* * * UITGELICHT : Powerpoint presentatie "De 99 Schone Namen van Allah" * * *

maandag 27 december 2010

Mash’Allah, de koran is wonder-vol!

Sinds mijn bijdrage Het kerstverhaal, maar dan anders van 8 december jl. speel ik met de gedachte om op dezelfde wijze (audio + vertaling als YouTube video) aandacht te besteden aan andere delen uit de koran waarin Jezus voorkomt (moslims noemen hem 'Isa'). Om op die manier in het huidige tijdsgewricht mensen uit te nodigen meer te weten te komen over de koran en islam kan zeker geen kwaad.

Daarom nu een gedeelte uit soera Al-Ma'idah (het Tafelkleed), de vijfde soera uit de koran. Het gaat om de laatste elf verzen uit dit koranhoofdstuk (5:109-120) waarin op een gegeven moment de discipelen van Jezus hem vragen om een wonder: een met eten gedekte tafel, direct vanuit de hemel. En zo geschiede! Mind you, dit is geen tafeltje-dek-je maar een Gòddelijk wonder, na een verzoek van Jezus, namens zijn discipelen, aan Zijn Onderhouder. Wie nu nòg denkt dat moslims niets hebben met Jezus, moet zich laten nakijken!

NB: Let op het mash'Allah hollandsche motief van het tafelkleed, gebruikt als achtergrond bij deze koranrecitatie: donkergrijze, blauwe en groene lijnen die elkaar kruisen, met boven en onder een verzameling klompen. Deze video is typisch het geesteskind van een hollandsche moslim. :-)

Islam is ering van de Schepper!

www.youtube.com/watch?v=ct_Xi1jpMP0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.