dinsdag 16 november 2004

Zijn daden benne groot!

Donner-wetter! Mijn P.H.-waarde(ring) is enorm gestegen sinds minister van Justitie Piet Hein Donner de aandacht heeft gevraagd voor het bestaan van artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht. Waren er nu nationale verkiezingen geweest, dan had ik wellicht voor één keer CDA gestemd :-) Hieronder volgt de tekst van het artikel zoals ik het heb gevonden op de internetpagina www.nos.nl/nieuws/achtergronden/theovangogh/godslastering.html*

Het Wetboek van Strafrecht over godslastering

Artikel 147 en 147a uit het Wetboek van Strafrecht

Artikel 147
Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft:
1. hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, door smalende godslasteringen op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaat;
2. hij die een bedienaar van de godsdienst in de geoorloofde waarneming van zijn bediening bespot;
3. hij die voorwerpen aan een eredienst gewijd, waar en wanneer de uitoefening van die dienst geoorloofd is, beschimpt.

Artikel 147a
1. Hij die een geschrift of afbeelding waarin uitlatingen voorkomen die, als smalende godslasteringen, voor godsdienstige gevoelens krenkend zijn, verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden, in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat in het geschrift of de afbeelding zodanige uitlatingen voorkomen, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijke wetenschap of een gelijke reden tot vermoeden, de inhoud van een zodanig geschrift openlijk ten gehore brengt.
3. Indien de schuldige een van de misdrijven omschreven in dit artikel in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het misdrijf, nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

*UPDATE d.d. 10 maart 2012:
Deze webpagina is offline, maar nog wel beschikbaar in een gearchiveerde versie:
web.archive.org/web/20041114150630/http://www.nos.nl/nieuws/achtergronden/theovangogh/godslastering.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.