* * * UITGELICHT : Powerpoint presentatie "De 99 Schone Namen van Allah" * * *

maandag 31 maart 2008

SAMEN VERDER BOUWEN : De speech van J.A. Gerritsen, burgemeester van Zutphenwww.youtube.com/watch?v=Wy_GfOONaQ8

Via bovenstaande YouTube player kun je luisteren en kijken naar de speech van de burgemeester van Zutphen (dhr J.A. Gerritsen). Deze speech is gehouden tijdens de manifestatie ‘Samen verder bouwen’ (zondagmiddag 30 maart 2008). De complete tekst vind u hieronder (de video toont delen van de speech).

"Dames en heren,

"Hartverwarmend dat we hier vanmiddag met zovelen uit onze gemeenschap bij elkaar zijn.

"Fijn dat u allemaal de moeite heeft genomen om door uw aanwezigheid deze bijeenkomst extra betekenis te geven. Op deze manier kunnen we gezamenlijk uiting geven aan onze gevoelens. Gevoelens van boosheid, van verontrusting, van bezorgdheid, van afkeer en van schaamte. Maar vooral ook gevoelens van solidariteit, van medeleven, van saamhorigheid.

"Ik wil 3 begrippen centraal stellen: Afschuw, bewondering en hoop.

"Om te beginnen, de afschuw. De film van Wilders toont beelden van gruweldaden; het zijn echt afgrijselijke gebeurtenissen, welke door ieder weldenkend mens veroordeeld zullen worden. Het kwalijke in de film is echter dat de Islam als godsdienst verantwoordelijk wordt gesteld voor deze daden.
"En niet alleen de Islam wordt hiervoor door Wilders verantwoordelijk gehouden, ook iedere individuele moslim. Laat ik heel duidelijk zijn: het is onaanvaardbaar en vooral onbeschaafd om deze suggestie te wekken en daarmee gevoelens van afkeer tegen alle moslims op te roepen, ook tegen de moslims in Nederland en tegen onze moslim-broeders hier in Zutphen.

"Dames en heren, dat mógen  en dat wìllen wij niet laten gebeuren. Wij weten wel beter!

"Bewondering is het tweede begrip dat ik noemde. En dat slaat natuurlijk op de manier waarop de moslimgemeenschap hier in Zutphen en Warnsveld, net als in heel Nederland, heeft gereageerd. Met waardigheid en goede argumenten heeft u zich teweer gesteld en daarmee heeft u bereikt, dat begrip en medeleven in de rest van de samenleving enorm zijn toegenomen. En dat dwingt respect af.
"Laat ik het zo zeggen: zolang u als moslimgemeenschap u waardig blijft gedragen en u zich niet laat provoceren, bewijst u dat Wilders ongelijk heeft als hij alle moslimsop één hoop gooit bij de radicale figuren en extremisten.
"Vanzelfsprekend heb ik de afgelopen dagen teruggedacht aan de zeer geslaagde multiculturele avond op 19 januari en de woorden die ik toen sprak. U hebt de rug recht gehouden en u hebt u niet uit de tent laten lokken. We kijken nu verder vooruit en gaan in gesprek om met z'n allen onze lokale samenleving in Zutphen en Warnsveld vorm en inhoud te geven.

"Dames en heren, het doet mij goed dat we in de gegeven omstandigheden tot een goed debat zijn gekomen over de grondrechten in ons land. Over de verhouding tussen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst zijn veel goede dingen gezegd en geschreven. Net zoals een terrorist zich nooit op vrijheid van godsdienst zal mogen beroepen, mag een politicus zijn mening niet onder woorden brengen op een manier die haat zaait of kwetsend is. De discussie gaat over waar de grenzen liggen. Gelukkig is het in onze democratische rechtstaat uiteindelijk de onafhankelijke rechter die bepaald of die grenzen worden overschreden. Maar één ding is duidelijk, de film kon die op voorhand verboden worden. En dat is goed, ook al zijn er landen in de wereld waar dat niet goed begrepen wordt. De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst zijn bij uitstek kenmerken van de verscheidenheid, de vrijheid en de tolerantie, die ons land traditioneel zo kenmerken.

"Dames en heren, ondanks alle gevoelens van boosheid, afschuw en bewondering is er ook reden voor hoopvolle verwachtingen. Begin maart schreef Nico Hoffer in de rubriek Analyse in de Stentor boven een artikel over het initiatief voor deze bijeenkomst: 'Kwetsende uitspraken ombuigen tot iets goeds'. Dat is ook de bedoeling van de organisatoren. Het motto: 'Samen verder bouwen' getuigt daar van. Hoe buigen we alle negatieve energie die een uiteindelijk slecht gemaakte film oproept om tot iets goeds?
"Wat mij betreft door elkaar nog vaker te spreken en te ontmoeten. En vooral ook door energiek verder te gaan in de Zutphense traditie van multiculturele samenwerking met de multiculturele avonden, het platform integratie en het overleg synagoge/moskee/ kerken als dragers. En met de gemeenteraad die in zijn rol als volksvertegenwoordiging opkomt voor alle inwoners.
"Zo bouwen we in Zutphen en Warnsveld een samenleving die tegen een stootje kan en die kiest voor vrede en saamhorigheid. En wie voor vrede kiest, kiest voor luisteren naar elkaar, voor respect voor andere meningen en voor ruimte voor andere overtuigingen en godsdiensten.
"Vanmiddag is een goed voorbeeld van luisteren naar elkaar en je met elkaar verbonden voelen. Zo willen we omgaan met elkaar. Zo houden we de rug recht.

"Dank voor uw aandacht."

J.A. Gerritsen, burgemeester van Zutphen


Alle "Samen Verder Bouwen" video's zijn ook samengebracht in één YouTube playlist:  www.youtube.com/playlist?list=PLvhFm6jRw1qoPde-WVxYOOO40GdzLtb9o

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.