* * * UITGELICHT : Powerpoint presentatie "De 99 Schone Namen van Allah" * * *

maandag 31 maart 2008

SAMEN VERDER BOUWEN : De speech van Salim Sahin (Barbaros moskee, Zutphen) waarin het begrip “Fitna” wordt belichtwww.youtube.com/playlist?list=
PLvhFm6jRw1qpO_6AgNsOXCQNqscj_gwXO


Via bovenstaande YouTube player kun je luisteren en kijken naar de speech van Salim Sahin (Barbaros moskee, Zutphen) waarin hij het begrip "Fitna" nader uitlegt. Deze speech is gehouden tijdens de manifestatie "Samen verder bouwen" (zondagmiddag 30 maart 2008). NB: de speech is verdeeld over twee video's.

Hieronder volgt de complete tekst van de speech (om technische redenen heb ik niet de hele speech kunnen filmen, in de video’s ontbreken enkele zinnen):

"Bismillahirrahmanirrahim,
in de naam van Allah

"Bismillahirrahmanirrahim,
in de naam van God

"Bismillahirrahmanirrahim,
in de naam van Jahweh

"Beste aanwezigen,

"Allereerst wil ik de voorgaande sprekers bedanken voor hun inbreng.

"Op dit moment sta ik hier, u toe te mogen toespreken over hoe gekwetst wij, de Moslims, ons zouden moeten voelen. Maar eigenlijk schaam ik mij diep dat dit soort bijeenkomsten nog steeds gehouden moeten worden.

"Elkaar steun betuigen, elkaar bijstaan in moeilijke tijden, elkaar laten merken dat je er niet alleen voor staat. Zo hoort dat ook, want dat is menselijk.

"Maar waar ik mij voor schaam is dat wij, de Moslims, nog steeds massaal in de verdediging moeten komen als er iets onzinnigs over de Islam, de Moslims en over ons profeet Mohammed, vrede zij met hem, uitgekraamd of uitgezonden wordt.

"Ruim 40 jaar wonen wij samen, maar desondanks hebben wij elkaar wederzijds nog steeds niet goed leren kennen!

"Ruim 40 jaar wonen wij samen, maar desondanks weten wij nog steeds niet welke praktijken cultureel zijn en welke religieus.

"Ruim 40 jaar wonen wij samen in dit mooie land maar nog steeds bereikt de argwaan, het onbegrip en de vijandigheid haar hoogtepunt als er iets onaangenaams geroepen of uitgezonden wordt over etnische of religieuze groepen! Dat is pijnlijk!

"Al jaren houdt onder andere onze parlementariër dhr. Wilders en sinds een paar maanden zijn film FITNA de Nederlandse maatschappij bezig. Want de Islam is volgens onze parlementariër, welke eigenlijk een bindende factor zou moeten in onze samenleving, ik citeer "de meest recente beproeving voor de westerse democratieën, na die van het nazisme en het communisme." Einde citaat.

"En over de naam van zijn film FITNA zegt hij ‘Ik wilde persé een term die in de Koran voorkomt. De islam en de Koran zijn mijn beproeving. Voor mij zijn deze de verderfelijke fitna’ Einde citaat

"Laten eerst even kijken naar de betekenis van het woord FITNA:
"Het woord FITNA heeft diverse betekenissen. De belangrijkste zijn 'test' en 'beproeving'. Verder wordt het woord gebruikt voor alle mogelijke stadia van politieke onrust, wat nu het geval is, of chaos. En de afgeleide betekenissen zijn: burgeroorlog, twist, schisma en opstandigheid.

"Nu vraag ik mij af, en ik denk ook velen van u, waarom wij Moslims en de religie waarin wij geloven, de Islam, een test en beproeving zouden moeten zijn voor de eigen psychotische angsten van onze parlementariër dhr. Wilders?

"Waarom zouden wij, de Moslims, en onze religie, de Islam, de verderfelijke fitna moeten zijn voor de Nederlandse samenleving?

