* * * UITGELICHT : Powerpoint presentatie "De 99 Schone Namen van Allah" * * *

dinsdag 15 mei 2007

(Zoeken naar) levensonderhoud

Gisteren heb ik weer mijn traditionele wekelijkse gang naar Nijmegen, de stad waar mijn reïntegratiebureau gehuisvest is, hervat. Uiteraard heb ik de afgelopen weken niet stil gezeten en arriveer ik op het bureau met een stapel ‘huiswerk’, oefeningen uit het inmiddels laatste hoofdstuk van het werkboek waarvan in de eerste fase van reïntegratie, de inventarisatie, gebruik wordt gemaakt.

KEUZES MAKEN
Deze oefeningen helpen mij bij de inventarisatie van mijn multifunctionele vaardigheden en wensen qua werk(omgeving). Middels Logikwiz-achtige schema’s kan ik deze vaardigheden en wensen lètterlijk op een rijtje te zetten. Het zit ‘m niet zo zeer in de uitkomst (doorgaans een bevestiging van wat wat ik allang weet) maar in  de manier waarop de inventarisatie plaats vind. Constant moet ik keuzes maken en zaken aankruisen. Door mijn vaardigheden en wensen in zo’n mal te gieten, worden zaken duidelijker en kan ik mij straks beter presenteren tegenover bijvoorbeeld een sollicitatiecommissie.

MIJN COCON BREEKT OPEN
Mash’Allah! Jarenlang is mijn wereldje betrekkelijk klein geweest. Maar die regelmatige gang naar Nijmegen breekt mijn cocon wat open. Nee, het is nog zeker geen "Abdulwadûd gaat de wijde wereld in". One step at a time, Abdul! Mijn inventarisatie-fase is bijna afgesloten. Het zal je niet verbazen dat zaken als schriftelijke communicatie, woordvoerder zijn, voorlichting, onderzoeken en interviewen deel uit maken van de zaken die ik op een rijtje heb gezet. Maar dan…

VERRASSING!
In mijn toptien van vaardigheden staat ook "musiceren". Nu niet echt een vaardigheid die te rijmen valt met een baan (of ik zou beroepsmusicus moeten worden :-). In niet-chronologische volgorde heb ik mij in het (verre) verleden bekwaamd, of proberen te bekwamen, in het bespelen van 
  1. de blokfluit (i.h.k.v. Algemene Muzikale Vorming)
  2. piano (járenlang)
  3. gitaar (mijn gitaarheld wàs John Williams van de groep Sky, mijn gitaarheld van nú is de Togolees Barthelemy Attisso van de Senegalese groep Orchestra Baobab)
  4. djembé
  5. saz (Turkse luit)
  6. alt-balalaïka (bij het Rotterdamse muziek/dans-ensemble Kalinka, het instrument heb ik destijds zèlf in Londen gekocht)
Dit overzicht geeft in ieder geval mijn belangstelling voor andere culturen aan. En dàt is nou weer wèl van belang in sommige werkkringen…

YAA ALLAH
Oh Allah, mijn Onderhouder. Maak dat ik binnenkort mijn plek vind op een werkvloer waar het goed toeven en goed werken is. Maak dat ik op die manier weer zèlf voor het levensonderhoud van mijn gezin en mij kan zorgen, zonder afhankelijk te zijn van een uitkering. Amien.

Hij is het, Die de nacht voor u heeft gesteld opdat gij er in moogt rusten en de dag vol van licht. Voorzeker, daarin zijn tekenen voor een volk, dat luistert. Soera Jonas, 10:67

En hebben Wij de nacht niet als een mantel gemaakt? En hebben Wij de dag niet voor (het zoeken naar) levensonderhoud gemaakt? Soera Het Nieuws, 78:10-11

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.