zaterdag 7 januari 2006

Doa? Mwoâh...

De net aangenomen jonge oestaz van een koranschool heeft moeite met het combinatieslot van de voorraadkast. Zijn voorganger had hem bij de overdracht ook de cijfercombinatie doorgegeven, maar wat was die combinatie ook al weer? In verwarring komt de jonge oestaz de werkruimte van de imam binnen gestormd en vraagt om hulp. De imam komt mee en begint aan het slot te draaien. Na de eerste twee cijfers houdt hij even op en staart voor zich uit. Dan kijkt hij naar zijn handpalmen en prevelt wat, alsof hij een smeekgebed (doa) doet. Vervolgens draait hij het slot naar het laatste cijfer en opent de voorraadkast. Vol ontzag staart de oestaz naar zijn werkgever.

"Mash’Allah, mash’Allah. Wàt een imaan. Allah soebhana wa ta’ala heeft uw doa dírect verhoord!"

"Mwoâh," zegt de imam, "Ik las alleen maar hardop, hoor. Die combinatie staat op mijn handpalm geschreven."

klik op deze link voor de originele versie van deze mop,
mij per email toegestuurd door Beliefnet.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.