nachtzoen loop ik even na half negen weer naar beneden, naar de huiskamer. Staat Yande tegen negenen ineens voor m’n neus.

"Klaar, papa!" zegt ze en ze overhandigt haar opstel met een trotse glimlach. Een opstel helemaal in haar eigen woorden zoals ik haar heb gevraagd, maar ook voorzien van een gezonde dosis verbeeldingskracht.

Nou Yande, daar gaat-ie dan. Je eerste opstel op het world wide web is een feit (en zoals beloofd heb ik niets veranderd aan wat jij hebt opgeschreven):

Mohammed ging is wandelen toen kwam er iemant achter hem aan en hij zij ik hep veel van je ge hoort en over je verhalen maar is het eecht waar en Mohammed zij tuurlik ik lieg toch niet en toen zij hij ik wil ook moslim worden maar hoe moet dat en mohammed zij kom moorgen om 5 uur naar mij dan leg ik het uit goet en toen ging de man veg en toen vroeg de man aan zijn broer vil jook moslim worden en zijn broer zij ja. en hij vroeg aan zijn andere broer en die zij ja en die midag gingen ze naar mohammet en de was ver baast omdat er 2 mensen meer waaren afgesproken en de man legde het uit en hij vont het goet. Mohammet begon met de suras en de leerde ze snel en toen leerde hij ze biden tijdens het biden kwam zijn zoon en vroeg pap ga je mee voet-ballen ik ben bezig. eventjes nee ah mechien straks okee en ze gingen verder en de manen waaren ofieseel moslim dan zij mohamet de eerste moslim ter weerelt! En de manen waaren zoo blij dat ze de kamer uit daste einde

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.