zaterdag 8 januari 2011

De Islam in Nederlandsch-Indië (1913) #pdf

In 'De Islam in Nederlandsch-Indië' wordt voortdurend gesproken over mohammedanen, ècht een werk van jaren her dus. De schrijver van het genoemde werk is Dr. Christiaan Snouck Hurgronje. In ruim veertig pagina's geeft hij zijn beeld van (het ontstaan van) de islam in de kolonie Nederlands-Indië.

Koloniaal is de toon zeker; op de laatste pagina staat o.a. het volgende: "Gaarne aanvaarden zij [de moslims] ter aanvulling van die leemten onze leiding in den zin van opleiding en opvoeding…". Maar de toon is ook realìstisch, want de schrijver vervolgt direct met: "…wanneer deze gegeven wordt zonder de voorwaarde, dat zij aan hunne oude heiligen den rug moeten toekeeren om de onze, of neen: die van sommigen onzer te gaan vereeren." Lees eens de laatste alinea's van het werk onderaan deze bijdrage.

'De Islam in Nederlandsch-Indië' (1913) van Dr. Christiaan Snouck Hurgronje is beschikbaar via Archive.org's Ebook and Texts Archive (Additional Collections, Microfilm)

archive.org/details/MN40104ucmf_2


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.