zondag 20 april 2014

Oranje en moslims, anno 1940: "Eén voor allen en allen voor één. Amin."

Onderstaand redactioneel uit Onze Bode, "het orgaan van de Vereeniging van ambtenaren bij het Inheemsch bestuur" (zoals overgenomen door De Sumatra post d.d. 4 november 1940), geeft een mooi voorbeeld van solidariteit tussen moslims en het Nederlandse volk onder het motto "'t Is Oranje, 't blijft Oranje".

De redactie van Onze Bode trekt alles uit de kast: met het herhaalde Onthouding!  wordt er zelfs een link gelegd tussen de onthouding die de moslims in Nederlands-Indië tijdens de ramadan moeten betrachten en de ontberingen die het Nederlandse volk "in de Lage Landen aan de Noordzee" noodgedwongen moet ondergaan. Een citaat (uit de laatste alinea):
"[...] Laten wij gezamenlijk bidden, dat onheil en ongeluk verre blijven van ons dierbaar Indië, laten wij bidden voor Zijn Leiding naar een gelukkiger toekomst. Eén voor allen en allen voor één. Amin."
NB: Het redactioneel zit vol woorden in het Bahasa en het Arabisch. Ter verduidelijking volgt onder het knipsel een verklarende woordenlijst van deze termen (in volgorde van 'opkomst').

resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011177722:mpeg21:a0211

De Sumatra post, 4 november 1940 (p 12)

Aid-el-Fitr - Suikerfeest
Poewasa - (het vasten tijdens de) Ramadan

Vaib - Vereeniging van ambtenaren bij het Inheemsch bestuur
Ksatrija - lid van Hindoe kaste (strijders en heersers) [bron]
Egawan - ?
Adat - gewoontes, tradities [bron]
Soesoehoenan - Indisch keizer [bron]
Santri - (een specifieke groep) orthodoxe moslims [bron]
Masdjid - moskee
Takbir - het uitroepen van "Allahoe akbar!"

Moesalla - gebedsruimte [bron]
Dhahir en bathin - uiterlijk en innerlijk [bron]
Silatoerrachmi
- vriendschap, goede onderlinge verstandhouding [bron]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.