zaterdag 19 mei 2007

Woord met voorbedachte Rade

Bekeringsdrift. Door mijn enthousiasme over islam hebben mensen de indruk dat ik zieltjes wil winnen. Niets is minder waar. In principe preek ik op mijn eigen weblog voor eigen parochie maar ben uiteraard wel blij wanneer niet-moslims er kennis van nemen. Mijn deelname aan Religie.blog.nl als columnist brengt mij wat dichterbij 'de ander'. Confronterend en leerzaam. Amusant ook wel, omdat refo's (een moderne term voor  protestantse gristenen, zo heb ik geleerd) en hardcore roomsen elk op hun eigen manier mij de dwaasheid van mijn keuze voor islam willen laten inzien. Vaak wordt met mij een gesprek over het Woord aangegaan met het oogmerk mij te bekeren. Maar toch, als mijn gesprekspartners op de hoogte zijn van mijn religie, en ik van die van mijn gesprekspartners, is het prima toeven in dit gebied van tegenstellingen.

Zo'n vraag bijvoorbeeld over de negenennegentig Schone Namen van Allah zoals gesteld door Maarten Nota ten behoeve van een kort interview in de EO televisiegids Visie voor de rubriek IJgenweis, past binnen die bekeringsdrift van refo's. Niets mis mee, laat ze maar. Mijn uitleg over de 99 Schone Namen van Allah, doet Nota de volgende vraag stellen:
"Eén van de namen die er niet tussen zit, heb ik mij ooit eens laten vertellen, is ‘Vader’ hè, één van de negenennegentig namen. Mis je dat ook, of niet?"
‘t Is maar een grote boef, die Nota… Als antwoord wil ik graag een verhandeling houden met soera Al-Ikhlaas als uitgangspunt ("Hij is niet verwekt, noch heeft Hij verwekt, en Hij is niets of niemand in enig opzicht gelijk" 112:3-4). Maar voor zo’n korte rubriek [rubriek "IJgenweis" van EO Visie] is dat wat teveel van het goede en ik antwoord daarom als volgt:
"Nee, ik heb daar nog nooit zo over nagedacht. Weet je, die negenennegentig Namen die zijn compleet. Daar hoort een naam als ‘Vader’ niet bij, dus nee, ik mis die naam zeker niet."

Religieuze teksten staan vast voor gelovigen. Bijbelteksten voor christenen. Koranteksten voor moslims. Torahteksten voor joden. Het gaat er om hoe deze teksten worden uitgelegd, zonder de grenzen van het geloof te overschrijden. Je hoeft niet direct op de schoot van de ander te kruipen om (biologisch-dynamisch) begrip te kweken. Of om kopjes te geven. Aan zo'n bijbeltekst als gisteren gepubliceerd op een Teletekstpagina van de EO (pagina 345, klik op afbeelding voor groot formaat) neem ik geen aanstoot. "Als iemand de Heer niet liefheeft - hij zij vervloekt!" zo staat er te lezen. Wanneer dan in de uitleg wordt gerefereerd aan 'de Heer Jezus' doet mij dat niet veel, want het is nu eenmaal de overtuiging van christenen dat Jezus God is. Verbaasd ben ik wel wanneer in de uitleg wordt gesproken over een bevrijding van Gods oordeel. "Alleen wanneer we de Heer Jezus liefhebben, zijn wij bevrijd van Gods oordeel" staat er letterlijk. Hier wordt het Laatste Oordeel van God benaderd alsof het iets is waar je onder uit kan komen.

Beste lezer, NIEMAND kan aan het Laatste Oordeel van dè God ontkomen. Al heb je Hem lief of niet, op de Dag zal Hij over jou Zijn oordeel vellen. Dat oordeel kun je incha Allah beïnvloeden door (te proberen) je gedrag in overeenstemming te brengen met de Goddelijke wil. En da's ècht niet eng, hoor...

[Marco Nota in het IJgenweis interview] Als ik de islam een beetje begrijp, moet je vooral veel presteren om in de gunst van Allah te komen. Maar stel, dat u te weinig goeds gedaan hebt?
[Abdulwadûd Louws] Het is aan Allah om te beoordelen of ik aan het einde van mijn leven genoeg heb gedaan. Je kunt niet meer doen dan je best, en natuurlijk maak je fouten. Ik ben geen heilige, of zo. Gelukkig heeft Allah in een heilige overlevering gezegd dat op de Dag des Oordeels zijn genade zal zegevieren over zijn wraak. Dat zijn erg troostende woorden voor mij.

Dat EO Visie, ondanks mijn uitdrukkelijk verzoek aan Marco Nota, heeft verzuimd in deze [bovenstaande]  alinea verbeteringen aan te brengen, zal liggen in de misvatting dat Allah ‘iemand’ anders is dan God. Het bezittelijk voornaamwoord 'zijn' moet met betrekking tot Allah met een Hoofdletter geschreven worden, zoals christenen dat ook gewend zijn te doen wanneer zij over God en Zijn schepping schrijven. Ach, het zij hen vergeven :-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.