donderdag 23 augustus 2012

Peptalk in de Masnawî #wakeupcall


Toegegeven, bij de eerste lezing van de Masnawî beklijft niet alles. Het werk is soms tè diep om direct te kunnen doorgronden. Maar er valt genoeg direct te begrijpen, zoals wanneer Rûmî het over mijn persoonlijke situatie lijkt te hebben.
Dinsdag 14 augustus jl. zìt ik me in een diepe put. Bij het lezen van de Masnawî die avond (26 ramadan en incha Allah de vooravond van Laylatalqadr, de Waardevolle Nacht) lees ik een stuk tekst dat mij een spiegel voorhoudt; ik hou mij er aan vast – zie mijn weblogbijdrage Een strohalm #qadr. Niet veel later word ik gebeld door iemand die ik via-via ken en met wie ik vervolgens een gesprek van een uur of zo heb. Onderwerp: de keuze voor islam. Ik heb die keuze 31 maart 1996 al gemaakt, de persoon die ik aan de lijn heb denkt er over ook die stap te maken. Mash’Allah! Het is een mooi gesprek dat werkelijk àlle kanten opgaat. Wat een móoie tijdsbesteding in het licht van de Waardevolle Nacht.
Zulke bijzondere ervaringen als genoemd telefoongesprek op die bijzondere avond zijn in mijn leven spaarzaam (het is niet altijd Eid, zeg maar). Ik zal toch ook op andere manieren uit een dal moeten kunnen kruipen (nou ja, lópen het liefst). Maar niet getreurd, Abdulwadûd! Daar is Rûmî weer. Nog steeds bezig in boek 3 van zijn Masnawî kom ik vandaag op bladzijde 203 een vers tegen waarin, in het kader van een pep talk, wordt gerefereerd aan soera 94 (de Verruiming). In de voetnoot bij dit vers wordt ondermeer dit gezegd:

“[...] Het is een korte sûra waarvan het reciteren – vanwege de betekenis – als bevorderlijk voor de heling van een depressie wordt beschouwd.

    In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
    Hebben Wij uw borstkas niet voor u verruimd?
    En uw last niet van u weggenomen,
    die u deprimeerde?
    En uw gedachtenis niet vermeerderd?
    Zeer zeker komt met de nood verlichting!
    Zeker komt met elke nood verlichting.
    Wanneer u verlicht bent, streef dan verder.
    En wend u tot uw Schepper.”

Mijn verzameling korte soera’s waaruit ik put voor mijn dagelijkse gebeden (salaat) is zó klein, dat zelfs deze bekende soera er niet in voor komt! Astaghfiroellah. Ik neem mij voor deze soera een plaats te geven in mijn leven. Weet je wat? Het wordt mijn wake up call!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.