zaterdag 3 augustus 2013

Boodschappers in de Waardevolle Nacht #qadr

Shahada / Geloofsgetuigenis

La ilaha ill'Allah,
Muhammada-r-rasulullah
Er is geen andere god dan God, Mohammed is Zijn boodschapper

Openbaring

In de nacht van 26 op 27 ramadan (Laylat-ul-Qadr, de Waardevolle Nacht) wordt de eerste openbaring van de koran herdacht. De eerste vijf verzen van soera 96 werden in dè Nacht geopenbaard door Allah, via de engel Gabriël, aan Mohammed. Mohammed (vrede zij met hem) was sinds die eerste openbaring Allah's boodschapper. Zijn vrouw Khadijah legde als eerste de shahada af.

Boodschappers

'Engel' betekent volgens Etymologiebank.nl 'gezant van God'. Een citaat:
Een zeer vroeg christelijk leenwoord dat via Latijn angelus ‘bode’ uit Grieks ángelos ‘boodschapper’ is overgenomen. De verdere etymologie is onzeker; vermoed wordt dat het een leenwoord is uit een oriëntaalse taal, mede gezien het bestaan van Grieks ángaros ‘rijdende Perzische koerier’.
Gabriël èn de profeet Mohammed zijn dus beiden boodschappers van Hem :-)

97:4 [In de Waardevolle Nacht] dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.