vrijdag 10 maart 2006

Beieren (Waanvandedag.nl)

Disclaimer [van Waanvandedag.nl, dus niet van mijn weblog!]

"Alles op deze website mag zonder voorafgaande toestemming worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift, al of niet in digitale vorm of in een radio of tv-uitzending. Wat een gezeur anders, niet waar? Deze website wordt met de grootst mogelijke slordigheid samengesteld, maar kan desondanks interessante en bruikbare informatie bevatten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van verkeerd gebruik van deze informatie. Toch bieden wij onze excuses aan."

"Waan van de dag" en het merendeel van de websites die schuil gaan achter de "Waanlinks" gaan regelmatig over mijn persoonlijke schreef, daar waar het teksten betreft en zeker daar waar het afbeeldingen betreft. Daarom zal ik in dit stukje geen directe link naar deze website plaatsen. Toch neem ik er regelmatig een kijkje, omdat er soms moslim-gerelateerde humor in staat die zeker te pruimen is (zie mijn log Vegamoslims?! d.d. 30 maart 2005 waarin ik voor de eerste keer uit Waanvandedag.nl heb geciteerd). Neem nu de volgende bijdrage, geplaatst onder weer zo’n wollig pseudoniem dat Waanvandedag.nl eigen is.

BEIEREN

door C. Joh. Geeling

De nieuwe stichting "Luidwaarts" heeft ter gelegenheid van Kerst haar oprichtingsmanifest uitgegeven. Een paar passages: Nu er in hoog tempo overal in den lande moskeeën verrijzen is het hoog tijd om een oerchristelijk gelui(d) te laten horen. De stichting meent dat niet langer te tolereren is dat kerkklokken maar mondjesmaat mogen luiden. Er zal worden aangedrongen op nieuwe wetgeving en er wordt gewerkt aan de oprichting van een vrijwilligerspool van noodkosters die op onaangekondigde ogenblikken de klokken laten beieren. Dit als een luide waarschuwing dat het niet goed gaat in ons land. Uiteraard moeten in ieder geval op zondagen overal langdurig de klokken luiden zodat de moslims in hun bedden liggen te schudden en te suizebollen. Daarnaast zou het goed zijn om te bereiken dat voortaan tegelijk met de landelijke sirenetest ook de klokken maar eens goed worden beproefd. De stichting "Luidwaarts" ijvert ook voor opsporing van alle klokken die tijdens de tweede wereldoorlog werden gestolen en nu in Duitschland blijken te hangen. Daar worden ze in ieder geval beter gebruikt dan in Nederland! Ere wie ere toekomt. Laten we daarom een voorbeeld nemen aan onze vroegere bezetter en ons leven beteren. Luid die klokken zo vaak mogelijk om iedereen te doen beseffen dat er bijzondere waarden op het spel staan die wij met z’n allen gewoon zijn vergeten…

geplaatst op 23 december 2005

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.