zondag 18 augustus 2013

"Zealot", al lezende


Ondanks mijn Nederlands-Hervormde achtergrond is Reza Aslans "Zealot" een openbaring voor me: bloedige passages in de bijbel, etnische zuiveringen, ik was ze glad vergeten. Of zijn ze mij destijds nooit geleerd? Catechisatie genoeg gehad, dunkt me. "Catechisatie, ja gezellig!" youtu.be/3h2TSmc8ixU Aslan spreekt over de ouders (!), broers en zussen van Jezus en rekent af met bekende verhalen over Jezus' jeugd zoals weergegeven in het Nieuwe Testament. Een citaat:
Simply put, the infancy narratives in the gospels are not historical accounts, nor were they meant to be read as such.
Daar gáán mijn catechisatie-lessen van jaren her - èn last but not least  het verhaal over (de geboorte van) Jezus zoals het voorkomt in de koran. Géén onbevlekte ontvangenis. Ik beluister mijn radio-column "Onbevlekt ontvangen" uit oktober 2007 nu met andere oren: youtu.be/eL018bCsT0E


EEN HEILIGE STRIJD ONDER HET MOTTO "NO LORD BUT GOD!"

Er gaat een wereld voor mij open wanneer ik lees over de bonte verzameling zeloten, gegroepeerd rondom would-be messiassen die het Land onveilig maken. Ze leveren een bloederige strijd zonder genade om zo het Land klaar te stomen voor het ophanden zijnde Koninkrijk Gods. Een heílige strijd (mijn woorden).

"Zealot" bestaat uit drie delen (in één volume) en opent deel I met een proloog waarin een aanslag wordt gepleegd (in het jaar 56) op een Joodse hogepriester. In hoofdstuk 5 wordt deze aanslag toegeschreven aan de Sicarii, één van die zeloten-groepen. Een citaat:
Yet the Sicarii had only just begun their reign of terror. Shouting their slogan 'No lord but God!' they began attacking the members of the Jewish ruling class [...]

BRING IT ON, ASLAN!

Deel II begint met een proloog dat opent met het overbekende verhaal over Jezus die gezeten op een ezel Jeruzalem binnenrijdt (mijn God, op de lagere school, moesten we met Pasen in het vooruitzicht altijd naar de gehele dubbel-LP van Jesus Christ Superstar luisteren: "Hosanna heysanna, sanna-sanna-ho"). Een dag later schopt Jezus heibel in de tempel. Ja, ook dàt verhaal ken ik nog.

Ik moet lachen wanneer Aslan aan zijn lezers vraagt "de eeuwen van exegetisch gegoochel die op deze verwarrende periode van Jezus' religieus leiderschap zijn losgelaten terzijde te schuiven". Ha! Die Aslan weet hoe hij het ijs moet breken. "Oké dan," denk ik hardop, "Bring it on, Aslan!" Dan volgt een mij volledig nieuwe interpretatie van Jezus' uitspraak "Geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat aan God toebehoort." [bron NL citaat: Bijbel & Koran]


ASLANS ANDERE UITLEG

Vanuit de woestijn komt Johannes de Doper tevoorschijn: een einzelgänger  met een Boodschap voor àlle Joden. Het leven van de historische Jezus begint, aldus Aslan, met zijn eerste ontmoeting met Johannes de Doper.

Die Johannes-Jezus link wordt door Aslan héél anders uitgelegd dan ik vroeger tijdens die vermaledijde catechisatie-lessen (en niet te vergeten op de lagere school) heb geleerd.
  • En die parabel over de Goede Samaritaan? Anders uitgelegd.
  • En Jezus als Messias? Idem.
  • Jezus als Zoon van? Idem.
  • Jezus en Pontius Pilatus? Idem.
  • Jezus' dood? Idem.
  • Jezus' herrijzenis? Idem.

Maar... Er is meer! (zoals altijd)
Lees "Zealot, The Life and Times of Jesus of Nazareth" door Reza Aslan voor het complete verhaal.


"Zealot, The Life and Times
of Jesus of Nazareth"
by Reza Aslan
ISBN 978-1-4000-6922-4
(eBook) ISBN 978-0-679-60353-5

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.