donderdag 24 juli 2014

Leilat al Qadr: de koran komt ter wereld (onbevlekte ontvangenis)

Soera Al-Alaq 96:1
Voor hen die 28 juni jl. beschouwen als de eerste dag van de ramadan (zie hier) is het de komende nacht Leilat al Qadr. In deze Nacht wordt de eerste openbaring van de koran (96:1-5), door Allah via Gabriël aan Mohammed, herdacht. Leilat al Qadr is qua 'status' te vergelijken met de Kerstnacht bij de christenen. Onze profeet Mohammed, vrede zij met hem, kon noch lezen noch schrijven en via hèm is de koran ter wereld gekomen: een mooi voorbeeld van een onbevlekte ontvangenis. Alhamdulillahi Rabbil 'Alamien

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Waarlijk, Wij hebben u (de koran) nedergezonden, in de Waardevolle Nacht
Wat weet gij (er van) wat de Waardevolle Nacht is?
De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden.
Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende)
“In alles Vrede”, tot het rijzen van de dageraad.

Allah’s Woord is Waarheid (soera Al-Qadr 97:1-5)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.