maandag 25 juni 2007

Abdulwadûd: ‘Valt een offerschaap onder verzekeringsdekking?’ (mijn zesde column voor Religie.blog.nl)

Mash’Allah! De plaatsing van mijn zesde column, vanochtend om 08.57 uur, op Religie.blog.nl is een feit.

Alhamdulillahi Rabbil ‘Aalamien…

religie.blog.nl/columns/2007/06/25/abdulwad-d-valt-een-offerschaap-onder-verzekeringsdekking

Bestuursvoorzitter Edwin Velzel van zorgverzekeraar VGZ overweegt om bedevaarten naar Mekka te vergoeden. Een projectgroep moet in kaart brengen welke elementen van 'bezinningsreizen' heilzaam werken (RKK Teletekst heeft hier reeds over bericht). Laat ik deze projectgroep alvast op weg helpen met wat overdenkingen. Is de verplichte bedevaart naar Mekka (de hajj) heilzaam? Zeker! Maar het in kaart brengen van de heilzame werking heeft nogal wat haken en ogen. Daarnaast zal de projectgroep voortdurend worden geconfronteerd met praktische problemen die op dit ogenblik nog niet worden overzien. Het onderstaand overzicht is slechts een greep uit de issues die de projectgroep zal tegenkomen.

Schaap
Eén van de hoogtepunten van de hajj (ook voor hen die op dat moment niet in Mekka zijn) is het slachten van een schaap om de bereidheid van Ibrahim te herdenken zijn zoon Ismaël te offeren om zo het welbehagen van Allah te winnen. Ritueel slachten is niet ieders cup of tea hier in Nederland. Zou de VGZ ook de kosten van een offerschaap meenemen in de vergoeding?

Comfort
Er zijn genoeg jonge pelgrims-in-spé die in eenvoudige onderkomens zich prima thuis voelen. Ouderen hebben wellicht de behoefte aan meer luxe. Het kostenaspect speelt hier een grote rol. Wordt er getoetst wie welke soort comfort nodig heeft of zal de VGZ tot een standaard komen?

Package deal
Wat minder bekend onder niet-moslims is de oemrah. Het is een vrijwillige bedevaart die bestaat uit een selectie rituelen die ook terugkomen in de hajj. Deze bedevaart kan in welke periode van het jaar dan ook verricht worden. Eenieder die de hajj wilt doen, moet eerst de oemrah hebben gedaan. Daarom komen pelgrims meestal geruime tijd voor aanvang van de hajj in Mekka aan, ze verrichten dan de oemrah en kort daarop de hajj. Onder welke voorwaarden zal de VGZ de oemrah vergoeden, alleen als een package deal (met de hajj) of ook als afzonderlijke bedevaart?

Ongevallen
De veiligheid is er in Mekka en omgeving op vooruitgegaan, voornamelijk door verbeteringen in de infrastructuur. Toch kan het voorkomen dat een pelgrim iets overkomt en gewond raakt of overlijdt. Zal de VGZ projectgroep daar rekening mee houden?

Hergeboorte
In de meest ideale situatie komt een pelgrim na het volbrengen van de hajj als herboren terug. De hajj is echter ook een test van het geloof en niet iedere teruggekeerde pelgrim ondervindt direct de heil van zijn bezoek aan het Huis van Allah (de Kaäba), de Berg van Genade op de vlakte van Arafat en andere heilige plekken. De heilzame werking bestaat soms uit een besef dat langzaam groeit ná terugkomst. Sommige pelgrims verrichten meerdere malen de hajj en worstelen dan nòg met vele vragen des levens. De heilzame werking is voor iedere pelgrim persoonlijk, hoe kan die werking dan in Gods naam getoetst worden? Alleen Hij weet zeker of de verrichting van de hajj voor een pelgrim heilzaam is, daar kan geen projectgroep tegenop!

Conclusie: een onderzoek naar de heilzame werking van elementen uit de hajj is een nobel streven maar praktisch onuitvoerbaar. Heil is niet in een rapport te vatten maar zit in de harten van de mensen. Wanneer elementen van de hajj in kaart moeten worden gebracht, kan de projectgroep beter kijken naar praktische zaken. Als pelgrims-in-spé weten wat de VGZ in praktische zin voor hen kan betekenen, geeft dat rust in de voorbereiding op de bedevaart en dat is dan weer positief voor die heilzame werking.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.