"Als de Islam en de Moslims echt zo gevaarlijk zouden zijn, zoals in de belevingswereld van dhr. Wilders, dan zou nu in Nederland en ook in de omliggende landen de Hel al lang losgebarsten zijn.
"Maar dat is niet zo en dat zal in Nederland ook nooit gebeuren. Wel zijn er nu in een aantal Islamitische landen demonstraties en sociale onrust ontstaan naar aanleiding van de Film FITNA van Wilders. Nu vraag ik mij af wie eigenlijk de echte Fitna wil veroorzaken.

"Beste aanwezigen, broeders en zusters,

"De Islam is een religie van vrede, een religie van saamhorigheid. Het is een religie van onderwerping aan de geboden en verboden van Allah, God, Jahweh, en de regels van de betreffende land waarin zij leven, tenzij er sprake is van onderdrukking, gevangenschap en slavernij.

"De Islam hecht waarde aan een menswaardig bestaan van de mens.

"De Islam hecht waarde aan de intellectuele ontwikkeling van de mens en daarom begon de eerste vers van de heilige Koran, toen het voor het eerst aan de profeet Mohammed, vrede zij met hem, geopenbaard werd ook met ‘lees, lees in de naam van God, hij die u geschapen heeft uit een druppel water’. Tevens eindigen vele verzen in de Koran met een open vraag om mensen aan het denken te zetten.

"Daarom is het belangrijk dat wij, de Moslims, ons niet moeten laten leiden door onze emoties. Ons voorbeeld is onze profeet Mohammed, vrede zij met hem. Hij heeft nooit wraak of vijandigheid gekoesterd. Hij was altijd vergevingsgezind, handelde rationeel en relativeerde de gebeurtenissen en allerlei ontwikkelingen die zich voordeden.

"Toen hij in Taif werd gestenigd door de plaatselijke inwoners en ‘t bloed uit zijn wonden stroomde vroeg hij om vergiffenis voor die mensen die hem dat hadden aangedaan.

"Zijn oom Abu Leheb, een van zijn grootste vijanden, heeft hij vergeven.

"Tijdens een gebed werd door een paar mensen de ingewanden van een beest op zijn hoofd gelegd, ook die heeft hij vergeven. Ook de moordenaar van Hamza heeft hij vergeven.

"Daarom mijn broeders en zusters moeten ook wij net als onze profeet, vrede zij met hem, ook vergeven, rationeel handelen en alles relativeren.

"Het feit dat een aantal verzen uit de Koran uit hun context worden gehaald om daarmee de Islam en de Moslims te beschuldigen en in een verdacht hoekje te manoeuvreren doet niets af aan de vredelievendheid van de Islam en Moslims.

"Door de eeuwen heen, al vanaf de eerste religie en profeet, hebben altijd al mensen en groepen zich bezig gehouden de Islam en andere religies de kop in te drukken, zwart te maken en de gelovigen af te laten zien van hun geloof. Dit zal ook zo blijven tot de dag des oordeels. Maar beste broeders en zusters, wij moeten een ding zeker niet vergeten. Dit soort mensen en groepen voeren een soort oorlog tegen God. Wie heeft God tot nu toe overwonnen en overleefd?

"Tot slot beste aanwezigen, broeders en zusters,
"De Thora, de Bijbel en de Koran staan vol met verzen en verhalen waarin wordt verteld dat juist de gelovigen op de proef worden gesteld. Abraham en zijn volgelingen, Mozes en zijn volgelingen, Jezus en zijn volgelingen en Mohammed en zijn volgelingen. Zij hebben juist kracht uit die beproevingen geput. Deze beproevingen maakte hen juist nog standvastiger en sterker in hun geloof.

"Ik dank u allen voor uw aandacht en wens u allen veel wijsheid en geduld toe."

Salim Sahin (moskee Barbaros, Zutphen)


Alle "Samen Verder Bouwen" video's zijn ook samengebracht in één YouTube playlist:  www.youtube.com/playlist?list=PLvhFm6jRw1qoPde-WVxYOOO40GdzLtb9o

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.