donderdag 13 december 2007

Bekeerdrift in dit tijdsgewricht? Forget it!

Mag er dan geen nieuwe moslim bijkomen? zou je mij kunnen vragen bij het lezen van de titel van deze bijdrage. Antwoord: natuurlijk wel, hoe meer zielen, hoe meer geloofsvreugd! Echter, in deze tijd van argwaan jegens en angst voor moslims, is het niet kies om een dialoog te beginnen met niet-moslims met het oogmerk hen te bekeren.

Waar heb ik het over? Dawa. Dat woord wordt meestal vertaald met ‘uitnodigen tot (bekeren tot) islam’. Ik heb het liever over mensen informeren over islam, want op het moment dat niet-moslims merken dat bekeren het doel is, doet dat de deur dicht en is er weinig gewonnen.

Laatst ben ik vanuit een moslimorganisatie benaderd om een groep niet-moslims toe te spreken.

"Dawa, dat gebeurt nog te weinig in onze stad," zo vat mijn contactpersoon het kernachtig samen.

"Je bedoelt dat jullie niet-moslims willen informéren over islam?"

"Om te beginnen, ja…"

Luister! Wij zijn geen Allah’s Getuigen met een bekeerplicht, maar gewoon gelovigen die vertrouwen op Allah, the One and Only. Besteed je energie aan dialoog waarin onderling begrip centraal staat en vergeet de actieve werving van nieuwe broeders en zusters. Maakt iemand uit zichzèlf kenbaar dat hij of zij zich wilt bekeren, dan voorzie je hem of haar natuurlijk wèl van de benodigde informatie, fi sabilillah.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.